پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
Category News
Published April 30, 2021
Episodes 65

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

جامعه اندیشکده‌های ایران، از سال 1396 و با هدف ایجاد و استقرار سازوکارهایی جهت معرفی، برجسته‌‌سازی و رتبه‌بندی پژوهش‌‌ها و اقدامات برتر اندیشکده‌‌های کشور راه‌‌اندازی شده است. در پادکست‌های هفتگی جامعه اندیشکده‌ها، آخرین اخبار مربوط به اندیشکده‌ها و مراکز سیاست‌پژوهی کشور را منتشر می‌کنیم. با گوش دادن به پادکست‌های هفتگی جامعه اندیشکده‌ها همچنین با پژوهش برتر هر هفته سایت جامعه اندیشکده‌ها آشنا می‌شوید.

Available Episodes

اولین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-08-09

در نخستین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها دنبال کنید: - نامه اندیشکده ها به رئیس جمهور؛ -  درخواست همکاری کمیته امداد از اندیشکده ها برای همفکری درخصوص نیازمندی های پژوهشی این سازمان؛ - اعطای جایزه اندیشه ورزی و سیاست سازی به پروژه های برتر؛ و - رویدادهای مهم اندیشکده ها در روزهای آتی

Show...
دومین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-08-09

در دومین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها آخرین اخبار مربوط به اندیشکده های کشور در هفته اخیر را دنبال کنید.

Show...
سومین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-08-09

در سومین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها، آخرین اخبار مربوط به اندیشکده ها و مراکز سیاست پژوهی کشور را مرور کرده ایم: از انتخابات مجلس یازدهم و کاندیداتوری اعضای اندیشکده ها تا سیاست‌گذاریِ رتبه‌بندی دانشگاهی.

Show...
چهارمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-08-09

در چهارمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها اخبار مربوط به هفته اول اسفند 1398 را مرور کرده ایم.

Show...
پنجمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-08-09

در پنجمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها اخبار مربوط به هفته دوم اندیشکده های کشور و موسسات سیاست پژوهی را مرور کرده ایم.

Show...
ششمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-08-09

در ششمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها اخبار مربوط به اندیشکده های کشور در هفته سوم اسفند 98 را مرور کرده ایم.

Show...
هفتمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-08-09

اخبار مربوط به اندیشکده ها و مراکز سیاست پژوهی کشور در هفته دوم خرداد 99 را در هفتمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها مرور کرده ایم

Show...
هشتمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-08-09

با گوش دادن به هشتمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها از اخبار مربوط به اندیشکده های کشور در هفته سوم خرداد 99 مطلع شوید.

Show...
نهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2020-08-15

🔹با گوش دادن به پادکست شماره 9 از آخرین اخبار مربوط به اندیشکده‌های کشور در هفته گذشته مطلع شوید: 🔊نامه اعتراض آمیز پژوهشکده حکمت به مجلس، پذیرش دانشجوی دکتری حکمرانی و اخبار نشست‌های برگزار شده رو در این پادکست دنبال کنید.  🔊همچنین با پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده ها آشنا شوید.

Show...
دهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-08-15

🔹با گوش دادن به پادکست شماره 10 از آخرین اخبار مربوط به اندیشکده‌های کشور در هفته گذشته مطلع شوید: 🔊فراخوان بنیاد ملی نخبگان برای همکاری اندیشکده‌ها در پنجمین دوره طرح شهید احمدی روشن، شیوه‌نامه پیشنهادی اندیشکده اقتصاد مقاومتی برای همکاری اندیشکده‌ها و مجلس و اخبار نشست‌های برگزار شده رو در این پادکست دنبال کنید.  🔊همچنین با پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده‌ها آشنا شوید و توضیحات سید بهزاد بقایی، پژوهشگر این پژوهش را بشنوید.

Show...
یازدهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-08-15

🔹با گوش دادن به پادکست شماره 11 از آخرین اخبار مربوط به اندیشکده‌های کشور در هفته گذشته مطلع شوید: - نامه اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر به مقام معظم رهبری با موضوع مشارکت اجتماعی در گزارشگری فساد - مصاحبه با برخی مدیران اندیشکده‌ها - رونمایی از سامانه قانون‌بان - اخبار نشست‌های برگزار شده اندیشکده ها. 

Show...
دوازدهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-08-15

🔹در دوازدهمین پادکست جامعه اندیشکده‌ها، آخرین اخبار مربوط به اندیشکده‌ها در هفته اخیر را مرور کرده‌ایم: - مصاحبه با مدیر حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران درباره سامانه قانون‌بان، - ویژه‌نامه پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت درباره سیاست‌پژوهی تحول در قوه قضائیه -  رویدادهای برگزار شده در هفته‌ای که گذشت .  - پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده‌ها که مربوط به شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) است

Show...
سیزدهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-08-15

🔹در سیزدهمین پادکست جامعه اندیشکده‌ها، آخرین اخبار مربوط به اندیشکده‌ها در هفته اخیر را مرور کرده‌ایم: 🔊 مصاحبه با مهندس صابر میرزایی، معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری؛ 🔊 مصاحبه با احسان پرنیان، مسئول تیم مبارزه با فساد اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر؛ 🔊 انتشار شماره نخست ماهنامه فناوری شهروندی؛ 🔊 انتشار گزارش تفصیلی دومین رویداد با اندیشه‌ورزان؛ 🔊 اخبار رویدادهای برگزار شده از سمت اندیشکده‌ها؛ و 🔊 معرفی پژوهش برتر هفته و توضیحات دکتر جواد مشایخ، پژوهشگر #پژوهشکده_مطالعات_فناوری، درباره این پژوهش.

Show...
چهاردهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2020-08-22

🔹 در چهاردهمین پادکست جامعه اندیشکده‌ها، آخرین اخبار مربوط به اندیشکده‌ها را دنبال کنید و با پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده‌ها آشنا شوید: 🔊 گفت‌وگو با دکتر قاضی‌زاده هاشمی و دکتر صاحبکار؛ 🔊 اخبار آخرین رویدادهای برگزار شده اندیشکده‌ها؛ و 🔊 توضیحات میلاد بیگی از #اندیشکده_سیاست‌گذاری_امیرکبیر درباره پژوهش برتر این هفته.

Show...
پانزدهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2020-08-22

🔹 در پانزهمین پادکست جامعه اندیشکده‌ها، آخرین اخبار مربوط به اندیشکده‌ها را دنبال کنید: 🔊 گفت‌وگو با دکتر شاه‌میرزایی؛ 🔊 انتشار کتاب «مجموعه مقالات چین» و نشریه «مدیریت تعارض منافع»؛ 🔊 اخبار رویدادهای آتی اندیشکده‌ها؛ و 🔊 مروری بر پژوهش برتر هفته، کاری از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

Show...
شانزدهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2020-08-22

🔹 در شانزدهمین پادکست جامعه اندیشکده‌ها، آخرین اخبار مربوط به اندیشکده‌ها را دنبال کنید: 🔊 انتشار کتاب «منازعه ارمنستان-آذربایجان» و «چگونه پژوهش را به کرونا مبتلا کنیم»؛ 🔊 انتشار شماره 36 ویژه‌نامه رصد و شماره 19 ماه‌نامه امنیت بین‌الملل؛ 🔊 اخبار رویدادهای برگزار شده؛ و 🔊 مروری بر پژوهش برتر هفته، کاری از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

Show...
هفدهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2020-08-22

🔹 در هفدهمین پادکست جامعه اندیشکده‌ها، آخرین اخبار مربوط به رویدادها و انتشارات اندیشکده های کشور را مرور کرده‌ایم: 🔊 برگزاری جلسه هم‌اندیشی اندیشکده‌ها و نایب رئیس مجلس یازدهم؛ 🔊 انتشار دومین ماه‌نامه فناوری شهروندی و ششمین هفته‌نامه مدیریت تعارض منافع؛ 🔊 اخبار رویدادهای برگزار شده؛ و 🔊 مروری بر پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده‌ها، مربوط به پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت از زبان عارف حسین‌زاده.

