پادکست سامان عطاریان | Saman Attarian
Published April 18, 2021
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این پادکست یافته‌های خودم را در جستجوی معنی زندگی، آرامش و خرد و عشق با شنوندگان به اشتراک می‌گذارم.

Available Episodes

داستان مش ماشالا | اپیزود ۱۶ | فصل ۱
2015-06-08

تجربه ای که این بار دوست دارم باهاتون در میان بگذارم تجربه ای ماه های گذشته در زندگیم بوده. تجربه ای وقتی که به ظاهر هیچ چیزی کار نمی کنه و نمی دونی که...

Show...
بهترین رب گوجه‌فرنگی | اپیزود ۱۸ | فصل ۱
2017-04-30

ترس از انتخاب اشتباه تصور اینکه سرنوشت و ادامه زندگی ما وابسته به یک انتخاب (منظورم بزرگترین انتخاب‌های زندگی مانند ازدواج٬ دانشگاه یا مهاجرت) باشد، ترسناک است. کم نیستند افرادی که انتخاب بد را...

Show...
عادت‏‏‏ های اتمی | اپیزود ۱ | فصل ۲
2019-02-10

ما آنچیزی هستیم که پیوسته انجام می‏ دهیم چند وقتی بود که کرختی و تنبلی همراه همیشگی‏‏ ام بودند. توی هفته و سر کار اوضاع خوب بود و از عملکرد حرفه‏ایم راضی بود ولی...

Show...
اینجا چه غلطی می‌کنم؟! | اپیزود ۲ | فصل ۲
2019-07-21

تنها و آرام در سرمای صبحگاهی پاییز دره نشسته بود. تمام توجه و تمرکزش روی شبنم‌های ساقه‏ سدر ژاپنی رو به رویش بود. احساس تضاد تمام وجودش را فرا گرفته بود. بعد از سال...

Show...
بررسی کتاب The Art of Possibility | اپیزود ۳ | فصل ۲
2020-04-19

در این اپیزود به بررسی دو فصل اول کتاب The Art of Possibility اثر بنجامین و راز زندر می‌پردازیم. موسیقی پایانی: دنگ از محیا حامدی موسیقی میانی از سیریا و حیدو

Show...
یک فرصت دوباره | اپیزود ۴ |فصل ۲
2020-10-05

در این اپیزود بخش دیگری از کتاب The Art of Possiblity نوشته بنجامین و راز زندر را بررسی کردیم. تمرینی که در این اپیزود معرفی کردیم Giving an A یا نمره بیست دادن نام...

Show...
واقعیت کوانتومی |فصل ۲ | اپیزود ۵
2021-01-06

چگونه درک ساده و ابتدایی از فیزیک کوانتوم می‎تواند درک ما را از جهان هستی تغییر دهد و در نهایت کیفیت زندگی ما را بهبود ببخشد.

Show...
آجیل مشکل گشا |فصل ۲ | اپیزود ۶
2021-03-28

این اپیزود رو در آخرین لحظات سال ۹۹ ضبط می کنم.  یادآوری بر تمام شدن یک چرخه و شروع یک دوره جدید. شاید زیبایی زندگی به همین فناپذیر بودنشه. هیچ چیز ابدی نیست نه...

Show...
آهستگی و پیوستگی | فصل ۱ | اپیزود ۱۷
2021-04-18

این اپیزود در سال ۲۰۱۵ منتشر شده و درباره آهسته و پیوسته حرکت کردن در مسیر زندگی و فرآیند تغییره.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

داستان مش ماشالا | اپیزود ۱۶ | فصل ۱
2015-06-08

تجربه ای که این بار دوست دارم باهاتون در میان بگذارم تجربه ای ماه های گذشته در زندگیم بوده. تجربه ای وقتی که به ظاهر هیچ چیزی کار نمی کنه و نمی دونی که...

Show...
بهترین رب گوجه‌فرنگی | اپیزود ۱۸ | فصل ۱
2017-04-30

ترس از انتخاب اشتباه تصور اینکه سرنوشت و ادامه زندگی ما وابسته به یک انتخاب (منظورم بزرگترین انتخاب‌های زندگی مانند ازدواج٬ دانشگاه یا مهاجرت) باشد، ترسناک است. کم نیستند افرادی که انتخاب بد را...

Show...
عادت‏‏‏ های اتمی | اپیزود ۱ | فصل ۲
2019-02-10

ما آنچیزی هستیم که پیوسته انجام می‏ دهیم چند وقتی بود که کرختی و تنبلی همراه همیشگی‏‏ ام بودند. توی هفته و سر کار اوضاع خوب بود و از عملکرد حرفه‏ایم راضی بود ولی...

Show...
اینجا چه غلطی می‌کنم؟! | اپیزود ۲ | فصل ۲
2019-07-21

تنها و آرام در سرمای صبحگاهی پاییز دره نشسته بود. تمام توجه و تمرکزش روی شبنم‌های ساقه‏ سدر ژاپنی رو به رویش بود. احساس تضاد تمام وجودش را فرا گرفته بود. بعد از سال...

Show...
بررسی کتاب The Art of Possibility | اپیزود ۳ | فصل ۲
2020-04-19

در این اپیزود به بررسی دو فصل اول کتاب The Art of Possibility اثر بنجامین و راز زندر می‌پردازیم. موسیقی پایانی: دنگ از محیا حامدی موسیقی میانی از سیریا و حیدو

Show...
یک فرصت دوباره | اپیزود ۴ |فصل ۲
2020-10-05

در این اپیزود بخش دیگری از کتاب The Art of Possiblity نوشته بنجامین و راز زندر را بررسی کردیم. تمرینی که در این اپیزود معرفی کردیم Giving an A یا نمره بیست دادن نام...

Show...
واقعیت کوانتومی |فصل ۲ | اپیزود ۵
2021-01-06

چگونه درک ساده و ابتدایی از فیزیک کوانتوم می‎تواند درک ما را از جهان هستی تغییر دهد و در نهایت کیفیت زندگی ما را بهبود ببخشد.

Show...
آجیل مشکل گشا |فصل ۲ | اپیزود ۶
2021-03-28

این اپیزود رو در آخرین لحظات سال ۹۹ ضبط می کنم.  یادآوری بر تمام شدن یک چرخه و شروع یک دوره جدید. شاید زیبایی زندگی به همین فناپذیر بودنشه. هیچ چیز ابدی نیست نه...

Show...
آهستگی و پیوستگی | فصل ۱ | اپیزود ۱۷
2021-04-18

این اپیزود در سال ۲۰۱۵ منتشر شده و درباره آهسته و پیوسته حرکت کردن در مسیر زندگی و فرآیند تغییره.

Show...

Latest Episode