پادکست فارسی خرمکست-KharmaCast
Category Science
Published December 20, 2020
Episodes 11

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

تاریخ فلسفه غرب به زبان ساده خلاصه قسمت‌ها و اطلاعات تکمیلی رو در کانال تلگرام خرمکست دنبال کنید: https://t.me/kharmacast

Available Episodes

شماره صفر؛ خرمکست چیه، چرا فلسفه؟
2020-05-07

تو این شماره درمورد اهمیت دانستن تاریخ فلسفه صحبت می‌کنیم. منابع سرگذشت فلسفه، براین مگی، ترجمه حسن کامشاد، نشر نی سیر فلسفه در اروپا (جلد اول)، دکتر علی‌اصغر حلبی، نشر قطره تاریخ فلسفه (جلد یکم)، فردریک چارلز کاپلستون، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، انتشارات عملی و فرهنگی کلید فلسفه، پل کلاینمن، ترجمه دکتر محمد اسماعیل فلزی، انتشارات مازیار مکتب‌های فلسفی- از دوران باستان تا امروز، ترجمه و تالیف پرویز بابایی، موسسه انتشارات نگاه دنیای سوفی- داستانی در مورد تاریخ فلسفه، یوستین گوردر، ترجمه حسن کامشاد، انتشارات نیلوفر دامیز: تاریخ  فلسفه، مارتین کوهن، ترجمه مهدی شفقتی، انتشارات آوند دانش Internet Encyclopedia of Philosophy Stanford Encyclopedia of Philosophy طراح لوگو: میلاد موسوی موسیقی‌های استفاده شده در این شماره Vals Of The Eyes-Stavros Lantsias Overture M. Gustave H-Alexandre Desplat; The Grand Budapest Hotel Cleared Of All Charges-Alexandre Desplat; The Grand Budapest Hotel  A Troops Barracks-Alexandre Desplat; The Grand Budapest Hotel

Show...
شماره یک؛ مکتب ملطی
2020-06-03

تو این شماره می‌ریم سراغ مکتب ملطی و در مورد سه فیلسوف این مکتب صحبت می‌کنیم:   تالس/Thales of Miletus   آناکسیمندر/Anaximender  آناکسیمنس/Anaximenes First Principle=originating principle of nature=Arche= ماده‌ی بنیادین کیهان، اصل اولیه، ماده‌المواد  منابع:  سرگذشت  فلسفه، براین مگی، ترجمه حسن کامشاد، نشر نی  تاریخ  فلسفه یونان(جلد اول و دوم)، دبلیو.کی.سی.گاتری، ترجمه مهدی قوام صفری، انتشارات فکر روز  سیر فلسفه در اروپا (جلد اول)، دکترعلی‌اصغر حلبی، نشر قطره تاریخ  فلسفه (جلد یکم) ، فردریک چارلز کاپلستون، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، انتشارات عملی و فرهنگی  کلید فلسفه، پل کلاینمن، ترجمه دکتر محمد اسماعیل فلزی، انتشارات مازیار  مکتب‌های فلسفی- از دوران باستان تا امروز، ترجمه و تالیف پرویز بابایی، موسسه انتشارات نگاه  دامیز: تاریخ  فلسفه، مارتین کوهن، ترجمه مهدی شفقتی، انتشارات آوند دانش  Internet Encyclopedia of Philosophy  Stanford Encyclopedia of Philosophy   طراح لوگو: میلاد موسوی  قطعات موسیقی استفاده شده در این شماره:  Mr. Moustafa-Alexandre Desplat; The Grand Budapest Hotel  A Prayer For Madame D-Alexandre Desplat; The Grand Budapest Hotel The New Lobby Boy-Alexandre Desplat; The Grand Budapest Hotel

