پادکست چهل گیس - Podcast Chehelgis
Category Sports
Published April 10, 2020
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست چهل‌گیس درباره ورزش زنان در ایران است که در هر اپیزود یک پرونده پیگیری می‌شود. در پادکست چهل گیس بدون سانسور از آشکار و پنهان ورزش_زنان در ایران گفته می‌شود. از زنانی که چهل سال است برای باقی ماندن در ورزش حرفه‌ای این مملکت حتی موهای بافته شده‌ خود را پنهان می‌کنند.

Available Episodes

پادکست چهل گیس- اپیزود۱- کیمیا
2020-04-10

اپیزود۱- کیمیا- این اپیزود درباره رفتن کیمیا علیزاده تنها ورزشکار زن مدال‌آور در المپیک از ایران. «چهل‌گیس» یک پادکست فارسی درباره ورزش زنان در ایران است که در هر اپیزود یک پرونده پیگیری می‌شود.از زنانی که چهل سال است برای باقی ماندن در ورزش حرفه‌ای این ...

Show...
پادکست چهل گیس- اپیزود۲- دوومیدانی
2020-04-10

اپیزود۲- دوومیدانی- این اپیزود مربوط به وضعیت دوومیدانی زنان ایران است. پدیده بلوری زاده رکوردار و قهرمان سابق دوومیدانی وکاپیتان پیشین والیبال زنان از سال های نه چندان دور دوومیدانی گفته و فرزانه فصیحی رکوردار دوی ۶۰متر که ورودی مسابقات جهانی را بدست آو...

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

پادکست چهل گیس- اپیزود۱- کیمیا
2020-04-10

اپیزود۱- کیمیا- این اپیزود درباره رفتن کیمیا علیزاده تنها ورزشکار زن مدال‌آور در المپیک از ایران. «چهل‌گیس» یک پادکست فارسی درباره ورزش زنان در ایران است که در هر اپیزود یک پرونده پیگیری می‌شود.از زنانی که چهل سال است برای باقی ماندن در ورزش حرفه‌ای این ...

Show...
پادکست چهل گیس- اپیزود۲- دوومیدانی
2020-04-10

اپیزود۲- دوومیدانی- این اپیزود مربوط به وضعیت دوومیدانی زنان ایران است. پدیده بلوری زاده رکوردار و قهرمان سابق دوومیدانی وکاپیتان پیشین والیبال زنان از سال های نه چندان دور دوومیدانی گفته و فرزانه فصیحی رکوردار دوی ۶۰متر که ورودی مسابقات جهانی را بدست آو...

Show...

Latest Episode