پادکست چهارگاه
Category Music
Published February 2, 2021
Episodes 68

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این پادکست اطلاعاتی در رابطه با آموزش و موسیقی به شما خواهیم داد

Available Episodes

قسمت دوم / شناخت دستگاه های موسیقی
2020-05-12

در این قسمت درباره ی آموزش موسیقی و شناخت دستگاههای موسیقی ایرانی از طریق اجرای ساز و آواز و آنالیز کردن تصانیف و قطعات موسیقی ایرانی صحبت می کنیم

Show...
قسمت سوم / آنالیز دستگاه ماهور
2020-05-19

در این قسمت درباره ی شناخت دستگاههای موسیقی و آنالیز دستگاه ماهور صحبت می کنیم

Show...
قسمت اول / شناخت دستگاه های موسیقی
2020-05-20

در این قسمت درباره ی آموزش موسیقی و شناخت دستگاههای موسیقی ایرانی از طریق اجرای ساز و آواز و آنالیز کردن تصانیف و قطعات موسیقی ایرانی صحبت می کنیم

Show...
قسمت چهارم / دستگاه ماهور
2020-05-26

در این قسمت گوشه های عراق و نهیب و راک در دستگاه ماهور را معرفی می کنیم

Show...
قسمت پنجم / ساقی نامه و چهار پاره از دستگاه ماهور
2020-06-02

در این قسمت درباره ی ساقی نامه و چهارپاره از دستگاه ماهور صحبت می کنیم

Show...
قسمت ششم / تشخیص دستگاه ماهور به زبان ساده
2020-06-09

در این قسمت درباره ی راههای ساده تشخیص دستگاه ماهور از طریق فواصل موسیقی صحبت می کنیم

Show...
قسمت هفتم/ ریتم در موسیقی _ معرفی دستگاه شور
2020-06-16

در این قسمت درباره ی مبانی اولیه ریتم در موسیقی و معرفی اولیه دستگاه شور صحبت می کنیم

Show...
قسمت هشتم / ریتم به زبان ساده - آنالیز تصنیف آمان
2020-06-23

در این قسمت درباره ی آشنایی با مبانی اولیه ریتم و شناخت واحدهای ریتمیک و معرفی دستگاه شور و درآمد شور در ردیف موسیقی ایرانی صحبت می کنیم

Show...
قسمت نهم / سکوت در موسیقی (دانگ اول شور - کرشمه شور)
2020-06-30

در این قسمت درباره ی نقش سکوت در موسیقی، شناخت انواع آن و معرفی دانگ اول دستگاه شور و گوشه کرشمه شور صحبت می کنیم.

Show...
قسمت دهم / ریتم:میزان های ساده / ملودی:ملانازی در دستگاه شور
2020-07-07

در این قسمت درباره ی ادامه مبحث ریتم، شناخت و معرفی میزانهای ساده (دو ضربی، سه ضربی، چهار ضربی ) و ادامه دستگاه شور، دانگ اول و معرفی گوشه های رهاب ، اوج ، ملانازی صحبت می کنیم.

Show...
قسمت یازدهم / ریتم های ترکیبی و گوشه‌ی رضوی
2020-07-14

در این قسمت درباره‌ی بدست آوردن ریتمهای ترکیبی از ریتمهای ساده و ادامه دستگاه شور و گوشه رضوی، ساز و آواز رضوی صحبت می‌کنیم و به تصنیف چه شورها از عارف قزوینی با اجرای استاد غلامحسین بنان گوش می کنیم.

Show...
قسمت دوازدهم / معرفی ریتم لنگ (دستگاه شور _ مثنوی)
2020-07-21

در این قسمت به معرفی ریتم لنگ (5/8 , 7/8) و معرفی مثنوی در دستگاه شور و مقایسه چند نمونه‌ی اجرا شده در دستگاه شور می‌پردازیم.

Show...
قسمت سیزدهم / ادامه مبحث ریتم دستگاه شور _ گوشه شهناز
2020-07-28

در این قسمت به معرفی ریتم 6/4 و آنالیز تصنیف بخت بیدار در دستگاه شور می‌پردازیم.

Show...
قسمت چهاردهم / معرفی گوشه قرچه در دستگاه شور (آنالیز تصنیف پرند شوشتری)
2020-08-04

در این قسمت به معرفی گوشه قرچه و اجرا و آنالیز تصنیف پرند شوشتری می پردازیم.

Show...
قسمت پانزدهم / ادامه گوشه های دستگاه شور: گوشه حسینی (تصنیف: آتش در نیستان)
2020-08-11

در این قسمت به معرفی گوشه حسینی و اجرا تصنیف آتش در نیستان می پردازیم.

