پادکست های گاردو
Published November 25, 2020
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست هایی که شاید چیزی از آن یاد بگیرید یا حداقل از شنیدنشان لذت ببرید

Available Episodes

پادکست فارسی وقت اضافه - شماره دو - شروع کنید
2020-10-08

پادکست فارسی وقت اضافه کاری از گاردوشماره دو / شماره 2 / episode 2توی این شماره اشتباهات هفته پیش رو اصلاح می کنیم و پنج تا آهنگ نصفه نیمه هم گوش میدیمراجع به کمال گرایی و فرصت هایی که با ایده آلیست بودن از دست میدیم هم صحبت می کنیمموزیک های پخش شده ...

Show...
پادکست فارسی وقت اضافه - شماره سه - همه چی از ما شروع میشه
2020-10-15

پادکست فارسی وقت اضافه کاری از گاردوشماره سه / شماره 3 / episode 3توی این شماره راجع به بی اخلاقی - وجدان کاری - ضعیف کشی - دست گیری و اینکه تغییرات از ما شروع میشه صحبت میکنیم - ما کلم نیستیم که !!!پنج تا آهنگ نصفه نیمه هم گوش می کنیمموزیک های پخش ش...

Show...
پادکست فارسی وقت اضافه - شماره چهار - خوب نشد
2020-10-22

پادکست فارسی وقت اضافه کاری از گاردوشماره چهار / شماره 4 / episode 4تو این قسمت راجع به عجله - اضطراب - استرس - خوشی های زندگی و لذت بردن از اون صحب کردم ولی خوب نشد در نتیجه این شماره فقط ۵ تا آهنگ کامل گوش می کنیمموزیک های پخش شده تو کانال یوتیوب وک...

Show...
پادکست فارسی وقت اضافه - شماره پنج - مسئولیت و انتخاب
2020-10-29

پادکست فارسی وقت اضافه کاری از گاردوشماره پنج / شماره 5 / episode 5تو این شماره گفتیم که چرا هفته پیش فقط آهنگ گوش کردید !این هفته هم پنج تا آهنگ قشنگ پخش کردیم و راجع به مسئولیت - انتخاب و رضایت شغلی هم یه چیزایی گفتیم.ما در برابر خودمون و اطرافیانم...

Show...
پادکست فارسی وقت اضافه - شماره شش - توهم انسان اشرف مخلوقات
2020-11-12

پادکست فارسی وقت اضافه کاری از گاردوشماره شش / شماره 6 / episode 6از این به بعد برنامه اینه که ۲هفته یکبار پنجشنبه ها یه شماره داشته باشیم (سعی می کنم)تو این شماره از توهمی که انسان داره و فکر میکنه اشرف مخلوقاته صحبت می کنیمما در برابر خیلی چیزها اص...

Show...
پادکست فارسی وقت اضافه - شماره هفت - متشکر و قدردانم
2020-11-25

پادکست فارسی وقت اضافه کاری از گاردوشماره هفت / شماره 7 / episode 7متشکر و قدردانممتاسفانه بدلیل کمبود فضایی که تو پلن فعلی میزبانی پادکست دارم برای اینکه فضای کافی برای آپلود قسمت جدید داشته باشم می بایست یا ارتقا بدم یا فضا رو خالی کنم - مجبور شدم ف...

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

پادکست فارسی وقت اضافه - شماره دو - شروع کنید
2020-10-08

پادکست فارسی وقت اضافه کاری از گاردوشماره دو / شماره 2 / episode 2توی این شماره اشتباهات هفته پیش رو اصلاح می کنیم و پنج تا آهنگ نصفه نیمه هم گوش میدیمراجع به کمال گرایی و فرصت هایی که با ایده آلیست بودن از دست میدیم هم صحبت می کنیمموزیک های پخش شده ...

Show...
پادکست فارسی وقت اضافه - شماره سه - همه چی از ما شروع میشه
2020-10-15

پادکست فارسی وقت اضافه کاری از گاردوشماره سه / شماره 3 / episode 3توی این شماره راجع به بی اخلاقی - وجدان کاری - ضعیف کشی - دست گیری و اینکه تغییرات از ما شروع میشه صحبت میکنیم - ما کلم نیستیم که !!!پنج تا آهنگ نصفه نیمه هم گوش می کنیمموزیک های پخش ش...

Show...
پادکست فارسی وقت اضافه - شماره چهار - خوب نشد
2020-10-22

پادکست فارسی وقت اضافه کاری از گاردوشماره چهار / شماره 4 / episode 4تو این قسمت راجع به عجله - اضطراب - استرس - خوشی های زندگی و لذت بردن از اون صحب کردم ولی خوب نشد در نتیجه این شماره فقط ۵ تا آهنگ کامل گوش می کنیمموزیک های پخش شده تو کانال یوتیوب وک...

Show...
پادکست فارسی وقت اضافه - شماره پنج - مسئولیت و انتخاب
2020-10-29

پادکست فارسی وقت اضافه کاری از گاردوشماره پنج / شماره 5 / episode 5تو این شماره گفتیم که چرا هفته پیش فقط آهنگ گوش کردید !این هفته هم پنج تا آهنگ قشنگ پخش کردیم و راجع به مسئولیت - انتخاب و رضایت شغلی هم یه چیزایی گفتیم.ما در برابر خودمون و اطرافیانم...

Show...
پادکست فارسی وقت اضافه - شماره شش - توهم انسان اشرف مخلوقات
2020-11-12

پادکست فارسی وقت اضافه کاری از گاردوشماره شش / شماره 6 / episode 6از این به بعد برنامه اینه که ۲هفته یکبار پنجشنبه ها یه شماره داشته باشیم (سعی می کنم)تو این شماره از توهمی که انسان داره و فکر میکنه اشرف مخلوقاته صحبت می کنیمما در برابر خیلی چیزها اص...

Show...
پادکست فارسی وقت اضافه - شماره هفت - متشکر و قدردانم
2020-11-25

پادکست فارسی وقت اضافه کاری از گاردوشماره هفت / شماره 7 / episode 7متشکر و قدردانممتاسفانه بدلیل کمبود فضایی که تو پلن فعلی میزبانی پادکست دارم برای اینکه فضای کافی برای آپلود قسمت جدید داشته باشم می بایست یا ارتقا بدم یا فضا رو خالی کنم - مجبور شدم ف...

Show...

Latest Episode