پادکست فارسی ناوکست / Navcast/ترجمهٔ مستقل کتاب انسان خردمند
Published January 3, 2021
Episodes 75

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

با دونستن بیشتر از آغاز سفر انسان امید کمک به رفع تبعیضات و تعصبات داریم

Available Episodes

معرفی ناوکست
2018-08-04

این قسمت معرفی ناوکست.       یا "انسان خردمند" رو بی کم و کاست ترجمه میکنم و بخش به بخش به زبون محاوره پیش میبرم، ناوکست مطلقاً خلاصهٔ این کتاب نیست Sapiens اینجا کتاب NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام...

Show...
قسمت یک - حیوانی بی اهمیت
2018-08-11

قسمت یک - حیوانی بی اهمیت .برای شروع سراغ اجدادمون رفتیم و فامیل هایی که ازشون بی خبر بودیم .ما تنها گونه انسان نبودیم .با دونستن بیشتر از آغاز سفر انسان امید کمک به رفع تبعیضات و تعصبات داریم  استرینگ کست NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :نا...

Show...
قسمت دو - انسان آشپز
2018-08-18

قسمت دو - انسان آشپز این قسمت به اهمیت آتش در تکامل بشر، رازگشایی از کد ژنتیکی انسان و موضوعات دیگر میپردازد NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک برای دیدن اطلاعات تکمیلی به لینکهای زیر مراجعه ...

Show...
قسمت سه - درخت ممنوعه
2018-08-26

این قسمت به نقش زبان درایجاد بستری برای همکاری گروههای پرجمعیت و همچنین توانایی افسانه پردازی های مشترک انسانهای امروزی در رسیدن به اهداف بسیار بزرگ میپردازد جهش ژنتیکی یا خوردن میوه درخت ممنوعه؟ NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در ای...

Show...
قسمت چهار - اسطوره پژو
2018-09-02

این قسمت به قدرت تخیلات مشترک انسانی و نقش مهم اونها در شکل دهی جوامع امروزی میپردازه NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت پنج - دور زدن ژنوم انسان
2018-09-09

در این قسمت به رهایی تکامل انسان از وابستگی ها فیزیولوژیکی و سرعت بخشیدن به این روند میپردازیم. درضمن مطالب دو قسمت آخر را هم به طور خلاصه جمع بندی میکنیم   NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست          :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک...

Show...
قسمت شش ـ یک روز از زندگی آدم و حوا
2018-09-16

در این قسمت به زندگی اجداد دوره گردمون در بازه زمانی انقلاب ادراکی تا انقلاب کشاورزی میپردازیم  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست          :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت هفت - جامعه پیشرفته واقعی
2018-09-23

در این قسمت به ادامه زندگی اجداد دوره گردمون در بازه زمانی انقلاب ادراکی تا انقلاب کشاورزی میپردازیم و میگیم که چرا متخصصین به این جور جوامع میگن جامعه پیشرفته واقعی  مردمان آچٍی Aché people NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست          :ناوکست در اینستا...

Show...
قسمت هشت - ارواح سخنگو
2018-10-01

 در این قسمت هم به اعتقادات و باورهای اجداد دوره گردمون که پیش از انقلاب کشاورزی زندگی میکردن میپردازیم و میپرسیم که آیا جنگ طلب بودن یا صلح جو NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست          :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت نُه - طوفان بزرگ
2018-10-07

 در این قسمت هم به دوران نزدیک به انقلاب کشاورزی وتاثیری که انسانها میتونن روی اکوسیستم بگذارند نگاه میکنیم و برای نمونه به انقراض بزرگی که در استرالیا رخ داد میپردازیم اطلاعات تکمیلی در مورد حیوانات غول پیکر استرالیا NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست...