Show...
هجدهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2020-08-22

🔹 با هجدهمین پادکست جامعه اندیشکده‌ها، از آخرین اخبار مربوط به اندیشکده‌های کشور مطلع شوید: 🔊 نامه سرگشاده اندیشکده اقتصاد مقاومتی به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران؛ 🔊 گزارش سیداحسان خاندوزی از نقش سه اندیشکده در طراحی و تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی؛ 🔊 اخبار رویدادهای برگزار شده و معرفی آخرین انتشارات اندیشکده‌ها؛ و 🔊 معرفی پژهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده‌ها توسط پیمان حقیقت‌طلب از مجموعه دیاران.

Show...
نوزدهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-08-28

🔹 آنچه در نوزدهمین پادکست جامعه اندیشکده‌ها، می شنوید:  - دعوت مدرسه حکمرانی شهید بهشتی برای گفت‌وگوی دولت‌ها؛ - اخبار رویدادها و انتشارات اندیشکده‌ها؛ و - توضیحات مهدی سروی از اندیشکده اقتصاد مقاومتی درباره پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده‌ها.

Show...
بیستمین پادکست جامعه اندیشکده‌ها
2020-09-05

با بیستمین پادکست جامعه اندیشکده‌ها، آخرین اخبار اندیشکده‌ها را دنبال کنید: -  نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی به رئیس بنیاد مستضعفان؛ - دوره آموزشی سیاست‌پژوهی مدرسه حکمرانی تمدن؛ و - رویدادهای برگزار شده طی هفته اخیر.

Show...
بیست و یکمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-09-12

 در بیست‌ویکمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها بشنوید:  خلاصه نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی به معاون اول رئیس‌جمهور؛ مرور رویدادهای برگزارشده و رویدادهای آتی؛ معرفی آخرین آثار حوزه نشر؛ و توضیحات وحید کشافی‌نیا درباره پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده ها، کاری از اندیشکده شفافیت برای ایران.

Show...
بیست‌ودومین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2020-09-18

 در بیست‌ودومین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها بشنوید: - رونمایی از طرح تحول بازار و صنعت خودرو؛ - واگذاری دبیرخانه کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس به اندیشکده اقتصاد مقاومتی؛ - فراخوان انجمن دیاران؛ و - توضیحات پرویز آقایی از اندیشکده پایا درباره پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده‌ها.

Show...
بیست‌وسومین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2020-09-25

در بیست‌وسومین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها دنبال کنید: درنگی بر محتوای نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی به رئیس مجلس؛ مرور اخبار رویدادهای برگزار شده و آتی اندیشکده‌ها؛ و معرفی پژوهش برتر هفته سایت جامعه اندیشکده‌ها از زبان امیرحسین چیت‌ساززاده از مجموعه دیاران.

Show...
بیست‌وچهارمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2020-10-02

در بیست‌وچهارمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها بشنوید: فراخوان پذیرش مقاله فصلنامه «حکمرانی تعالی» با موضوع «جوان‌گرایی در حکمرانی»؛ مرور اخبار رویدادهای برگزار شده اندیشکده‌ها؛ و آشنایی با پژوهشی از پژوهشکده مطالعات فناوری به عنوان پژوهش برتر هفته سایت جامعه اندیشکده‌ها.

Show...
بیست‌وپنجمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2020-10-09

در بیست‌وپنجمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها دنبال کنید: مروری بر کتب و نشریات منتشر شده؛  اطلاع‌رسانی درباره رویدادهای برگزار شده؛ و معرفی پژوهش برتر هفته سایت جامعه اندیشکده‌ها توسط حجت‌الاسلام سیدمحسن دعایی، مدیر موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی.

Show...
بیست‌وششمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2020-10-15

در بیست‌ و ششمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ‌ها دنبال کنید: انتشار نخستین سالنامه جامعه اندیشکده‌ ها؛ اطلاع‌ رسانی درباره فراخوان‌ ها، نشریات و رویدادهای اندیشکده‌ ها؛ و آشنایی با پژوهش برتر هفته سایت جامعه اندیشکده‌ ها از زبان حامد رضایی از مرکز راهبری ورثه‌ الانبیاء.

Show...
بیست‌وهفتمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها منتشر شد
2020-10-23

در این پادکست چه خواهید شنید؟ تشکیل شورای مدیران جامعه اندیشکده‌ها؛ انتشار پیش‌نویس لایحه پیشنهادی مرکز بررسی‌های استراتژیک برای بازنگری در قانون نحوه اداره و نظارت بر صداوسیما؛ اخبار رویدادهای برگزاری شده و انتشار و بررسی کتب؛ و توضیحات محدثه جلیلی از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری درباره پژوهش برتر هفته این سایت جامعه اندیشکده‌ها.

Show...
بیست و هشتمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-10-29

در بیست و هشتمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها مرور کرده‌ایم: - فراخوان عکس افغانستانی دیگر - هفته‌نامه مدیریت تعارض منافع و بررسی صندوق های سرمایه گذاری بورسی؛ - رویدادهای برگزار شده؛ و - معرفی پژوهشی از پژوهشکده بیمه به عنوان پژوهش برتر هفته سایت جامعه اندیشکده ها، کاری از وحیده نورانی.

Show...
اولین پادکست موضوعی جامعه ‌اندیشکده‌ها؛ تحریم فرانسه توسط کشورهای مسلمان
2020-11-05

تحریم فرانسه توسط کشورهای مسلمان؛ یک پاسخ عمل‌گرایانه چهار سال پس از انتشار کاریکارتورهای موهن مجله فکاهی شارلی ابدو با موضوع پیامبر ص و همزمان با محاکمه عاملان حمله 2015 به این مجله؛ عبدالله انزاروف، دست به قتل ساموئل پتی زد؛ معلمی که به نشان دادن این کاریکاتورها سر کلاس درس مبادرت کرده بود. رئیس‌جمهور فرانسه، به بهانه بزرگداشت پتی، به دفاع از حق آزادی بیان شارلی ابدو پرداخت. سخنان مکرون واکنش‌های بسیاری برانگیخت؛ از جمله رئیس‌جمهور ترکیه، مسلمانان جهان را به تحریم کالاهای فرانسوی دعوت کرد. دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی طی یادداشتی با عنوان «تحریم فرانسه توسط کشورهای مسلمان؛ یک پاسخ عمل‌گرایانه»، اجرایی شدن این پیشنهاد را در سطح دولت‌های مسلمان بررسی کرده است. صادرات فرانسه به کشورهای مسلمان رقمی معادل 50 میلیارد است که در صورت اتحاد در این تحریم، بحرانی قابل توجه برای فرانسه به نظر می‌رسد. نویسنده این یادداشت و پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی، یاسر احمدی‌بنی، در این باره می‌گوید.

