پادکست پارسه‌کیدز
Published January 13, 2021
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در هر اپیزود از پادکست پارسه‌کیدز خلاصه‌ای از آخرین مقالات علمی موجود در حوزه‌ی کودک، خانواده و فرزندپروری را برای شما روایت می‌کنیم. شنیدن این پادکست به بزرگسالان، علاقه‌مندان به حوزه‌ی تربیت و به ویژه والدین توصیه می‌شود

Available Episodes

اپیزود ۱: تحسین بیش از حد
2020-10-26

آیا بیش از حد فرزندتان را تحسین می‌کنید؟ در این اپیزود از پادکست پارسه‌کیدز راجع به مطلبی صحبت می‌کنیم که در سایت نیویورک‌تایمز منتشر شده و به این موضوع می‌پردازد که تحسین بیش از حد می‌تواند منجر به کاهش استقلال و اعتماد به نفس کودکان شود نویسنده: Paul L. Underwood ترجمه، بازنویسی و روایت: نسترن بالین‌پرست تدوین: متین فقیهی لینک مقاله: Are you overpraising your child?

Show...
اپیزود ۲: نگرانی از ترسیدن
2020-11-16

کودکان چه مقداری از ترس و اضطراب را می‌توانند تحمل کنند؟ در این اپیزود از پادکست پارسه‌کیدز راجع به مطلبی صحبت می‌کنیم که در سایت ایون منتشر شده و به موضوع ترس کودکان و نگرانی‌های والدین در این مورد پرداخته است نویسنده: Frank Furedi ترجمه، بازنویسی و روایت: نسترن بالین‌پرست تدوین: متین فقیهی لینک مقاله: Fearing fear itself

Show...
اپیزود ۳: قصه‌گوی خوب
2020-12-16

چگونه قبل از خواب یک داستان عالی بگوییم؟ در این اپیزود از پادکست پارسه‌کیدز راجع به مطلبی صحبت می‌کنیم که در سایت نیویورک‌تایمز منتشر شده و به موضوع پرداخته است که چطور می‌توانیم برای کودکانمان یک داستان خوب تعریف کنیم نویسنده: Paul L. Underwood ترجمه، بازنویسی و روایت: نسترن بالین‌پرست تدوین: متین فقیهی لینک مقاله: How to tell a great bedtime story

Show...
اپیزود ۴: بهداشت تکنولوژی
2021-01-13

بیایید در مورد بهداشت تکنولوژی فرزندتان صحبت کنیم. در این قسمت از پادکست پارسه‌کیدز در مورد مطلبی صحبت می‌کنیم که در سایت «psychology today» منتشر شده و به موضوع نسبتا جدیدی پرداخته است تحت عنوان «بهداشت تکنولوژی». و به این موضوع می‌پردازد که تکنولوژی می‌تواند تاثیراتی فراتر از یک ابزار داشته باشد، هم روی بزرگسالان و هم روی جوانان و به خصوص نوجوانان. نویسنده: Nancy J. Kislin ترجمه، بازنویسی و روایت: نسترن بالین‌پرست تدوین: متین فقیهی لینک مقاله: Let's Talk About Your Child's Technology Health

Show...
اپیزود ۵: پدر شدن و نابودی زندگی حرفه‌ای
2021-02-20

آیا پدر شدن زندگی حرفه‌ای مردان را نابود می‌کند؟ در این قسمت از پادکست پارسه‌کیدز در مورد مطلبی صحبت می‌کنیم که در سایت «نیویورک تایمز» منتشر شده و به موضوعی پرداخته است که کم‌تر از آن صحبت می‌شود: یعنی «پدر شدن»، و تاثیراتی که روی فرد می‌گذارد. درنهایت هم به این سوال می‌پردازیم که آیا پدر شدن باعث ضعیف شدن مردها می‌شود یا خیر؟ نویسنده: Erik Vance ترجمه، بازنویسی و روایت: نسترن بالین‌پرست تدوین: متین فقیهی لینک مقاله: Becoming a Dad Meant Losing My Edge

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

اپیزود ۱: تحسین بیش از حد
2020-10-26

آیا بیش از حد فرزندتان را تحسین می‌کنید؟ در این اپیزود از پادکست پارسه‌کیدز راجع به مطلبی صحبت می‌کنیم که در سایت نیویورک‌تایمز منتشر شده و به این موضوع می‌پردازد که تحسین بیش از حد می‌تواند منجر به کاهش استقلال و اعتماد به نفس کودکان شود نویسنده: Paul L. Underwood ترجمه، بازنویسی و روایت: نسترن بالین‌پرست تدوین: متین فقیهی لینک مقاله: Are you overpraising your child?

Show...
اپیزود ۲: نگرانی از ترسیدن
2020-11-16

کودکان چه مقداری از ترس و اضطراب را می‌توانند تحمل کنند؟ در این اپیزود از پادکست پارسه‌کیدز راجع به مطلبی صحبت می‌کنیم که در سایت ایون منتشر شده و به موضوع ترس کودکان و نگرانی‌های والدین در این مورد پرداخته است نویسنده: Frank Furedi ترجمه، بازنویسی و روایت: نسترن بالین‌پرست تدوین: متین فقیهی لینک مقاله: Fearing fear itself

Show...
اپیزود ۳: قصه‌گوی خوب
2020-12-16

چگونه قبل از خواب یک داستان عالی بگوییم؟ در این اپیزود از پادکست پارسه‌کیدز راجع به مطلبی صحبت می‌کنیم که در سایت نیویورک‌تایمز منتشر شده و به موضوع پرداخته است که چطور می‌توانیم برای کودکانمان یک داستان خوب تعریف کنیم نویسنده: Paul L. Underwood ترجمه، بازنویسی و روایت: نسترن بالین‌پرست تدوین: متین فقیهی لینک مقاله: How to tell a great bedtime story

Show...
اپیزود ۴: بهداشت تکنولوژی
2021-01-13

بیایید در مورد بهداشت تکنولوژی فرزندتان صحبت کنیم. در این قسمت از پادکست پارسه‌کیدز در مورد مطلبی صحبت می‌کنیم که در سایت «psychology today» منتشر شده و به موضوع نسبتا جدیدی پرداخته است تحت عنوان «بهداشت تکنولوژی». و به این موضوع می‌پردازد که تکنولوژی می‌تواند تاثیراتی فراتر از یک ابزار داشته باشد، هم روی بزرگسالان و هم روی جوانان و به خصوص نوجوانان. نویسنده: Nancy J. Kislin ترجمه، بازنویسی و روایت: نسترن بالین‌پرست تدوین: متین فقیهی لینک مقاله: Let's Talk About Your Child's Technology Health

Show...
اپیزود ۵: پدر شدن و نابودی زندگی حرفه‌ای
2021-02-20

آیا پدر شدن زندگی حرفه‌ای مردان را نابود می‌کند؟ در این قسمت از پادکست پارسه‌کیدز در مورد مطلبی صحبت می‌کنیم که در سایت «نیویورک تایمز» منتشر شده و به موضوعی پرداخته است که کم‌تر از آن صحبت می‌شود: یعنی «پدر شدن»، و تاثیراتی که روی فرد می‌گذارد. درنهایت هم به این سوال می‌پردازیم که آیا پدر شدن باعث ضعیف شدن مردها می‌شود یا خیر؟ نویسنده: Erik Vance ترجمه، بازنویسی و روایت: نسترن بالین‌پرست تدوین: متین فقیهی لینک مقاله: Becoming a Dad Meant Losing My Edge

Show...

Latest Episode