پادکست پرسونال مدیا
Category Arts
Published March 21, 2021
Episodes 4

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

انگار قراره جور دیگه‌ای از فیلم‌ها، موزیک‌ها و کتاب‌هامون حرف بزنیم

Available Episodes

هیچ چیز آنجا نیست
2020-05-15

پرسونال مدیا در این قسمت، داستانِ ماجراجویی‌ها و سفر‌های کولی‌وارِ جمعی از ماجراجویان بزرگ به دل طبیعت وحشی و جاده‌های بدون مقصد را روایت می‌کند... عکس کاور این قسمت مربوط به آخرین خودنگاره کریستوفر مک کندلس در طبیعت وحشی آلاسکا قبل از مرگش می‌باشد

Show...
رویاپردازی‌های گردشگری تنها
2020-11-23

از سفر به بیابان‌های‌های استرالیا، قدم زدن در کوچه‌پس کوچه‌های فرانسه، تا رفتن به طبیعت وحشی آلاسکا و حتی سفر به دور اتاق. پرسونال مدیا در این اپیزود گفتوگومحور، داستان برخی از ماجراجویان بزرگ را روایت میکند

Show...
اپیزود سوم: ناتور دشت
2021-03-21

هولدن کالفیلد جایی تو کتاب میگه: کتاب خوب کتابیه که بعد از تموم شدنش، آدم دوست داشته باشه به نویسنده اش زنگ بزنه و باهاش صحبت کنه. درسته که ما نتونستیم با جناب سلینجر صحبت کنیم، اما در این گفتگوی یک ساعته راجع به ناتور دشت گپ زدیم

Show...
اپیزود سوم: ناتور دشت
2021-03-21

هولدن کالفیلد جایی تو کتاب میگه: کتاب خوب کتابیه که بعد از تموم شدنش، آدم دوست داشته باشه به نویسنده اش زنگ بزنه و باهاش صحبت کنه. درسته که ما نتونستیم با جناب سلینجر صحبت کنیم، اما در این گفتگوی یک ساعته راجع به ناتور دشت گپ زدیم

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

هیچ چیز آنجا نیست
2020-05-15

پرسونال مدیا در این قسمت، داستانِ ماجراجویی‌ها و سفر‌های کولی‌وارِ جمعی از ماجراجویان بزرگ به دل طبیعت وحشی و جاده‌های بدون مقصد را روایت می‌کند... عکس کاور این قسمت مربوط به آخرین خودنگاره کریستوفر مک کندلس در طبیعت وحشی آلاسکا قبل از مرگش می‌باشد

Show...
رویاپردازی‌های گردشگری تنها
2020-11-23

از سفر به بیابان‌های‌های استرالیا، قدم زدن در کوچه‌پس کوچه‌های فرانسه، تا رفتن به طبیعت وحشی آلاسکا و حتی سفر به دور اتاق. پرسونال مدیا در این اپیزود گفتوگومحور، داستان برخی از ماجراجویان بزرگ را روایت میکند

Show...
اپیزود سوم: ناتور دشت
2021-03-21

هولدن کالفیلد جایی تو کتاب میگه: کتاب خوب کتابیه که بعد از تموم شدنش، آدم دوست داشته باشه به نویسنده اش زنگ بزنه و باهاش صحبت کنه. درسته که ما نتونستیم با جناب سلینجر صحبت کنیم، اما در این گفتگوی یک ساعته راجع به ناتور دشت گپ زدیم

Show...
اپیزود سوم: ناتور دشت
2021-03-21

هولدن کالفیلد جایی تو کتاب میگه: کتاب خوب کتابیه که بعد از تموم شدنش، آدم دوست داشته باشه به نویسنده اش زنگ بزنه و باهاش صحبت کنه. درسته که ما نتونستیم با جناب سلینجر صحبت کنیم، اما در این گفتگوی یک ساعته راجع به ناتور دشت گپ زدیم

Show...

Latest Episode