پادکست فاصله
Published April 25, 2021
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

Available Episodes

پادکست فاصله
2020-05-20

از عقده‌ی ادیپ چی می‌دونیم؟ در اپیزود اول پادکست فاصله در مورد عقده‌ی ادیپ حرف می‌زنیم.‏ از این حرف می‌زنیم که عقده ‌ی ادیپ شاید بیشتر از اون‌که داستان میل جنسی بچه به والد غیرهمجنسش باشه قصه‌ی حسادت و رقابت و تلاش فرسایشی برای بهترین بودنه.‏‏ میزبان: پگاه مدنی تدوین: سیامک کمان‌ابرو موسیقی ابتدا و اتنها : سما رئوفی موسیقی میانی : بخشی از آهنگ “ساقی” از گروه اوهام

Show...
اپیزود دوم- عقده‌ی ادیپ؛ میراث فروید، همانندسازی و تفرد
2020-06-07

 در این اپیزود سال‌های اولیه تاریخ روانکاوی را مرور می‌کنیم. همچنین نقش روانکاوان پس از فروید در تکمیل و اصلاح نظریه روانکاوی و کشف مراحل رشد روانی در کودکی را بررسی میکنیم و در مورد اهمیت مفاهیمی مثل همانندسازی، جدایی و تفرد به عنوان نتایج عقده ادیپ صحبت می‌کنیم.‏ میزبان: پگاه مدنی تدوین: سیامک کمان‌ابرو موسیقی ابتدا و اتنها : سما رئوفی

Show...
اپیزود سوم- جسم یا روان؛ غذا یا عشق؟
2020-06-24

در اپیزود سوم در مورد نقش رابطه و امنیت و عشق حاصل از آن در رشد روانی کودک صحبت کردیم. همچنین از همنوع‌خواری یا کانیبالیسم  در انسانها  و ریشه‌های روانکاوانه‌ی آن حرف زدیم میزبان: پگاه مدنی تدوین: سیامک کمان‌ابرو موسیقی : سما رئوفی

Show...
اپیزود چهارم- ناهشیار
2020-07-22

در این اپیزود به سراغ فرایند درمان در روانکاوی رفتیم و تلاش کردیم توضیح دهیم که در اتاق درمان چه اتفاقی می‌افتد.‏یکی از مهمترین ارکان روانکاوی و رواندرمانی تحلیلی ناهشیار، بررسی و  شناخت آن است.‏ ناهشیار شامل چه چیزهایی است و چگونه بر عملکرد روانی ما تاثیر میگذارد. میزبان: پگاه مدنی تدوین: سیامک کمان‌ابرو موسیقی: سما رئوفی

Show...
اپیزود پنجم- چارچوب‌ها و قوانین روان‌درمانی
2020-08-09

در این اپیزود در مورد لزوم حفظ اسرار درمان‌جو و مسئولیت ظریف و سنگین درمانگر برای حفاظت از حریم شخصی مراجع صحبت کردیم. در ادامه به حد و مرز رابطه‌ی درمانی و خطرات زیرپا گذاشتن این حدود پرداختیم.‏ میزبان: پگاه مدنی تدوین: سیامک کمان‌ابرو موسیقی: سما رئوفی

Show...
اپیزود ششم- رویاها
2020-09-26

نقش رویاها در فرایندهای ذهنی ما چیست و چطور میتوانیم به معنای آنها دست یابیم؟ در این اپیزود تلاش میکنیم به طور مختصر به این سوالات پاسخ دهیم.‏ میزبان: پگاه مدنی تدوین: سیامک کمان‌ابرو موسیقی: سما رئوفی

Show...
اپیزود هفتم- کابوس‌ها و اجبار به تکرار
2020-11-23

بعد از صحبت از رویاها  و کارکرد آنها در اپیزود ششم، در این اپیزود در مورد کابوس‌های تکرارشونده و اجبار ناهوشیار به تکرار الگوهای اولیه در طول زندگی حرف زدیم.‏ میزبان: پگاه مدنی تدوین: سیامک کمان‌ابرو موسیقی: سما رئوفی

Show...
اپیزود هشتم- افسردگی 1
2021-04-04

آیا افسردگی یک انتخاب است؟ در این اپیزود از پادکست فاصله تلاش می‌کنیم ماهیت و علل افسردگی را بهتر بشناسیم.‏ میزبان: پگاه مدنی تدوین: سیامک کمان‌ابرو موسیقی: سما رئوفی نقاشی کاور آرت: ‏  Giovanni Segantini - The Punishment of Lust 

Show...
اپیزود نهم- افسردگی 2
2021-04-25

در این اپیزود، در مورد امید، حسادت، نظریه مادر مرده‌ی آندره گرین و روش درست مواجهه با افسردگی حرف میزنیم.‏ میزبان: پگاه مدنی تدوین: سیامک کمان‌ابرو موسیقی: سما رئوفی  ( Edvard Munch ) کاور آرت: ‏برشی از نقاشی “مادر مرده” اثر  

