پادکست پلیس
Category News
Published March 9, 2021
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

تو این پادکست به مسائل و مفاهیم سیاسی با رویکردی که کمتر دیده یا شنیده باشید می پردازیم

Available Episodes

Polis-cast Episode 1 global warming
2020-10-20

تو این قسمت از پادکست پلیس به مسئله گرمایش جهانی، توافق پاریس و ربط اینا به سیاست پرداختیم.

Show...
Polis-cast Episode 2 - US election
2020-10-20

تو این قسمت از انتخابات آمریکا گفتیم. روند برگزاری انتخابات واینکه تو انتخابات 2020 ترامپ میبره یا بایدن از چیزایی هست که می‌تونید تو این قسمت گوش بدید.

Show...
سه - سازمان ملل
2020-11-21

این قسمت به سازوکارهای سازمان ملل و تاریخچه اون مربوط میشه

Show...
چهار - آشنایی با فلسفه و کتاب راسل
2020-12-03

در این قسمت به کتاب "فلسقه غرب" راسل پرداختیم. تو این کتاب راسل مقدمه ای جذاب در مورد نمایی کلی از فلسفه و ربط اون به مسائل سیاسی و اجتماعی نوشته. امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت ببرید.

Show...
پنج - اسرائیل
2020-12-30

تو این قسمت به سیاست در اسرائیل و زندگی در کرانه باختری پرداختیم

Show...
شش - ایدئولوژی
2021-02-11

تو این قسمت به مفهوم پرحاشیه و پر کاربرد ایدئولوژی پرداختیم. نظراتتون رو با ما در میان بگذارید

Show...
هفت - قدرت
2021-02-22

قدرت اساس و موضوع علم سیاست است. معنای قدرت، منابع محسوس و نا محسوس قدرت، انواع اون و... از جمله مطالبیه که تو این قسمت بهش پرداختیم. لطفا نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.

Show...
هشت - سوختبری، کولبری و تمرکزگرایی
2021-03-09

در این قسمت با توجه به وقایع سیستان بلوچستان به توضیح مفهوم تمرکزگرایی، علت ایجاد آن و آینده این امر در کشور پرداختیم

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

Polis-cast Episode 1 global warming
2020-10-20

تو این قسمت از پادکست پلیس به مسئله گرمایش جهانی، توافق پاریس و ربط اینا به سیاست پرداختیم.

Show...
Polis-cast Episode 2 - US election
2020-10-20

تو این قسمت از انتخابات آمریکا گفتیم. روند برگزاری انتخابات واینکه تو انتخابات 2020 ترامپ میبره یا بایدن از چیزایی هست که می‌تونید تو این قسمت گوش بدید.

Show...
سه - سازمان ملل
2020-11-21

این قسمت به سازوکارهای سازمان ملل و تاریخچه اون مربوط میشه

Show...
چهار - آشنایی با فلسفه و کتاب راسل
2020-12-03

در این قسمت به کتاب "فلسقه غرب" راسل پرداختیم. تو این کتاب راسل مقدمه ای جذاب در مورد نمایی کلی از فلسفه و ربط اون به مسائل سیاسی و اجتماعی نوشته. امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت ببرید.

Show...
پنج - اسرائیل
2020-12-30

تو این قسمت به سیاست در اسرائیل و زندگی در کرانه باختری پرداختیم

Show...
شش - ایدئولوژی
2021-02-11

تو این قسمت به مفهوم پرحاشیه و پر کاربرد ایدئولوژی پرداختیم. نظراتتون رو با ما در میان بگذارید

Show...
هفت - قدرت
2021-02-22

قدرت اساس و موضوع علم سیاست است. معنای قدرت، منابع محسوس و نا محسوس قدرت، انواع اون و... از جمله مطالبیه که تو این قسمت بهش پرداختیم. لطفا نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.

Show...
هشت - سوختبری، کولبری و تمرکزگرایی
2021-03-09

در این قسمت با توجه به وقایع سیستان بلوچستان به توضیح مفهوم تمرکزگرایی، علت ایجاد آن و آینده این امر در کشور پرداختیم

Show...

Latest Episode