پادکست شاید، گاهی، جایی
Category Arts
Published January 29, 2021
Episodes 12

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

«شاید، گاهی، جایی» قراری عاشقانه است که هر بار به یک بهانه عاشقانه، با موسیقی و نوشته شما را به خاطرات بی‌قرارتان دعوت می‌کند.

Available Episodes

پنجره
2020-04-24

به بهانه همه پنجره‌هایی که عاشقمان کردند، فاصله‌مان دادند و گاه برای همیشه بسته مانده‌اند، این قسمت را بشنوید.

Show...
فاصله
2020-05-01

من خود، آن «فاصله‌ام» که عشق خودش را با من حفظ می‌کند.

Show...
زلزله
2020-05-08

تهران لرزید چونان شانه من که سال‌هاست در نبودنت می‌لرزد.

Show...
بوسه
2020-05-22

دیدار شد میسر و بوس و کنار هم در شاید، گاهی، جایی

Show...
هه‌راله
2020-05-29

برای دختران سرزمینم:صورتشان ماه بود که کبودی شب به تنشان نشست

Show...
شک
2020-06-26

در بازخوانی پرونده‌هایی که بازماندگانش در شک و تردید به سر می‌برند.

Show...
رفتن
2020-07-03

عشق چه استخوان لای زخم‌ مانده‌ای بود.

Show...
نامه
2020-07-16

کاش دنیا نامه نرسیده‌ وعشق چند خط کوتاه نبود. آن‌زمان برای تو خانه به خانه پلاک می‌شدم تا به من برسی.

Show...
خواب
2020-08-14

تو جهان منی وخواب عینک من است

Show...
پاییز
2020-09-26

پاییز نام کوچک تو نبود؟.چونان که پیچیدی به زندگی‌ام و عمرم چون برگ به پای تو ریخت؟پاییز بودی که بعد از رفتنت زمستان شدم.

Show...
خاطره
2021-01-22

بی‌ من چگونه دوست خواهی داشت دستی را که از عطر تو شناسنامه گرفته باشد؟

Show...
بوسه
2021-01-29

تقدیم می‌شود به ساعت دقیق اندامش در بوسه‌های یواشکی

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

پنجره
2020-04-24

به بهانه همه پنجره‌هایی که عاشقمان کردند، فاصله‌مان دادند و گاه برای همیشه بسته مانده‌اند، این قسمت را بشنوید.

Show...
فاصله
2020-05-01

من خود، آن «فاصله‌ام» که عشق خودش را با من حفظ می‌کند.

Show...
زلزله
2020-05-08

تهران لرزید چونان شانه من که سال‌هاست در نبودنت می‌لرزد.

Show...
بوسه
2020-05-22

دیدار شد میسر و بوس و کنار هم در شاید، گاهی، جایی

Show...
هه‌راله
2020-05-29

برای دختران سرزمینم:صورتشان ماه بود که کبودی شب به تنشان نشست

Show...
شک
2020-06-26

در بازخوانی پرونده‌هایی که بازماندگانش در شک و تردید به سر می‌برند.

Show...
رفتن
2020-07-03

عشق چه استخوان لای زخم‌ مانده‌ای بود.

Show...
نامه
2020-07-16

کاش دنیا نامه نرسیده‌ وعشق چند خط کوتاه نبود. آن‌زمان برای تو خانه به خانه پلاک می‌شدم تا به من برسی.

Show...
خواب
2020-08-14

تو جهان منی وخواب عینک من است

Show...
پاییز
2020-09-26

پاییز نام کوچک تو نبود؟.چونان که پیچیدی به زندگی‌ام و عمرم چون برگ به پای تو ریخت؟پاییز بودی که بعد از رفتنت زمستان شدم.

Show...
خاطره
2021-01-22

بی‌ من چگونه دوست خواهی داشت دستی را که از عطر تو شناسنامه گرفته باشد؟

Show...
بوسه
2021-01-29

تقدیم می‌شود به ساعت دقیق اندامش در بوسه‌های یواشکی

Show...

Latest Episode