Show...
بیست‌ونهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2020-11-07

در اپیزود 29 پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها دنبال کنید: یک. جایزه ملی سیاستگذاری برگزار می‌شود دو. معرفی پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده‌ها؛ از اندیشکده اقتصاد مقاومتی سه. پیشوتن دو عضو تازه به جامعه اندیشکده‌ها: اندیشکده هجرت و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

Show...
سی امین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-11-13

در سی امین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها بشنوید: یک. برگزاری رویداد آموزشی «نهادسازی و شبکه سازی در دستگاه های اجرایی»؛ همکاری مشترک جامعه اندیشکده ها و پژوهشکده مطالعات فناوری دو. معرفی پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده ها توسط امیرحسین عرب پور از دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی سه. انتشار گزارش «بررسی اصلاحات اقتصادی عراق و فرصت های آن برای ایران» توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی چهار. اعلام مهلت ارسال آثار جهت شرکت در جایزه ملی سیاستگذاری

Show...
سی و یکمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-11-21

در سی و یکمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها از اخبار مهم اندیشکده های کشور مطلع شوید: - برگزاری سومین رویداد با اندیشه ورزان - آشنایی با پژوهش برتر هفته سایت جامعه اندیشکده ها؛ کاری از مرکز پژوهشی آرا - مرور فراخوان های «مخالفت با طرح قیر رایگان» از اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران، «اخراج امریکا از منطقه» از اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر و «بر مدار آب» از اندیشکده تدبیر آب ایران.

Show...
سی و دومین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-11-29

در سی و دومین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها دنبال کنید: - تمدید مهلت جایزه ملی سیاستگذاری و انتظار میزان جوایز نقدی و غیرنقدی آن - صدرو نخستین شناسنامه فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با اتباع غیرایرانی و اثر اندیشکده مربوط به انجمن دیاران - انتشار گزارش های کارگاه نهادسازی و شبکه سازی در دستگاه های اجرایی و سومین رویداد با اندیشه ورزان - آشنایی با پژوهش برتر هفته کار از مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران

Show...
سی و سومین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-12-13

در سی و سومین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها دنبال کنید: - معرفی پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده ها، کاری از مرکز پژوهش های شورای اسلامی؛ - تقدیر از طرح های اندیشکده پایا و پژوهشکده مطالعات فناوری در جشنواره شهید مدرس؛ - فراخوان اندیشکده مطالعات جهان اسلام درباره بررسی شکاف های خاورمیانه؛ - پیوستم چهار عضو تازه به جامعه اندیشکده ها: موسسه پژوهشی اقتصاد مالی بهین، پژوهشکده‌ مطالعات و تحقیقات بسیج، دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید و پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم ع.

Show...
سی و چهارمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-12-13

در سی و چهارمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها بشنوید از: آخرین آمار پروژه های ارسال شده به جایزه ملی سیاستگذاری؛ فراخوان جذب نیرو از موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان، موسسه آینده پژوهی جهان اسلام و پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم ع؛ پیوستن سه عضو تازه به جامعه اندیشکده ها: پژوهشکده مطالعات راهبردی، موسسه مطالعات انرژی سبحان و گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر؛ و پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده ها، از زبان ابوالفضل بساکی از اندیشکده اقتصاد مقاومتی.

Show...
سی و پنجمین پادکست خبری جاکعه اندیشکده ها
2020-12-18

در سی و پنجمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها بشنوید: - معرفی پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده ها؛ کاری از پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت؛ - اطلاعاتی از آخرین آمارهای جایزه ملی سیاستگذاری؛ - اخبار اندیشکده ها و روز ملی پژوهش؛ و - دوره های مقدماتی حکمرانی حکمرانی شهید بهشتی.

Show...
همه آنچه باید درباره واکسن کرونا بدانید
2020-12-24

در حالیکه واکسن کرونای شرکت‌های داروسازی خارجی کم‌کم وارد فاز انسانی می‌شوند؛ در ایران اختلافات دو دیدگاه شدت می‌گیرد: از یک سو مدافعان طب سنتی درباره خطرات واکسن می‌گویند و از سوی دیگر هشتگ #واکسن_بخرید یا #واکسن_کرونا_مطالبه_ملی با راهبری پزشکان به ترند شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. در حالیکه طرفداران واکسن، نظرات گروه اول را «واکسن‌هراسی» می‌خوانند؛ طرفداران طب سنتی نیز درباره «بیوتروریسم» و «دستکاری ژنتیکی» هشدار می‌دهند. محمد آزادی، پژوهشگر هسته سلامت مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، طی مطالعه‌ای چهار سناریوی ایمنی جمعی ناشی از واکسیناسیون را بررسی کرده است. در این پادکست، توضیحات وی را بشنوید.

Show...
سی‌وششمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2021-01-01

سی‌وششمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها منتشر شد: - معرفی پژوهش برتر هفته از زبان احمد پورحیدر، مدیر عامل شرکت تترا؛ - انتشار فراخوان همایش سالانه اقتصاد مقاومتی توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی؛ - انتشار کلیات طرح جامع مدرسه حکمرانی و سیاستگذاری دولت اسلامی توسط پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت؛ - بررسی «مکتب سلیمانی» در نشریات اندیشگاه گفتمان و مدرسه حکمرانی شهید بهشتی.

Show...
سی و هفتمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2021-01-01

در سی و هفتمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها بشنوید: - معرفی پژوهش برتر هفته توسط داود کریمی پور از اندیشکده حکمرانی انرژی و مابع آب ایران؛ - تکمیل شورای علمی جامعه اندیشکده ها با 54 عضو؛ - تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی؛ - پیگیری اخبار #تاثیراندیشکده با انجمن دیاارن، اندیشکده اقتصاد مقاومتی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و ایتان؛ - کسب مقام اول توسط دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی در جشنواره دستاوردهای پژوهشی دانشگاه امام صادق ع.

Show...
سی و هشتمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2021-01-08

در سی و هشتمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها دنبال کنید: گزارش جامعه اندیشکده ها از جای خالی سیاست پژوهی در بودجه گذاری کشور؛ آغاز ارزیابی و داوری آثار جایزه ملی سیاستگذاری؛ سامانه 1888 و #تاثیراندیشکده شفافیت برای ایران؛ اعضای جدید جامعه اندیشکده ها: اندیشکده کار و اشتغال میزان و مرکز علم و فناوری رسام؛ معرفی پژوهش برتر این هفته کاری از نیما نریمانی از اندیشکده راهبردی مهاجر.

Show...
سی و نهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2021-01-14

آنچه در سی و نهمین پادکست خبر جامعه اندیشکده ها می‌شنوید: - انتشار چهارمین شماره از فصلنامه جامعه اندیشکده ها؛ - معرفی پژوهش برتر هفته با همکاری میلاد بیگی از اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر؛ و - پیوستن شرکت اندیشه راهبردی توسعه تنویر به جامعه اندیشکده ها.

Show...
چهلمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2021-01-22

آنچه در چهلمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها خواهید شنید: - انتشار گزارش تفصیلی تکمیل شورای علمی جامعه اندیشکده ها؛ - توضیحات بهروز شیرمحمدی از اندیشکده اقتصاد مقاومتی درباره پژوهش برتر این هفته جامعه اندیشکده ها: بررسی وضعیت منابع مشترک نفت و گاز در ایران؛ - #تاثیراندیشکده: انجمن دیاران و سامانه همکاری با متخصصان و کارآفرینان بین المللی؛ - تغییر دامنه پایگاه خبری تحلیلی اندیشکده اقتصاد مقاومتی: مسیر اقتصاد.