Show...
شماره دو؛ فیثاغورس
2020-06-03

تو این شماره در مورد فیثاغورس و عقاید عجیب و غریبش صحبت می‌کنیم. فیثاغورس/Pythagoras منابع: سرگذشت  فلسفه، براین مگی، ترجمه حسن کامشاد، نشر نی تاریخ  فلسفه یونان(جلد سوم)، دبلیو.کی.سی.گاتری، ترجمه مهدی قوام صفری، انتشارات فکر روز سیر فلسفه در اروپا (جلد اول)، دکترعلی‌اصغر حلبی، نشر قطره تاریخ  فلسفه (جلد یکم)، فردریک چارلز کاپلستون، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، انتشارات عملی و فرهنگی کلید فلسفه، پل کلاینمن، ترجمه دکتر محمد اسماعیل فلزی، انتشارات مازیار مکتب‌های فلسفی- از دوران باستان تا امروز، ترجمه و تالیف پرویز بابایی، موسسه انتشارات نگاه Internet Encyclopedia of Philosophy Stanford Encyclopedia of Philosophy https://hermesphilus.com/2018/03/29/pythagoras-got-the-ability-to-remember-past-lives-from-hermes/ http://mathshistory.st-andrews.ac.uk/ https://www.mathopenref.com/index.html https://www.philosophybasics.com/ https://www.ancient.eu/ IAMBLICHUS' LIFE OF PYTHAGORAS, Translated by THOMAS TAYLOR طراح لوگو: میلاد موسوی قطعات موسیقی استفاده شده در این شماره:  S'Rothe-Zäuerli-Alexandre Desplat; The Grand Budapest Hotel Last Will and Testament-Alexandre Desplat; The Grand Budapest Hotel Check Point 19 Criminal Internment Camp Overture-Alexandre Desplat; The Grand Budapest Hotel Colossal Trailer Music - In Too Deep Haunting Female Vocal Music Pyotr Ilyich Tchaikovsky - Tchaikovsky_ The Nutcracker, Op. 71, Act 2_ No. 13 Waltz of the Flowers The Polka Of Tsubame Aiken

Show...
شماره سه؛ هراکلیتوس
2020-06-21

تو این شماره در مورد هراکلیتوس و مبهم‌گوییش صحبت می‌کنیم هراکلیتوس/ Heraclitus منابع: سرگذشت  فلسفه، براین مگی، ترجمه حسن کامشاد، نشر نی تاریخ  فلسفه یونان(جلد پنجم)، دبلیو.کی.سی.گاتری، ترجمه مهدی قوام صفری، انتشارات فکر روز سیر فلسفه در اروپا (جلد اول)، دکترعلی‌اصغر حلبی، نشر قطره تاریخ  فلسفه (جلد یکم)، فردریک چارلز کاپلستون، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، انتشارات عملی و فرهنگی کلید فلسفه، پل کلاینمن، ترجمه دکتر محمد اسماعیل فلزی، انتشارات مازیار مکتب‌های فلسفی- از دوران باستان تا امروز، ترجمه و تالیف پرویز بابایی، موسسه انتشارات نگاه Internet Encyclopedia of Philosophy Stanford Encyclopedia of Philosophy https://www.ancient.eu/ https://faculty.washington.edu/smcohen/320/heracli.htm طراح لوگو: میلاد موسوی قطعات موسیقی استفاده شده در این شماره: To the Opera, Sherlock Holmes: A Game of Shadows (Original Motion Picture Soundtrack), Bo Skovhus, Hungarian Radio Chorus Bad Piggies (From "Bad Piggies") Prague Cello Quartet, Jan Zvěřina;  آرش، سیاوش کسرایی فرهاد، خیال خوشی‌ها

Show...
شماره چهار؛ زنوفانس
2020-07-10

تو این شماره در مورد شاعر دوره‌گرد زنوفانس صحبت می‌کنیم که به شدت از خدایان هومر و هسیود انتقاد کرد.  Xenophanes/ زنوفانس   با همراهی پادکست اسطوراخ که همون‌طور که از اسمش پیداست در مورد اسطوره‌هاست.  اسطوراخ رو می‌تونین تو تمام اپلیکیشن‌‌های پادگیر با شناسه زیر پیدا کنین : Ostooraakh   منابع:  تاریخ  فلسفه یونان(جلد چهارم)، دبلیو.کی.سی.گاتری، ترجمه مهدی قوام صفری، انتشارات فکر روز  نخستین فیلسوفان، دکتر شرف‌الدین خراسانی، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، چاپ سال 1350  سرگذشت  فلسفه، براین مگی، ترجمه حسن کامشاد، نشر نی  سیر فلسفه در اروپا (جلد اول)، دکترعلی‌اصغر حلبی، نشر قطره  تاریخ  فلسفه (جلد یکم)، فردریک چارلز کاپلستون، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، انتشارات عملی و فرهنگی  کلید فلسفه، پل کلاینمن، ترجمه دکتر محمد اسماعیل فلزی، انتشارات مازیار  مکتب‌های فلسفی- از دوران باستان تا امروز، ترجمه و تالیف پرویز بابایی، موسسه انتشارات نگاه  Internet Encyclopedia of Philosophy  Stanford Encyclopedia of Philosophy  https://www.ancient.eu/ https://en.wikisource.org/wiki/Fragments_of_Xenophanes  طراح لوگو: میلاد موسوی  قطعات موسیقی استفاده شده در این شماره:   Larrons en Foire, Raphael Beau, Max Steiner; Micmacs a tire-larigot  Moidin  Moidin, Raphael Beau, Max Steiner; Micmacs a tire-larigot  شهر قصه، بیژن مفید

