پادکست برادرز
Category Arts
Published May 16, 2021
Episodes 23

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

BROTHERS PODCAST©️🎙 📰 پادکست #بِرادِرز؛ سبک جدیدی در #پادکست_فارسی . 🩸هشدار: در پادکست برادرز دلهره را تجربه خواهید کرد! . 🔎اتفاقات واقعی و مستند با موسیقی و آدرنالین

Available Episodes

مرد هزارچهره۲: فردریک بوردین - قسمت اول
2021-05-16

فردریک بوردین با بیش از ۵۰۰ بار تغییر چهره جزو لیست برترین شیادان تاریخ محسوب میشه! مادر این داستان به زندگی خود فردریک از نگاهی دیگه می پردازیم، که برای اولین بار توسط پادکست جنایی برادرز به گوش شما میرسه!

Show...
مرد هزار چهره شماره یک:‌ کلارک راکفلر قسمت دوم و پایانی
2021-05-16

پخش کامل مرد هزار چهره شماره یک: کلارک راکفلر - قسمت پایانی دوم، در همین پست و از تمامی پلتفرم های پخش پادکست .در این قسمت کلارک راکفلر شما را سورپرایز خواهد کرد… لازم به ذکرهست که کتاب کامل منبع اپیزود رو در کانال تلگرام امون به عنوان عیدی پادکس...

Show...
علل وقوع قتل از نگاه دکتر مریم علیجانی
2021-04-05

در این قسمت کوتاه بعد از چند اپیزود حاوی قتل، شما شاهد تحلیل و بررسی علل وقوع قتل توسط خانم دکتر علیجانی هستین.

Show...
رابرت دارست: معمای چهل ساله قسمت دوم و پایانی
2021-03-28

لازم به ذکرهست که کتاب کامل منبع اپیزود رو در کانال تلگرام امون به عنوان عیدی پادکست برادرز میتونین دریافت کنین!.در این قسمت فقط یک پازل از هزارتکه ی زندگی پیچیده ی کلارک راکفلر رو گوش میکنین، پس منتظر قسمت دوم و پایانی باشید.

Show...
رابرت دارست: معمای چهل ساله قسمت دوم و پایانی
2021-03-22

چطور يک ميلياردر در حالي كه سی و هشت هزاردلار پول تو ماشين و پانصد دلار تو جيبشه ساندويچ ميدزده؟؟در این قسمت شاهد ماجرای پیچیده دادگاه رابرت دارست هستیم در این قسمت شاهد ماجرای پیچیده دادگاه رابرت دارست هستیم

Show...
رابرت دارست: معمای چهل ساله قسمت اول
2021-03-18

چطور يک ميلياردر در حالي كه سی و هشت هزاردلار پول تو ماشين و پانصد دلار تو جيبشه ساندويچ ميدزده؟؟قسمت اول #رابرت_دارست رو از دست ندین! چطور يک ميلياردر در حالي كه سی و هشت هزاردلار پول تو ماشين و پانصد دلار تو جيبشه ساندويچ ميدزده؟؟قسمت اول #ر...

Show...
ابعاد روانشناسانه خیانت در راز خانواده واتس
2021-02-14

در این اپیزود به بررسی تحلیلی و روانشناسانه ی ابعاد خیانت در ادامه ی اپیزود راز خانواده واتس توسط دکتر مریم علیجانی می پردازیم.

Show...
راز خانواده واتس
2021-01-24

شما در یک تک اپیزود با یک اتفاق واقعی و متاثر کننده که در سال ۲۰۱۸ با ناپدید شدن یک خانم به همراه دو فرزند خردسالش رقم خورد روبرو می شوید، با بررسی بیش از ۲۰۰۰ صفحه از پرونده ی مستقیم اف بی آی توسط ما، این قسمت آموزنده ارو برای شما آماده کردیم و صدالبت...

Show...
پیتزا فروش بمب گذار قسمت آخر
2020-12-17

پیتزا فروش بمب گذار قسمت دوم از سه قسمت در این داستان واقعی که در سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاده شاهد یک ماجرای جنایی پیچیده ودلهره آور هستیم. در این پادکست سریالی شاهد ماجرای بمب گذاری در یک بانک بوسیله ی یک پیتزا فروش خواهیم بود که به یکی از شرورا...