Show...
قسمت دَه - کشتی نوح
2018-10-14

 در این قسمت همچنان به دوران نزدیک به انقلاب کشاورزی وتاثیری که انسانها میتونن روی اکوسیستم بگذارند نگاه میکنیم و برای نمونه به انقراض بزرگی که در قاره آمریکا رخ داد میپردازیم لینک به پادکستِ پاراگراف NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست          :ناوکست ...

Show...
قسمت یازده - بزرگترین فریبِ طولِ تاریخ
2018-11-04

در این قسمت به چگونگی شروع انقلاب کشاورزی میپردازیم و خوب و بد بودن اونرو بررسی میکنیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست      :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت دوازده - تلهٔ مجلل
2018-11-11

در این قسمت هم به ادامه انقلاب کشاورزی میپردازیم، و میبینیم که چرا به عقب برنگشتیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت سیزده - مداخلهٔ الهی
2018-11-18

تو این قسمت در ادامه انقلاب کشاورزی به دامپروری میرسیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست       :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت چهارده - آینده در راه است
2018-11-25

تو این قسمت به تاثیر کشاورزی بر زندگی انسان و تشکیل قلمروهای انسانی میرسیم. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت پانزده - یک نظام خیالی
2018-12-02

تو این قسمت به دو دستورالعمل همکاری جامع، در دو نقطه از تاریخ بشر میپردازیم. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت شانزده - معتقدینِ واقعی
2018-12-09

تو این قسمت میخوایم ببینیم که، آیا میشه از دست نظامهای ساختگیِ موجود در دنیا رها شد یا نه؟ NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت هفده - بارِ سنگینِ حافظه
2018-12-16

تو این قسمت به اختراعی میپردازیم که به تشکیل امپراتوریها کمک کرد  لینک پادکست جارگوشه لینک پادکست جیگسا NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت هجده - عجایب دیوان سالاری
2018-12-23

تو این قسمت به ادامه موضوع خط میپردازیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت نوزده - چرخهٔ معیوبِ عدالت
2018-12-30

 تو این قسمت از بی عدالتی سیستماتیک در جوامع مختلف و بخصوص جامعهٔ هندوستان صحبت میکنیم.  Gayomart / کیومرث طبقات اجتماعی در دوران پارتیان و ساسانی NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت بیست - خلوص نژادی در آمریکا
2019-01-06

 در ادامهٔ بی عدالتیها، تو این قسمت از بی عدالتی ریشه دار در جامعهٔ آمریکا گفته میشه  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت بیست و یک - جنس و جنسیت
2019-01-13

تو این قسمت به بی عدالتی های جنسی و جنسیتی اشاره میکنیم پادکستِ آویشن  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت بیست و دو - خوبی مرد بودن چیه؟
2019-01-20

تو این قسمت میخوایم ببینیم که چرا مردا امتیازات بیشتری تو جامعه دارن NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت بیست و سه - سمت و سوی تاریخ
2019-02-17

تو این قسمت میپرسیم که تاریخ داره به کدوم سمت میره، اتحاد یا افتراق؟ NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت بیست و چهار - عطرِخوشِ پول
2019-03-03

.تو این قسمت در مورد پیدایش، کاربرد و اهمیت پول میگیم  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت بیست و پنج - طرز کار، پیام و ارزش پول
2019-03-17

.تو این قسمت، از طرز کار، پیام و ارزش پول میگم  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت بیست و شش - رویای امپراطوری
2019-03-31

.تو این قسمت، داستان امپراطوریها رو شروع میکنیم  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت بیست و هفت - به صلاحِِ (خودِ مردمه) خودتونه
2019-04-14

.تو این قسمت، به بخش میانی از داستان امپراطوریها میرسیم  Radio Marz  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت بیست و هشت - وقتی که اونها هم از ما شدن
2019-04-28

.تو این قسمت، به بخش پایانی از داستان امپراطوریها میرسیم  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت بیست و نُه - ساکت کردنِ برّه ها
2019-05-12

.تو این قسمت، بخش یک از داستان ادیان رو شروع میکنیم  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت سی - فایده هایِ شِرک و اِلحاد
2019-05-26