Show...
قسمت شانزدهم / گوشه دوبیتی و فرود در دستگاه شور (تصنیف: نرگس مست)
2020-08-18

در این قسمت به معرفی ریتم 12 تایی، گوشه دو بیتی و فرود در دستگاه شور و اجرای تصنیف نرگس مست می پردازیم.

Show...
قسمت هفدهم / منتخبی از تصانیف دستگاه شور و نگاهی به ریتم و ملودی آنها
2020-08-25

در این قسمت به آنالیز و اجرای برخی تصانیف دستگاه شور می‌پردازیم.

Show...
قسمت هجدهم / منتخبی از تصانیف دستگاه شور و نگاهی به ریتم و ملودی آنها (بخش دوم)
2020-09-01

در این قسمت به آنالیز و اجرای برخی تصانیف دستگاه شور می‌پردازیم.

Show...
قسمت نوزدهم / معرفی آواز بیات ترک (قسمت اول) تصنیف همچو فرهاد با صدای استاد شهرام ناظری
2020-09-08

در این قسمت به معرفی آواز بیات ترک و نمونه های سازی از درآمد بیات ترک می پردازیم و به تصنیف همچو فرهاد با صدای استاد شهرام ناظری گوش می کنیم.

Show...
قسمت بیستم / آواز بیات ترک (قسمت دوم) گوشه دوگاه، نمونه‌های آوازی تصنیف شرط ره
2020-09-15

در این قسمت به ادامه‌ی معرفی آواز بیات ترک، گوشه دوگاه و نمونه های آوازی می پردازیم و به تصنیف شرط ره با صدای بنان گوش می کنیم.

Show...
قسمت بیست و یکم / آواز بیات ترک (قسمت سوم) قطعه ضربی بیات ترک اثر استاد علی اکبر خان شهنازی / تصنیف بیاد عارف
2020-09-22

در این قسمت به ادامه‌ی آواز بیات ترک و معرفی گوشه های زنگوله ، بسته نگار ، خسروانی ، نغمه ، فیلی ، روح الارواح ، شکسته و نمونه آواز شکسته می پردازیم و به تصنیف بیاد عارف گوش می کنیم.

Show...
قسمت بیست و دوم / معرفی آواز بیات ترک و ریتم (معرفی ضد ضرب) تصنیف: بیات ترک
2020-09-29

در این قسمت به ادامه‌ی آواز بیات ترک و ریتم و معرفی ضد ضرب می پردازیم و به آواز بیات ترک با صدای استاد اکبر گلپایگانی و استاد حسین خواجه امیری (ایرج) و تصنیف بیات ترک با صدای ایرج گوش می کنیم.

Show...
قسمت بیست و سوم / آواز بیات ترک (آلبوم گل صدبرگ) / مثنوی بیات ترک
2020-10-06

در این قسمت به ادامه‌ی آواز بیات ترک و آنالیز و اجرای آلبوم گل صد برگ می پردازیم.

Show...
ویژه برنامه درگذشت استاد محمد رضا شجریان
2020-10-13

در این قسمت به مختصری از زندگی نامه و آثار استاد محمد رضا شجریان می پردازیم.

Show...
قسمت بیست و چهارم آنالیز آلبوم آستان جانان (بخش نخست) بیات ترک
2020-10-20

در این قسمت به آنالیز آلبوم آستان جانان می پردازیم.

Show...
قسمت بیست و پنجم / آنالیز آلبوم آستان جانان (بخش دوم) / بیات ترک
2020-10-27

در این قسمت به ادامه‌ی آنالیز آلبوم آستان جانان می پردازیم.

Show...
قسمت بیست و ششم / آنالیز آلبوم‌ شورانگیز (بخش بیات ترک) قسمت اول
2020-11-03

در این قسمت به آنالیز آلبوم شور انگیز می پردازیم.

Show...
قسمت بیست و هفتم / آنالیز آلبوم‌ شورانگیز (بخش بیات ترک) قسمت دوم
2020-11-10

در این قسمت به ادامه‌ی آنالیز آلبوم شور انگیز می پردازیم.

Show...
قسمت بیست و هشتم / نمونه های آوازی بیات ترک
2020-11-17

در این قسمت به نمونه های آوازی بیات ترک از آلبوم های نوا مرکب خوانی ، دلشدگان ، در خیال و گوشه های داد ، مجلس افروز ، حصار (ابول) ، فرود می پردازیم و به تصنیف های ""یعنی چه ""از آلبوم دل مجنون و تصنیف درخیال از آلبوم در خیال گوش می کنیم.