Show...
شماره پنج؛ پارمنیدس
2020-08-04

تو این شماره در مورد پارمنیدس و تعریفش از حقیقت صحبت می‌کنیم. Parmenides/پارمنیدس منابع: تاریخ  فلسفه یونان(جلد ششم)، دبلیو.کی.سی.گاتری، ترجمه مهدی قوام صفری، انتشارات فکر روز نخستین فیلسوفان، دکتر شرف‌الدین خراسانی، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، چاپ سال 1350 تاریخ فلسفه غرب، برتراند راسل، ترجمه نجف دریابندری، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، چاپ سال 1340 سرگذشت  فلسفه، براین مگی، ترجمه حسن کامشاد، نشر نی سیر فلسفه در اروپا (جلد اول)، دکترعلی‌اصغر حلبی، نشر قطره تاریخ  فلسفه (جلد یکم)، فردریک چارلز کاپلستون، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، انتشارات عملی و فرهنگی کلید فلسفه، پل کلاینمن، ترجمه دکتر محمد اسماعیل فلزی، انتشارات مازیار مکتب‌های فلسفی- از دوران باستان تا امروز، ترجمه و تالیف پرویز بابایی، موسسه انتشارات نگاه Internet Encyclopedia of Philosophy Stanford Encyclopedia of Philosophy https://www.ancient.eu/ https://www.philosophybasics.com/philosophers_parmenides.html طراح لوگو: میلاد موسوی قطعات موسیقی استفاده شده در این شماره: The MOU; Alexandre Desplat; Adults in the Room (Bande originale du film) Yani's Dance; Alexandre Desplat; Adults in the Room (Bande originale du film) Greek President; Alexandre Desplat; Adults in the Room (Bande originale du film) German-Greek Party; Alexandre Desplat; Adults in the Room (Bande originale du film) Adults in the Room; Alexandre Desplat; Adults in the Room (Bande originale du film) Sırlar Dünyası 

Show...
شماره شش؛ زنون الئایی
2020-09-11

تو این شماره در مورد زنون الئایی و پاردوکس‌‌های فلسفیش صحبت می‌کنیم، یه زنون دیگه هم داریم که می‌مونه برای قسمت‌های بعدی.   Zeno of Elea  منابع:  The University of Sheffield YouTube Channel, Professor Angie Hobbs  Gregory B. Sadler YouTube Channel, Philosophy Core Concepts   History of Philosophy Without Any Gaps Podcast  Internet Encyclopedia of Philosophy  Stanford Encyclopedia of Philosophy  https://www.ancient.eu/  https://faculty.washington.edu/smcohen/320/heracli.htm  سرگذشت  فلسفه، براین مگی، ترجمه حسن کامشاد، نشر نی  تاریخ  فلسفه یونان(جلد ششم)، دبلیو.کی.سی.گاتری، ترجمه مهدی قوام صفری، انتشارات فکر روز  سیر فلسفه در اروپا (جلد اول)، دکترعلی‌اصغر حلبی، نشر قطره  تاریخ  فلسفه (جلد یکم)، فردریک چارلز کاپلستون، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، انتشارات عملی و فرهنگی  کلید فلسفه، پل کلاینمن، ترجمه دکتر محمد اسماعیل فلزی، انتشارات مازیار  مکتب‌های فلسفی- از دوران باستان تا امروز، ترجمه و تالیف پرویز بابایی، موسسه انتشارات نگاه  طراح لوگو: میلاد موسوی  قطعات موسیقی استفاده شده در این شماره:  Dolittle, Danny Elfman,  Opening Dolittle, Danny Elfman,   Lunchtime Dolittle, Danny Elfman,  Revelation  The Danish Girl (Original Motion Picture Soundtrack), Alexandre Desplat 

Show...
شماره هفت؛ امپدوکلس
2020-10-17

این شماره در مورد امپدوکلس و چهار ریشه‌ی معروفشه. Empedocles منابع: History of Philosophy Without Any Gaps Podcast Internet Encyclopedia of Philosophy Stanford Encyclopedia of Philosophy https://www.ancient.eu/ https://faculty.washington.edu/smcohen/320/heracli.htm Demizmue YouTube Channel, EMPEDOCLES, Love and Strife - History of Philosophy with Prof. Footy MrSkypelessons YouTube Channel, Philosophy 5 EMPEDOCLES Academy of Ideas YouTube Channel, Introduction to Empedocles سرگذشت  فلسفه، براین مگی، ترجمه حسن کامشاد، نشر نی تاریخ  فلسفه یونان(جلد هفتم)، دبلیو.کی.سی.گاتری، ترجمه مهدی قوام صفری، انتشارات فکر روز سیر فلسفه در اروپا (جلد اول)، دکترعلی‌اصغر حلبی، نشر قطره تاریخ  فلسفه (جلد یکم)، فردریک چارلز کاپلستون، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، انتشارات عملی و فرهنگی کلید فلسفه، پل کلاینمن، ترجمه دکتر محمد اسماعیل فلزی، انتشارات مازیار مکتب‌های فلسفی- از دوران باستان تا امروز، ترجمه و تالیف پرویز بابایی، موسسه انتشارات نگاه طراح لوگو: میلاد موسوی قطعات موسیقی استفاده شده در این شماره: Evanthia Reboutsika _ Carousel بیتوته‌ی کوتاهیست جهان در فاصله‌ی گناه و دوزخ، احمد شاملو

