پادکست بورس
Category Business
Published August 8, 2020
Episodes 1

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

آموزش های صوتی بازار بورس اوراق بهادار

Available Episodes

بورس چیست؟ پادکست های آموزشی بازار بورس
2020-08-08

سهام در بازارهای سهام  با آموزش بورس در بازار سهام در ایالات متحده از 13 بورس تشکیل شده است که معروف ترین آنها بورس نیویورک است خریداری و فروخته می شود که خریداران و فروشندگان سهام شرکت های دارای معامله عمومی را گرد هم می آورد. بازارهای بورس مانند حراجی هایی عمل می کنند که خریداران بالقوه بالاترین قیمت خود را ("پیشنهاد") معرفی می کنند که البته فروشندگان بالقوه پایین ترین قیمت خود را ("سؤال") می نامند. قیمت واقعی معامله ای که در آن انجام می شود ، جایی بین پیشنهاد و سؤال است. معاملات می توانند توسط دلالان بورس سهام ، معمولاً از طرف مدیران پرتفوی یا سرمایه گذاران جداگانه مانند شماقرار بگیرند.  اتصال خریداران سهام با فروشندگان بورس براساس مجموعه مقررات توافق شده برای تجارت. این نقش اصلی هر بورس است ، از نیویورک گرفته تا هنگ کنگ. او بورس اوراق بهادار جایی است که عموم مردم می توانند به سهام شرکتهای معاملاتی عمومی دسترسی پیدا کنند. آنها مانند بازار کشاورزان عمل می کنند و خریداران و فروشندگان در یک مکان برای تبادل چیزها ملاقات می کنند

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

بورس چیست؟ پادکست های آموزشی بازار بورس
2020-08-08

سهام در بازارهای سهام  با آموزش بورس در بازار سهام در ایالات متحده از 13 بورس تشکیل شده است که معروف ترین آنها بورس نیویورک است خریداری و فروخته می شود که خریداران و فروشندگان سهام شرکت های دارای معامله عمومی را گرد هم می آورد. بازارهای بورس مانند حراجی هایی عمل می کنند که خریداران بالقوه بالاترین قیمت خود را ("پیشنهاد") معرفی می کنند که البته فروشندگان بالقوه پایین ترین قیمت خود را ("سؤال") می نامند. قیمت واقعی معامله ای که در آن انجام می شود ، جایی بین پیشنهاد و سؤال است. معاملات می توانند توسط دلالان بورس سهام ، معمولاً از طرف مدیران پرتفوی یا سرمایه گذاران جداگانه مانند شماقرار بگیرند.  اتصال خریداران سهام با فروشندگان بورس براساس مجموعه مقررات توافق شده برای تجارت. این نقش اصلی هر بورس است ، از نیویورک گرفته تا هنگ کنگ. او بورس اوراق بهادار جایی است که عموم مردم می توانند به سهام شرکتهای معاملاتی عمومی دسترسی پیدا کنند. آنها مانند بازار کشاورزان عمل می کنند و خریداران و فروشندگان در یک مکان برای تبادل چیزها ملاقات می کنند

Show...

Latest Episode