Show...
قسمت بیست و نهم / تصانیفی در بیات ترک
2020-11-24

در این قسمت به معرفی و اجرای برخی تصانیف بیات ترک می‌پردازیم.

Show...
قسمت سی‌ام / معرفی آواز ابوعطا (گوشه رامکلی و درآمد ابوعطا)
2020-12-01

در این قسمت به معرفی درجات چندگانه دستگاه شور، آوازهای دستگاه شور، آواز ابوعطا و گوشه رامکلی می پردازیم.

Show...
قسمت سی و یکم / تعریف بداهه نوازی / گوشه بسته نگار (تصنیف آتش دل با صدای استاد تاج اصفهانی)
2020-12-08

در این قسمت به ادامه‌ی آواز ابوعطا، تعریف بداهه نوازی و گوشه بسته نگار در آواز ابوعطا می پردازیم و به تصنیف آتش دل با صدای استاد تاج اصفهانی گوش می کنیم.

Show...
قسمت سی و دوم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / درآمدی در ابوعطا
2020-12-15

در این قسمت به ادامه‌ی آواز ابوعطا (به یاد منوچهر همایون پور) و درآمدی در ابوعطا می پردازیم و به تصنیف افسانه‌ی عشق و عهد‌شکن گوش می کنیم.

Show...
قسمت سی و سوم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / گوشه حجاز (قسمت اول)
2020-12-22

در این قسمت به ادامه‌ی آواز ابوعطا و گوشه حجاز می پردازیم و به تصنیف " زآن دم که تورا دیدم" با آهنگسازی مجید وفادار گوش می کنیم.

Show...
قسمت سی و چهارم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / گوشه حجاز (قسمت دوم)
2020-12-29

در این قسمت به ادامه‌ی آواز ابوعطا و گوشه حجاز می پردازیم و به تصنیف " از کفم رها در ابوعطا" گوش می کنیم.

Show...
قسمت سی و پنجم / سالروز تولد استاد حسین خواجه امیری
2021-01-05

در این قسمت به مختصری از زندگی نامه و آثار استاد حسین خواجه امیری می پردازیم.

Show...
قسمت سی و ششم / ادامه آواز ابوعطا / گوشه چهارپاره در ابوعطا / شرحی کوتاه و‌ مختصر در مورد استاد فرامرز پایور
2021-01-12

در این قسمت به مختصری از زندگی نامه و آثار استاد فرامرز پایور می پردازیم.

Show...
قسمت سی و هفتم / ادامه آواز ابوعطا / نگاهی به آلبوم کنسرت اساتید
2021-01-19

در این قسمت به ادامه‌ی آواز ابوعطا و آلبوم کنسرت اساتید می پردازیم و به تصنیف دل هوس سبزه و صحرا ندارد ، بامن صنما گوش می کنیم.

Show...
قسمت سی و هشتم / گوشه های یتیمک و خسرو شیرین در ابوعطا / تصنیف: بهار دلکش
2021-01-26

در این قسمت به آنالیز آلبوم "عشق داند" و گوشه های یتیمک و خسرو شیرین در ابوعطا می پردازیم و به تصنیف" بهار دلکش" گوش می کنیم.

Show...
قسمت سی و نهم / سالروز تولد استاد اکبر گلپایگانی
2021-02-02

در این قسمت به مختصری از زندگی نامه و آثار استاد اکبر گلپایگانی می پردازیم.

Show...
قسمت چهلم / ادامه آواز ابوعطا / آنالیز آلبوم فراق / تصنیف: نسیم سحر و شور شیدایی
2021-02-09

در این قسمت به آنالیز آلبوم "فراق" می پردازیم و به تصنیف" نسیم سحر و شور شیدایی" گوش می کنیم.

Show...
قسمت چهل و یکم / ادامه آواز ابوعطا / آنالیز آلبوم صبح مشتاقان
2021-02-16

در این قسمت به آنالیز آلبوم "صبح مشتاقان" با آواز علی جهاندار و آهنگسازی استاد پرویز مشکاتیان می‌پردازیم.

Show...
قسمت چهل و دوم / منتخبی از تصانیف آواز ابوعطا (قسمت اول )
2021-02-23

در این قسمت به معرفی برخی از تصانیف آواز ابوعطا می‌پردازیم.

Show...
قسمت چهل و سوم / منتخبی از تصانیف آواز ابوعطا (قسمت دوم ) پایان آواز ابوعطا
2021-03-02

در این قسمت به معرفی برخی از تصانیف آواز ابوعطا می‌پردازیم.