.تو این قسمت، به بخش دو از داستان ادیان میرسیم  Saga ساگا NavCast.net     پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت سی و یک - دوگانه پرستی و ادیان طبیعت گرا
2019-06-09

.تو این قسمت، به بخش سه از داستان ادیان رسیدیم  ساتوری NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست       :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت سی و دو - پرستش انسان
2019-06-23

.تو این قسمت، به بخش چهار از داستان ادیان رسیدیم  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست       :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت سی و سه - نازیسم
2019-07-07

.تو این قسمت، به بخش پنجم و آخر از داستان ادیان رسیدیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست       :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک  

Show...
قسمت سی و چهار - سفسطهٔ گذشته‌ نگری
2019-07-21

تو این قسمت با نگاهی به فصلِ گذشته چرایی و چگونگی اتفاقات تاریخی رو بررسی میکنیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست       :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک  

Show...
قسمت سی و پنج - الههٔ نابینای تاریخ
2019-08-04

این قسمت بخش دوم از پایان بندی فصل سه هست و مطلب رو میبندیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست       :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
ویژهٔ واوکست
2019-08-18

این قسمت ویژهٔ معرفی پادکست جدید ما به اسم واوکست هست. قسمت یک از واوکست، در مورد بعضی لغاتی هست که به واژهٔ گاو ربط دارن. پادکست فارسی واوکست / Vavcast  ------------------------------------------ پشتیبان این قسمت از واوکست موتور جستجوی هوشمند ترب لینک د...

Show...
قسمت سی و شش - کشف نادانی
2019-09-01

این قسمت شروع فصل چهار هست و از این به بعد میخوایم ببینیم که چقدر نادان بودیم و چطور متوجه این بلاهتمون شدیم. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست   از اینجا به واوکست هم گوش بدین     :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت سی و هفت - اَبلَه
2019-09-15

تو این قسمت از فصل چهار، فرق عمدهٔ علم نوین با سنتهای علمی گذشته رو بررسی میکنیم. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست  از اینجا به واوکست هم گوش بدین     :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت سی و هشت - تعصب علمی
2019-09-29

تو این قسمت از فصل چهار، داستان پایه گذاریِ علوم دقیق رو میشنویم. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست   از اینجا به واوکست هم گوش بدین     :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت سی ونه - دانش تواناییست
2019-10-13

تو این قسمت از فصل چهار، از رابطهٔ دانش و فناوری میگیم. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست   از اینجا به واوکست هم گوش بدین     :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت چهل - آرمان پیشرفت
2019-11-10

تو این قسمت از فصل چهار، داستانهای کهنی که انسان رو از پیشرفت باز میداشتند. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین     :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت چهل و یک - پروژهٔ گیلگمش
2019-11-24

تو این قسمت از فصل چهار، از پروژه ای گفته میشه که هدفش شکست دادنِ مرگه. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین     :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت چهل و دو - فاسقِ پیر و پولدارِ دانش
2019-12-08

تو این قسمت از فصل چهار، در مورد محل تامین بودجهٔ دانش گفته میشه NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین     :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت چهل و سه - وصلت دانش و امپراتوری
2019-12-22

تو این قسمت از فصل چهار، در مورد رابطهٔ تنگاتنگ دانش و امپراتوری‌ها و تاثیر اونها بر گسترش همدیگه گفته میشه. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین     :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت چهل و چهار - چرا اروپا؟
2020-01-05

تو این قسمت از فصل چهار، از پیشرفت صنعتی اروپا در برابر کشورهای دیگه گفته میشه NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین     :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت چهل و پنج - ذهنیت سلطه
2020-01-19

تو این قسمت از فصل چهار، از تفاوت ذهنیت استعماری اروپاییها با امپراتوری های پیشین گفته میشه NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین     :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت چهل و شش - نقشه‌های خالی
2020-02-01