Show...
شماره هشت؛ آناکساگوراس
2020-12-20

این شماره در مورد آناکساگوراس، فیلسوف پیشاسقراطیه که که توش در مورد <نوس> و <بذر> صحبت می‌کنیم.  Anaxagoras  منابع:  History of Philosophy Without Any Gaps Podcast  Internet Encyclopedia of Philosophy  Stanford Encyclopedia of Philosophy  https://www.ancient.eu/  سرگذشت  فلسفه، براین مگی، ترجمه حسن کامشاد، نشر نی تاریخ   فلسفه یونان(جلد هشتم)، دبلیو.کی.سی.گاتری، ترجمه مهدی قوام صفری، انتشارات فکر روز  سیر فلسفه در اروپا (جلد اول)، دکترعلی‌اصغر حلبی، نشر قطره  تاریخ  فلسفه (جلد یکم)، فردریک چارلز کاپلستون، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، انتشارات عملی و فرهنگی  کلید فلسفه، پل کلاینمن، ترجمه دکتر محمد اسماعیل فلزی، انتشارات مازیار  مکتب‌های فلسفی- از دوران باستان تا امروز، ترجمه و تالیف پرویز بابایی، موسسه انتشارات نگاه  طراح لوگو: میلاد موسوی  قطعات موسیقی استفاده شده در این شماره:  Siete de Abril, Bryce Dessner, The Two Popes  Bicycling, Panayotis Kalantzopoul  احمد شاملو، و تباهی آغاز یافت سارا نایینی، دل‌یار

Show...
شماره نه؛ اتمیست‌‌ها
2021-03-14

تو این شماره در مورد اتمیست‌‌ها یا اتم‌گرایان صحبت می‌کنیم، لوکیپوس و دموکریتوس. Atomists: Leucippus and Democritus منابع: History of Philosophy Without Any Gaps Podcast Internet Encyclopedia of Philosophy Stanford Encyclopedia of Philosophy https://www.ancient.eu/ https://www.britannica.com/topic/atomism https://www.thoughtco.com/philosophy-of-atomism-120427 Academy of Ideas Youtube Channel, Introduction to Democritus Let's Talk Philosophy Youtube Channel, The Philosophy Of Democritus And The Atomists سرگذشت  فلسفه، براین مگی، ترجمه حسن کامشاد، نشر نی تاریخ فلسفه یونان(جلد نه)، دبلیو.کی.سی.گاتری، ترجمه مهدی قوام صفری، انتشارات فکر روز سیر فلسفه در اروپا (جلد اول)، دکترعلی‌اصغر حلبی، نشر قطره تاریخ  فلسفه (جلد یکم)، فردریک چارلز کاپلستون، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، انتشارات عملی و فرهنگی کلید فلسفه، پل کلاینمن، ترجمه دکتر محمد اسماعیل فلزی، انتشارات مازیار مکتب‌های فلسفی- از دوران باستان تا امروز، ترجمه و تالیف پرویز بابایی، موسسه انتشارات نگاه طراح لوگو: میلاد موسوی قطعات موسیقی استفاده شده در این شماره: Once Upon a Time, Dario Marianelli; Pinocchio  The Puppet Theatre, Dario Marianelli; Pinocchio Lies Have Long Noses, Dario Marianelli; Pinocchio Dört Mevsim, Fazıl Say Serenad Bağcan    شناسه‌ی سین‌واو در اینستاگرام و توییتر: seen.vavv

Show...
شماره ده؛ مرور پیشاسقراطی‌ها
2021-05-06

این آخرین شماره‌ی فصل اول خرمکسته که توش تمام فیلسوفان پیشاسقراطی رو کنار هم مرور می‌کنیم. شماره‌ی تماس تعاونی زنان کوی سیزده آبان:  شماره‌ی ثابت: ۰۲۱۵۵۰۳۳۷۲۳  موبایل/ واتس‌اپ (خانم روزبهانی): ۰۹۱۲۶۴۸۷۶۲۸ طراح لوگو: میلاد موسوی قطعات موسیقی استفاده شده در این شماره: Happy Nigun, Klezmer Juice Librescu Tango, Klezmer Juice