Show...
قسمت چهل و چهارم / نوروزانه (قسمت اول)
2021-03-09

در این قسمت به معرفی تصنیف های مناسب نوروز و آعاز فصل بهار می‌پردازیم.

Show...
قسمت چهل و پنجم / نوروزانه (قسمت دوم)
2021-03-16

در ادامه قسمت چهل و چهارم، در این قسمت نیز به معرفی تصانیف مناسب نوروز و بهار می پردازیم.

Show...
قسمت چهل و ششم / نوروزانه (قسمت سوم)
2021-03-23

در ادامه دو قسمت قبل، در این قسمت به معرفی تصنیف های اقوام ایرانی درباره نوروز و آغاز فصل بهار می پردازیم.

Show...
قسمت چهل و هفتم - نوروزانه (قسمت چهارم)
2021-03-30

در پایان قسمت های نوروزانه، در این قسمت نیز به معرفی تصنیف های اقوام ایرانی و آغاز فصل بهار می پردازیم.

Show...
قسمت چهل و هشتم - آواز افشاری
2021-04-06

در این قسمت به معرفی آواز افشاری که یکی از آوازهای دستگاه شور است، می پردازیم.

Show...
قسمت چهل و نهم - ادامه آواز افشاری (قسمت دوم)
2021-04-13

در ادامه قسمت قبل، در این قسمت به معرفی گوشه های بسته نگار و جامه دران در آواز افشاری می پردازیم.

Show...
قسمت پنجاهم - ادامه آواز افشاری (قسمت سوم)
2021-04-20

در ادامه قسمت های قبل، در این قسمت به معرفی گوشه های حصار، عراق و نغمه در آواز افشاری می پردازیم.

Show...
قسمت پنجاه و یکم - ادامه آواز افشاری (قسمت چهارم)
2021-04-27

در ادامه معرفی آواز افشاری، در این قسمت به آنالیز برنامه گل های رنگارنگ شماره 228 می پردازیم و به تصنیف «شب هجران» گوش می سپاریم.

Show...
قسمت پنجاه و دوم - ادامه آواز افشاری (قسمت پنجم)
2021-05-05

در ادامه قسمت های قبل، در این قسمت به معرفی گوشه های قرایی، صدری، نهیب، حزین و رهاب در آواز افشاری می پردازیم.

Show...
قسمت پنجاه و سوم - ادامه آواز افشاری (معرفی گوشه مثنوی)
2021-05-11

در ادامه قسمت های قبل، در این قسمت به معرفی گوشه مثنوی در آواز افشاری می پردازیم و به تصنیف «بی همگان بسر شود» گوش می سپاریم.

Show...
قسمت پنجاه و چهارم - ویژه برنامه درگذشت استاد عبدالوهاب شهیدی
2021-05-18

در این قسمت به مرور زندگی هنری و آثار استاد عبدالوهاب شهیدی می پردازیم.

Show...
قسمت پنجاه و پنجم - ادامه آواز افشاری (معرفی آلبوم انتظار دل)
2021-05-25

در ادامه معرفی آواز افشاری، در این قسمت به معرفی آلبوم «انتظار دل» می پردازیم و به تصنیف های «ملکا ذکر تو گویم» و «از کفم رها» گوش می سپاریم.

Show...
قسمت پنجاه و ششم - آنالیز آلبوم افشاری مرکب (قسمت اول)
2021-06-01

در ادامه معرفی آواز افشاری، در این قسمت به آنالیز آلبوم «افشاری مرکب» ، ساخته پرویز مشکاتیان و با صدای ایرج بسطامی، می پردازیم.

Show...
قسمت پنجاه و هفتم - آنالیز آلبوم افشاری مرکب (قسمت دوم)
2021-06-08

در این قسمت، به ادامه آنالیز آلبوم «افشاری مرکب» ساخته پرویز مشکاتیان و آواز ایرج بسطامی می پردازیم و به تصنیف کوردی «نازی لی» با صدای ماموستا علی مردان گوش می سپاریم.

Show...
قسمت پنجاه و هشتم - آنالیز آلبوم های طریق عشق و آرام جان
2021-06-15

در ادامه معرفی آواز افشاری، در این قسمت به آنالیز آلبوم های طریق عشق و آرام جان با صدای استاد محمدرضا شجریان می پردازیم.

Show...
قسمت پنجاه و نهم - منتخب تصانیف افشاری (پایان آواز افشاری)
2021-06-22

در پایان معرفی آواز افشاری، در این قسمت به منتخبی از تصانیف آواز افشاری گوش می سپاریم.

