پادکست سروش | Soroushpodcast
Category Arts
Published January 31, 2021
Episodes 13

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سروش پادکست در مورد داستان کوتاه و موسیقی است که در زمانهای 30 دقیقه ای یک داستان کوتاه و یک قطعه موسیقی توسط پدرام سیمایی خوانده خواهد شد.

Available Episodes

Episode 12
2021-01-31

بنزین خانه پادکست سروش در اپیزود دوازدهم (12) یک داستان کوتاه به نام (بنزین خانه)به نوشته ایمان عابدین و دو قطعه موسیقی که موسیقی ابتدایی از همایون شجریان به نام دیوانه گشتم و موزیک انتهایی از Anwar به نام Driving On the Highway خدمتتان عرضه...

Show...
Episode 11
2020-12-22

Soroushpodcast پادکست سروش در اپیزود یازدهم (11) یک داستان کوتاه به نام (چنگیز خان)به نوشته جمشید جهان زاده و دو قطعه موسیقی که موسیقی ابتدایی از گروه هال موزیک به نام یک اتفاق خوب و موزیک انتهایی از سارا نایینی به نام اشارات نظر خدمتتان عرض...

Show...
Episode 10
2020-12-03

Soroushpodcast پادکست سروش در اپیزود دهم یک داستان کوتاه به نام (عکس بزرگ علامت نزدن است) به نوشته بابک طیبی و دو قطعه رمیکس به نام رنگین کمان از فهیم و دیگری از اسکار آنتون خدمتتان عرضه می گردد.

Show...
Episode 9
2020-10-28

Soroushpodcast پادکست سروش در اپیزود نهم یک داستان کوتاه به نام (دیگه هیچ وقت با کارکردنت مشکلی ندارم) به نوشته فرامرز سید آقایی و دو قطعه موسیقی ازاستاد محمد رضا شجریان و همایون شجریان خدمتتان عرضه می گردد.

Show...
Episode 8
2020-10-28

Soroushpodcast پادکست سروش در اپیزود هشتم یک داستان کوتاه به نام (زیر گذر بازارچه ) به نوشته شهناز حقیقی و دو قطعه موسیقی ازاستاد محمد رضا شجریان و عاشقانه ای به نام SUMMER WINE خدمتتان عرضه می گردد.

Show...
Episode 7
2020-09-11

Soroushpodcast پادکست سروش در اپیزود هفتم یک داستان کوتاه به نام (مرگ مورشین) به نوشته بهاره رهنما و دو قطعه موسیقی از مایکل کیوانکا و گروه جو کی خدمتتان عرضه می گردد.

Show...
Episode 6
2020-08-16

Soroushpodcast پادکست سروش در اپیزود ششم یک داستان کوتاه به نام (نیم رخ های زمان در تاریکی)و دو قطعه موسیقی از استاد محمد رضا شجریان و گروه نمو عرضه می گردد.

Show...
Episode 5
2020-06-30

Episode 5 پادکست سروش در اپیزود پنجم یک داستان کوتاه به نام (من و گلبولهای سفیدم)و دو قطعه موسیقی از Monoplay و Dido عرضه می گردد.

Show...
Episode 4
2020-06-16

Soroushpodcast پادکست سروش در اپیزود چهارم یک داستان کوتاه به نام (فراموشخانه)و یک قطعه موسیقی از مهران مدیری به نام یار تویی عرضه می گردد.

Show...
Episode 3
2020-05-26

Soroushpodcast پادکست سروش در اپیزود سوم یک داستان کوتاه به نام (کار عشق)نوشته خانم انصاری و دو قطعه موسیقی از علی زند وکیلی به نام رفتی و موسیقی متن فیلم بابل عرضه می گردد.

Show...
Episode 2
2020-05-09

Soroushpodcast پادکست سروش در اپیزود دوم یک داستان کوتاه به نام (برای متاهل بودن تغییر را بپذیر )نوشته آدا کلهون و ترجمه دلیا نورایی و یک قطعه موسیقی از فرامرز اصلانی به نام قلعه تنهایی که عرضه می گردد.

Show...
اپیزود 1
2020-04-28

پادکست سروش پادکست سروش در اپیزود اول یک داستان کوتاه به نام (نه در رفتن حرکت بود.نه در ماندن سکونی )نوشته البرز زاهدی و یک قطعه موسیقی از محسن نامجو به اسم الکی که عرضه می گردد.