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

شماره صفر؛ خرمکست چیه، چرا فلسفه؟
2020-05-07

تو این شماره درمورد اهمیت دانستن تاریخ فلسفه صحبت می‌کنیم. منابع سرگذشت فلسفه، براین مگی، ترجمه حسن کامشاد، نشر نی سیر فلسفه در اروپا (جلد اول)، دکتر علی‌اصغر حلبی، نشر قطره تاریخ فلسفه (جلد یکم)، فردریک چارلز کاپلستون، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، انتشارات عملی و فرهنگی کلید فلسفه، پل کلاینمن، ترجمه دکتر محمد اسماعیل فلزی، انتشارات مازیار مکتب‌های فلسفی- از دوران باستان تا امروز، ترجمه و تالیف پرویز بابایی، موسسه انتشارات نگاه دنیای سوفی- داستانی در مورد تاریخ فلسفه، یوستین گوردر، ترجمه حسن کامشاد، انتشارات نیلوفر دامیز: تاریخ  فلسفه، مارتین کوهن، ترجمه مهدی شفقتی، انتشارات آوند دانش Internet Encyclopedia of Philosophy Stanford Encyclopedia of Philosophy طراح لوگو: میلاد موسوی موسیقی‌های استفاده شده در این شماره Vals Of The Eyes-Stavros Lantsias Overture M. Gustave H-Alexandre Desplat; The Grand Budapest Hotel Cleared Of All Charges-Alexandre Desplat; The Grand Budapest Hotel  A Troops Barracks-Alexandre Desplat; The Grand Budapest Hotel

Show...
شماره یک؛ مکتب ملطی
2020-06-03

تو این شماره می‌ریم سراغ مکتب ملطی و در مورد سه فیلسوف این مکتب صحبت می‌کنیم:   تالس/Thales of Miletus   آناکسیمندر/Anaximender  آناکسیمنس/Anaximenes First Principle=originating principle of nature=Arche= ماده‌ی بنیادین کیهان، اصل اولیه، ماده‌المواد  منابع:  سرگذشت  فلسفه، براین مگی، ترجمه حسن کامشاد، نشر نی  تاریخ  فلسفه یونان(جلد اول و دوم)، دبلیو.کی.سی.گاتری، ترجمه مهدی قوام صفری، انتشارات فکر روز  سیر فلسفه در اروپا (جلد اول)، دکترعلی‌اصغر حلبی، نشر قطره تاریخ  فلسفه (جلد یکم) ، فردریک چارلز کاپلستون، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، انتشارات عملی و فرهنگی  کلید فلسفه، پل کلاینمن، ترجمه دکتر محمد اسماعیل فلزی، انتشارات مازیار  مکتب‌های فلسفی- از دوران باستان تا امروز، ترجمه و تالیف پرویز بابایی، موسسه انتشارات نگاه  دامیز: تاریخ  فلسفه، مارتین کوهن، ترجمه مهدی شفقتی، انتشارات آوند دانش  Internet Encyclopedia of Philosophy  Stanford Encyclopedia of Philosophy   طراح لوگو: میلاد موسوی  قطعات موسیقی استفاده شده در این شماره:  Mr. Moustafa-Alexandre Desplat; The Grand Budapest Hotel  A Prayer For Madame D-Alexandre Desplat; The Grand Budapest Hotel The New Lobby Boy-Alexandre Desplat; The Grand Budapest Hotel

Show...
شماره دو؛ فیثاغورس
2020-06-03

تو این شماره در مورد فیثاغورس و عقاید عجیب و غریبش صحبت می‌کنیم. فیثاغورس/Pythagoras منابع: سرگذشت  فلسفه، براین مگی، ترجمه حسن کامشاد، نشر نی تاریخ  فلسفه یونان(جلد سوم)، دبلیو.کی.سی.گاتری، ترجمه مهدی قوام صفری، انتشارات فکر روز سیر فلسفه در اروپا (جلد اول)، دکترعلی‌اصغر حلبی، نشر قطره تاریخ  فلسفه (جلد یکم)، فردریک چارلز کاپلستون، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، انتشارات عملی و فرهنگی کلید فلسفه، پل کلاینمن، ترجمه دکتر محمد اسماعیل فلزی، انتشارات مازیار مکتب‌های فلسفی- از دوران باستان تا امروز، ترجمه و تالیف پرویز بابایی، موسسه انتشارات نگاه Internet Encyclopedia of Philosophy Stanford Encyclopedia of Philosophy https://hermesphilus.com/2018/03/29/pythagoras-got-the-ability-to-remember-past-lives-from-hermes/ http://mathshistory.st-andrews.ac.uk/ https://www.mathopenref.com/index.html https://www.philosophybasics.com/ https://www.ancient.eu/ IAMBLICHUS' LIFE OF PYTHAGORAS, Translated by THOMAS TAYLOR طراح لوگو: میلاد موسوی قطعات موسیقی استفاده شده در این شماره:  S'Rothe-Zäuerli-Alexandre Desplat; The Grand Budapest Hotel Last Will and Testament-Alexandre Desplat; The Grand Budapest Hotel Check Point 19 Criminal Internment Camp Overture-Alexandre Desplat; The Grand Budapest Hotel Colossal Trailer Music - In Too Deep Haunting Female Vocal Music Pyotr Ilyich Tchaikovsky - Tchaikovsky_ The Nutcracker, Op. 71, Act 2_ No. 13 Waltz of the Flowers The Polka Of Tsubame Aiken

