پادکست شرقی | Sharghi Podcast
Category Arts
Published February 21, 2021
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

|عاشقانه هایی گاه تلخ و شاید گاه شیرین، قصه هایی به زبان موسیقی، آواز و کلام| |لطفا با دلتون گوش کنید..| |تمام محتوای تولید شده در این اثر متعلق به “گروه پادکست های شرقی” میباشد| |”پادکست شرقی” را در فضای مجازی دنبال کنید| تولیدکنندگان: سیاوش وهاب زاده ، ماهو instagram.com/sharghigroup t.me/sharghigroup

Available Episodes

|قصه شماره یک - تاروت |
2020-08-21

|قصه شماره یک؛ “تاروت” منتشر شد| |تاروت؛ قصه ی جستجو به دنبال روزنه ای از نور و امید، در دل تاریکی مطلق| |لطفا با دلتان گوش‌ کنید|

Show...
|قصه شماره دو - دریای سیاه|
2020-10-17

|قصه شماره دو؛ “دریای سیاه” منتشر شد| |عشق گاهی پرهای پرواز عقابیست که با تحمل زخم های پیکرش، خود را بر قله ای مرتفع، با منظره ای از دریایی مواج می یابد| |لطفا با دلتون گوش‌ کنید| | مهر ۱۳۹۹ | پادکست شرقی - Sharghi Podcast تهیه کنندگان: سیاوش وهاب زاده - ماهو |تمام محتوای تولید شده در این اثر متعلق به “گروه پادکست های شرقی” میباشد| |”پادکست شرقی” را در فضای مجازی دنبال کنید| instagram.com/sharghigroup‏

Show...
|قصه شماره سه - ژیئر|
2021-02-21

|قصهٔ شمارهٔ سه “ژیئر” منتشر شد| |سقوط به سیاهی، گاه انتهای رویای رهاییست. هیچکس ماهی قرمز رها شده در عمق لجنزار را به تنگ بلور باز نمیگرداند.| |لطفا با دلتون گوش‌ کنید| |اسفند ۱۳۹۹| |پادکست شرقی - Sharghi Podcast| |راوی: سیاوش وهاب زاده - ماهو - رضا نیکخواه| |تمام محتوای تولید شده در این اثر متعلق به “گروه پادکست های شرقی” میباشد| |”پادکست شرقی” را در فضای مجازی دنبال کنید| ‏instagram.com/sharghigroup ‏t.me/sharghigroup

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

|قصه شماره یک - تاروت |
2020-08-21

|قصه شماره یک؛ “تاروت” منتشر شد| |تاروت؛ قصه ی جستجو به دنبال روزنه ای از نور و امید، در دل تاریکی مطلق| |لطفا با دلتان گوش‌ کنید|

Show...
|قصه شماره دو - دریای سیاه|
2020-10-17

|قصه شماره دو؛ “دریای سیاه” منتشر شد| |عشق گاهی پرهای پرواز عقابیست که با تحمل زخم های پیکرش، خود را بر قله ای مرتفع، با منظره ای از دریایی مواج می یابد| |لطفا با دلتون گوش‌ کنید| | مهر ۱۳۹۹ | پادکست شرقی - Sharghi Podcast تهیه کنندگان: سیاوش وهاب زاده - ماهو |تمام محتوای تولید شده در این اثر متعلق به “گروه پادکست های شرقی” میباشد| |”پادکست شرقی” را در فضای مجازی دنبال کنید| instagram.com/sharghigroup‏

Show...
|قصه شماره سه - ژیئر|
2021-02-21

|قصهٔ شمارهٔ سه “ژیئر” منتشر شد| |سقوط به سیاهی، گاه انتهای رویای رهاییست. هیچکس ماهی قرمز رها شده در عمق لجنزار را به تنگ بلور باز نمیگرداند.| |لطفا با دلتون گوش‌ کنید| |اسفند ۱۳۹۹| |پادکست شرقی - Sharghi Podcast| |راوی: سیاوش وهاب زاده - ماهو - رضا نیکخواه| |تمام محتوای تولید شده در این اثر متعلق به “گروه پادکست های شرقی” میباشد| |”پادکست شرقی” را در فضای مجازی دنبال کنید| ‏instagram.com/sharghigroup ‏t.me/sharghigroup

Show...

Latest Episode