Show...
پیتزا فروش بمب گذار قسمت 2
2020-12-17

پیتزا فروش بمب گذار قسمت دوم از سه قسمت در این داستان واقعی که در سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاده شاهد یک ماجرای جنایی پیچیده ودلهره آور هستیم. در این قسمت شاهد ماجرای بمب گذاری در یک بانک بوسیله ی یک پیتزا فروش خواهیم بود که به یکی از شرورانه ترین س...

Show...
پیتزا فروش بمب گذار قسمت ۱
2020-12-17

پیتزا فروش بمب گذار قسمت اول از سه قسمت در این داستان واقعی که در سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاده شاهد یک ماجرای جنایی پیچیده ودلهره آور هستیم. در این قسمت شاهد ماجرای بمب گذاری در یک بانک بوسیله ی یک پیتزا فروش خواهیم بود که به یکی از شرورانه ترین س...

Show...
اپیزود یازدهم- مرد هزارچهره۲: فردریک بوردین - قسمت دوم و پایانی
2021-05-25

فردریک بوردین با بیش از ۵۰۰ بار تغییر چهره جزو لیست برترین شیادان تاریخ محسوب میشه! مادر این داستان به زندگی خود فردریک از نگاهی دیگه می پردازیم، که برای اولین بار توسط پادکست جنایی برادرز به گوش شما میرسه!

Show...
اپیزود دهم- مرد هزارچهره۲: فردریک بوردین - قسمت اول
2021-05-16

فردریک بوردین با بیش از ۵۰۰ بار تغییر چهره جزو لیست برترین شیادان تاریخ محسوب میشه! مادر این داستان به زندگی خود فردریک از نگاهی دیگه می پردازیم، که برای اولین بار توسط پادکست جنایی برادرز به گوش شما میرسه!

Show...
اپیزود نهم- مرد هزار چهره شماره یک:‌ کلارک راکفلر قسمت دوم و پایانی
2021-05-16

پخش کامل مرد هزار چهره شماره یک: کلارک راکفلر - قسمت پایانی دوم، در همین پست و از تمامی پلتفرم های پخش پادکست .در این قسمت کلارک راکفلر شما را سورپرایز خواهد کرد… لازم به ذکرهست که کتاب کامل منبع اپیزود رو در کانال تلگرام امون به عنوان عیدی پادکس...

Show...
اپیزود هشتم- علل وقوع قتل از نگاه دکتر مریم علیجانی
2021-04-05

در این قسمت کوتاه بعد از چند اپیزود حاوی قتل، شما شاهد تحلیل و بررسی علل وقوع قتل توسط خانم دکتر علیجانی هستین.

Show...
اپیزود هفتم- مرد هزار چهره شماره یک: کلارک راکفلر قسمت اول
2021-03-28

لازم به ذکرهست که کتاب کامل منبع اپیزود رو در کانال تلگرام امون به عنوان عیدی پادکست برادرز میتونین دریافت کنین!.در این قسمت فقط یک پازل از هزارتکه ی زندگی پیچیده ی کلارک راکفلر رو گوش میکنین، پس منتظر قسمت دوم و پایانی باشید.

Show...
اپیزود ششم -رابرت دارست: معمای چهل ساله قسمت دوم و پایانی
2021-03-22

چطور يک ميلياردر در حالي كه سی و هشت هزاردلار پول تو ماشين و پانصد دلار تو جيبشه ساندويچ ميدزده؟؟در این قسمت شاهد ماجرای پیچیده دادگاه رابرت دارست هستیم در این قسمت شاهد ماجرای پیچیده دادگاه رابرت دارست هستیم

Show...
اپیزود پنجم- رابرت دارست: معمای چهل ساله قسمت اول
2021-03-18

چطور يک ميلياردر در حالي كه سی و هشت هزاردلار پول تو ماشين و پانصد دلار تو جيبشه ساندويچ ميدزده؟؟قسمت اول #رابرت_دارست رو از دست ندین! چطور يک ميلياردر در حالي كه سی و هشت هزاردلار پول تو ماشين و پانصد دلار تو جيبشه ساندويچ ميدزده؟؟قسمت اول #ر...