تو این قسمت از فصل چهار، از اولین گواهی ثبت موجودیت آمریکا میگیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین     :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت چهل و هفت - حملهٔ فضایی
2020-02-16

تو این قسمت از فصل چهار، از حملهٔ اولین استعمارگرای اروپایی به مردم بومی آمریکا میگیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین     :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت چهل هشت - کتیبه های فراموش شده
2020-03-01

تو این قسمت از فصل چهار، از رمزگشاییِ کتیبه های فراموش شده میگیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین     :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت چهل و نه - بار مسئولیت سفید پوستان
2020-03-08

تو این قسمت از فصل چهار، از خوب یا بد بودن استعمارگران میگیم. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین     :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت پنجاه - فرقهٔ سرمایه داری
2020-03-15

تو این قسمت از فصل چهار، تاریخ کاپیتالیسم و سرمایه داری رو شروع میکنیم. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین     :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت پنجاه و یک - کِیکی در حال رشد
2020-03-29

تو این قسمت از فصل چهار، از پیدایش و تعاریف کاپیتالیسم میگیم. وبسایتِ پادکستِ دموکراسی در کار: https://democracydarkar.com/ لینک به هر دو پادکست در کستباکس: دموکراسی در کار دموکراسی در کار پلاس NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم ...

Show...
قسمت پنجاه و دو - در جستجوی سرمایه‌گذار
2020-04-12

تو این قسمت از فصل چهار، از انقلاب استقلال هُلند و اهمیت سرمایه گذار در کامیابی امپراتوری ها میگیم. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین     :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت پنجاه و سه - امپراطوریِ شرکتها
2020-04-26

تو این قسمت از فصل چهار، میخوایم ببینیم چی شد که اسپانیا اعتبارشو از دست داد و بعد چطور شد که به ترتیب امپراتوری هلند، فرانسه و بریتانیا از وسط این ماجراها سر بلند کردن؟. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین     :ناوکست د...

Show...
قسمت پنجاه و چهار - به نامِ سرمایه
2020-05-10

تو این قسمت از فصل چهار، میبینیم که امپراتوری ها، به خصوص امپراتوری بریتانیا، چطور از قدرت نظامی خودش استفاده کرد تا از سرمایه داران بریتانیایی حمایت بکنه. NavCast.net/support  پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین     :ناوکست در اینستا...

Show...
قسمت پنجاه و پنج - جهنمِ سرمایه داری
2020-05-24

تو این قسمت از فصل چهار، میبینیم که چه فجایعی در یک بازار کاملاً آزاد و به نام سرمایه داری صورت گرفته. تمرکز این قسمت روی تجارت برده از آفریقا به آمریکا و همچنین استثمار آفریقایی هاست.  NavCast.net/support  پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گ...

Show...
قسمت پنجاه و شش - رازی در مطبخ
2020-06-06

تو این قسمت از فصل چهار،  به نقش صنعت در توسعهٔ اقتصاد میرسیم، و اینکه چطور موتوربخار باعث شروع انقلاب صنعتی شد. NavCast.net/support  پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین   :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت پنجاه و هفت - اقیانوسی از انرژی
2020-06-14

تو این قسمت از فصل چهار، به اهمیت انرژی های غیر فسیلی که در دسترس ما هستند میرسیم. NavCast.net/support  پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین   :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت پنجاه و هشت - زندگی روی تسمه نقاله
2020-06-28

تو این قسمت از فصل چهار، از دیدگاه کشاورزی و دامداری به انقلاب صنعتی نگاه میکنیم و در مورد مسائل اخلاقی صنعتی شدن دامداری و آزمایش روی حیوانات دیگر صحبت میکنیم.   لینک به ویدیوی گفتگوی با عرفان خسوری در خصوص ماهیت زیستی و تکاملی انسان NavCast.net/support...

