پادکست ثمین
Category Arts
Published April 9, 2021
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ما در سری پادکست های «ثمین» تلاش میکنیم تا در کنار هم تعداد بیشتری کتاب بخوانیم. در هر قسمت برداشتی آزاد از یک کتاب را با شما شریک میشویم. کتاب خواندن یک فرهنگ است.✨

Available Episodes

حق ما انسان ها
2021-02-03

بخش کوتاهی از کتاب چهل نامه کوتاه به همسرم را میشنویم از نادر ابراهیمی ، این پادکست های یک دقیقه ای شما را به دنیای دیگری می برد امیدوارم لذت ببرید ...

Show...
حال همه ما خوب است اما تو باور نکن!
2021-02-09

بخش کوتاهی از نوشته ی سیدعلی صالحی رو میشنویم امیدوارم که لذت ببرید ...

Show...
چجوری زندگی را آسان بگیریم
2021-02-19

معرفی کوتاهی از کتاب زندگی را اسان بگیرید از کریستین نورتراپ

Show...
| خودتان را بیابید |
2021-04-01

گوش بدهید و خودتان را کشف کنید

Show...
کاش وقتی 20ساله بودم میدانستم
2021-04-09

معرفی کتاب کاش وقتی 20ساله بودم میدانستم از نشر میلکان و یه صحبت خودمونی ...

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

حق ما انسان ها
2021-02-03

بخش کوتاهی از کتاب چهل نامه کوتاه به همسرم را میشنویم از نادر ابراهیمی ، این پادکست های یک دقیقه ای شما را به دنیای دیگری می برد امیدوارم لذت ببرید ...

Show...
حال همه ما خوب است اما تو باور نکن!
2021-02-09

بخش کوتاهی از نوشته ی سیدعلی صالحی رو میشنویم امیدوارم که لذت ببرید ...

Show...
چجوری زندگی را آسان بگیریم
2021-02-19

معرفی کوتاهی از کتاب زندگی را اسان بگیرید از کریستین نورتراپ

Show...
| خودتان را بیابید |
2021-04-01

گوش بدهید و خودتان را کشف کنید

Show...
کاش وقتی 20ساله بودم میدانستم
2021-04-09

معرفی کتاب کاش وقتی 20ساله بودم میدانستم از نشر میلکان و یه صحبت خودمونی ...

Show...

Latest Episode