پادکست های هشتگ زندگی
Category Science
Published May 9, 2021
Episodes 331

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این کانال، کتابهایی را که خودم خواندم، با شما به اشتراک می گذارم. این کتابها دارای مضامین روانشناسانه هستند. برای اطلاعات بیشتر به آدرس: http://t.me/hashtag000life مراجعه کنید. ایمیل: [email protected]

Available Episodes

2018-10-28
0 - Moghaddameh
2018-10-28
1-Mah
2018-10-31
2- Toofan
2018-11-03
3- Dard
2018-11-06
4- Afkar
2018-11-10
5- Rahbar
2018-11-11
6- Rahro
2018-11-18
7- Baran
2018-11-19
8- Sharab
2018-11-21
9- Divaneh
2018-11-24
10- Eshgh
2018-11-27
11- Ablah
2018-11-29
12- Tolue
2018-12-04
13- Marde Jangi
2018-12-06
14- Pineh dooz
2018-12-09
15- Ghatreh
2018-12-16
16- Ghanoon
2018-12-18
17- Dokhtar
2018-12-21
18- Mojassame
2019-01-06
19- Fil e sefid
2019-01-09
20- Eshgh
2019-01-12
21- khala
2019-01-15
22- Ostad e Bimar
2019-01-18
23- Bogzar Beravad
2019-01-20
24- Raha kardan
2019-01-24
25- Rahaei
2019-01-28
26- Moraghebe
2019-02-01
27- Masih
2019-02-09
29- Sahele door
2019-02-16
28- Shab
2019-02-16
30- Moraghebeh
2019-02-18
31- Doosti
2019-02-21
32- Shafeghat
2019-02-25
33- Roodkhaneh
2019-03-01
34- khamooshi
2019-03-05
35- Ranj
2019-03-09
Soal
2019-03-09
36- Moshkel
2019-03-13
1- Mana - Pishgoftar
2019-03-13
37- Yakh
2019-03-17
38- Agahi
2019-03-18
2- Mana - Ordoogah 1
2019-03-21
39- Zendegi
2019-03-23
3-Mana- Ordoogah 2
2019-03-25
40- Ghayegh
2019-03-28
4-Mana- Ordoogah 3
2019-03-29
41- Zamin larzeh
2019-04-02
5-Mana- Ordoogah 4
2019-04-02
42- Nasim
2019-04-06
43- Darya navardi
2019-04-07
6-Mana - Ordoogah 5
2019-04-10
44- Shadi
2018-11-27
11- Ablah
2019-04-12
7-Mana- Ordoogah 6
2018-11-29
12- Tolue
2019-04-14
45- Nakami
2018-12-04
13- Marde Jangi
2019-04-17
8-Mana - Ordoogah 7
2018-12-06
14- Pineh dooz
2019-04-18
46- Solh
2018-12-09
15- Ghatreh
2019-04-22
47- Shadi
2018-12-16
16- Ghanoon
2019-04-22
9-Mana - Ordoogah 8
2018-12-18
17- Dokhtar
2019-04-26
48- Goosh dadan
2018-12-21
18- Mojassame
2019-04-28
10-Mana - Ordoogah 9
2019-01-06
19- Fil e sefid
2019-04-30
49- Haghighat
2019-01-09
20- Eshgh
2019-05-03
11-Mana - Ordoogah 10
2019-01-12
21- khala
2019-05-04
50- Bazr
2019-01-15
22- Ostad e Bimar
2019-05-08
12-Mana- Ordoogah 11
2019-01-18
23- Bogzar Beravad
2019-05-08
51- Khodkhahi
2019-01-20
24- Raha kardan
2019-05-12
52- Dard e zendegi
2019-01-24
25- Rahaei
2019-05-13
13-Mana - Ordoogah 12
2019-01-28
26- Moraghebe
2019-05-16
53- Tir e sammi
2019-02-01
27- Masih
2019-05-18
14-Mana - Logotherapy 1
2019-02-09
29- Sahele door
2019-05-20
54- Khata
2019-02-16
28- Shab
2019-05-24
15-Mana - Logotherapy 2
2019-02-16
30- Moraghebeh
2019-05-24
55- Khashm
2019-02-18
31- Doosti
2019-05-29