Show...
اپیزود چهارم-بررسی روانشناسانه ابعاد خیانت - راز خانواده واتس
2021-02-14

در این اپیزود به بررسی تحلیلی و روانشناسانه ی ابعاد خیانت در ادامه ی اپیزود راز خانواده واتس توسط دکتر مریم علیجانی می پردازیم.

Show...
اپیزود سوم-راز خانواده واتس - تک قسمت
2021-01-24

شما در یک تک اپیزود با یک اتفاق واقعی و متاثر کننده که در سال ۲۰۱۸ با ناپدید شدن یک خانم به همراه دو فرزند خردسالش رقم خورد روبرو می شوید، با بررسی بیش از ۲۰۰۰ صفحه از پرونده ی مستقیم اف بی آی توسط ما، این قسمت آموزنده ارو برای شما آماده کردیم و صدالبت...

Show...
اپیزود دوم-پیتزا فروش بمب گذار قسمت آخر
2020-12-17

پیتزا فروش بمب گذار قسمت دوم از سه قسمت در این داستان واقعی که در سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاده شاهد یک ماجرای جنایی پیچیده ودلهره آور هستیم. در این پادکست سریالی شاهد ماجرای بمب گذاری در یک بانک بوسیله ی یک پیتزا فروش خواهیم بود که به یکی از شرورا...

Show...
اپیزود اول-پیتزا فروش بمب گذار-قسمت 2
2020-12-17

پیتزا فروش بمب گذار قسمت دوم از سه قسمت در این داستان واقعی که در سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاده شاهد یک ماجرای جنایی پیچیده ودلهره آور هستیم. در این قسمت شاهد ماجرای بمب گذاری در یک بانک بوسیله ی یک پیتزا فروش خواهیم بود که به یکی از شرورانه ترین س...

Show...
اپیزود ۰-پیتزا فروش بمب گذار قسمت اول
2020-12-17

پیتزا فروش بمب گذار قسمت اول از سه قسمت در این داستان واقعی که در سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاده شاهد یک ماجرای جنایی پیچیده ودلهره آور هستیم. در این قسمت شاهد ماجرای بمب گذاری در یک بانک بوسیله ی یک پیتزا فروش خواهیم بود که به یکی از شرورانه ترین س...

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

مرد هزارچهره۲: فردریک بوردین - قسمت اول
2021-05-16

فردریک بوردین با بیش از ۵۰۰ بار تغییر چهره جزو لیست برترین شیادان تاریخ محسوب میشه! مادر این داستان به زندگی خود فردریک از نگاهی دیگه می پردازیم، که برای اولین بار توسط پادکست جنایی برادرز به گوش شما میرسه!

Show...
مرد هزار چهره شماره یک:‌ کلارک راکفلر قسمت دوم و پایانی
2021-05-16

پخش کامل مرد هزار چهره شماره یک: کلارک راکفلر - قسمت پایانی دوم، در همین پست و از تمامی پلتفرم های پخش پادکست .در این قسمت کلارک راکفلر شما را سورپرایز خواهد کرد… لازم به ذکرهست که کتاب کامل منبع اپیزود رو در کانال تلگرام امون به عنوان عیدی پادکس...

Show...
علل وقوع قتل از نگاه دکتر مریم علیجانی
2021-04-05

در این قسمت کوتاه بعد از چند اپیزود حاوی قتل، شما شاهد تحلیل و بررسی علل وقوع قتل توسط خانم دکتر علیجانی هستین.

Show...
رابرت دارست: معمای چهل ساله قسمت دوم و پایانی
2021-03-28

لازم به ذکرهست که کتاب کامل منبع اپیزود رو در کانال تلگرام امون به عنوان عیدی پادکست برادرز میتونین دریافت کنین!.در این قسمت فقط یک پازل از هزارتکه ی زندگی پیچیده ی کلارک راکفلر رو گوش میکنین، پس منتظر قسمت دوم و پایانی باشید.