Show...
چهل و یکمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2021-01-29

چهل و یکمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها منتشر شد: - توضیحاتی از شهاب طلایی، پژوهشگر جستاری پیرامون حال و آینده صندوق های بازنشستگی، از مدرسه حکمرانی شهید بهشتی؛ - انتشار گزارش جامع سومین رویداد با اندیشه ورزان؛ - برگزاری دوره‌های آموزشی اندیشکده روابط بین الملل و ایتان؛ - فراخوان مدرسه حکمرانی شهید بهشتی درباره حکمرانی قرن 14؛ - معرفی اعضای جدید جامعه اندیشکده ها: موسسه مطالعات ایران و اوراسیا و موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور. پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها را در پادگیرهای shenoto ،castbox و Anchor دنبال کنید.

Show...
چهل و دومین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2021-02-05

🔴🔴 در چهل‌ودومین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها خواهید شنید: 🔊 انتشار مصاحبه با دکتر پرویز آقایی، پژوهشگر اندیشکده پایا، درباره حاشیه‌نشینی؛ 🔊 رونمایی از کتاب گذر در بحران با همکاری جامعه اندیشکده‌ها؛ 🔊 انتشار نشریات نوآفرین از مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) و اندیشنامه از اندیشکده صنعت، فناوری و اقتصاد استان یزد  🔊 معرفی پژوهش برتر هفته، کاری از پژوهشکده بیمه با عنوان «بررسی آثار تحریم بر صعنت بیمه کشور با تمرکز بر بیمه‌های اتکایی ».

Show...
چهل و سومین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2021-02-18

در چهل و سومین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها دنبال کنید: معرفی پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده ها با عنوان «چالش ها و راهکارهای تولید رونق صنعت سینما در ایران» از زبان سید باقر نبوی ثالث، پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛ برگزاری دوازدهمین دوره از رویداد آموزشی چهارسوق؛ امضای تفاهمنامه میان وزارت دفاع و دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی.

Show...
چهل و چهارمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2021-02-19

در چهل‌وچهارمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها خواهید شنید: - آغاز مرحله دوم جایزه ملی سیاستگذاری از 9 اسفندماه؛ - برگزاری هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی؛ توصیه‌های سیاستی پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی در قالب اینفوگرافی واکسن کرونا؛ معرفی پژوهش برتر این هفته با عنوان «درآمدی بر الزامات کلان مداخله حاکمیت در امر جنسی» کاری از موسسه سجا.

Show...
چهل و پنجمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2021-02-26

در چهل‌وپنجمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها بشنوید:  آغاز مرحله دوم جایزه ملی سیاستگذاری از فردا، شنبه 9 اسفندماه؛  فراخوان پذیرش دانشجوی دکترای حکمرانی مدرسه حکمرانی شهد بهشتی؛  فراخوان جذب نیروی اندیشکده تدبیر آب ایران؛  معرفی پژوهش «آسیب‌شناسی فرآینده محاسبه و اخذ مالیات از وکلاء» با همکاری حامد مجیری فروشانی از اندیشکده محنا، به عنوان پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده‌ها.

Show...
چهل و ششمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2021-03-12

🔴🔴 در چهل‌وششمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها بشنوید: 🔊 اعلام نتایج مرحله دوم جایزه ملی سیاستگذاری؛ 🔊 انتشار گزارش همایش تخصصی اخراج امریکا از منطقه توسط اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر؛ 🔊 فراخوان موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برای هم‌اندیشی درباره سیاست‌های حوزه رفاه و تامین اجتماعی در قرن 14.

Show...
همکاری ایران و چین؛ ابهامات پیرامون یک سند
2021-04-05

چهارمین پادکست موضوعی جامعه اندیشکده ها با همکاری دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی، به موضوع همکاری ایران و چین و قرارداد 25 ساله دو کشور اختصاص دارد: سال ۹۴ با سفر رئیس جمهور چین به ایران، زمزمه‌هایی از یک همکاری چند جانبه بین دو کشور، قوت گرفت. گمانه‌زنی‌ها تا سال ۹۸ و اشتهار عنوان «قرارداد ۲۵ ساله ایران‌ و چین» برای این همکاری، ادامه داشت. در نهایت رئیس جمهور ایران در اول تیر ۹۹ با تایید پیش‌نویس نهایی این سند، زمینه امضای «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌ های مشترک ایران و چین» را در ۷ فروردین ۱۴۰۰ فراهم کرد. ابهام در مفاد این برنامه و کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به برنامه های دولت، موجی از اعتراض، هجو و خشم را حول این موضوع برانگیخته است. امیرحسین عرب پور، پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی، درباره این سند توضیح می‌دهد. یادداشت وی با عنوان «مزیت‌های همکاری با چین برای ایران» را در سایت جامعه اندیشکده ها بخوانید.

Show...
چهل و هفتمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2021-04-09

معرفی پژوهش برتر هفته اول فروردین، کاری از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ توضیحات سید جلال‌الدین میرنظامی از اندیشکده تدبیر آب ایران درباره پژوهش برتر هفته دوم فروردین؛ معرفی پژوهشی از انجمن دیاران از زبان امیرحسین چیت‌ساززاده به عنوان پژوهش برتر هفته سوم فروردین. پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها را در پادگیرهای shenoto ،castbox و Anchor دنبال کنید.

Show...
چهل و هشتمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2021-04-15

در چهل‌وهشتمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها بشنوید: 🔊 معرفی پژوهش برتر هفته، کاری از موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی؛ 🔊 انتخابات 1400 و کتاب تازه اندیشکده راهبردی سعداء؛ 🔊 انتشار فراخوان همایش چشم‌انداز ایرانِ 1450 توسط پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهی؛ 🔊 برگزاری دوره آموزشی «دانش و تجربه در حوزه روابط اقتصادی خارجی» توسط دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی؛ 🔊 انتشار شماره اول «گفتمان آب» با موضوع «حکمرانی محلی و مدیریت آب» توسط اندیشکده تدبیر آب ایران.

Show...
چهل‌ونهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2021-04-22

🔴🔴 در چهل‌ونهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها دنبال کنید: 🔊 انتشار فراخوان طرح «اندیشکده‌ها و نقش‌آفرینی در انتخابات 1400»؛ 🔊 انتشار گزارش جامع مرحله دوم جایزه ملی سیاستگذاری؛ 🔊 برگزاری دومین دوره دکتری حکمرانی توسط مدرسه حکمرانی شهید بهشتی؛ 🔊 برگزاری کارگاه‌های تدبر در قرآن توسط خانه اندیشه‌ورزان ایران؛ 🔊 برگزاری جلسه همخوانی کتاب «گذار در بحران» توسط خانه نوآوری تعلیم و تربیت؛ 🔊 برگزاری دوره درس خارج حکمت و فقاهت حکمرانی توسط مدرسه حکمرانی شهید بهشتی؛ 🔊 برگزاری دوره تخصصی مطالعات اسرائیل توسط اندیشکده روابط بین‌الملل؛ و 🔊 معرفی پژوهش برتر هفته، کاری از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. 🎧 🎧 پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها را در آپارات و پادگیرهای shenot ،castbox و Anchor دنبال کنید.

Show...
پنجاهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2021-04-30

در پنجاهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها بشنوید:   - انتشار فراخوان مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تدوین سیاست‌های کلی فضای مجازی؛ - برگزاری سلسله‌جلسات بررسی اقتصاد ایران در دهه 90 توسط پژوهشکده امور اقتصادی؛ - انتشار نشریه «بازتخصیص خاموش آب» توسط اندیشکده تدبیر آب ایران؛ - معرفی پژوهش برتر هفته، کاری از گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر.

