پند پاد
Category Arts
Published December 11, 2020
Episodes 15

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

اسم این سری از پادکست های ما پندپاد هست که در هر اپیزود یکی از داستان های آثار گرانقدري از ادبيات فارسي مثلا گلستان سعدي بوستان سعدي كليله و دمنه مرزبان نامه قابوس نامه و جوامع الحكايات رو براتون بازگو میکنیم برای گوش کردن به دیگر کار های ما به سایت ما رجوع کنید Chizpod.com همچنین ما را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با #چیزپاد با ما در ارتباط twitter.com/chizpod instagram.com/chizpod telegram.me/chizpod

Available Episodes

توضیات فصل اول پند پاد
2020-03-29

شروع فصل اول پند پاد کاری از گروه چیزپاد در فصل اول ده داستان از بوستان سعدی رو با زبان ساده برای شما بازگو میکنیم برای گوش کردن به دیگر کار های ما به سایت ما رجوع کنید https://www.chizpod.com همچنین ما را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با #چیزپاد با ما در ارتباط twitter.com/chizpod instagram.com/chizpod telegram.me/chizpod

Show...
بوستان سعدی - بدتر از همه
2020-03-29

داستان بدتر از همه از بوستان سعدی با اهنگ ببار ای باران از استاد شجریان . برای گوش کردن به دیگر کار های ما به سایت ما رجوع کنید Chizpod.com همچنین ما را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با #چیزپاد با ما در ارتباط twitter.com/chizpod instagram.com/chizpod telegram.me/chizpod

Show...
بوستان سعدی - ایاز
2020-04-01

داستان ایاز از بوستان سعدی موزیک از استاد علیزاده . برای گوش کردن به دیگر کار های ما به سایت ما رجوع کنید Chizpod.com همچنین ما را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با #چیزپاد با ما در ارتباط twitter.com/chizpod instagram.com/chizpod telegram.me/chizpod

Show...
بوستان سعدی - برادر های نا برابر
2020-04-06

برادرا های نا برابر از بوستان سعدی موزیک استاد علیزاده . برای گوش کردن به دیگر کار های ما به سایت ما رجوع کنید Chizpod.com همچنین ما را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با #چیزپاد با ما در ارتباط twitter.com/chizpod instagram.com/chizpod telegram.me/chizpod

Show...
بوستان سعدی - پاداش راستگویی
2020-04-08

پندپاد فصل اول قسمت چهارم پاداش راستگویی از بوستان سعدی موزیک استاد علیزاده . برای گوش کردن به دیگر کار های ما به سایت ما رجوع کنید Chizpod.com همچنین ما را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با #چیزپاد با ما در ارتباط twitter.com/chizpod instagram.com/chizpod telegram.me/chizpod

Show...
بوستان سعدی - پند در خواب
2020-04-13

پندپاد فصل اول قسمت پنجمبوستان سعدی - پند در خوابموزیک استاد علیزادهبرای گوش کردن به دیگر کار های ما به سایت ما رجوع کنید Chizpod.com همچنین ما را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با #چیزپاد با ما در ارتباط twitter.com/chizpod instagram.com/chizpod telegram.me/chizpod

Show...
بوستان سعدی - پزشک یونانی
2020-04-15

پند پاد فصل اول قسمت ششمبوستان سعدی پزشک یونانی موزیک استاد علیزادهبرای گوش کردن به دیگر کار های ما به سایت ما رجوع کنید Chizpod.com همچنین ما را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با #چیزپاد با ما در ارتباط twitter.com/chizpod instagram.com/chizpod telegram.me/chizpod

Show...
بوستان سعدی - ثروتمند فقیر
2020-05-08

پندپاد فصل اول قسمت هفتمبوستان سعدی ثروتمند فقیرموزیک به من نگو از بهرام جی برای گوش کردن به دیگر کار های ما به سایت ما رجوع کنید Chizpod.com همچنین ما را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با #چیزپاد با ما در ارتباط twitter.com/chizpod instagram.com/chizpod telegram.me/chizpod