Show...
رابرت دارست: معمای چهل ساله قسمت دوم و پایانی
2021-03-22

چطور يک ميلياردر در حالي كه سی و هشت هزاردلار پول تو ماشين و پانصد دلار تو جيبشه ساندويچ ميدزده؟؟در این قسمت شاهد ماجرای پیچیده دادگاه رابرت دارست هستیم در این قسمت شاهد ماجرای پیچیده دادگاه رابرت دارست هستیم

Show...
رابرت دارست: معمای چهل ساله قسمت اول
2021-03-18

چطور يک ميلياردر در حالي كه سی و هشت هزاردلار پول تو ماشين و پانصد دلار تو جيبشه ساندويچ ميدزده؟؟قسمت اول #رابرت_دارست رو از دست ندین! چطور يک ميلياردر در حالي كه سی و هشت هزاردلار پول تو ماشين و پانصد دلار تو جيبشه ساندويچ ميدزده؟؟قسمت اول #ر...

Show...
ابعاد روانشناسانه خیانت در راز خانواده واتس
2021-02-14

در این اپیزود به بررسی تحلیلی و روانشناسانه ی ابعاد خیانت در ادامه ی اپیزود راز خانواده واتس توسط دکتر مریم علیجانی می پردازیم.

Show...
راز خانواده واتس
2021-01-24

شما در یک تک اپیزود با یک اتفاق واقعی و متاثر کننده که در سال ۲۰۱۸ با ناپدید شدن یک خانم به همراه دو فرزند خردسالش رقم خورد روبرو می شوید، با بررسی بیش از ۲۰۰۰ صفحه از پرونده ی مستقیم اف بی آی توسط ما، این قسمت آموزنده ارو برای شما آماده کردیم و صدالبت...

Show...
پیتزا فروش بمب گذار قسمت آخر
2020-12-17

پیتزا فروش بمب گذار قسمت دوم از سه قسمت در این داستان واقعی که در سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاده شاهد یک ماجرای جنایی پیچیده ودلهره آور هستیم. در این پادکست سریالی شاهد ماجرای بمب گذاری در یک بانک بوسیله ی یک پیتزا فروش خواهیم بود که به یکی از شرورا...

Show...
پیتزا فروش بمب گذار قسمت 2
2020-12-17

پیتزا فروش بمب گذار قسمت دوم از سه قسمت در این داستان واقعی که در سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاده شاهد یک ماجرای جنایی پیچیده ودلهره آور هستیم. در این قسمت شاهد ماجرای بمب گذاری در یک بانک بوسیله ی یک پیتزا فروش خواهیم بود که به یکی از شرورانه ترین س...

Show...
پیتزا فروش بمب گذار قسمت ۱
2020-12-17

پیتزا فروش بمب گذار قسمت اول از سه قسمت در این داستان واقعی که در سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاده شاهد یک ماجرای جنایی پیچیده ودلهره آور هستیم. در این قسمت شاهد ماجرای بمب گذاری در یک بانک بوسیله ی یک پیتزا فروش خواهیم بود که به یکی از شرورانه ترین س...

Show...
اپیزود یازدهم- مرد هزارچهره۲: فردریک بوردین - قسمت دوم و پایانی
2021-05-25

فردریک بوردین با بیش از ۵۰۰ بار تغییر چهره جزو لیست برترین شیادان تاریخ محسوب میشه! مادر این داستان به زندگی خود فردریک از نگاهی دیگه می پردازیم، که برای اولین بار توسط پادکست جنایی برادرز به گوش شما میرسه!

Show...
اپیزود دهم- مرد هزارچهره۲: فردریک بوردین - قسمت اول
2021-05-16

فردریک بوردین با بیش از ۵۰۰ بار تغییر چهره جزو لیست برترین شیادان تاریخ محسوب میشه! مادر این داستان به زندگی خود فردریک از نگاهی دیگه می پردازیم، که برای اولین بار توسط پادکست جنایی برادرز به گوش شما میرسه!

Show...
اپیزود نهم- مرد هزار چهره شماره یک:‌ کلارک راکفلر قسمت دوم و پایانی
2021-05-16

پخش کامل مرد هزار چهره شماره یک: کلارک راکفلر - قسمت پایانی دوم، در همین پست و از تمامی پلتفرم های پخش پادکست .در این قسمت کلارک راکفلر شما را سورپرایز خواهد کرد… لازم به ذکرهست که کتاب کامل منبع اپیزود رو در کانال تلگرام امون به عنوان عیدی پادکس...