Show...
قسمت شصتم - معرفی آواز دشتی
2021-06-29

در این قسمت به معرفی آواز دشتی، که یکی از آوازهای دستگاه شور است، می پردازیم.

Show...
قسمت شصت و یکم - ادامه معرفی آواز دشتی
2021-07-06

در این قسمت، به ادامه معرفی آواز دشتی می پردازیم و به تصنیف «عاشق مشو» با صدای استاد بنان گوش می سپاریم. حامی پادکست چهارگاه باشید : https://hamibash.com/4gah.podcast

Show...
قسمت شصت و یکم - ادامه معرفی آواز دشتی
2021-07-06

در این قسمت، به ادامه معرفی آواز دشتی می پردازیم و به تصنیف «عاشق مشو» با صدای استاد بنان گوش می سپاریم. حامی پادکست چهارگاه باشید : https://hamibash.com/4gah.podcast

Show...
قسمت شصت و دوم - ادامه معرفی آواز دشتی - تصنیف های گلنار و شب انتظار
2021-07-12

در این قسمت، به معرفی آواز دشتی ادامه می دهیم و به دو تصنیف «گلنار» و «شب انتظار» با آهنگسازی مجید وفادار و صدای داریوش رفیعی گوش می سپاریم. حامی پادکست چهارگاه باشید : https://hamibash.com/4gah.podcast

Show...
قسمت شصت و سوم - ادامه معرفی آواز دشتی
2021-07-20

در این قسمت به معرفی آواز دشتی ادامه می دهیم و به تصنیف های «گریه مستی» ساخته عارف قزوینی و «چشم نرگس» با صدای استاد شجریان گوش می سپاریم. حامی پادکست چهارگاه باشید : https://hamibash.com/4gah.podcast

Show...
قسمت شصت و چهارم - ادامه آواز دشتی (گوشه های بیدگانی، غم انگیز، حاجیانی و عشاق)
2021-07-27

در این قسمت به معرفی گوشه های بیدگانی، غم انگیز، حاجیانی و عشاق در آواز دشتی می پردازیم و به تصنیف های «به سوی تو» با صدای کورس سرهنگ زاده و «نوای نی» با صدای استاد بنان گوش می سپاریم. حامی پادکست چهارگاه باشید : https://hamibash.com/4gah.podcast

Show...
قسمت شصت و پنجم - ادامه معرفی آواز دشتی (شرح زندگی و آثار استاد بنان)
2021-08-03

در ادامه معرفی آواز دشتی، در این قسمت به بیان شرحی مختصر از زندگی و آثار استاد غلامحسین بنان می پردازیم. حامی پادکست چهارگاه باشید : https://hamibash.com/4gah.podcast

Show...
قسمت شصت و ششم - مروری بر زندگی و آثار استاد ابوالحسن صبا (بخش اول)
2021-08-10

در این قسمت به بیان شرحی از زندگی هنری و آثار استاد ابوالحسن صبا می پردازیم. حامی پادکست چهارگاه باشید : https://hamibash.com/4gah.podcast

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

قسمت دوم / شناخت دستگاه های موسیقی
2020-05-12

در این قسمت درباره ی آموزش موسیقی و شناخت دستگاههای موسیقی ایرانی از طریق اجرای ساز و آواز و آنالیز کردن تصانیف و قطعات موسیقی ایرانی صحبت می کنیم

Show...
قسمت سوم / آنالیز دستگاه ماهور
2020-05-19

در این قسمت درباره ی شناخت دستگاههای موسیقی و آنالیز دستگاه ماهور صحبت می کنیم

Show...
قسمت اول / شناخت دستگاه های موسیقی
2020-05-20

در این قسمت درباره ی آموزش موسیقی و شناخت دستگاههای موسیقی ایرانی از طریق اجرای ساز و آواز و آنالیز کردن تصانیف و قطعات موسیقی ایرانی صحبت می کنیم

Show...
قسمت چهارم / دستگاه ماهور
2020-05-26

در این قسمت گوشه های عراق و نهیب و راک در دستگاه ماهور را معرفی می کنیم

Show...
قسمت پنجم / ساقی نامه و چهار پاره از دستگاه ماهور
2020-06-02

در این قسمت درباره ی ساقی نامه و چهارپاره از دستگاه ماهور صحبت می کنیم

Show...
قسمت ششم / تشخیص دستگاه ماهور به زبان ساده
2020-06-09

در این قسمت درباره ی راههای ساده تشخیص دستگاه ماهور از طریق فواصل موسیقی صحبت می کنیم