Show...
بوستان سعدی - نخوری من میخورم
2020-05-09

فصل اول پندپاد قسمت هشتمبوستان سعدی نخوری من میخورمموزیک تنهایی از هومن حاجبی و سهیل خدابندهبرای گوش کردن به دیگر کار های ما به سایت ما رجوع کنیدChizpod.comهمچنین ما را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با #چیزپاد با ما در ارتباطtwitter.com/chizpodinstagram.com/chizpodtelegram.me/chizpod

Show...
بوستان سعدی - جامانده از کاروان
2020-05-13

فصل اول پندپاد قسمت نهمبوستان سعدی جامانده از کاروانموزیک استاد علیزادهبرای گوش کردن به دیگر کار های ما به سایت ما رجوع کنیدChizpod.comهمچنین ما را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با #چیزپاد با ما در ارتباطtwitter.com/chizpodinstagram.com/chizpodtelegram.me/chizpod

Show...
بوستان سعدی - جوانمرد جاوید
2020-05-20

فصل اول پندپاد قسمت دهمبوستان سعدی جوانمرد جاویدموزیک بهرام جی و علیزادهبرای گوش کردن به دیگر کار های ما به سایت ما رجوع کنیدChizpod.comهمچنین ما را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با #چیزپاد با ما در ارتباطtwitter.com/chizpodinstagram.com/chizpodtelegram.me/chizpod

Show...
کلیله و دمنه - کلمه جادویی
2020-07-25

فصل دوم پندپاد قسمت اولکلیله و دمنه کلمه جادوییبرای گوش کردن به دیگر کار های ما به سایت ما رجوع کنیدChizpod.comهمچنین ما را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با #چیزپاد با ما در ارتباطtwitter.com/chizpodinstagram.com/chizpodtelegram.me/chizpod

Show...
کلیله و دمنه - چاه و اژدها
2020-08-22

فصل دوم پندپاد قسمت دومکلیله و دمنه چاه و اژدهاموزیک استاد علیزادهبرای گوش کردن به دیگر کار های ما به سایت ما چیزپاد رجوع کنیدهمچنین ما را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با #چیزپاد با ما در ارتباطtwitter.com/chizpodinstagram.com/chizpodtelegram.me/chizpod

Show...
کلیله و دمنه - روباه و تبل
2020-12-11

داستانی جذاب از کتاب کلیله و دمنهchizpod.com

Show...
کلیله و دمنه - سگ طمع کار
2020-12-11

داستانی جذاب از کتاب با ارزش کلیله و دمنهچیزپاد

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

توضیات فصل اول پند پاد
2020-03-29

شروع فصل اول پند پاد کاری از گروه چیزپاد در فصل اول ده داستان از بوستان سعدی رو با زبان ساده برای شما بازگو میکنیم برای گوش کردن به دیگر کار های ما به سایت ما رجوع کنید https://www.chizpod.com همچنین ما را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با #چیزپاد با ما در ارتباط twitter.com/chizpod instagram.com/chizpod telegram.me/chizpod

Show...
بوستان سعدی - بدتر از همه
2020-03-29

داستان بدتر از همه از بوستان سعدی با اهنگ ببار ای باران از استاد شجریان . برای گوش کردن به دیگر کار های ما به سایت ما رجوع کنید Chizpod.com همچنین ما را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با #چیزپاد با ما در ارتباط twitter.com/chizpod instagram.com/chizpod telegram.me/chizpod

Show...
بوستان سعدی - ایاز
2020-04-01

داستان ایاز از بوستان سعدی موزیک از استاد علیزاده . برای گوش کردن به دیگر کار های ما به سایت ما رجوع کنید Chizpod.com همچنین ما را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با #چیزپاد با ما در ارتباط twitter.com/chizpod instagram.com/chizpod telegram.me/chizpod

Show...
بوستان سعدی - برادر های نا برابر
2020-04-06

برادرا های نا برابر از بوستان سعدی موزیک استاد علیزاده . برای گوش کردن به دیگر کار های ما به سایت ما رجوع کنید Chizpod.com همچنین ما را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با #چیزپاد با ما در ارتباط twitter.com/chizpod instagram.com/chizpod telegram.me/chizpod