Show...
اپیزود هشتم- علل وقوع قتل از نگاه دکتر مریم علیجانی
2021-04-05

در این قسمت کوتاه بعد از چند اپیزود حاوی قتل، شما شاهد تحلیل و بررسی علل وقوع قتل توسط خانم دکتر علیجانی هستین.

Show...
اپیزود هفتم- مرد هزار چهره شماره یک: کلارک راکفلر قسمت اول
2021-03-28

لازم به ذکرهست که کتاب کامل منبع اپیزود رو در کانال تلگرام امون به عنوان عیدی پادکست برادرز میتونین دریافت کنین!.در این قسمت فقط یک پازل از هزارتکه ی زندگی پیچیده ی کلارک راکفلر رو گوش میکنین، پس منتظر قسمت دوم و پایانی باشید.

Show...
اپیزود ششم -رابرت دارست: معمای چهل ساله قسمت دوم و پایانی
2021-03-22

چطور يک ميلياردر در حالي كه سی و هشت هزاردلار پول تو ماشين و پانصد دلار تو جيبشه ساندويچ ميدزده؟؟در این قسمت شاهد ماجرای پیچیده دادگاه رابرت دارست هستیم در این قسمت شاهد ماجرای پیچیده دادگاه رابرت دارست هستیم

Show...
اپیزود پنجم- رابرت دارست: معمای چهل ساله قسمت اول
2021-03-18

چطور يک ميلياردر در حالي كه سی و هشت هزاردلار پول تو ماشين و پانصد دلار تو جيبشه ساندويچ ميدزده؟؟قسمت اول #رابرت_دارست رو از دست ندین! چطور يک ميلياردر در حالي كه سی و هشت هزاردلار پول تو ماشين و پانصد دلار تو جيبشه ساندويچ ميدزده؟؟قسمت اول #ر...

Show...
اپیزود چهارم-بررسی روانشناسانه ابعاد خیانت - راز خانواده واتس
2021-02-14

در این اپیزود به بررسی تحلیلی و روانشناسانه ی ابعاد خیانت در ادامه ی اپیزود راز خانواده واتس توسط دکتر مریم علیجانی می پردازیم.

Show...
اپیزود سوم-راز خانواده واتس - تک قسمت
2021-01-24

شما در یک تک اپیزود با یک اتفاق واقعی و متاثر کننده که در سال ۲۰۱۸ با ناپدید شدن یک خانم به همراه دو فرزند خردسالش رقم خورد روبرو می شوید، با بررسی بیش از ۲۰۰۰ صفحه از پرونده ی مستقیم اف بی آی توسط ما، این قسمت آموزنده ارو برای شما آماده کردیم و صدالبت...

Show...
اپیزود دوم-پیتزا فروش بمب گذار قسمت آخر
2020-12-17

پیتزا فروش بمب گذار قسمت دوم از سه قسمت در این داستان واقعی که در سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاده شاهد یک ماجرای جنایی پیچیده ودلهره آور هستیم. در این پادکست سریالی شاهد ماجرای بمب گذاری در یک بانک بوسیله ی یک پیتزا فروش خواهیم بود که به یکی از شرورا...

Show...
اپیزود اول-پیتزا فروش بمب گذار-قسمت 2
2020-12-17

پیتزا فروش بمب گذار قسمت دوم از سه قسمت در این داستان واقعی که در سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاده شاهد یک ماجرای جنایی پیچیده ودلهره آور هستیم. در این قسمت شاهد ماجرای بمب گذاری در یک بانک بوسیله ی یک پیتزا فروش خواهیم بود که به یکی از شرورانه ترین س...

Show...
اپیزود ۰-پیتزا فروش بمب گذار قسمت اول
2020-12-17

پیتزا فروش بمب گذار قسمت اول از سه قسمت در این داستان واقعی که در سال ۲۰۰۳ اتفاق افتاده شاهد یک ماجرای جنایی پیچیده ودلهره آور هستیم. در این قسمت شاهد ماجرای بمب گذاری در یک بانک بوسیله ی یک پیتزا فروش خواهیم بود که به یکی از شرورانه ترین س...

Show...

Latest Episode