Show...
شماره سه؛ هراکلیتوس
2020-06-21

تو این شماره در مورد هراکلیتوس و مبهم‌گوییش صحبت می‌کنیم هراکلیتوس/ Heraclitus منابع: سرگذشت  فلسفه، براین مگی، ترجمه حسن کامشاد، نشر نی تاریخ  فلسفه یونان(جلد پنجم)، دبلیو.کی.سی.گاتری، ترجمه مهدی قوام صفری، انتشارات فکر روز سیر فلسفه در اروپا (جلد اول)، دکترعلی‌اصغر حلبی، نشر قطره تاریخ  فلسفه (جلد یکم)، فردریک چارلز کاپلستون، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، انتشارات عملی و فرهنگی کلید فلسفه، پل کلاینمن، ترجمه دکتر محمد اسماعیل فلزی، انتشارات مازیار مکتب‌های فلسفی- از دوران باستان تا امروز، ترجمه و تالیف پرویز بابایی، موسسه انتشارات نگاه Internet Encyclopedia of Philosophy Stanford Encyclopedia of Philosophy https://www.ancient.eu/ https://faculty.washington.edu/smcohen/320/heracli.htm طراح لوگو: میلاد موسوی قطعات موسیقی استفاده شده در این شماره: To the Opera, Sherlock Holmes: A Game of Shadows (Original Motion Picture Soundtrack), Bo Skovhus, Hungarian Radio Chorus Bad Piggies (From "Bad Piggies") Prague Cello Quartet, Jan Zvěřina;  آرش، سیاوش کسرایی فرهاد، خیال خوشی‌ها

Show...
شماره چهار؛ زنوفانس
2020-07-10

تو این شماره در مورد شاعر دوره‌گرد زنوفانس صحبت می‌کنیم که به شدت از خدایان هومر و هسیود انتقاد کرد.  Xenophanes/ زنوفانس   با همراهی پادکست اسطوراخ که همون‌طور که از اسمش پیداست در مورد اسطوره‌هاست.  اسطوراخ رو می‌تونین تو تمام اپلیکیشن‌‌های پادگیر با شناسه زیر پیدا کنین : Ostooraakh   منابع:  تاریخ  فلسفه یونان(جلد چهارم)، دبلیو.کی.سی.گاتری، ترجمه مهدی قوام صفری، انتشارات فکر روز  نخستین فیلسوفان، دکتر شرف‌الدین خراسانی، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، چاپ سال 1350  سرگذشت  فلسفه، براین مگی، ترجمه حسن کامشاد، نشر نی  سیر فلسفه در اروپا (جلد اول)، دکترعلی‌اصغر حلبی، نشر قطره  تاریخ  فلسفه (جلد یکم)، فردریک چارلز کاپلستون، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، انتشارات عملی و فرهنگی  کلید فلسفه، پل کلاینمن، ترجمه دکتر محمد اسماعیل فلزی، انتشارات مازیار  مکتب‌های فلسفی- از دوران باستان تا امروز، ترجمه و تالیف پرویز بابایی، موسسه انتشارات نگاه  Internet Encyclopedia of Philosophy  Stanford Encyclopedia of Philosophy  https://www.ancient.eu/ https://en.wikisource.org/wiki/Fragments_of_Xenophanes  طراح لوگو: میلاد موسوی  قطعات موسیقی استفاده شده در این شماره:   Larrons en Foire, Raphael Beau, Max Steiner; Micmacs a tire-larigot  Moidin  Moidin, Raphael Beau, Max Steiner; Micmacs a tire-larigot  شهر قصه، بیژن مفید