Show...
بوستان سعدی - پاداش راستگویی
2020-04-08

پندپاد فصل اول قسمت چهارم پاداش راستگویی از بوستان سعدی موزیک استاد علیزاده . برای گوش کردن به دیگر کار های ما به سایت ما رجوع کنید Chizpod.com همچنین ما را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با #چیزپاد با ما در ارتباط twitter.com/chizpod instagram.com/chizpod telegram.me/chizpod

Show...
بوستان سعدی - پند در خواب
2020-04-13

پندپاد فصل اول قسمت پنجمبوستان سعدی - پند در خوابموزیک استاد علیزادهبرای گوش کردن به دیگر کار های ما به سایت ما رجوع کنید Chizpod.com همچنین ما را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با #چیزپاد با ما در ارتباط twitter.com/chizpod instagram.com/chizpod telegram.me/chizpod

Show...
بوستان سعدی - پزشک یونانی
2020-04-15

پند پاد فصل اول قسمت ششمبوستان سعدی پزشک یونانی موزیک استاد علیزادهبرای گوش کردن به دیگر کار های ما به سایت ما رجوع کنید Chizpod.com همچنین ما را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با #چیزپاد با ما در ارتباط twitter.com/chizpod instagram.com/chizpod telegram.me/chizpod

Show...
بوستان سعدی - ثروتمند فقیر
2020-05-08

پندپاد فصل اول قسمت هفتمبوستان سعدی ثروتمند فقیرموزیک به من نگو از بهرام جی برای گوش کردن به دیگر کار های ما به سایت ما رجوع کنید Chizpod.com همچنین ما را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با #چیزپاد با ما در ارتباط twitter.com/chizpod instagram.com/chizpod telegram.me/chizpod

Show...
بوستان سعدی - نخوری من میخورم
2020-05-09

فصل اول پندپاد قسمت هشتمبوستان سعدی نخوری من میخورمموزیک تنهایی از هومن حاجبی و سهیل خدابندهبرای گوش کردن به دیگر کار های ما به سایت ما رجوع کنیدChizpod.comهمچنین ما را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با #چیزپاد با ما در ارتباطtwitter.com/chizpodinstagram.com/chizpodtelegram.me/chizpod

Show...
بوستان سعدی - جامانده از کاروان
2020-05-13

فصل اول پندپاد قسمت نهمبوستان سعدی جامانده از کاروانموزیک استاد علیزادهبرای گوش کردن به دیگر کار های ما به سایت ما رجوع کنیدChizpod.comهمچنین ما را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با #چیزپاد با ما در ارتباطtwitter.com/chizpodinstagram.com/chizpodtelegram.me/chizpod

Show...
بوستان سعدی - جوانمرد جاوید
2020-05-20

فصل اول پندپاد قسمت دهمبوستان سعدی جوانمرد جاویدموزیک بهرام جی و علیزادهبرای گوش کردن به دیگر کار های ما به سایت ما رجوع کنیدChizpod.comهمچنین ما را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با #چیزپاد با ما در ارتباطtwitter.com/chizpodinstagram.com/chizpodtelegram.me/chizpod

Show...
کلیله و دمنه - کلمه جادویی
2020-07-25

فصل دوم پندپاد قسمت اولکلیله و دمنه کلمه جادوییبرای گوش کردن به دیگر کار های ما به سایت ما رجوع کنیدChizpod.comهمچنین ما را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با #چیزپاد با ما در ارتباطtwitter.com/chizpodinstagram.com/chizpodtelegram.me/chizpod

Show...
کلیله و دمنه - چاه و اژدها
2020-08-22

فصل دوم پندپاد قسمت دومکلیله و دمنه چاه و اژدهاموزیک استاد علیزادهبرای گوش کردن به دیگر کار های ما به سایت ما چیزپاد رجوع کنیدهمچنین ما را در توییتر، اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و با #چیزپاد با ما در ارتباطtwitter.com/chizpodinstagram.com/chizpodtelegram.me/chizpod

Show...
کلیله و دمنه - روباه و تبل
2020-12-11

داستانی جذاب از کتاب کلیله و دمنهchizpod.com

Show...
کلیله و دمنه - سگ طمع کار
2020-12-11

داستانی جذاب از کتاب با ارزش کلیله و دمنهچیزپاد

Show...

Latest Episode