پادکست خبری لیان
Category Technology
Published May 18, 2020
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

شرکت لیان یک شرکت فعال تو حوزه امنیت سایبری و ارائه راه حل های امنیت حوزه زیرساختی است که به منظور آگاهی کاربران از آخرین اخبار و همچنین مطالب اقدام به تولید پادکست کرده است. همچنین منتظر نظرات ارزشمند شما علاقمندان در خصوص کیفیت و محتوای این پادکست ها هستیم.

Available Episodes

Ransomware (Part 1)
2020-05-18

اولین پادکست گروه امنیتی لیان با محوریت "اخبار روز باج افزارها" تهیه و تنظیم این پادکست توسط "گروه امنیتی لیان" صورت گرفته است.

Show...
Ransomware (Part 2)
2020-05-18

دومین پادکست گروه امنیتی لیان با محوریت "اخبار روز باج افزارها" تهیه و تنظیم این پادکست توسط "گروه امنیتی لیان" صورت گرفته است.

Show...
Ransomware (Part 3)
2020-05-18

سومین پادکست گروه امنیتی لیان با محوریت "اخبار روز باج افزارها" تهیه و تنظیم این پادکست توسط "گروه امنیتی لیان" صورت گرفته است.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

Ransomware (Part 1)
2020-05-18

اولین پادکست گروه امنیتی لیان با محوریت "اخبار روز باج افزارها" تهیه و تنظیم این پادکست توسط "گروه امنیتی لیان" صورت گرفته است.

Show...
Ransomware (Part 2)
2020-05-18

دومین پادکست گروه امنیتی لیان با محوریت "اخبار روز باج افزارها" تهیه و تنظیم این پادکست توسط "گروه امنیتی لیان" صورت گرفته است.

Show...
Ransomware (Part 3)
2020-05-18

سومین پادکست گروه امنیتی لیان با محوریت "اخبار روز باج افزارها" تهیه و تنظیم این پادکست توسط "گروه امنیتی لیان" صورت گرفته است.

Show...

Latest Episode