Show...
قسمت هفتم/ ریتم در موسیقی _ معرفی دستگاه شور
2020-06-16

در این قسمت درباره ی مبانی اولیه ریتم در موسیقی و معرفی اولیه دستگاه شور صحبت می کنیم

Show...
قسمت هشتم / ریتم به زبان ساده - آنالیز تصنیف آمان
2020-06-23

در این قسمت درباره ی آشنایی با مبانی اولیه ریتم و شناخت واحدهای ریتمیک و معرفی دستگاه شور و درآمد شور در ردیف موسیقی ایرانی صحبت می کنیم

Show...
قسمت نهم / سکوت در موسیقی (دانگ اول شور - کرشمه شور)
2020-06-30

در این قسمت درباره ی نقش سکوت در موسیقی، شناخت انواع آن و معرفی دانگ اول دستگاه شور و گوشه کرشمه شور صحبت می کنیم.

Show...
قسمت دهم / ریتم:میزان های ساده / ملودی:ملانازی در دستگاه شور
2020-07-07

در این قسمت درباره ی ادامه مبحث ریتم، شناخت و معرفی میزانهای ساده (دو ضربی، سه ضربی، چهار ضربی ) و ادامه دستگاه شور، دانگ اول و معرفی گوشه های رهاب ، اوج ، ملانازی صحبت می کنیم.

Show...
قسمت یازدهم / ریتم های ترکیبی و گوشه‌ی رضوی
2020-07-14

در این قسمت درباره‌ی بدست آوردن ریتمهای ترکیبی از ریتمهای ساده و ادامه دستگاه شور و گوشه رضوی، ساز و آواز رضوی صحبت می‌کنیم و به تصنیف چه شورها از عارف قزوینی با اجرای استاد غلامحسین بنان گوش می کنیم.

Show...
قسمت دوازدهم / معرفی ریتم لنگ (دستگاه شور _ مثنوی)
2020-07-21

در این قسمت به معرفی ریتم لنگ (5/8 , 7/8) و معرفی مثنوی در دستگاه شور و مقایسه چند نمونه‌ی اجرا شده در دستگاه شور می‌پردازیم.

Show...
قسمت سیزدهم / ادامه مبحث ریتم دستگاه شور _ گوشه شهناز
2020-07-28

در این قسمت به معرفی ریتم 6/4 و آنالیز تصنیف بخت بیدار در دستگاه شور می‌پردازیم.

Show...
قسمت چهاردهم / معرفی گوشه قرچه در دستگاه شور (آنالیز تصنیف پرند شوشتری)
2020-08-04

در این قسمت به معرفی گوشه قرچه و اجرا و آنالیز تصنیف پرند شوشتری می پردازیم.

Show...
قسمت پانزدهم / ادامه گوشه های دستگاه شور: گوشه حسینی (تصنیف: آتش در نیستان)
2020-08-11

در این قسمت به معرفی گوشه حسینی و اجرا تصنیف آتش در نیستان می پردازیم.

Show...
قسمت شانزدهم / گوشه دوبیتی و فرود در دستگاه شور (تصنیف: نرگس مست)
2020-08-18

در این قسمت به معرفی ریتم 12 تایی، گوشه دو بیتی و فرود در دستگاه شور و اجرای تصنیف نرگس مست می پردازیم.

Show...
قسمت هفدهم / منتخبی از تصانیف دستگاه شور و نگاهی به ریتم و ملودی آنها
2020-08-25

در این قسمت به آنالیز و اجرای برخی تصانیف دستگاه شور می‌پردازیم.

Show...
قسمت هجدهم / منتخبی از تصانیف دستگاه شور و نگاهی به ریتم و ملودی آنها (بخش دوم)
2020-09-01

در این قسمت به آنالیز و اجرای برخی تصانیف دستگاه شور می‌پردازیم.

Show...
قسمت نوزدهم / معرفی آواز بیات ترک (قسمت اول) تصنیف همچو فرهاد با صدای استاد شهرام ناظری
2020-09-08

در این قسمت به معرفی آواز بیات ترک و نمونه های سازی از درآمد بیات ترک می پردازیم و به تصنیف همچو فرهاد با صدای استاد شهرام ناظری گوش می کنیم.

Show...
قسمت بیستم / آواز بیات ترک (قسمت دوم) گوشه دوگاه، نمونه‌های آوازی تصنیف شرط ره
2020-09-15

در این قسمت به ادامه‌ی معرفی آواز بیات ترک، گوشه دوگاه و نمونه های آوازی می پردازیم و به تصنیف شرط ره با صدای بنان گوش می کنیم.

