پاراگراف 79
Category Education
Published March 24, 2020
Episodes 2

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پاراگراف 79

Available Episodes

پاراگراف 79 | رضا شیران – لبخند
2020-03-24

می آید روزی که در تراس خانه ات، روی صندلی دسته دار نشسته ای و بازی کودکان را تماشا می کنی.آن روز، دیگر نه باران خاطره ای از من برایت تازه می کند، و نه غروب آفتاب سنگی بر دریاچه ی آرام دلتمی اندازد.سال هاست که تو مرا پاک از یاد برده ای!

Show...
پاراگراف 79 | رضا شیران - آخریمی
2020-03-21

ببین، من آدم دروغ و دغل بافتن نیستم...نمیگم تو اولیمی، بودن!... قبل تو خیلیا بودن، همه شونم وقتی اومدن گمون میکردم عشقن، کنارشون بدک نبود حالم، می گفتممی شنیدم، روزگار می گذروندم خلاصه...نبودناشونم یه چند صباحی حالمو بد می کرد، ولی هرچی بود می گذشت!

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

پاراگراف 79 | رضا شیران – لبخند
2020-03-24

می آید روزی که در تراس خانه ات، روی صندلی دسته دار نشسته ای و بازی کودکان را تماشا می کنی.آن روز، دیگر نه باران خاطره ای از من برایت تازه می کند، و نه غروب آفتاب سنگی بر دریاچه ی آرام دلتمی اندازد.سال هاست که تو مرا پاک از یاد برده ای!

Show...
پاراگراف 79 | رضا شیران - آخریمی
2020-03-21

ببین، من آدم دروغ و دغل بافتن نیستم...نمیگم تو اولیمی، بودن!... قبل تو خیلیا بودن، همه شونم وقتی اومدن گمون میکردم عشقن، کنارشون بدک نبود حالم، می گفتممی شنیدم، روزگار می گذروندم خلاصه...نبودناشونم یه چند صباحی حالمو بد می کرد، ولی هرچی بود می گذشت!

Show...

Latest Episode