پادکست کاست | cassette podcast
Published April 5, 2020
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در این پادکست داستانهای واقعی مقالات معتبر و کتابهای خواندنی رو با شما به اشتراک میگذاریم.

Available Episodes

اپیزود اول - مامور خفته Sleeper agent
2020-03-27

داستان برگرفته از کتاب deep undercover نوشته جک بارسکی مامور سازمان ک. گ. ب در آمریکاست که ماموریت او گرفتن پاسپورت آمریکایی بود.

Show...
اپیزود دوم - عملیات باغ میوه Operation orchard
2020-04-05

داستان این اپیزود مربوط به درگیری اسرائیل و سوریه در سال ۲۰۰۷ میباشد که بهانه جلوگیری از دستیابی سوریه به تسلیحات اتمی اتفاق افتاده است. منابع: https://www.timesofisrael.com/israel-uses-17-tons-of-explosives-to-destroy-syrian-reactor/. https://www.nytimes.com/2007/10/14/washington/14weapons.html. https://www.commentarymagazine.com/articles/elliottabrams/bombing-the-syrian-reactor-the-untold-story/

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

اپیزود اول - مامور خفته Sleeper agent
2020-03-27

داستان برگرفته از کتاب deep undercover نوشته جک بارسکی مامور سازمان ک. گ. ب در آمریکاست که ماموریت او گرفتن پاسپورت آمریکایی بود.

Show...
اپیزود دوم - عملیات باغ میوه Operation orchard
2020-04-05

داستان این اپیزود مربوط به درگیری اسرائیل و سوریه در سال ۲۰۰۷ میباشد که بهانه جلوگیری از دستیابی سوریه به تسلیحات اتمی اتفاق افتاده است. منابع: https://www.timesofisrael.com/israel-uses-17-tons-of-explosives-to-destroy-syrian-reactor/. https://www.nytimes.com/2007/10/14/washington/14weapons.html. https://www.commentarymagazine.com/articles/elliottabrams/bombing-the-syrian-reactor-the-untold-story/

Show...

Latest Episode