پادکست‌های نعیم ابراهیمیان
Category Business
Published June 11, 2021
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سی و هشت ساله، دانشجوی دکتری مدیریت در دانشگاه تهران، معاون بازرگانی و بازاریابی اکالا - فروشگاه اینترنتی افق کوروش

Available Episodes

تاب آوری فردی و سازمانی در کسب‌وکارها
2020-04-05

در این لایو یک ساعته با محمد حسن نجفی در این خصوص گفتگو کردیم که چگونه باید انعطاف‌پذیری و چابکی فردی و سازمانیمان را تقویت کنیم. من کوشیدم با استفاده از مفهوم صنعت ۴ و دورانی که از شکار تا لبه‌ی تکنولوژی پشت‌ سر گذاشتیم نسخه‌هایی را برای آمادگی و به اصطلاح تاب‌آوری بیشتر خود فراهم آوریم تا به جای انفعال به واکنش و فراکنش بپردازیم. پیاده‌سازی نوشتاری این گفتگو را به زودی در سایت خودم منتشر خواهم کرد. در این آدرس ذیل فایل تصویری این گفتگو را ملاحظه فرمایید: https://naimebrahimian.ir/resilience/

Show...
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای
2020-04-19

در این دوره کوشیدم از منظر خویش و با اتکا به تجربه‌ی خود در حوزه فروش با ارجاع به کتاب فروش (تکنیک‌ها و کاربردها) نوشته ریچارد بوسکرک با ترجمه خوب بابک مروانی مدل هفت مرحله‌ای که آن را مبارزات نامیدم را توضیح دهم.

Show...
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی اول
2020-04-21

در این دوره کوشیدم از منظر خویش و با اتکا به تجربه‌ی خود در حوزه فروش با ارجاع به کتاب فروش (تکنیک‌ها و کاربردها) نوشته ریچارد بوسکرک با ترجمه خوب بابک مروانی مدل هفت مرحله‌ای که آن را مبارزات نامیدم را توضیح دهم.

Show...
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی دوم
2020-04-21

در این دوره کوشیدم از منظر خویش و با اتکا به تجربه‌ی خود در حوزه فروش با ارجاع به کتاب فروش (تکنیک‌ها و کاربردها) نوشته ریچارد بوسکرک با ترجمه خوب بابک مروانی مدل هفت مرحله‌ای که آن را مبارزات نامیدم را توضیح دهم.

Show...
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی سوم
2020-04-21

در این دوره کوشیدم از منظر خویش و با اتکا به تجربه‌ی خود در حوزه فروش با ارجاع به کتاب فروش (تکنیک‌ها و کاربردها) نوشته ریچارد بوسکرک با ترجمه خوب بابک مروانی مدل هفت مرحله‌ای که آن را مبارزات نامیدم را توضیح دهم.

Show...
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی چهارم
2020-04-21

در این دوره کوشیدم از منظر خویش و با اتکا به تجربه‌ی خود در حوزه فروش با ارجاع به کتاب فروش (تکنیک‌ها و کاربردها) نوشته ریچارد بوسکرک با ترجمه خوب بابک مروانی مدل هفت مرحله‌ای که آن را مبارزات نامیدم را توضیح دهم.

Show...
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی پنجم
2020-04-21

در این دوره کوشیدم از منظر خویش و با اتکا به تجربه‌ی خود در حوزه فروش با ارجاع به کتاب فروش (تکنیک‌ها و کاربردها) نوشته ریچارد بوسکرک با ترجمه خوب بابک مروانی مدل هفت مرحله‌ای که آن را مبارزات نامیدم را توضیح دهم.

Show...
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی ششم
2020-04-21

در این دوره کوشیدم از منظر خویش و با اتکا به تجربه‌ی خود در حوزه فروش با ارجاع به کتاب فروش (تکنیک‌ها و کاربردها) نوشته ریچارد بوسکرک با ترجمه خوب بابک مروانی مدل هفت مرحله‌ای که آن را مبارزات نامیدم را توضیح دهم.