Show...
قسمت بیست و یکم / آواز بیات ترک (قسمت سوم) قطعه ضربی بیات ترک اثر استاد علی اکبر خان شهنازی / تصنیف بیاد عارف
2020-09-22

در این قسمت به ادامه‌ی آواز بیات ترک و معرفی گوشه های زنگوله ، بسته نگار ، خسروانی ، نغمه ، فیلی ، روح الارواح ، شکسته و نمونه آواز شکسته می پردازیم و به تصنیف بیاد عارف گوش می کنیم.

Show...
قسمت بیست و دوم / معرفی آواز بیات ترک و ریتم (معرفی ضد ضرب) تصنیف: بیات ترک
2020-09-29

در این قسمت به ادامه‌ی آواز بیات ترک و ریتم و معرفی ضد ضرب می پردازیم و به آواز بیات ترک با صدای استاد اکبر گلپایگانی و استاد حسین خواجه امیری (ایرج) و تصنیف بیات ترک با صدای ایرج گوش می کنیم.

Show...
قسمت بیست و سوم / آواز بیات ترک (آلبوم گل صدبرگ) / مثنوی بیات ترک
2020-10-06

در این قسمت به ادامه‌ی آواز بیات ترک و آنالیز و اجرای آلبوم گل صد برگ می پردازیم.

Show...
ویژه برنامه درگذشت استاد محمد رضا شجریان
2020-10-13

در این قسمت به مختصری از زندگی نامه و آثار استاد محمد رضا شجریان می پردازیم.

Show...
قسمت بیست و چهارم آنالیز آلبوم آستان جانان (بخش نخست) بیات ترک
2020-10-20

در این قسمت به آنالیز آلبوم آستان جانان می پردازیم.

Show...
قسمت بیست و پنجم / آنالیز آلبوم آستان جانان (بخش دوم) / بیات ترک
2020-10-27

در این قسمت به ادامه‌ی آنالیز آلبوم آستان جانان می پردازیم.

Show...
قسمت بیست و ششم / آنالیز آلبوم‌ شورانگیز (بخش بیات ترک) قسمت اول
2020-11-03

در این قسمت به آنالیز آلبوم شور انگیز می پردازیم.

Show...
قسمت بیست و هفتم / آنالیز آلبوم‌ شورانگیز (بخش بیات ترک) قسمت دوم
2020-11-10

در این قسمت به ادامه‌ی آنالیز آلبوم شور انگیز می پردازیم.

Show...
قسمت بیست و هشتم / نمونه های آوازی بیات ترک
2020-11-17

در این قسمت به نمونه های آوازی بیات ترک از آلبوم های نوا مرکب خوانی ، دلشدگان ، در خیال و گوشه های داد ، مجلس افروز ، حصار (ابول) ، فرود می پردازیم و به تصنیف های ""یعنی چه ""از آلبوم دل مجنون و تصنیف درخیال از آلبوم در خیال گوش می کنیم.

Show...
قسمت بیست و نهم / تصانیفی در بیات ترک
2020-11-24

در این قسمت به معرفی و اجرای برخی تصانیف بیات ترک می‌پردازیم.

Show...
قسمت سی‌ام / معرفی آواز ابوعطا (گوشه رامکلی و درآمد ابوعطا)
2020-12-01

در این قسمت به معرفی درجات چندگانه دستگاه شور، آوازهای دستگاه شور، آواز ابوعطا و گوشه رامکلی می پردازیم.

Show...
قسمت سی و یکم / تعریف بداهه نوازی / گوشه بسته نگار (تصنیف آتش دل با صدای استاد تاج اصفهانی)
2020-12-08

در این قسمت به ادامه‌ی آواز ابوعطا، تعریف بداهه نوازی و گوشه بسته نگار در آواز ابوعطا می پردازیم و به تصنیف آتش دل با صدای استاد تاج اصفهانی گوش می کنیم.

Show...
قسمت سی و دوم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / درآمدی در ابوعطا
2020-12-15

در این قسمت به ادامه‌ی آواز ابوعطا (به یاد منوچهر همایون پور) و درآمدی در ابوعطا می پردازیم و به تصنیف افسانه‌ی عشق و عهد‌شکن گوش می کنیم.

Show...
قسمت سی و سوم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / گوشه حجاز (قسمت اول)
2020-12-22

در این قسمت به ادامه‌ی آواز ابوعطا و گوشه حجاز می پردازیم و به تصنیف " زآن دم که تورا دیدم" با آهنگسازی مجید وفادار گوش می کنیم.

