پادآوا
Category Technology
Published November 22, 2020
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادآوا پادکست رسمی «سرزمین هوشمند پاد» هست و قراره براتون از اتفاقات این سرزمین بگه. سرزمین هوشمند پاد چیه؟ بهتون پیشنهاد میکنیم، اپیزود صفر ما رو بشنوید!

Available Episodes

قسمت صفر - معرفی «پادآوا»
2020-09-28

در اپیزود صفر، با «پادآوا»، بعنوان پادکست رسمی پروژه‌ی «سرزمین هوشمند پاد»، آشنا می‌شویم. هدف از این پادکست، آشنایی علاقمندان و ذینفعان با ابعاد مختلف این پروژه‌ی بزرگ است.

Show...
قسمت اول - آشنایی مقدماتی با «سرزمین هوشمند پاد»
2020-11-22

ایده ایی که بعدها به «سرزمین هوشمند پاد» نامیده شد، برای اولین بار در پاییز 95 طرح شد. در آن زمان، یه تیم سه نفره تو بانک پاسارگاد شکل گرفت، تا با بررسی جوانب و ابعاد مختلف، ایده‌ی اولیه پاد رو منسجم کنند. در اولین قسمت پادآوا، سراغ یکی از اعضای این تیم سه نفره رفتیم، تا در این اپیزود آغازین، حتی به پیش از شکل گیری «سرزمین هوشمند پاد» رفته، و ببینیم چرا بانک پاسارگاد، به فکر طراحی و اجرای پروژه ای، به بزرگی و پیچیدگی سرزمین هوشمند پاد افتاد؟ و اساساً چرا این اسم را برایش انتخاب کردند؟ و در ادامه مسیر چه انتظاری از این پروژه می‌رود؟

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

قسمت صفر - معرفی «پادآوا»
2020-09-28

در اپیزود صفر، با «پادآوا»، بعنوان پادکست رسمی پروژه‌ی «سرزمین هوشمند پاد»، آشنا می‌شویم. هدف از این پادکست، آشنایی علاقمندان و ذینفعان با ابعاد مختلف این پروژه‌ی بزرگ است.

Show...
قسمت اول - آشنایی مقدماتی با «سرزمین هوشمند پاد»
2020-11-22

ایده ایی که بعدها به «سرزمین هوشمند پاد» نامیده شد، برای اولین بار در پاییز 95 طرح شد. در آن زمان، یه تیم سه نفره تو بانک پاسارگاد شکل گرفت، تا با بررسی جوانب و ابعاد مختلف، ایده‌ی اولیه پاد رو منسجم کنند. در اولین قسمت پادآوا، سراغ یکی از اعضای این تیم سه نفره رفتیم، تا در این اپیزود آغازین، حتی به پیش از شکل گیری «سرزمین هوشمند پاد» رفته، و ببینیم چرا بانک پاسارگاد، به فکر طراحی و اجرای پروژه ای، به بزرگی و پیچیدگی سرزمین هوشمند پاد افتاد؟ و اساساً چرا این اسم را برایش انتخاب کردند؟ و در ادامه مسیر چه انتظاری از این پروژه می‌رود؟

Show...

Latest Episode