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

پادکست فاصله
2020-05-20

از عقده‌ی ادیپ چی می‌دونیم؟ در اپیزود اول پادکست فاصله در مورد عقده‌ی ادیپ حرف می‌زنیم.‏ از این حرف می‌زنیم که عقده ‌ی ادیپ شاید بیشتر از اون‌که داستان میل جنسی بچه به والد غیرهمجنسش باشه قصه‌ی حسادت و رقابت و تلاش فرسایشی برای بهترین بودنه.‏‏ میزبان: پگاه مدنی تدوین: سیامک کمان‌ابرو موسیقی ابتدا و اتنها : سما رئوفی موسیقی میانی : بخشی از آهنگ “ساقی” از گروه اوهام

Show...
اپیزود دوم- عقده‌ی ادیپ؛ میراث فروید، همانندسازی و تفرد
2020-06-07

 در این اپیزود سال‌های اولیه تاریخ روانکاوی را مرور می‌کنیم. همچنین نقش روانکاوان پس از فروید در تکمیل و اصلاح نظریه روانکاوی و کشف مراحل رشد روانی در کودکی را بررسی میکنیم و در مورد اهمیت مفاهیمی مثل همانندسازی، جدایی و تفرد به عنوان نتایج عقده ادیپ صحبت می‌کنیم.‏ میزبان: پگاه مدنی تدوین: سیامک کمان‌ابرو موسیقی ابتدا و اتنها : سما رئوفی

Show...
اپیزود سوم- جسم یا روان؛ غذا یا عشق؟
2020-06-24

در اپیزود سوم در مورد نقش رابطه و امنیت و عشق حاصل از آن در رشد روانی کودک صحبت کردیم. همچنین از همنوع‌خواری یا کانیبالیسم  در انسانها  و ریشه‌های روانکاوانه‌ی آن حرف زدیم میزبان: پگاه مدنی تدوین: سیامک کمان‌ابرو موسیقی : سما رئوفی

Show...
اپیزود چهارم- ناهشیار
2020-07-22

در این اپیزود به سراغ فرایند درمان در روانکاوی رفتیم و تلاش کردیم توضیح دهیم که در اتاق درمان چه اتفاقی می‌افتد.‏یکی از مهمترین ارکان روانکاوی و رواندرمانی تحلیلی ناهشیار، بررسی و  شناخت آن است.‏ ناهشیار شامل چه چیزهایی است و چگونه بر عملکرد روانی ما تاثیر میگذارد. میزبان: پگاه مدنی تدوین: سیامک کمان‌ابرو موسیقی: سما رئوفی

Show...
اپیزود پنجم- چارچوب‌ها و قوانین روان‌درمانی
2020-08-09

در این اپیزود در مورد لزوم حفظ اسرار درمان‌جو و مسئولیت ظریف و سنگین درمانگر برای حفاظت از حریم شخصی مراجع صحبت کردیم. در ادامه به حد و مرز رابطه‌ی درمانی و خطرات زیرپا گذاشتن این حدود پرداختیم.‏ میزبان: پگاه مدنی تدوین: سیامک کمان‌ابرو موسیقی: سما رئوفی

Show...
اپیزود ششم- رویاها
2020-09-26

نقش رویاها در فرایندهای ذهنی ما چیست و چطور میتوانیم به معنای آنها دست یابیم؟ در این اپیزود تلاش میکنیم به طور مختصر به این سوالات پاسخ دهیم.‏ میزبان: پگاه مدنی تدوین: سیامک کمان‌ابرو موسیقی: سما رئوفی

Show...
اپیزود هفتم- کابوس‌ها و اجبار به تکرار
2020-11-23

بعد از صحبت از رویاها  و کارکرد آنها در اپیزود ششم، در این اپیزود در مورد کابوس‌های تکرارشونده و اجبار ناهوشیار به تکرار الگوهای اولیه در طول زندگی حرف زدیم.‏ میزبان: پگاه مدنی تدوین: سیامک کمان‌ابرو موسیقی: سما رئوفی

Show...
اپیزود هشتم- افسردگی 1
2021-04-04

آیا افسردگی یک انتخاب است؟ در این اپیزود از پادکست فاصله تلاش می‌کنیم ماهیت و علل افسردگی را بهتر بشناسیم.‏ میزبان: پگاه مدنی تدوین: سیامک کمان‌ابرو موسیقی: سما رئوفی نقاشی کاور آرت: ‏  Giovanni Segantini - The Punishment of Lust 

Show...
اپیزود نهم- افسردگی 2
2021-04-25

در این اپیزود، در مورد امید، حسادت، نظریه مادر مرده‌ی آندره گرین و روش درست مواجهه با افسردگی حرف میزنیم.‏ میزبان: پگاه مدنی تدوین: سیامک کمان‌ابرو موسیقی: سما رئوفی  ( Edvard Munch ) کاور آرت: ‏برشی از نقاشی “مادر مرده” اثر  

Show...

Latest Episode