Show...
شماره پنج؛ پارمنیدس
2020-08-04

تو این شماره در مورد پارمنیدس و تعریفش از حقیقت صحبت می‌کنیم. Parmenides/پارمنیدس منابع: تاریخ  فلسفه یونان(جلد ششم)، دبلیو.کی.سی.گاتری، ترجمه مهدی قوام صفری، انتشارات فکر روز نخستین فیلسوفان، دکتر شرف‌الدین خراسانی، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، چاپ سال 1350 تاریخ فلسفه غرب، برتراند راسل، ترجمه نجف دریابندری، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، چاپ سال 1340 سرگذشت  فلسفه، براین مگی، ترجمه حسن کامشاد، نشر نی سیر فلسفه در اروپا (جلد اول)، دکترعلی‌اصغر حلبی، نشر قطره تاریخ  فلسفه (جلد یکم)، فردریک چارلز کاپلستون، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، انتشارات عملی و فرهنگی کلید فلسفه، پل کلاینمن، ترجمه دکتر محمد اسماعیل فلزی، انتشارات مازیار مکتب‌های فلسفی- از دوران باستان تا امروز، ترجمه و تالیف پرویز بابایی، موسسه انتشارات نگاه Internet Encyclopedia of Philosophy Stanford Encyclopedia of Philosophy https://www.ancient.eu/ https://www.philosophybasics.com/philosophers_parmenides.html طراح لوگو: میلاد موسوی قطعات موسیقی استفاده شده در این شماره: The MOU; Alexandre Desplat; Adults in the Room (Bande originale du film) Yani's Dance; Alexandre Desplat; Adults in the Room (Bande originale du film) Greek President; Alexandre Desplat; Adults in the Room (Bande originale du film) German-Greek Party; Alexandre Desplat; Adults in the Room (Bande originale du film) Adults in the Room; Alexandre Desplat; Adults in the Room (Bande originale du film) Sırlar Dünyası 

Show...
شماره شش؛ زنون الئایی
2020-09-11

تو این شماره در مورد زنون الئایی و پاردوکس‌‌های فلسفیش صحبت می‌کنیم، یه زنون دیگه هم داریم که می‌مونه برای قسمت‌های بعدی.   Zeno of Elea  منابع:  The University of Sheffield YouTube Channel, Professor Angie Hobbs  Gregory B. Sadler YouTube Channel, Philosophy Core Concepts   History of Philosophy Without Any Gaps Podcast  Internet Encyclopedia of Philosophy  Stanford Encyclopedia of Philosophy  https://www.ancient.eu/  https://faculty.washington.edu/smcohen/320/heracli.htm  سرگذشت  فلسفه، براین مگی، ترجمه حسن کامشاد، نشر نی  تاریخ  فلسفه یونان(جلد ششم)، دبلیو.کی.سی.گاتری، ترجمه مهدی قوام صفری، انتشارات فکر روز  سیر فلسفه در اروپا (جلد اول)، دکترعلی‌اصغر حلبی، نشر قطره  تاریخ  فلسفه (جلد یکم)، فردریک چارلز کاپلستون، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، انتشارات عملی و فرهنگی  کلید فلسفه، پل کلاینمن، ترجمه دکتر محمد اسماعیل فلزی، انتشارات مازیار  مکتب‌های فلسفی- از دوران باستان تا امروز، ترجمه و تالیف پرویز بابایی، موسسه انتشارات نگاه  طراح لوگو: میلاد موسوی  قطعات موسیقی استفاده شده در این شماره:  Dolittle, Danny Elfman,  Opening Dolittle, Danny Elfman,   Lunchtime Dolittle, Danny Elfman,  Revelation  The Danish Girl (Original Motion Picture Soundtrack), Alexandre Desplat 

Show...
شماره هفت؛ امپدوکلس
2020-10-17

این شماره در مورد امپدوکلس و چهار ریشه‌ی معروفشه. Empedocles منابع: History of Philosophy Without Any Gaps Podcast Internet Encyclopedia of Philosophy Stanford Encyclopedia of Philosophy https://www.ancient.eu/ https://faculty.washington.edu/smcohen/320/heracli.htm Demizmue YouTube Channel, EMPEDOCLES, Love and Strife - History of Philosophy with Prof. Footy MrSkypelessons YouTube Channel, Philosophy 5 EMPEDOCLES Academy of Ideas YouTube Channel, Introduction to Empedocles سرگذشت  فلسفه، براین مگی، ترجمه حسن کامشاد، نشر نی تاریخ  فلسفه یونان(جلد هفتم)، دبلیو.کی.سی.گاتری، ترجمه مهدی قوام صفری، انتشارات فکر روز سیر فلسفه در اروپا (جلد اول)، دکترعلی‌اصغر حلبی، نشر قطره تاریخ  فلسفه (جلد یکم)، فردریک چارلز کاپلستون، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، انتشارات عملی و فرهنگی کلید فلسفه، پل کلاینمن، ترجمه دکتر محمد اسماعیل فلزی، انتشارات مازیار مکتب‌های فلسفی- از دوران باستان تا امروز، ترجمه و تالیف پرویز بابایی، موسسه انتشارات نگاه طراح لوگو: میلاد موسوی قطعات موسیقی استفاده شده در این شماره: Evanthia Reboutsika _ Carousel بیتوته‌ی کوتاهیست جهان در فاصله‌ی گناه و دوزخ، احمد شاملو