Show...
پنجاه‌ویکمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2021-05-06

در پنجاه‌ویکمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها بشنوید: معرفی پژوهش برتر هفته، کاری از موسسه افق آینده‌پژوهی راهبردی؛ انتشار گزارش راهبردی طریقت نهیانیه؛ درنگی در کلان‌ترین پروژه ایدئولوژیک ابوظبی از اندیشکده مرصاد؛  راه‌اندازی سامانه بصیر توسط اندیشکده راهبردی سعداء. پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها را در آپارات و پادگیرهای shenoto ،castbox و Anchor دنبال کنید.

Show...
پنجاه‌ودومین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2021-05-15

در پنجاه‌ودومین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها بشنوید: معرفی پژوهش برتر هفته، کاری از اندیشکده هاتف توسط امیرمحمد واعظی؛ #تاثیراندیشکده و «برنامه راهبردی و اجرایی تحول در نظامِ حکمرانی و سیاستگذاری آموزش عالی و علم و فناوری کشور» از پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت؛  برگزاری دوره جامع «رفع تعهدات ارزی» توسط دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی؛ برگزاری جلسه «سیاستگذاری و حکمرانی چندسطحی در اتحادیه اروپا» توسط اندیشکده حکمرانی شریف؛ برگزاری نشست «تجربه احیاء گندم خراسان» توسط پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف.

Show...
پنجاه‌وسومین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2021-05-21

در پنجاه‌وسومین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها بشنوید: معرفی پژوهش برتر هفته، کاری از موسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام توسط سیدحمزه صفوی؛ برگزاری همایش «مروری تاریخی بر آموزه‌های سیاستی رفاه و تامین اجتماعی در قرن چهاردهم هجری» توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.

Show...
پنجاه‌وچهارمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2021-05-28

در پنجاه‌وچهارمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها بشنوید: معرفی پژوهش برتر هفته، توسط جلال کریمیان از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری؛ تدوین نخستین دانشنامه ایرانی به زبان روسی توسط موسسه مطالعات ایران و اوراسیا؛ انتشار فراخوان نخستین کنفرانس علمی سیاستگذاری عمومی و حکمرانی اسلامی. پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها را در آپارات و پادگیرهای shenoto ،castbox و Anchor دنبال کنید.

Show...
پنجاه و پنجمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2021-06-04

در پنجاه و پنجمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها دنبال کنید: برگزاری جلسات گفتگوی اندیشکده ها با نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400؛ معرفی پژوهش برتر هفته از زبان مژگان رفعت میلانی، پژوهشگر پژوهشکده امور اقتصادی.

Show...
توسعه منطقه‌ای؛ معرفی یک نمونه روستایی
2021-06-18

 پادکست هفتگی جامعه اندیشکده‌ها با عنوان #سیاست‌خوانی، پژوهش برتر هفته را در قالب یک روایت بیان می‌کند.  روستای قلعه‌گنج؛ شهر الگوی اقتصاد مقاومتی ملی  بر اساس پژوهش «بررسی طرح توسعه اقتصادی و فرهنگی استان خراسان رضوی» از اندیشکده رصد

Show...
چرا ایران نقشی در قیمت‌گذاریِ متانولِ خود ندارد؟
2021-06-25

در سیاست خوانی این هفته بشنوید: چرا ایران نقشی در قیمت‌گذاریِ متانولِ خود ندارد؟ بر اساس پژوهش «تحلیل سازوکار آژانس‌های قیمت‌گذاری در بازار متانول» از موسسه مطالعات انرژی سبحان  پادکست هفتگی جامعه اندیشکده‌ها با عنوان #سیاست‌خوانی، پژوهش برتر هفته را در قالب یک روایت بیان می‌کند.

Show...
انقلاب جنسی و بازیابی سلامت جنسی جامعه
2021-07-02

پادکست هفتگی جامعه اندیشکده‌ها با عنوان سیاست‌خوانی، پژوهش برتر هفته را در قالب یک روایت بیان می‌کند. انقلاب جنسی و بازیابی سلامت جنسی جامعه بر اساس پژوهش «سیاستگذاری امر جنسی جهت مواجهه با انقلاب جنسی» از موسسه سجا پژوهش برتر هفته پانزدهم

Show...
مکثی کوتاه درباره امنیت ایران
2021-07-09

پادکست هفتگی جامعه اندیشکده‌ها با عنوان سیاست‌خوانی، پژوهش برتر هفته را در قالب یک روایت بیان می‌کند. مکثی کوتاه درباره امنیت ایران بر اساس «سالنمای مخاطرات امنیت بین‌المللی ایران» از موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

Show...
بیکاری و بیمه های بیکاری در عصر کرونا
2021-07-14

در پادکست سیاست خوانی این هفته، روایتی از پژوهش برتر هفته هفدهم سایت جامعه اندیشکده ها را بشنوید: بر اساس پژوهش نرگس اکبرپور روشن از موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی «حمایت از بیمه‌شدگان بیکارشده سازمان تامین اجتماعی در مواجهه با کرونا»

Show...
درباره سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بیشتر بدانید
2021-07-23

سیاست خوانی این هفته بر اساس پژوهش علی نیکبخت از اندیشکده محنّا «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)؛ راهکارها و موانع پیش رو» امتیاز شورای علمی: 4 پژوهش برتر هفته هجدهم

Show...
نهاد وقف، چالش‌ها و چاره‌اندیشی‌ها
2021-07-30

در سیاست‌خوانی این هفته، روایتی از پژوهش برتر هفته نوزدهم را بشنوید: بر اساس پژوهش «طراحی نظام جامع مدیریت اقتصادی وقف» از پژوهشکده مطالعات فناوری

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

اولین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-08-09

در نخستین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها دنبال کنید: - نامه اندیشکده ها به رئیس جمهور؛ -  درخواست همکاری کمیته امداد از اندیشکده ها برای همفکری درخصوص نیازمندی های پژوهشی این سازمان؛ - اعطای جایزه اندیشه ورزی و سیاست سازی به پروژه های برتر؛ و - رویدادهای مهم اندیشکده ها در روزهای آتی

Show...
دومین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-08-09

در دومین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها آخرین اخبار مربوط به اندیشکده های کشور در هفته اخیر را دنبال کنید.

Show...
سومین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-08-09

در سومین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها، آخرین اخبار مربوط به اندیشکده ها و مراکز سیاست پژوهی کشور را مرور کرده ایم: از انتخابات مجلس یازدهم و کاندیداتوری اعضای اندیشکده ها تا سیاست‌گذاریِ رتبه‌بندی دانشگاهی.

Show...
چهارمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-08-09

در چهارمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها اخبار مربوط به هفته اول اسفند 1398 را مرور کرده ایم.

Show...
پنجمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-08-09

در پنجمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها اخبار مربوط به هفته دوم اندیشکده های کشور و موسسات سیاست پژوهی را مرور کرده ایم.

Show...
ششمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-08-09

در ششمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها اخبار مربوط به اندیشکده های کشور در هفته سوم اسفند 98 را مرور کرده ایم.

Show...
هفتمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-08-09

اخبار مربوط به اندیشکده ها و مراکز سیاست پژوهی کشور در هفته دوم خرداد 99 را در هفتمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها مرور کرده ایم

Show...
هشتمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-08-09

با گوش دادن به هشتمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها از اخبار مربوط به اندیشکده های کشور در هفته سوم خرداد 99 مطلع شوید.