16-Mana - Logotherapy 3
2019-02-21
32- Shafeghat
2019-05-30
56- Jib bor
2019-02-25
33- Roodkhaneh
2019-06-03
17-Mana - Logotherapy 4
2019-03-01
34- khamooshi
2019-06-03
57- Aramesh
2019-03-05
35- Ranj
2019-06-07
58- Dard
2019-03-09
Soal
2019-06-08
18-Mana- Logotherapy 5
2019-03-09
36- Moshkel
2019-06-11
59- Agahi
2019-03-13
1- Mana - Pishgoftar
2019-06-13
19-Mana - Logotherapy 6
2019-03-13
37- Yakh
2019-06-15
60- Etlaf e vaght
2019-03-17
38- Agahi
2019-06-18
20-Mana - Logotherapy 7
2019-03-18
2- Mana - Ordoogah 1
2019-06-19
61- Mowj
2019-03-21
39- Zendegi
2019-06-23
21-Mana-Pasgoftar
2019-03-23
3-Mana- Ordoogah 2
2019-06-23
62- Kare dorost
2019-03-25
40- Ghayegh
2019-06-27
63- Soalat e bozorg
2019-03-28
4-Mana- Ordoogah 3
2019-06-28
1- Dam - Darmane por pich o tab
2019-03-29
41- Zamin larzeh
2019-07-01
64- Chap o rast
2019-04-02
5-Mana- Ordoogah 4
2019-07-03
2- در باب واقعیت
2019-04-02
42- Nasim
2019-07-05
65- Boofalo
2019-04-06
43- Darya navardi
2019-07-08
وابسته یک دم - اپیزود سوم : آرابسک - بخش اول
2019-04-07
6-Mana - Ordoogah 5
2019-07-09
66- Cheshm andaz
2019-04-10
44- Shadi
2019-07-13
وابسته یک دم - اپیزود چهارم: آرابسک - بخش دوم
2019-04-12
7-Mana- Ordoogah 6
2019-07-13
67- Sag ha
2019-04-14
45- Nakami
2019-07-17
68- amadegi
2019-04-17
8-Mana - Ordoogah 7
2019-07-18
وابسته یک دم - اپیزود پنجم: سپاس خانم مالی - قسمت اول
2019-04-18
46- Solh
2019-07-21
69- Arezoo
2019-04-22
47- Shadi
2019-07-23
وابسته یک دم - اپیزود ششم - سپاس خانم مالی - قسمت دوم
2019-04-22
9-Mana - Ordoogah 8
2019-07-25
70- Dard
2019-04-26
48- Goosh dadan
2019-07-28
وابسته یک دم-اپیزود هفتم-محصورم نکن
2019-04-28
10-Mana - Ordoogah 9
2019-07-29
71- Pedar
2019-04-30
49- Haghighat
2019-08-02
وابسته یک دم - اپیزود هشتم-پیش بچه ها متانت به خرج بده-قسمت اول
2019-05-03
11-Mana - Ordoogah 10
2019-08-02
72- Niyat
2019-05-04
50- Bazr
2019-08-06
73- Khashm
2019-05-08
12-Mana- Ordoogah 11
2019-08-07
وابسته یک دم - اپیزود نهم-پیش بچه ها متانت به خرج بده- قسمت دوم
2019-05-08
51- Khodkhahi
2019-08-10
74- Ghalamro
2019-05-12
52- Dard e zendegi
2019-08-12
وابسته یک دم - اپیزود دهم - از امید به گذشته بهتر دست بردار
2019-05-13
13-Mana - Ordoogah 12
2019-08-14
75- Markaz e moraghebeh
2019-05-16
53- Tir e sammi
2019-08-17
وابسته یک دم - اپیزود یازدهم - به یاد الی - قسمت اول
2019-05-18
14-Mana - Logotherapy 1
2019-08-18
76- Vabastegi
2019-05-20
54- Khata
2019-08-22
وابسته یک دم - اپیزود دوازدهم - به یاد الی - قسمت دوم
2019-05-24
15-Mana - Logotherapy 2
2019-08-22
77- Tabl zan
2019-05-24
55- Khashm
2019-08-26
78- Taadol
2019-05-29
16-Mana - Logotherapy 3
2019-08-27
وابسته یک دم - اپیزود سیزدهم - سه گریه
2019-05-30
56- Jib bor
2019-09-01
وابستهء یک دم - اپیزود چهاردهم-وابسته یک دم-قسمت اول
