پادکست مادری
Published November 4, 2019
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اینجا از تجربه ها، داستان ها و خاطرات مان با موضوع مادری خواهیم گفت.

Available Episodes

پیش_شماره
2019-10-25

پادکست مادری؛ چرا و چگونه؟

Show...
اپیزود اول
2019-11-04

در این اپیزود از تصور متداول از زایمان طبیعی و سزارین و میزان شیوع شون براتون گفته ام. به علاوه، تجربه یکی از همراهان عزیز پادکست مادری از تجربه زایمانش در ایران و همین طور تجربه من از زایمان در آلمان را خواهید شنید!  در اول راه هستم و مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات، بازخوردها و تجربیات و داستان های مادری شما! لینک منابع https://b2n.ir/81566 https://b2n.ir/79231 https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2018/10/12/656198429/rate-of-c-sections-is-rising-at-an-alarming-rate

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

پیش_شماره
2019-10-25

پادکست مادری؛ چرا و چگونه؟

Show...
اپیزود اول
2019-11-04

در این اپیزود از تصور متداول از زایمان طبیعی و سزارین و میزان شیوع شون براتون گفته ام. به علاوه، تجربه یکی از همراهان عزیز پادکست مادری از تجربه زایمانش در ایران و همین طور تجربه من از زایمان در آلمان را خواهید شنید!  در اول راه هستم و مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات، بازخوردها و تجربیات و داستان های مادری شما! لینک منابع https://b2n.ir/81566 https://b2n.ir/79231 https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2018/10/12/656198429/rate-of-c-sections-is-rising-at-an-alarming-rate

Show...

Latest Episode