Show...
شماره هشت؛ آناکساگوراس
2020-12-20

این شماره در مورد آناکساگوراس، فیلسوف پیشاسقراطیه که که توش در مورد <نوس> و <بذر> صحبت می‌کنیم.  Anaxagoras  منابع:  History of Philosophy Without Any Gaps Podcast  Internet Encyclopedia of Philosophy  Stanford Encyclopedia of Philosophy  https://www.ancient.eu/  سرگذشت  فلسفه، براین مگی، ترجمه حسن کامشاد، نشر نی تاریخ   فلسفه یونان(جلد هشتم)، دبلیو.کی.سی.گاتری، ترجمه مهدی قوام صفری، انتشارات فکر روز  سیر فلسفه در اروپا (جلد اول)، دکترعلی‌اصغر حلبی، نشر قطره  تاریخ  فلسفه (جلد یکم)، فردریک چارلز کاپلستون، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، انتشارات عملی و فرهنگی  کلید فلسفه، پل کلاینمن، ترجمه دکتر محمد اسماعیل فلزی، انتشارات مازیار  مکتب‌های فلسفی- از دوران باستان تا امروز، ترجمه و تالیف پرویز بابایی، موسسه انتشارات نگاه  طراح لوگو: میلاد موسوی  قطعات موسیقی استفاده شده در این شماره:  Siete de Abril, Bryce Dessner, The Two Popes  Bicycling, Panayotis Kalantzopoul  احمد شاملو، و تباهی آغاز یافت سارا نایینی، دل‌یار

Show...
شماره نه؛ اتمیست‌‌ها
2021-03-14

تو این شماره در مورد اتمیست‌‌ها یا اتم‌گرایان صحبت می‌کنیم، لوکیپوس و دموکریتوس. Atomists: Leucippus and Democritus منابع: History of Philosophy Without Any Gaps Podcast Internet Encyclopedia of Philosophy Stanford Encyclopedia of Philosophy https://www.ancient.eu/ https://www.britannica.com/topic/atomism https://www.thoughtco.com/philosophy-of-atomism-120427 Academy of Ideas Youtube Channel, Introduction to Democritus Let's Talk Philosophy Youtube Channel, The Philosophy Of Democritus And The Atomists سرگذشت  فلسفه، براین مگی، ترجمه حسن کامشاد، نشر نی تاریخ فلسفه یونان(جلد نه)، دبلیو.کی.سی.گاتری، ترجمه مهدی قوام صفری، انتشارات فکر روز سیر فلسفه در اروپا (جلد اول)، دکترعلی‌اصغر حلبی، نشر قطره تاریخ  فلسفه (جلد یکم)، فردریک چارلز کاپلستون، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، انتشارات عملی و فرهنگی کلید فلسفه، پل کلاینمن، ترجمه دکتر محمد اسماعیل فلزی، انتشارات مازیار مکتب‌های فلسفی- از دوران باستان تا امروز، ترجمه و تالیف پرویز بابایی، موسسه انتشارات نگاه طراح لوگو: میلاد موسوی قطعات موسیقی استفاده شده در این شماره: Once Upon a Time, Dario Marianelli; Pinocchio  The Puppet Theatre, Dario Marianelli; Pinocchio Lies Have Long Noses, Dario Marianelli; Pinocchio Dört Mevsim, Fazıl Say Serenad Bağcan    شناسه‌ی سین‌واو در اینستاگرام و توییتر: seen.vavv

Show...
شماره ده؛ مرور پیشاسقراطی‌ها
2021-05-06

این آخرین شماره‌ی فصل اول خرمکسته که توش تمام فیلسوفان پیشاسقراطی رو کنار هم مرور می‌کنیم. شماره‌ی تماس تعاونی زنان کوی سیزده آبان:  شماره‌ی ثابت: ۰۲۱۵۵۰۳۳۷۲۳  موبایل/ واتس‌اپ (خانم روزبهانی): ۰۹۱۲۶۴۸۷۶۲۸ طراح لوگو: میلاد موسوی قطعات موسیقی استفاده شده در این شماره: Happy Nigun, Klezmer Juice Librescu Tango, Klezmer Juice

Show...

Latest Episode