2019-06-03
17-Mana - Logotherapy 4
2019-09-07
وابسته یک دم - اپیزود پانزدهم(پایانی) - وابسته یک دم - قسمت دوم
2019-06-03
57- Aramesh
2019-09-14
هنر سیر و سفر-اپیزود اول- در باب دلشوره سفر
2019-06-07
58- Dard
2019-09-21
هنر سیر و سفر-اپیزود دوم- در باب دلشوره سفر-قسمت دوم
2019-06-08
18-Mana- Logotherapy 5
2019-09-28
هنر سیر و سفر-اپیزود سوم-در باب سفر به مکانهای گوناگون-قسمت اول
2019-06-11
59- Agahi
2019-10-05
هنر سیر و سفر - اپیزود چهارم - در باب سفر به مکانهای گوناگون - قسمت دوم
2019-06-13
19-Mana - Logotherapy 6
2019-10-13
هنر سیر و سفر-اپیزود پنجم-در باب غریب منظرها-قسمت اول
2019-06-15
60- Etlaf e vaght
2019-10-19
هنر سیر و سفر-اپیزود ششم-در باب غریب منظرها-قسمت دوم
2019-06-18
20-Mana - Logotherapy 7
2019-10-26
هنر سیر و سفر - اپیزود هفتم - در باب کنجکاوی
2019-06-19
61- Mowj
2019-11-02
هنر سیر و سفر-اپیزود هشتم-در باب شهر و روستا-قسمت اول
2019-06-23
21-Mana-Pasgoftar
2019-11-09
هنر سیر و سفر-اپیزود نهم-در باب شهر و روستا-قسمت دوم
2019-06-23
62- Kare dorost
2019-11-23
هنر سیر و سفر-اپیزود دهم-در باب تعالی
2019-06-27
63- Soalat e bozorg
2019-12-04
هنر سیر و سفر-اپیزود یازدهم-در باب هنر دیده گشا-قسمت اول
2019-06-28
1- Dam - Darmane por pich o tab
2020-01-25
هنر سیر و سفر-اپیزود دوازدهم-در باب هنر دیده گشا-قسمت دوم
2019-07-01
64- Chap o rast
2020-02-01
هنر سیر و سفر - اپیزود سیزدهم - در باب مالکیت زیبایی
2019-07-03
2- در باب واقعیت
2020-02-08
هنر سیر و سفر - اپیزود چهاردهم - در باب عادت کردن
2019-07-05
65- Boofalo
2020-02-15
زوربای یونانی-اپیزود اول
2019-07-08
وابسته یک دم - اپیزود سوم : آرابسک - بخش اول
2020-02-22
زوربای یونانی-اپیزود دوم
2019-07-09
66- Cheshm andaz
2020-02-29
زوربای یونانی-اپیزود سوم
2019-07-13
وابسته یک دم - اپیزود چهارم: آرابسک - بخش دوم
2020-03-08
زوربای یونانی-اپیزود چهارم
2019-07-13
67- Sag ha
2020-03-16
زوربای یونانی-اپیزود پنجم
2019-07-17
68- amadegi
2020-03-22
زوربای یونانی-اپیزود ششم
2019-07-18
وابسته یک دم - اپیزود پنجم: سپاس خانم مالی - قسمت اول
2020-03-30
زوربای یونانی-اپیزود هفتم
2019-07-21
69- Arezoo
2020-04-06
زوربای یونانی-اپیزود هشتم
2019-07-23
وابسته یک دم - اپیزود ششم - سپاس خانم مالی - قسمت دوم
2020-04-11
زوربای یونانی-اپیزود نهم
2019-07-25
70- Dard
2020-04-19
زوربای یونانی-اپیزود دهم
2019-07-28
وابسته یک دم-اپیزود هفتم-محصورم نکن
2020-04-24
زوربای یونانی - اپیزود یازدهم
2019-07-29
71- Pedar
2020-05-01
زوربای یونانی-اپیزود دوازدهم
2019-08-02
وابسته یک دم - اپیزود هشتم-پیش بچه ها متانت به خرج بده-قسمت اول
2020-05-29
زوربای یونانی-اپیزود سیزدهم
2019-08-02
72- Niyat
2020-06-06
زوربای یونانی-اپیزود چهاردهم
2019-08-06
73- Khashm
2020-06-20
زوربای یونانی-اپیزود پانزدهم
2019-08-07
وابسته یک دم - اپیزود نهم-پیش بچه ها متانت به خرج بده- قسمت دوم
2020-06-27
زوربای یونانی - اپیزود شانزدم
2019-08-10