Show...
نهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2020-08-15

🔹با گوش دادن به پادکست شماره 9 از آخرین اخبار مربوط به اندیشکده‌های کشور در هفته گذشته مطلع شوید: 🔊نامه اعتراض آمیز پژوهشکده حکمت به مجلس، پذیرش دانشجوی دکتری حکمرانی و اخبار نشست‌های برگزار شده رو در این پادکست دنبال کنید.  🔊همچنین با پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده ها آشنا شوید.

Show...
دهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-08-15

🔹با گوش دادن به پادکست شماره 10 از آخرین اخبار مربوط به اندیشکده‌های کشور در هفته گذشته مطلع شوید: 🔊فراخوان بنیاد ملی نخبگان برای همکاری اندیشکده‌ها در پنجمین دوره طرح شهید احمدی روشن، شیوه‌نامه پیشنهادی اندیشکده اقتصاد مقاومتی برای همکاری اندیشکده‌ها و مجلس و اخبار نشست‌های برگزار شده رو در این پادکست دنبال کنید.  🔊همچنین با پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده‌ها آشنا شوید و توضیحات سید بهزاد بقایی، پژوهشگر این پژوهش را بشنوید.

Show...
یازدهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-08-15

🔹با گوش دادن به پادکست شماره 11 از آخرین اخبار مربوط به اندیشکده‌های کشور در هفته گذشته مطلع شوید: - نامه اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر به مقام معظم رهبری با موضوع مشارکت اجتماعی در گزارشگری فساد - مصاحبه با برخی مدیران اندیشکده‌ها - رونمایی از سامانه قانون‌بان - اخبار نشست‌های برگزار شده اندیشکده ها. 

Show...
دوازدهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-08-15

🔹در دوازدهمین پادکست جامعه اندیشکده‌ها، آخرین اخبار مربوط به اندیشکده‌ها در هفته اخیر را مرور کرده‌ایم: - مصاحبه با مدیر حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران درباره سامانه قانون‌بان، - ویژه‌نامه پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت درباره سیاست‌پژوهی تحول در قوه قضائیه -  رویدادهای برگزار شده در هفته‌ای که گذشت .  - پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده‌ها که مربوط به شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) است

Show...
سیزدهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-08-15

🔹در سیزدهمین پادکست جامعه اندیشکده‌ها، آخرین اخبار مربوط به اندیشکده‌ها در هفته اخیر را مرور کرده‌ایم: 🔊 مصاحبه با مهندس صابر میرزایی، معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری؛ 🔊 مصاحبه با احسان پرنیان، مسئول تیم مبارزه با فساد اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر؛ 🔊 انتشار شماره نخست ماهنامه فناوری شهروندی؛ 🔊 انتشار گزارش تفصیلی دومین رویداد با اندیشه‌ورزان؛ 🔊 اخبار رویدادهای برگزار شده از سمت اندیشکده‌ها؛ و 🔊 معرفی پژوهش برتر هفته و توضیحات دکتر جواد مشایخ، پژوهشگر #پژوهشکده_مطالعات_فناوری، درباره این پژوهش.

Show...
چهاردهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2020-08-22

🔹 در چهاردهمین پادکست جامعه اندیشکده‌ها، آخرین اخبار مربوط به اندیشکده‌ها را دنبال کنید و با پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده‌ها آشنا شوید: 🔊 گفت‌وگو با دکتر قاضی‌زاده هاشمی و دکتر صاحبکار؛ 🔊 اخبار آخرین رویدادهای برگزار شده اندیشکده‌ها؛ و 🔊 توضیحات میلاد بیگی از #اندیشکده_سیاست‌گذاری_امیرکبیر درباره پژوهش برتر این هفته.

Show...
پانزدهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2020-08-22

🔹 در پانزهمین پادکست جامعه اندیشکده‌ها، آخرین اخبار مربوط به اندیشکده‌ها را دنبال کنید: 🔊 گفت‌وگو با دکتر شاه‌میرزایی؛ 🔊 انتشار کتاب «مجموعه مقالات چین» و نشریه «مدیریت تعارض منافع»؛ 🔊 اخبار رویدادهای آتی اندیشکده‌ها؛ و 🔊 مروری بر پژوهش برتر هفته، کاری از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

Show...
شانزدهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2020-08-22

🔹 در شانزدهمین پادکست جامعه اندیشکده‌ها، آخرین اخبار مربوط به اندیشکده‌ها را دنبال کنید: 🔊 انتشار کتاب «منازعه ارمنستان-آذربایجان» و «چگونه پژوهش را به کرونا مبتلا کنیم»؛ 🔊 انتشار شماره 36 ویژه‌نامه رصد و شماره 19 ماه‌نامه امنیت بین‌الملل؛ 🔊 اخبار رویدادهای برگزار شده؛ و 🔊 مروری بر پژوهش برتر هفته، کاری از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

Show...
هفدهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2020-08-22

🔹 در هفدهمین پادکست جامعه اندیشکده‌ها، آخرین اخبار مربوط به رویدادها و انتشارات اندیشکده های کشور را مرور کرده‌ایم: 🔊 برگزاری جلسه هم‌اندیشی اندیشکده‌ها و نایب رئیس مجلس یازدهم؛ 🔊 انتشار دومین ماه‌نامه فناوری شهروندی و ششمین هفته‌نامه مدیریت تعارض منافع؛ 🔊 اخبار رویدادهای برگزار شده؛ و 🔊 مروری بر پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده‌ها، مربوط به پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت از زبان عارف حسین‌زاده.

Show...
هجدهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2020-08-22

🔹 با هجدهمین پادکست جامعه اندیشکده‌ها، از آخرین اخبار مربوط به اندیشکده‌های کشور مطلع شوید: 🔊 نامه سرگشاده اندیشکده اقتصاد مقاومتی به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران؛ 🔊 گزارش سیداحسان خاندوزی از نقش سه اندیشکده در طراحی و تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی؛ 🔊 اخبار رویدادهای برگزار شده و معرفی آخرین انتشارات اندیشکده‌ها؛ و 🔊 معرفی پژهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده‌ها توسط پیمان حقیقت‌طلب از مجموعه دیاران.

Show...
نوزدهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-08-28

🔹 آنچه در نوزدهمین پادکست جامعه اندیشکده‌ها، می شنوید:  - دعوت مدرسه حکمرانی شهید بهشتی برای گفت‌وگوی دولت‌ها؛ - اخبار رویدادها و انتشارات اندیشکده‌ها؛ و - توضیحات مهدی سروی از اندیشکده اقتصاد مقاومتی درباره پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده‌ها.

Show...
بیستمین پادکست جامعه اندیشکده‌ها
2020-09-05

با بیستمین پادکست جامعه اندیشکده‌ها، آخرین اخبار اندیشکده‌ها را دنبال کنید: -  نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی به رئیس بنیاد مستضعفان؛ - دوره آموزشی سیاست‌پژوهی مدرسه حکمرانی تمدن؛ و - رویدادهای برگزار شده طی هفته اخیر.

Show...
بیست و یکمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-09-12

 در بیست‌ویکمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها بشنوید:  خلاصه نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی به معاون اول رئیس‌جمهور؛ مرور رویدادهای برگزارشده و رویدادهای آتی؛ معرفی آخرین آثار حوزه نشر؛ و توضیحات وحید کشافی‌نیا درباره پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده ها، کاری از اندیشکده شفافیت برای ایران.