Show...
قسمت پنجاه و نُه - انقلابی دائمی
2020-07-12

تو این قسمت از فصل چهار، به آیین مصرفگرایی میرسیم.   NavCast.net/support  پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین   :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت شصت - عصرجدید
2020-07-26

 تو این قسمت از فصل چهار، به تاثیر انقلاب صنعتی روی زمان، خانواده و جوامع میرسیم.   NavCast.net/support  پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین   :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت شصت و یک - فروپاشی جامعه و خانواده
2020-08-09

تو این قسمت از فصل چهار، میبینیم که چرا و چطور بازار و دولتهای امروزی جوامع محلی و خانواده های سنتی رو تضعیف کردن و به افراد استقلال و قدرت بیشتری دادند.   NavCast.net/support  پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین   :ناوکست در اینستاگ...

Show...
قسمت شصت و دو - اجتماعاتِ خیالی
2020-08-23

تو این قسمت از فصل چهار، میبینیم کهاین خلاء عاطفی بوجود اومده از تضعیف جوامع محلی و  خونوادهای سنتی با چه چیزی پر میشه.   NavCast.net/support  پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین   :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت شصت و سه - صلح در دوران ما
2020-09-05

تو این قسمت از #ناوکست میشنویم کهتغییرات خیلی بزرگ تو دوران معاصر، مثل فروپاشی امپراتوری هایِ چند صد ساله، چطور به نسبت با آرامش اتفاق افتاد#SaveNavid#SaveNavidAfkari#اعدام_نکنید#لغو_فوری_اعدام #NavidAfkari #نوید_افکاری   NavCast.net/support  پشتیبانی ا...

Show...
قسمت شصت و چهار - آشتیِ هسته‌ای
2020-09-20

تو این قسمت از #ناوکست میشنویم که، انسانها چطور به صلح واقعی رسیدن، و چهار دلیل اصلی برای توضیح این اتفاق ارائه میدیم.   NavCast.net/support  پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین   :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت شصت و پنج - به خوبی و خوشی تا ابد
2020-10-04

تو این قسمت از #ناوکست میشنویم که، .آیا انسان ها نسبت به دورانهای قبل شادتر شدن، و آیا فقط باید شادی آدم ها رو سنجید   NavCast.net/support  پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین   :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت شصت و شش - شمارشِ شادمانی
2020-10-18

تو این قسمت از #ناوکست میشنویم که، .آیا شادی بیشتر محصول عوامل مادی مثل ثروت، خوراک و سلامته و یا اینکه عوامل درونی و ذهنی هم در شادمانی ما دخیل هستند؟   NavCast.net/support  پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین   :ناوکست در اینستاگرا...

Show...
قسمت شصت و هفت - شادیِ شیمیایی
2020-11-01

توی دو قسمت قبلِ #ناوکست در مورد شادمانی، روش سنجشِ اون و عواملی که روی شادی مردم تاثیر میگذارن بود، تو این قسمت بازم در مورد شادی و عوامل زیست شیمیایی شادی صحبت می کنیم   NavCast.net/support  پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین   :ن...

Show...
قسمت شصت و هشت - معنایِ زندگی
2020-11-03

توی سه قسمت قبلِ #ناوکست در مورد شادمانی صحبت شد، و حالا به معنای زندگی میرسیم   NavCast.net/support  پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین   :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت شصت و نُه - خودت رو بشناس
2020-11-15

تو قسمت قبل از #ناوکست شنیدیم پژوهشگرانی که تو زمینه شادی و خوشبختی تحقیق می کنند دو دسته هستند، به باور بعضی از محققا شادی شیمیاییه و میشه با دارو تنظیمش کرد، بعضی های دیگه هم اعتقاد دارند که شادی به معنایی که ما برای زندگیهامون قائلیم ربط داره. تو این ...

