پادکست فارسی پارانویا
Category Fiction
Published February 21, 2021
Episodes 11

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

"این پادکست مناسب افراد زیر ۱۸ سال نمی باشد" #پارانویا نویسنده و راوی : پارسا جعفری موسیقی اختصاصی : پارسا جعفری اینستاگرام : https://www.instagram.com/parsa.jafari/ تلگرام : https://t.me/parsastream ساندکلاد : https://soundcloud.com/parsa-jafari-330094926

Available Episodes

قسمت اول - کابوس
2021-01-11

نویسنده و راوی : پارسا جعفری اینستاگرام : https://www.instagram.com/parsa.jafari/ تلگرام : https://t.me/parsastream ساندکلاد : https://soundcloud.com/parsa-jafari-330094926

Show...
پارانویا - قسمت دوم - بخشی
2021-01-18

این پادکست ممکن است برای افراد زیر 18 سال مناسب نباشد. حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید. اینستاگرام :  https://www.instagram.com/parsa.jafari/ تلگرام :  https://t.me/parsastream ساندکلاد : https://soundcloud.com/parsa-jafari-330094926

Show...
پارانویا - قسمت سوم - نیلوفر
2021-01-28

این پادکست ممکن است برای افراد زیر 18 سال مناسب نباشد. حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید. اینستاگرام :  https://www.instagram.com/parsa.jafari/ تلگرام :  https://t.me/parsastream ساندکلاد : https://soundcloud.com/parsa-jafari-330094926

Show...
پارانویا - قسمت چهارم - سایه ها
2021-02-11

#پارانویا نویسنده و راوی : پارسا جعفری موسیقی اختصاصی : پارسا جعفری

Show...
پارانویا - قسمت پنجم - برزخ
2021-02-21

 نویسنده و راوی : پارسا جعفری تدوین و موسیقی اختصاصی : پارسا جعفری اینستاگرام : https://www.instagram.com/parsa.jafari/ تلگرام : https://t.me/parsastream

Show...
پارانویا - قسمت ششم - دیروز همین ساعت
2021-03-19

"این پادکست مناسب افراد زیر ۱۸ سال نمی باشد" #پارانویا نویسنده و راوی : پارسا جعفری موسیقی اختصاصی : پارسا جعفری اینستاگرام : www.instagram.com/parsa.jafari/ تلگرام : https://t.me/parsastream

Show...
پارانویا - قسمت هفتم - جنگیر
2021-04-03

"این پادکست مناسب افراد زیر ۱۸ سال نمی باشد" #پارانویا نویسنده و راوی : پارسا جعفری موسیقی اختصاصی : پارسا جعفری اینستاگرام : www.instagram.com/parsa.jafari/ تلگرام : https://t.me/parsastream

Show...
پارانویا - قسمت هشتم - اشتباه محض
2021-04-17

"این پادکست ممکن است برای افراد زیر 18 سال مناسب نباشد" شنیدن موزیک پخش شده در این اپیزود : https://soundcloud.com/parsa-jafari-330094926/zendegi-ft-shirin دانلود از تلگرام : http://t.me/melobot?start=NrabO نویسنده و راوی : پارسا جعفری تدوین و موسیقی اختصاصی : پارسا جعفری اینستاگرام :  https://www.instagram.com/parsa.jafari/ تلگرام :  https://t.me/parsastream

Show...
پارانویا - قسمت نهم - سحر
2021-04-29

"این پادکست مناسب افراد زیر ۱۸ سال نمی باشد" #پارانویا گوش کردن موزیک پخش شده تو این قسمت : SoundCloud : https://soundcloud.com/parsa-jafari-330094926/zemestoon Telegram : http://t.me/melobot?start=NrLQn نویسنده و راوی : پارسا جعفری موسیقی اختصاصی : پارسا جعفری اینستاگرام : www.instagram.com/parsa.jafari/ تلگرام : https://t.me/parsastream

Show...
پارانویا - قسمت دهم - عرق سرد
2021-05-13

‏‏‏‏پادکست پارانویا یه رمان صوتی داستانی و سریالیه که به علاقه مندای سبک های ماورایی پیشنهاد می کنم. "این پادکست مناسب افراد زیر ۱۸ سال نمی باشد" #پارانویا نویسنده و راوی : پارسا جعفری موسیقی اختصاصی : پارسا جعفری اینستاگرام : www.instagram.com/parsa.jafari/ تلگرام : https://t.me/parsastream

