پادکست های روانشناسی شاورنو - مریم غفار
Published January 29, 2021
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست های روانشناسی و پیشرفت شخصی شاورنو

Available Episodes

پادکست های شاورنو - تمرینات کاهش دردهای روانی چرایی انجام آن و مکانیسم عمل
2021-01-23

سری پادکست های حال بد به حال خوب در این پادکست ها با تکنیک های روانشناسی در حوزه های کاهش دردهای عاطفی و هیجانی توسط مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی آشنا خواهید شد. مانند تکنیک ضربه زدن که مقاله آن در سایت شاورنو و شبکه های اجتماعی شاورنو قرار داده شد. گوینده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی شاورنو

Show...
پادکست های شاورنو - انتقاد و قضاوت - مریم غفار
2021-01-29

بنظرتون از صبح تا شب چه مقدار از وقتمون بابت انتقاد و قضاوت میگذره؟ همیشه گفته میشه که سعی نکنیم که قضاوت کنیم. اما آیا واقعا آگاه هستیم چه زمان هایی در حال قضاوت هستیم؟ در این پادکست پاسخ این پرسش ها را بصورت مختصر و مفید پیدا خواهید کرد. گوینده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی سامانه شاورنو

Show...
پادکست های شاورنو - تعیین جنسیت نوزاد - مرجانه دیهیمی
2021-01-29

در سری پادکست های "از نوزادی تا کهنسالی" به مسائل و موضوعات گوناگون در حوزه زنان و زایمان می پردازیم. در این پادکست با دکتر مرجانه دیهیمی همراه باشید تا اطلاعات جالبی در مورد امکان و روش تعیین جنسیت جنین دریافت کنید. سامانه هوشمتد شاورنو

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

پادکست های شاورنو - تمرینات کاهش دردهای روانی چرایی انجام آن و مکانیسم عمل
2021-01-23

سری پادکست های حال بد به حال خوب در این پادکست ها با تکنیک های روانشناسی در حوزه های کاهش دردهای عاطفی و هیجانی توسط مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی آشنا خواهید شد. مانند تکنیک ضربه زدن که مقاله آن در سایت شاورنو و شبکه های اجتماعی شاورنو قرار داده شد. گوینده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی شاورنو

Show...
پادکست های شاورنو - انتقاد و قضاوت - مریم غفار
2021-01-29

بنظرتون از صبح تا شب چه مقدار از وقتمون بابت انتقاد و قضاوت میگذره؟ همیشه گفته میشه که سعی نکنیم که قضاوت کنیم. اما آیا واقعا آگاه هستیم چه زمان هایی در حال قضاوت هستیم؟ در این پادکست پاسخ این پرسش ها را بصورت مختصر و مفید پیدا خواهید کرد. گوینده: مریم غفار - مشاور و روانشناس بالینی سامانه شاورنو

Show...
پادکست های شاورنو - تعیین جنسیت نوزاد - مرجانه دیهیمی
2021-01-29

در سری پادکست های "از نوزادی تا کهنسالی" به مسائل و موضوعات گوناگون در حوزه زنان و زایمان می پردازیم. در این پادکست با دکتر مرجانه دیهیمی همراه باشید تا اطلاعات جالبی در مورد امکان و روش تعیین جنسیت جنین دریافت کنید. سامانه هوشمتد شاورنو

Show...

Latest Episode