Show...
قسمت هفتاد - پایانِ هوموساپینز
2020-11-29

تو قسمتهای قبل در #ناوکست از شادی و شادمانی شنیدیم. حالا تو بخش آخر از این کتاب میریم سراغ مهندسی ژنتیک   NavCast.net/support  پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین   :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت هفتاد و یک - از موش و انسان
2020-12-05

تو قسمت قبل در #ناوکست از پایان گونهٔ انسان امروزی گفتیم. حالا تو این قسمت میخوایم ببینیم که مهندسی ژنتیک چه نقشی تو این ماجرا داره و تا کجا میشه پیشرفت و موجودات زنده رو تغییر داد   NavCast.net/support  پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش ...

Show...
قسمت هفتاد و دو - یه زندگیِ دیگه
2020-12-20

تو قسمت قبل در #ناوکست از پیشرفت ها در زمینهٔ ژنتیک گفتیم. تو این قسمت از پیشرفتهای تکنولوژیکی در زمینهٔ سایبورگ و حیات غیر اُرگانیک میگیم.   NavCast.net/support  پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین   :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر ...

Show...
قسمت هفتاد و سه - حیوانی که خدا شد
2021-01-03

تو این قسمت٫ ترجمهٔ کتاب سِیپیِنز تموم میشه. و هراری چند تا سوال و پیشبینی در مورد آیندهٔ بشر مطرح میکنه.   NavCast.net/support  پشتیبانی از ناوکست     از اینجا به واوکست هم گوش بدین   :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

معرفی ناوکست
2018-08-04

این قسمت معرفی ناوکست.       یا "انسان خردمند" رو بی کم و کاست ترجمه میکنم و بخش به بخش به زبون محاوره پیش میبرم، ناوکست مطلقاً خلاصهٔ این کتاب نیست Sapiens اینجا کتاب NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام...

Show...
قسمت یک - حیوانی بی اهمیت
2018-08-11

قسمت یک - حیوانی بی اهمیت .برای شروع سراغ اجدادمون رفتیم و فامیل هایی که ازشون بی خبر بودیم .ما تنها گونه انسان نبودیم .با دونستن بیشتر از آغاز سفر انسان امید کمک به رفع تبعیضات و تعصبات داریم  استرینگ کست NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :نا...

Show...
قسمت دو - انسان آشپز
2018-08-18

قسمت دو - انسان آشپز این قسمت به اهمیت آتش در تکامل بشر، رازگشایی از کد ژنتیکی انسان و موضوعات دیگر میپردازد NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک برای دیدن اطلاعات تکمیلی به لینکهای زیر مراجعه ...

Show...
قسمت سه - درخت ممنوعه
2018-08-26

این قسمت به نقش زبان درایجاد بستری برای همکاری گروههای پرجمعیت و همچنین توانایی افسانه پردازی های مشترک انسانهای امروزی در رسیدن به اهداف بسیار بزرگ میپردازد جهش ژنتیکی یا خوردن میوه درخت ممنوعه؟ NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در ای...

Show...
قسمت چهار - اسطوره پژو
2018-09-02

این قسمت به قدرت تخیلات مشترک انسانی و نقش مهم اونها در شکل دهی جوامع امروزی میپردازه NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت پنج - دور زدن ژنوم انسان
2018-09-09

در این قسمت به رهایی تکامل انسان از وابستگی ها فیزیولوژیکی و سرعت بخشیدن به این روند میپردازیم. درضمن مطالب دو قسمت آخر را هم به طور خلاصه جمع بندی میکنیم   NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست          :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک...

Show...
قسمت شش ـ یک روز از زندگی آدم و حوا
2018-09-16

در این قسمت به زندگی اجداد دوره گردمون در بازه زمانی انقلاب ادراکی تا انقلاب کشاورزی میپردازیم  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست          :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت هفت - جامعه پیشرفته واقعی
2018-09-23

در این قسمت به ادامه زندگی اجداد دوره گردمون در بازه زمانی انقلاب ادراکی تا انقلاب کشاورزی میپردازیم و میگیم که چرا متخصصین به این جور جوامع میگن جامعه پیشرفته واقعی  مردمان آچٍی Aché people NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست          :ناوکست در اینستا...