Show...
پارانویا - قسمت یازدهم - راز سربسته
2021-07-09

نویسنده و راوی : پارسا جعفری تدوین و موسیقی اختصاصی : پارسا جعفری اینستاگرام : https://www.instagram.com/parsa.jafari/ تلگرام : https://t.me/parsastream

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

قسمت اول - کابوس
2021-01-11

نویسنده و راوی : پارسا جعفری اینستاگرام : https://www.instagram.com/parsa.jafari/ تلگرام : https://t.me/parsastream ساندکلاد : https://soundcloud.com/parsa-jafari-330094926

Show...
پارانویا - قسمت دوم - بخشی
2021-01-18

این پادکست ممکن است برای افراد زیر 18 سال مناسب نباشد. حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید. اینستاگرام :  https://www.instagram.com/parsa.jafari/ تلگرام :  https://t.me/parsastream ساندکلاد : https://soundcloud.com/parsa-jafari-330094926

Show...
پارانویا - قسمت سوم - نیلوفر
2021-01-28

این پادکست ممکن است برای افراد زیر 18 سال مناسب نباشد. حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید. اینستاگرام :  https://www.instagram.com/parsa.jafari/ تلگرام :  https://t.me/parsastream ساندکلاد : https://soundcloud.com/parsa-jafari-330094926

Show...
پارانویا - قسمت چهارم - سایه ها
2021-02-11

#پارانویا نویسنده و راوی : پارسا جعفری موسیقی اختصاصی : پارسا جعفری

Show...
پارانویا - قسمت پنجم - برزخ
2021-02-21

 نویسنده و راوی : پارسا جعفری تدوین و موسیقی اختصاصی : پارسا جعفری اینستاگرام : https://www.instagram.com/parsa.jafari/ تلگرام : https://t.me/parsastream

Show...
پارانویا - قسمت ششم - دیروز همین ساعت
2021-03-19

"این پادکست مناسب افراد زیر ۱۸ سال نمی باشد" #پارانویا نویسنده و راوی : پارسا جعفری موسیقی اختصاصی : پارسا جعفری اینستاگرام : www.instagram.com/parsa.jafari/ تلگرام : https://t.me/parsastream

Show...
پارانویا - قسمت هفتم - جنگیر
2021-04-03

"این پادکست مناسب افراد زیر ۱۸ سال نمی باشد" #پارانویا نویسنده و راوی : پارسا جعفری موسیقی اختصاصی : پارسا جعفری اینستاگرام : www.instagram.com/parsa.jafari/ تلگرام : https://t.me/parsastream

Show...
پارانویا - قسمت هشتم - اشتباه محض
2021-04-17

"این پادکست ممکن است برای افراد زیر 18 سال مناسب نباشد" شنیدن موزیک پخش شده در این اپیزود : https://soundcloud.com/parsa-jafari-330094926/zendegi-ft-shirin دانلود از تلگرام : http://t.me/melobot?start=NrabO نویسنده و راوی : پارسا جعفری تدوین و موسیقی اختصاصی : پارسا جعفری اینستاگرام :  https://www.instagram.com/parsa.jafari/ تلگرام :  https://t.me/parsastream

Show...
پارانویا - قسمت نهم - سحر
2021-04-29

"این پادکست مناسب افراد زیر ۱۸ سال نمی باشد" #پارانویا گوش کردن موزیک پخش شده تو این قسمت : SoundCloud : https://soundcloud.com/parsa-jafari-330094926/zemestoon Telegram : http://t.me/melobot?start=NrLQn نویسنده و راوی : پارسا جعفری موسیقی اختصاصی : پارسا جعفری اینستاگرام : www.instagram.com/parsa.jafari/ تلگرام : https://t.me/parsastream

Show...
پارانویا - قسمت دهم - عرق سرد
2021-05-13

‏‏‏‏پادکست پارانویا یه رمان صوتی داستانی و سریالیه که به علاقه مندای سبک های ماورایی پیشنهاد می کنم. "این پادکست مناسب افراد زیر ۱۸ سال نمی باشد" #پارانویا نویسنده و راوی : پارسا جعفری موسیقی اختصاصی : پارسا جعفری اینستاگرام : www.instagram.com/parsa.jafari/ تلگرام : https://t.me/parsastream

Show...
پارانویا - قسمت یازدهم - راز سربسته
2021-07-09

نویسنده و راوی : پارسا جعفری تدوین و موسیقی اختصاصی : پارسا جعفری اینستاگرام : https://www.instagram.com/parsa.jafari/ تلگرام : https://t.me/parsastream

Show...

Latest Episode