پادکست کاناپه
Category Fiction
Published April 6, 2020
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

با هم، برای دقایقی روی این کاناپه میشینیم و به داستانهای کوتاه درجه یک دنیا سرکی میکشیم ، کتابشون رو ورقی میزنیم و من ، به شیوه ی تقریبا نماشی اونها رو براتون روایت میکنم

Available Episodes

اپیزود یک - اندوه اثر آنتون پاولووچ چخوف
2019-12-14

در این اپیزود ، با هم ، برای دقایقی روی این کاناپه میشینیم و سری به داستان کوتاه "اندوه" میزنیم و من ، به شیوه ی تقریبا نمایشی اون رو براتون روایت میکنم.اینستاگرامتوییترکانال تلگرام

Show...
اپیزود دو - سرقت اثر هاینس ریسه
2020-04-06

داستان سرقت ، به نظرم یه داستان کوتاه خیلی جذابه که این بار باهم برای دقایقی روی این کاناپه میشینیم و من ، به شیوه ی تقریبا نمایشی اون رو براتون روایت میکنم اینستاگرامتوییترکانال تلگرام صفحه ی حامی باش :)

Show...
اپیزود سه - سه قطره خون اثر صادق هدایت
2020-04-06

در این اپیزود با داستان کوتاه متفاوت و درجه یکی از صادق هدایت آشنا میشیم به اسم سه قطره خون ... اینستاگرامتوییترکانال تلگرامصفحه ی حامی باش:)

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

اپیزود یک - اندوه اثر آنتون پاولووچ چخوف
2019-12-14

در این اپیزود ، با هم ، برای دقایقی روی این کاناپه میشینیم و سری به داستان کوتاه "اندوه" میزنیم و من ، به شیوه ی تقریبا نمایشی اون رو براتون روایت میکنم.اینستاگرامتوییترکانال تلگرام

Show...
اپیزود دو - سرقت اثر هاینس ریسه
2020-04-06

داستان سرقت ، به نظرم یه داستان کوتاه خیلی جذابه که این بار باهم برای دقایقی روی این کاناپه میشینیم و من ، به شیوه ی تقریبا نمایشی اون رو براتون روایت میکنم اینستاگرامتوییترکانال تلگرام صفحه ی حامی باش :)

Show...
اپیزود سه - سه قطره خون اثر صادق هدایت
2020-04-06

در این اپیزود با داستان کوتاه متفاوت و درجه یکی از صادق هدایت آشنا میشیم به اسم سه قطره خون ... اینستاگرامتوییترکانال تلگرامصفحه ی حامی باش:)

Show...

Latest Episode