Show...
بیست‌ودومین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2020-09-18

 در بیست‌ودومین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها بشنوید: - رونمایی از طرح تحول بازار و صنعت خودرو؛ - واگذاری دبیرخانه کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس به اندیشکده اقتصاد مقاومتی؛ - فراخوان انجمن دیاران؛ و - توضیحات پرویز آقایی از اندیشکده پایا درباره پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده‌ها.

Show...
بیست‌وسومین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2020-09-25

در بیست‌وسومین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها دنبال کنید: درنگی بر محتوای نامه اندیشکده اقتصاد مقاومتی به رئیس مجلس؛ مرور اخبار رویدادهای برگزار شده و آتی اندیشکده‌ها؛ و معرفی پژوهش برتر هفته سایت جامعه اندیشکده‌ها از زبان امیرحسین چیت‌ساززاده از مجموعه دیاران.

Show...
بیست‌وچهارمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2020-10-02

در بیست‌وچهارمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها بشنوید: فراخوان پذیرش مقاله فصلنامه «حکمرانی تعالی» با موضوع «جوان‌گرایی در حکمرانی»؛ مرور اخبار رویدادهای برگزار شده اندیشکده‌ها؛ و آشنایی با پژوهشی از پژوهشکده مطالعات فناوری به عنوان پژوهش برتر هفته سایت جامعه اندیشکده‌ها.

Show...
بیست‌وپنجمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2020-10-09

در بیست‌وپنجمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها دنبال کنید: مروری بر کتب و نشریات منتشر شده؛  اطلاع‌رسانی درباره رویدادهای برگزار شده؛ و معرفی پژوهش برتر هفته سایت جامعه اندیشکده‌ها توسط حجت‌الاسلام سیدمحسن دعایی، مدیر موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامی.

Show...
بیست‌وششمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2020-10-15

در بیست‌ و ششمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ‌ها دنبال کنید: انتشار نخستین سالنامه جامعه اندیشکده‌ ها؛ اطلاع‌ رسانی درباره فراخوان‌ ها، نشریات و رویدادهای اندیشکده‌ ها؛ و آشنایی با پژوهش برتر هفته سایت جامعه اندیشکده‌ ها از زبان حامد رضایی از مرکز راهبری ورثه‌ الانبیاء.

Show...
بیست‌وهفتمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها منتشر شد
2020-10-23

در این پادکست چه خواهید شنید؟ تشکیل شورای مدیران جامعه اندیشکده‌ها؛ انتشار پیش‌نویس لایحه پیشنهادی مرکز بررسی‌های استراتژیک برای بازنگری در قانون نحوه اداره و نظارت بر صداوسیما؛ اخبار رویدادهای برگزاری شده و انتشار و بررسی کتب؛ و توضیحات محدثه جلیلی از مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری درباره پژوهش برتر هفته این سایت جامعه اندیشکده‌ها.

Show...
بیست و هشتمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-10-29

در بیست و هشتمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها مرور کرده‌ایم: - فراخوان عکس افغانستانی دیگر - هفته‌نامه مدیریت تعارض منافع و بررسی صندوق های سرمایه گذاری بورسی؛ - رویدادهای برگزار شده؛ و - معرفی پژوهشی از پژوهشکده بیمه به عنوان پژوهش برتر هفته سایت جامعه اندیشکده ها، کاری از وحیده نورانی.

Show...
اولین پادکست موضوعی جامعه ‌اندیشکده‌ها؛ تحریم فرانسه توسط کشورهای مسلمان
2020-11-05

تحریم فرانسه توسط کشورهای مسلمان؛ یک پاسخ عمل‌گرایانه چهار سال پس از انتشار کاریکارتورهای موهن مجله فکاهی شارلی ابدو با موضوع پیامبر ص و همزمان با محاکمه عاملان حمله 2015 به این مجله؛ عبدالله انزاروف، دست به قتل ساموئل پتی زد؛ معلمی که به نشان دادن این کاریکاتورها سر کلاس درس مبادرت کرده بود. رئیس‌جمهور فرانسه، به بهانه بزرگداشت پتی، به دفاع از حق آزادی بیان شارلی ابدو پرداخت. سخنان مکرون واکنش‌های بسیاری برانگیخت؛ از جمله رئیس‌جمهور ترکیه، مسلمانان جهان را به تحریم کالاهای فرانسوی دعوت کرد. دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی طی یادداشتی با عنوان «تحریم فرانسه توسط کشورهای مسلمان؛ یک پاسخ عمل‌گرایانه»، اجرایی شدن این پیشنهاد را در سطح دولت‌های مسلمان بررسی کرده است. صادرات فرانسه به کشورهای مسلمان رقمی معادل 50 میلیارد است که در صورت اتحاد در این تحریم، بحرانی قابل توجه برای فرانسه به نظر می‌رسد. نویسنده این یادداشت و پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی، یاسر احمدی‌بنی، در این باره می‌گوید.

Show...
بیست‌ونهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2020-11-07

در اپیزود 29 پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها دنبال کنید: یک. جایزه ملی سیاستگذاری برگزار می‌شود دو. معرفی پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده‌ها؛ از اندیشکده اقتصاد مقاومتی سه. پیشوتن دو عضو تازه به جامعه اندیشکده‌ها: اندیشکده هجرت و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

Show...
سی امین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-11-13

در سی امین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها بشنوید: یک. برگزاری رویداد آموزشی «نهادسازی و شبکه سازی در دستگاه های اجرایی»؛ همکاری مشترک جامعه اندیشکده ها و پژوهشکده مطالعات فناوری دو. معرفی پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده ها توسط امیرحسین عرب پور از دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی سه. انتشار گزارش «بررسی اصلاحات اقتصادی عراق و فرصت های آن برای ایران» توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی چهار. اعلام مهلت ارسال آثار جهت شرکت در جایزه ملی سیاستگذاری

Show...
سی و یکمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-11-21

در سی و یکمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها از اخبار مهم اندیشکده های کشور مطلع شوید: - برگزاری سومین رویداد با اندیشه ورزان - آشنایی با پژوهش برتر هفته سایت جامعه اندیشکده ها؛ کاری از مرکز پژوهشی آرا - مرور فراخوان های «مخالفت با طرح قیر رایگان» از اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران، «اخراج امریکا از منطقه» از اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر و «بر مدار آب» از اندیشکده تدبیر آب ایران.

Show...
سی و دومین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-11-29

در سی و دومین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها دنبال کنید: - تمدید مهلت جایزه ملی سیاستگذاری و انتظار میزان جوایز نقدی و غیرنقدی آن - صدرو نخستین شناسنامه فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با اتباع غیرایرانی و اثر اندیشکده مربوط به انجمن دیاران - انتشار گزارش های کارگاه نهادسازی و شبکه سازی در دستگاه های اجرایی و سومین رویداد با اندیشه ورزان - آشنایی با پژوهش برتر هفته کار از مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران

Show...
سی و سومین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-12-13

در سی و سومین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها دنبال کنید: - معرفی پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده ها، کاری از مرکز پژوهش های شورای اسلامی؛ - تقدیر از طرح های اندیشکده پایا و پژوهشکده مطالعات فناوری در جشنواره شهید مدرس؛ - فراخوان اندیشکده مطالعات جهان اسلام درباره بررسی شکاف های خاورمیانه؛ - پیوستم چهار عضو تازه به جامعه اندیشکده ها: موسسه پژوهشی اقتصاد مالی بهین، پژوهشکده‌ مطالعات و تحقیقات بسیج، دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید و پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم ع.