Show...
قسمت سی و چهارم / ادامه‌ی آواز ابوعطا / گوشه حجاز (قسمت دوم)
2020-12-29

در این قسمت به ادامه‌ی آواز ابوعطا و گوشه حجاز می پردازیم و به تصنیف " از کفم رها در ابوعطا" گوش می کنیم.

Show...
قسمت سی و پنجم / سالروز تولد استاد حسین خواجه امیری
2021-01-05

در این قسمت به مختصری از زندگی نامه و آثار استاد حسین خواجه امیری می پردازیم.

Show...
قسمت سی و ششم / ادامه آواز ابوعطا / گوشه چهارپاره در ابوعطا / شرحی کوتاه و‌ مختصر در مورد استاد فرامرز پایور
2021-01-12

در این قسمت به مختصری از زندگی نامه و آثار استاد فرامرز پایور می پردازیم.

Show...
قسمت سی و هفتم / ادامه آواز ابوعطا / نگاهی به آلبوم کنسرت اساتید
2021-01-19

در این قسمت به ادامه‌ی آواز ابوعطا و آلبوم کنسرت اساتید می پردازیم و به تصنیف دل هوس سبزه و صحرا ندارد ، بامن صنما گوش می کنیم.

Show...
قسمت سی و هشتم / گوشه های یتیمک و خسرو شیرین در ابوعطا / تصنیف: بهار دلکش
2021-01-26

در این قسمت به آنالیز آلبوم "عشق داند" و گوشه های یتیمک و خسرو شیرین در ابوعطا می پردازیم و به تصنیف" بهار دلکش" گوش می کنیم.

Show...
قسمت سی و نهم / سالروز تولد استاد اکبر گلپایگانی
2021-02-02

در این قسمت به مختصری از زندگی نامه و آثار استاد اکبر گلپایگانی می پردازیم.

Show...
قسمت چهلم / ادامه آواز ابوعطا / آنالیز آلبوم فراق / تصنیف: نسیم سحر و شور شیدایی
2021-02-09

در این قسمت به آنالیز آلبوم "فراق" می پردازیم و به تصنیف" نسیم سحر و شور شیدایی" گوش می کنیم.

Show...
قسمت چهل و یکم / ادامه آواز ابوعطا / آنالیز آلبوم صبح مشتاقان
2021-02-16

در این قسمت به آنالیز آلبوم "صبح مشتاقان" با آواز علی جهاندار و آهنگسازی استاد پرویز مشکاتیان می‌پردازیم.

Show...
قسمت چهل و دوم / منتخبی از تصانیف آواز ابوعطا (قسمت اول )
2021-02-23

در این قسمت به معرفی برخی از تصانیف آواز ابوعطا می‌پردازیم.

Show...
قسمت چهل و سوم / منتخبی از تصانیف آواز ابوعطا (قسمت دوم ) پایان آواز ابوعطا
2021-03-02

در این قسمت به معرفی برخی از تصانیف آواز ابوعطا می‌پردازیم.

Show...
قسمت چهل و چهارم / نوروزانه (قسمت اول)
2021-03-09

در این قسمت به معرفی تصنیف های مناسب نوروز و آعاز فصل بهار می‌پردازیم.

Show...
قسمت چهل و پنجم / نوروزانه (قسمت دوم)
2021-03-16

در ادامه قسمت چهل و چهارم، در این قسمت نیز به معرفی تصانیف مناسب نوروز و بهار می پردازیم.

Show...
قسمت چهل و ششم / نوروزانه (قسمت سوم)
2021-03-23

در ادامه دو قسمت قبل، در این قسمت به معرفی تصنیف های اقوام ایرانی درباره نوروز و آغاز فصل بهار می پردازیم.

Show...
قسمت چهل و هفتم - نوروزانه (قسمت چهارم)
2021-03-30

در پایان قسمت های نوروزانه، در این قسمت نیز به معرفی تصنیف های اقوام ایرانی و آغاز فصل بهار می پردازیم.

Show...
قسمت چهل و هشتم - آواز افشاری
2021-04-06

در این قسمت به معرفی آواز افشاری که یکی از آوازهای دستگاه شور است، می پردازیم.

Show...
قسمت چهل و نهم - ادامه آواز افشاری (قسمت دوم)
2021-04-13

در ادامه قسمت قبل، در این قسمت به معرفی گوشه های بسته نگار و جامه دران در آواز افشاری می پردازیم.

Show...
قسمت پنجاهم - ادامه آواز افشاری (قسمت سوم)
2021-04-20

در ادامه قسمت های قبل، در این قسمت به معرفی گوشه های حصار، عراق و نغمه در آواز افشاری می پردازیم.

Show...