Show...
مقایسه پنج نسل بازاریابی (مارکتینگ) - نعیم ابراهیمیان
2021-06-11

به بهانه انتشار کتاب بازاریابی نسل پنجم کاتلر که می‌توانید آن را از اینجا دانلود کنید در کمتر از سه ماه پیش و شروع دوره تجارت الکترونیک کالای مصرفی برای مدیران از روز گذشته تصمیم گرفتم خیلی مختصر و البته مفید پنج نسل بازاریابی را با یکدیگر مقایسه کنم تا به کار مارکترهایی که علم و عمل را به یکدیگر درآمیخته‌اند بیاید.  توضیحات این بخش را نیز در ادامه قرار دادم تا اگر علاقمند بودید جزییات این مقایسه را نیز بشنوید.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

تاب آوری فردی و سازمانی در کسب‌وکارها
2020-04-05

در این لایو یک ساعته با محمد حسن نجفی در این خصوص گفتگو کردیم که چگونه باید انعطاف‌پذیری و چابکی فردی و سازمانیمان را تقویت کنیم. من کوشیدم با استفاده از مفهوم صنعت ۴ و دورانی که از شکار تا لبه‌ی تکنولوژی پشت‌ سر گذاشتیم نسخه‌هایی را برای آمادگی و به اصطلاح تاب‌آوری بیشتر خود فراهم آوریم تا به جای انفعال به واکنش و فراکنش بپردازیم. پیاده‌سازی نوشتاری این گفتگو را به زودی در سایت خودم منتشر خواهم کرد. در این آدرس ذیل فایل تصویری این گفتگو را ملاحظه فرمایید: https://naimebrahimian.ir/resilience/

Show...
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای
2020-04-19

در این دوره کوشیدم از منظر خویش و با اتکا به تجربه‌ی خود در حوزه فروش با ارجاع به کتاب فروش (تکنیک‌ها و کاربردها) نوشته ریچارد بوسکرک با ترجمه خوب بابک مروانی مدل هفت مرحله‌ای که آن را مبارزات نامیدم را توضیح دهم.

Show...
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی اول
2020-04-21

در این دوره کوشیدم از منظر خویش و با اتکا به تجربه‌ی خود در حوزه فروش با ارجاع به کتاب فروش (تکنیک‌ها و کاربردها) نوشته ریچارد بوسکرک با ترجمه خوب بابک مروانی مدل هفت مرحله‌ای که آن را مبارزات نامیدم را توضیح دهم.

Show...
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی دوم
2020-04-21

در این دوره کوشیدم از منظر خویش و با اتکا به تجربه‌ی خود در حوزه فروش با ارجاع به کتاب فروش (تکنیک‌ها و کاربردها) نوشته ریچارد بوسکرک با ترجمه خوب بابک مروانی مدل هفت مرحله‌ای که آن را مبارزات نامیدم را توضیح دهم.

Show...
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی سوم
2020-04-21

در این دوره کوشیدم از منظر خویش و با اتکا به تجربه‌ی خود در حوزه فروش با ارجاع به کتاب فروش (تکنیک‌ها و کاربردها) نوشته ریچارد بوسکرک با ترجمه خوب بابک مروانی مدل هفت مرحله‌ای که آن را مبارزات نامیدم را توضیح دهم.

Show...
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی چهارم
2020-04-21

در این دوره کوشیدم از منظر خویش و با اتکا به تجربه‌ی خود در حوزه فروش با ارجاع به کتاب فروش (تکنیک‌ها و کاربردها) نوشته ریچارد بوسکرک با ترجمه خوب بابک مروانی مدل هفت مرحله‌ای که آن را مبارزات نامیدم را توضیح دهم.

Show...
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی پنجم
2020-04-21

در این دوره کوشیدم از منظر خویش و با اتکا به تجربه‌ی خود در حوزه فروش با ارجاع به کتاب فروش (تکنیک‌ها و کاربردها) نوشته ریچارد بوسکرک با ترجمه خوب بابک مروانی مدل هفت مرحله‌ای که آن را مبارزات نامیدم را توضیح دهم.

Show...
دوره تربیت فروشنده حرفه‌ای - نعیم ابراهیمیان - جلسه‌ی ششم
2020-04-21

در این دوره کوشیدم از منظر خویش و با اتکا به تجربه‌ی خود در حوزه فروش با ارجاع به کتاب فروش (تکنیک‌ها و کاربردها) نوشته ریچارد بوسکرک با ترجمه خوب بابک مروانی مدل هفت مرحله‌ای که آن را مبارزات نامیدم را توضیح دهم.

Show...
مقایسه پنج نسل بازاریابی (مارکتینگ) - نعیم ابراهیمیان
2021-06-11

به بهانه انتشار کتاب بازاریابی نسل پنجم کاتلر که می‌توانید آن را از اینجا دانلود کنید در کمتر از سه ماه پیش و شروع دوره تجارت الکترونیک کالای مصرفی برای مدیران از روز گذشته تصمیم گرفتم خیلی مختصر و البته مفید پنج نسل بازاریابی را با یکدیگر مقایسه کنم تا به کار مارکترهایی که علم و عمل را به یکدیگر درآمیخته‌اند بیاید.  توضیحات این بخش را نیز در ادامه قرار دادم تا اگر علاقمند بودید جزییات این مقایسه را نیز بشنوید.

Show...

Latest Episode