Show...
سی و چهارمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2020-12-13

در سی و چهارمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها بشنوید از: آخرین آمار پروژه های ارسال شده به جایزه ملی سیاستگذاری؛ فراخوان جذب نیرو از موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان، موسسه آینده پژوهی جهان اسلام و پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم ع؛ پیوستن سه عضو تازه به جامعه اندیشکده ها: پژوهشکده مطالعات راهبردی، موسسه مطالعات انرژی سبحان و گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر؛ و پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده ها، از زبان ابوالفضل بساکی از اندیشکده اقتصاد مقاومتی.

Show...
سی و پنجمین پادکست خبری جاکعه اندیشکده ها
2020-12-18

در سی و پنجمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها بشنوید: - معرفی پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده ها؛ کاری از پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت؛ - اطلاعاتی از آخرین آمارهای جایزه ملی سیاستگذاری؛ - اخبار اندیشکده ها و روز ملی پژوهش؛ و - دوره های مقدماتی حکمرانی حکمرانی شهید بهشتی.

Show...
همه آنچه باید درباره واکسن کرونا بدانید
2020-12-24

در حالیکه واکسن کرونای شرکت‌های داروسازی خارجی کم‌کم وارد فاز انسانی می‌شوند؛ در ایران اختلافات دو دیدگاه شدت می‌گیرد: از یک سو مدافعان طب سنتی درباره خطرات واکسن می‌گویند و از سوی دیگر هشتگ #واکسن_بخرید یا #واکسن_کرونا_مطالبه_ملی با راهبری پزشکان به ترند شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. در حالیکه طرفداران واکسن، نظرات گروه اول را «واکسن‌هراسی» می‌خوانند؛ طرفداران طب سنتی نیز درباره «بیوتروریسم» و «دستکاری ژنتیکی» هشدار می‌دهند. محمد آزادی، پژوهشگر هسته سلامت مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، طی مطالعه‌ای چهار سناریوی ایمنی جمعی ناشی از واکسیناسیون را بررسی کرده است. در این پادکست، توضیحات وی را بشنوید.

Show...
سی‌وششمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها
2021-01-01

سی‌وششمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها منتشر شد: - معرفی پژوهش برتر هفته از زبان احمد پورحیدر، مدیر عامل شرکت تترا؛ - انتشار فراخوان همایش سالانه اقتصاد مقاومتی توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی؛ - انتشار کلیات طرح جامع مدرسه حکمرانی و سیاستگذاری دولت اسلامی توسط پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت؛ - بررسی «مکتب سلیمانی» در نشریات اندیشگاه گفتمان و مدرسه حکمرانی شهید بهشتی.

Show...
سی و هفتمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2021-01-01

در سی و هفتمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها بشنوید: - معرفی پژوهش برتر هفته توسط داود کریمی پور از اندیشکده حکمرانی انرژی و مابع آب ایران؛ - تکمیل شورای علمی جامعه اندیشکده ها با 54 عضو؛ - تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات هفتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی؛ - پیگیری اخبار #تاثیراندیشکده با انجمن دیاارن، اندیشکده اقتصاد مقاومتی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و ایتان؛ - کسب مقام اول توسط دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی در جشنواره دستاوردهای پژوهشی دانشگاه امام صادق ع.

Show...
سی و هشتمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2021-01-08

در سی و هشتمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها دنبال کنید: گزارش جامعه اندیشکده ها از جای خالی سیاست پژوهی در بودجه گذاری کشور؛ آغاز ارزیابی و داوری آثار جایزه ملی سیاستگذاری؛ سامانه 1888 و #تاثیراندیشکده شفافیت برای ایران؛ اعضای جدید جامعه اندیشکده ها: اندیشکده کار و اشتغال میزان و مرکز علم و فناوری رسام؛ معرفی پژوهش برتر این هفته کاری از نیما نریمانی از اندیشکده راهبردی مهاجر.

Show...
سی و نهمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2021-01-14

آنچه در سی و نهمین پادکست خبر جامعه اندیشکده ها می‌شنوید: - انتشار چهارمین شماره از فصلنامه جامعه اندیشکده ها؛ - معرفی پژوهش برتر هفته با همکاری میلاد بیگی از اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر؛ و - پیوستن شرکت اندیشه راهبردی توسعه تنویر به جامعه اندیشکده ها.

Show...
چهلمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2021-01-22

آنچه در چهلمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها خواهید شنید: - انتشار گزارش تفصیلی تکمیل شورای علمی جامعه اندیشکده ها؛ - توضیحات بهروز شیرمحمدی از اندیشکده اقتصاد مقاومتی درباره پژوهش برتر این هفته جامعه اندیشکده ها: بررسی وضعیت منابع مشترک نفت و گاز در ایران؛ - #تاثیراندیشکده: انجمن دیاران و سامانه همکاری با متخصصان و کارآفرینان بین المللی؛ - تغییر دامنه پایگاه خبری تحلیلی اندیشکده اقتصاد مقاومتی: مسیر اقتصاد.

Show...
چهل و یکمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2021-01-29

چهل و یکمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها منتشر شد: - توضیحاتی از شهاب طلایی، پژوهشگر جستاری پیرامون حال و آینده صندوق های بازنشستگی، از مدرسه حکمرانی شهید بهشتی؛ - انتشار گزارش جامع سومین رویداد با اندیشه ورزان؛ - برگزاری دوره‌های آموزشی اندیشکده روابط بین الملل و ایتان؛ - فراخوان مدرسه حکمرانی شهید بهشتی درباره حکمرانی قرن 14؛ - معرفی اعضای جدید جامعه اندیشکده ها: موسسه مطالعات ایران و اوراسیا و موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور. پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها را در پادگیرهای shenoto ،castbox و Anchor دنبال کنید.

Show...
چهل و دومین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2021-02-05

🔴🔴 در چهل‌ودومین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها خواهید شنید: 🔊 انتشار مصاحبه با دکتر پرویز آقایی، پژوهشگر اندیشکده پایا، درباره حاشیه‌نشینی؛ 🔊 رونمایی از کتاب گذر در بحران با همکاری جامعه اندیشکده‌ها؛ 🔊 انتشار نشریات نوآفرین از مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) و اندیشنامه از اندیشکده صنعت، فناوری و اقتصاد استان یزد  🔊 معرفی پژوهش برتر هفته، کاری از پژوهشکده بیمه با عنوان «بررسی آثار تحریم بر صعنت بیمه کشور با تمرکز بر بیمه‌های اتکایی ».

Show...
چهل و سومین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2021-02-18

در چهل و سومین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها دنبال کنید: معرفی پژوهش برتر این هفته سایت جامعه اندیشکده ها با عنوان «چالش ها و راهکارهای تولید رونق صنعت سینما در ایران» از زبان سید باقر نبوی ثالث، پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛ برگزاری دوازدهمین دوره از رویداد آموزشی چهارسوق؛ امضای تفاهمنامه میان وزارت دفاع و دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی.

Show...
چهل و چهارمین پادکست خبری جامعه اندیشکده ها
2021-02-19

در چهل‌وچهارمین پادکست خبری جامعه اندیشکده‌ها خواهید شنید: - آغاز مرحله دوم جایزه ملی سیاستگذاری از 9 اسفندماه؛ - برگزاری هفتمین همایش سالان