Show...
قسمت هشت - ارواح سخنگو
2018-10-01

 در این قسمت هم به اعتقادات و باورهای اجداد دوره گردمون که پیش از انقلاب کشاورزی زندگی میکردن میپردازیم و میپرسیم که آیا جنگ طلب بودن یا صلح جو NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست          :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت نُه - طوفان بزرگ
2018-10-07

 در این قسمت هم به دوران نزدیک به انقلاب کشاورزی وتاثیری که انسانها میتونن روی اکوسیستم بگذارند نگاه میکنیم و برای نمونه به انقراض بزرگی که در استرالیا رخ داد میپردازیم اطلاعات تکمیلی در مورد حیوانات غول پیکر استرالیا NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست...

Show...
قسمت دَه - کشتی نوح
2018-10-14

 در این قسمت همچنان به دوران نزدیک به انقلاب کشاورزی وتاثیری که انسانها میتونن روی اکوسیستم بگذارند نگاه میکنیم و برای نمونه به انقراض بزرگی که در قاره آمریکا رخ داد میپردازیم لینک به پادکستِ پاراگراف NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست          :ناوکست ...

Show...
قسمت یازده - بزرگترین فریبِ طولِ تاریخ
2018-11-04

در این قسمت به چگونگی شروع انقلاب کشاورزی میپردازیم و خوب و بد بودن اونرو بررسی میکنیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست      :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت دوازده - تلهٔ مجلل
2018-11-11

در این قسمت هم به ادامه انقلاب کشاورزی میپردازیم، و میبینیم که چرا به عقب برنگشتیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست     :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت سیزده - مداخلهٔ الهی
2018-11-18

تو این قسمت در ادامه انقلاب کشاورزی به دامپروری میرسیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست       :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت چهارده - آینده در راه است
2018-11-25

تو این قسمت به تاثیر کشاورزی بر زندگی انسان و تشکیل قلمروهای انسانی میرسیم. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت پانزده - یک نظام خیالی
2018-12-02

تو این قسمت به دو دستورالعمل همکاری جامع، در دو نقطه از تاریخ بشر میپردازیم. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت شانزده - معتقدینِ واقعی
2018-12-09

تو این قسمت میخوایم ببینیم که، آیا میشه از دست نظامهای ساختگیِ موجود در دنیا رها شد یا نه؟ NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت هفده - بارِ سنگینِ حافظه
2018-12-16

تو این قسمت به اختراعی میپردازیم که به تشکیل امپراتوریها کمک کرد  لینک پادکست جارگوشه لینک پادکست جیگسا NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت هجده - عجایب دیوان سالاری
2018-12-23

تو این قسمت به ادامه موضوع خط میپردازیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت نوزده - چرخهٔ معیوبِ عدالت
2018-12-30

 تو این قسمت از بی عدالتی سیستماتیک در جوامع مختلف و بخصوص جامعهٔ هندوستان صحبت میکنیم.  Gayomart / کیومرث طبقات اجتماعی در دوران پارتیان و ساسانی NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت بیست - خلوص نژادی در آمریکا
2019-01-06

 در ادامهٔ بی عدالتیها، تو این قسمت از بی عدالتی ریشه دار در جامعهٔ آمریکا گفته میشه  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت بیست و یک - جنس و جنسیت
2019-01-13

تو این قسمت به بی عدالتی های جنسی و جنسیتی اشاره میکنیم پادکستِ آویشن  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت بیست و دو - خوبی مرد بودن چیه؟
2019-01-20

تو این قسمت میخوایم ببینیم که چرا مردا امتیازات بیشتری تو جامعه دارن NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت بیست و سه - سمت و سوی تاریخ
2019-02-17