Show...
معرفی پادکست سروش
2020-04-27

معرفی پادکست سروش پادکست سروش در مورد داستان کوتاه و موسیقی است این پادکست در زمان 20 تا 40 دقیقه ای یک داستان کوتاه و یک قطعه موسیقی پخش خواهد شد.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

Episode 12
2021-01-31

بنزین خانه پادکست سروش در اپیزود دوازدهم (12) یک داستان کوتاه به نام (بنزین خانه)به نوشته ایمان عابدین و دو قطعه موسیقی که موسیقی ابتدایی از همایون شجریان به نام دیوانه گشتم و موزیک انتهایی از Anwar به نام Driving On the Highway خدمتتان عرضه...

Show...
Episode 11
2020-12-22

Soroushpodcast پادکست سروش در اپیزود یازدهم (11) یک داستان کوتاه به نام (چنگیز خان)به نوشته جمشید جهان زاده و دو قطعه موسیقی که موسیقی ابتدایی از گروه هال موزیک به نام یک اتفاق خوب و موزیک انتهایی از سارا نایینی به نام اشارات نظر خدمتتان عرض...

Show...
Episode 10
2020-12-03

Soroushpodcast پادکست سروش در اپیزود دهم یک داستان کوتاه به نام (عکس بزرگ علامت نزدن است) به نوشته بابک طیبی و دو قطعه رمیکس به نام رنگین کمان از فهیم و دیگری از اسکار آنتون خدمتتان عرضه می گردد.

Show...
Episode 9
2020-10-28

Soroushpodcast پادکست سروش در اپیزود نهم یک داستان کوتاه به نام (دیگه هیچ وقت با کارکردنت مشکلی ندارم) به نوشته فرامرز سید آقایی و دو قطعه موسیقی ازاستاد محمد رضا شجریان و همایون شجریان خدمتتان عرضه می گردد.

Show...
Episode 8
2020-10-28

Soroushpodcast پادکست سروش در اپیزود هشتم یک داستان کوتاه به نام (زیر گذر بازارچه ) به نوشته شهناز حقیقی و دو قطعه موسیقی ازاستاد محمد رضا شجریان و عاشقانه ای به نام SUMMER WINE خدمتتان عرضه می گردد.

Show...
Episode 7
2020-09-11

Soroushpodcast پادکست سروش در اپیزود هفتم یک داستان کوتاه به نام (مرگ مورشین) به نوشته بهاره رهنما و دو قطعه موسیقی از مایکل کیوانکا و گروه جو کی خدمتتان عرضه می گردد.

Show...
Episode 6
2020-08-16

Soroushpodcast پادکست سروش در اپیزود ششم یک داستان کوتاه به نام (نیم رخ های زمان در تاریکی)و دو قطعه موسیقی از استاد محمد رضا شجریان و گروه نمو عرضه می گردد.

Show...
Episode 5
2020-06-30

Episode 5 پادکست سروش در اپیزود پنجم یک داستان کوتاه به نام (من و گلبولهای سفیدم)و دو قطعه موسیقی از Monoplay و Dido عرضه می گردد.

Show...
Episode 4
2020-06-16

Soroushpodcast پادکست سروش در اپیزود چهارم یک داستان کوتاه به نام (فراموشخانه)و یک قطعه موسیقی از مهران مدیری به نام یار تویی عرضه می گردد.

Show...
Episode 3
2020-05-26

Soroushpodcast پادکست سروش در اپیزود سوم یک داستان کوتاه به نام (کار عشق)نوشته خانم انصاری و دو قطعه موسیقی از علی زند وکیلی به نام رفتی و موسیقی متن فیلم بابل عرضه می گردد.

Show...
Episode 2
2020-05-09

Soroushpodcast پادکست سروش در اپیزود دوم یک داستان کوتاه به نام (برای متاهل بودن تغییر را بپذیر )نوشته آدا کلهون و ترجمه دلیا نورایی و یک قطعه موسیقی از فرامرز اصلانی به نام قلعه تنهایی که عرضه می گردد.

Show...
اپیزود 1
2020-04-28

پادکست سروش پادکست سروش در اپیزود اول یک داستان کوتاه به نام (نه در رفتن حرکت بود.نه در ماندن سکونی )نوشته البرز زاهدی و یک قطعه موسیقی از محسن نامجو به اسم الکی که عرضه می گردد.

Show...
معرفی پادکست سروش
2020-04-27

معرفی پادکست سروش پادکست سروش در مورد داستان کوتاه و موسیقی است این پادکست در زمان 20 تا 40 دقیقه ای یک داستان کوتاه و یک قطعه موسیقی پخش خواهد شد.

Show...

Latest Episode