پادکست راد
Category Arts
Published June 11, 2021
Episodes 14

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

دنبال زندگی بهتر

Available Episodes

قسمت اول
2021-05-01

به دنبال راهی برای زندگی بهتر

Show...
قسمت دوم
2021-05-02

بررسی موانع رسیدن به هدف، بخش اول (ترس)

Show...
قسمت سوم
2021-05-03

تو این قسمت درباره بی حوصلگی، دلایل ایجاد آن و راه های حل این مشکل صحبت کردم. امیدوارم لذت ببرید

Show...
قسمت چهارم
2021-05-04

در این قسمت درباره دلایل از بین رفتن پشتکار و راه های حل این موضوع صحبت کردم. امیدوارم مفید باشه و لذت ببرید

Show...
قسمت پنجم
2021-05-05

تو این قسمت بخشی از کتاب اثر مرکب رو با هم میخونیم و به طور کامل درباره اثر مرکب گپ میزنیم، امیدوارم مفید باشه و لذت ببرید

Show...
قسمت ششم
2021-05-06

صرفا گپ و گفت خودمونی و کوتاه درباره حرف و قضاوت مردم. امیدوارم مفید باشه و لذت ببرید

Show...
قسمت هفتم
2021-05-07

بررسی موانع رسیدن به هدف، بخش سوم (نداشتن هدف)، امیدوارم لذت ببرید و براتون مفید باشه

Show...
قسمت هشتم
2021-05-08

بررسی موانع رسیدن به هدف، بخش آخر (نداشتن برنامه)، امیدوارم لذت ببرید و براتون مفید باشه

Show...
قسمت نهم
2021-05-09

از اين بعد يكشنبه هر هفته كتاب صوتى داريم، براى اولين قسمت با كتاب اثر مركب دارن هاردى شروع مى كنيم

Show...
توضیحات
2021-05-22

به دلایلی که تو این اپیزود توضیح دادم یه مدت نبودم، ولی قراره کارای خفن انجام بدم روز های فرد با من همراه باشید

Show...
قسمت پانزدهم
2021-06-03

تو این قسمت درباره اعتماد به نفس و راه های افزایش اون صحبت کردم، امیدوارم لذت ببرید و مفید باشه

Show...
قسمت شانزدهم (کتاب صوتی نیمه تاریک وجود)
2021-06-06

مقدمه و بخش اول از کتاب نیمه تاریک وجود. امیدوارم لذت ببرید

Show...
قسمت هفدهم
2021-06-08

به مناسبت روز جهانی محیط زیست

Show...
قسمت هجدهم
2021-06-11

شاید فردا آخرین روز باشه

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

قسمت اول
2021-05-01

به دنبال راهی برای زندگی بهتر

Show...
قسمت دوم
2021-05-02

بررسی موانع رسیدن به هدف، بخش اول (ترس)

Show...
قسمت سوم
2021-05-03

تو این قسمت درباره بی حوصلگی، دلایل ایجاد آن و راه های حل این مشکل صحبت کردم. امیدوارم لذت ببرید

Show...
قسمت چهارم
2021-05-04

در این قسمت درباره دلایل از بین رفتن پشتکار و راه های حل این موضوع صحبت کردم. امیدوارم مفید باشه و لذت ببرید

Show...
قسمت پنجم
2021-05-05

تو این قسمت بخشی از کتاب اثر مرکب رو با هم میخونیم و به طور کامل درباره اثر مرکب گپ میزنیم، امیدوارم مفید باشه و لذت ببرید

Show...
قسمت ششم
2021-05-06

صرفا گپ و گفت خودمونی و کوتاه درباره حرف و قضاوت مردم. امیدوارم مفید باشه و لذت ببرید

Show...
قسمت هفتم
2021-05-07

بررسی موانع رسیدن به هدف، بخش سوم (نداشتن هدف)، امیدوارم لذت ببرید و براتون مفید باشه

Show...
قسمت هشتم
2021-05-08

بررسی موانع رسیدن به هدف، بخش آخر (نداشتن برنامه)، امیدوارم لذت ببرید و براتون مفید باشه

Show...
قسمت نهم
2021-05-09

از اين بعد يكشنبه هر هفته كتاب صوتى داريم، براى اولين قسمت با كتاب اثر مركب دارن هاردى شروع مى كنيم

Show...
توضیحات
2021-05-22

به دلایلی که تو این اپیزود توضیح دادم یه مدت نبودم، ولی قراره کارای خفن انجام بدم روز های فرد با من همراه باشید

Show...
قسمت پانزدهم
2021-06-03

تو این قسمت درباره اعتماد به نفس و راه های افزایش اون صحبت کردم، امیدوارم لذت ببرید و مفید باشه

Show...
قسمت شانزدهم (کتاب صوتی نیمه تاریک وجود)
2021-06-06

مقدمه و بخش اول از کتاب نیمه تاریک وجود. امیدوارم لذت ببرید

Show...
قسمت هفدهم
2021-06-08

به مناسبت روز جهانی محیط زیست

Show...
قسمت هجدهم
2021-06-11

شاید فردا آخرین روز باشه

Show...

Latest Episode