پادکست فارسی میخوانم که بشنوید
Category Arts
Published May 14, 2021
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

من حاکان حیدری هستم و در این پادکست قراره کتاب هایی که دوست دارم و دوست دارید رو صوتی کنم. برای حمایت و ارتباط با من فقط کافیه اینستاگرامم رو فالو کنید @hakan_heydari

Available Episodes

2021-04-28
معرفی پادکست و مقدمه کتاب (شجاعت در برهوت)
2021-05-04
کتاب صوتی (شجاعت در برهوت) "فصل اول"
2021-05-14
کتاب صوتی (شجاعت در برهوت) "فصل دوم"

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-04-28
معرفی پادکست و مقدمه کتاب (شجاعت در برهوت)
2021-05-04
کتاب صوتی (شجاعت در برهوت) "فصل اول"
2021-05-14
کتاب صوتی (شجاعت در برهوت) "فصل دوم"

Latest Episode