تو این قسمت میپرسیم که تاریخ داره به کدوم سمت میره، اتحاد یا افتراق؟ NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت بیست و چهار - عطرِخوشِ پول
2019-03-03

.تو این قسمت در مورد پیدایش، کاربرد و اهمیت پول میگیم  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت بیست و پنج - طرز کار، پیام و ارزش پول
2019-03-17

.تو این قسمت، از طرز کار، پیام و ارزش پول میگم  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت بیست و شش - رویای امپراطوری
2019-03-31

.تو این قسمت، داستان امپراطوریها رو شروع میکنیم  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت بیست و هفت - به صلاحِِ (خودِ مردمه) خودتونه
2019-04-14

.تو این قسمت، به بخش میانی از داستان امپراطوریها میرسیم  Radio Marz  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت بیست و هشت - وقتی که اونها هم از ما شدن
2019-04-28

.تو این قسمت، به بخش پایانی از داستان امپراطوریها میرسیم  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت بیست و نُه - ساکت کردنِ برّه ها
2019-05-12

.تو این قسمت، بخش یک از داستان ادیان رو شروع میکنیم  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت سی - فایده هایِ شِرک و اِلحاد
2019-05-26

.تو این قسمت، به بخش دو از داستان ادیان میرسیم  Saga ساگا NavCast.net     پشتیبانی از ناوکست         :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت سی و یک - دوگانه پرستی و ادیان طبیعت گرا
2019-06-09

.تو این قسمت، به بخش سه از داستان ادیان رسیدیم  ساتوری NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست       :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت سی و دو - پرستش انسان
2019-06-23

.تو این قسمت، به بخش چهار از داستان ادیان رسیدیم  NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست       :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک

Show...
قسمت سی و سه - نازیسم
2019-07-07

.تو این قسمت، به بخش پنجم و آخر از داستان ادیان رسیدیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست       :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک  

Show...
قسمت سی و چهار - سفسطهٔ گذشته‌ نگری
2019-07-21

تو این قسمت با نگاهی به فصلِ گذشته چرایی و چگونگی اتفاقات تاریخی رو بررسی میکنیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست       :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام .  ناملیک  

Show...
قسمت سی و پنج - الههٔ نابینای تاریخ
2019-08-04

این قسمت بخش دوم از پایان بندی فصل سه هست و مطلب رو میبندیم NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست       :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
ویژهٔ واوکست
2019-08-18

این قسمت ویژهٔ معرفی پادکست جدید ما به اسم واوکست هست. قسمت یک از واوکست، در مورد بعضی لغاتی هست که به واژهٔ گاو ربط دارن. پادکست فارسی واوکست / Vavcast  ------------------------------------------ پشتیبان این قسمت از واوکست موتور جستجوی هوشمند ترب لینک د...

Show...
قسمت سی و شش - کشف نادانی
2019-09-01

این قسمت شروع فصل چهار هست و از این به بعد میخوایم ببینیم که چقدر نادان بودیم و چطور متوجه این بلاهتمون شدیم. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست   از اینجا به واوکست هم گوش بدین     :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت سی و هفت - اَبلَه
2019-09-15

تو این قسمت از فصل چهار، فرق عمدهٔ علم نوین با سنتهای علمی گذشته رو بررسی میکنیم. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست  از اینجا به واوکست هم گوش بدین     :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت سی و هشت - تعصب علمی
2019-09-29

تو این قسمت از فصل چهار، داستان پایه گذاریِ علوم دقیق رو میشنویم. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست   از اینجا به واوکست هم گوش بدین     :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...
قسمت سی ونه - دانش تواناییست
2019-10-13

تو این قسمت از فصل چهار، از رابطهٔ دانش و فناوری میگیم. NavCast.net   پشتیبانی از ناوکست   از اینجا به واوکست هم گوش بدین     :ناوکست در اینستاگرام .  توییتر .  تلگرام 

Show...