کتابچی | Ketabchi
Category Arts
Published June 20, 2020
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

گردشی در دنیای سحر انگیز کتاب ها

Available Episodes

مرد صد ساله
2019-10-16

مرد صد ساله من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت این پادکست خلاصه یه کتاب رو با هم مرور میکنیم. نقد حرفه ای نمیکنم و فقط برداشت و نظر خودم رو برای کتاب دوستان بیان میکنم تو این قسمت خلاصه ای از کتاب مرد صد ساله رو براتون میگم

Show...
سیر عشق
2019-11-02

سیر عشق من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت این پادکست خلاصه یه کتاب رو با هم مرور میکنیم. نقد حرفه ای نمیکنم و فقط برداشت و نظر خودم رو برای کتاب دوستان بیان میکنم تو این قسمت خلاصه ای از کتاب سیر عشق رو براتون میگم. مهمان من در این قسمت خانم اکرم رحیمی، روانشناس و مشاور هستند که در مورد کتاب با هم صحبت میکنیم

Show...
درک یک پایان
2019-12-07

درک یک پایان من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت از این پادکست، خلاصه یه کتاب رو با هم مرور میکنیم. نقد حرفه ای نمیکنم و فقط برداشت و نظر خودم رو برای کتاب دوستان بیان میکنم تو این قسمت خلاصه ای از کتاب "درک یک پایان" رو براتون میگم. مهمان من در این قسمت آقای پیمان مبارکی هستند که تخصصشون جامعه شناسی هنر هست و با هم در مورد کتاب صحبت می‌کنیم

Show...
هیاهوی زمان
2019-12-21

هیاهوی زمان من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت از این پادکست، خلاصه یه کتاب رو با هم مرور میکنیم. نقد حرفه ای نمیکنم و فقط برداشت و نظر خودم رو برای کتاب دوستان بیان میکنم تو این قسمت خلاصه ای از کتاب "هیاهوی زمان" نوشته جولین بارنز نویسنده مشهور انگلیسی رو براتون روایت میکنم. مهمان من در این قسمت آقای امیر ناظمی عضو هیات علمی دانشگاه و معاون وزیر ارتباطات هستند که با هم در مورد کتاب صحبت می‌کنیم

Show...
دن کامیلو
2020-01-04

دن کامیلو من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت از این پادکست، خلاصه یه کتاب رو با هم مرور میکنیم. نقد حرفه ای نمیکنم و فقط برداشت و نظر خودم رو برای کتاب دوستان بیان میکنم تو این قسمت که کمی با قسمتهای دیگه فرق داره به جای یک کتاب از یه مجموعه کتاب براتون صحبت میکنم. کتابهایی با نام دن کامیلو

Show...
کوری
2020-05-26

کوری من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت از پادکست کتابچی، خلاصه یه کتاب رو با هم مرور میکنیم. نقد حرفه ای نمیکنم و فقط برداشت و نظر خودم رو برای کتاب دوستان بیان میکنم تو این قسمت خلاصه ای از کتاب کوری نوشته ژوزه ساراماگو رو میخونم

Show...
دفاع لوژین
2020-06-15

دفاع لوژین من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت از پادکست کتابچی، خلاصه یه کتاب رو با هم مرور میکنیم. نقد حرفه ای نمیکنم و فقط برداشت و نظر خودم رو برای کتاب دوستان بیان میکنم تو این قسمت خلاصه ای از کتاب دفاع لوژین نوشته ولادیمیر نابوکوف رو میخونم

Show...
دفاع لوژین
2020-06-15

دفاع لوژین من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت از پادکست کتابچی، خلاصه یه کتاب رو با هم مرور میکنیم. نقد حرفه ای نمیکنم و فقط برداشت و نظر خودم رو برای کتاب دوستان بیان میکنم تو این قسمت خلاصه ای از کتاب دفاع لوژین نوشته ولادیمیر نابوکوف رو میخونم

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

مرد صد ساله
2019-10-16

مرد صد ساله من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت این پادکست خلاصه یه کتاب رو با هم مرور میکنیم. نقد حرفه ای نمیکنم و فقط برداشت و نظر خودم رو برای کتاب دوستان بیان میکنم تو این قسمت خلاصه ای از کتاب مرد صد ساله رو براتون میگم

Show...
سیر عشق
2019-11-02

سیر عشق من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت این پادکست خلاصه یه کتاب رو با هم مرور میکنیم. نقد حرفه ای نمیکنم و فقط برداشت و نظر خودم رو برای کتاب دوستان بیان میکنم تو این قسمت خلاصه ای از کتاب سیر عشق رو براتون میگم. مهمان من در این قسمت خانم اکرم رحیمی، روانشناس و مشاور هستند که در مورد کتاب با هم صحبت میکنیم

Show...
درک یک پایان
2019-12-07

درک یک پایان من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت از این پادکست، خلاصه یه کتاب رو با هم مرور میکنیم. نقد حرفه ای نمیکنم و فقط برداشت و نظر خودم رو برای کتاب دوستان بیان میکنم تو این قسمت خلاصه ای از کتاب "درک یک پایان" رو براتون میگم. مهمان من در این قسمت آقای پیمان مبارکی هستند که تخصصشون جامعه شناسی هنر هست و با هم در مورد کتاب صحبت می‌کنیم

Show...
هیاهوی زمان
2019-12-21

هیاهوی زمان من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت از این پادکست، خلاصه یه کتاب رو با هم مرور میکنیم. نقد حرفه ای نمیکنم و فقط برداشت و نظر خودم رو برای کتاب دوستان بیان میکنم تو این قسمت خلاصه ای از کتاب "هیاهوی زمان" نوشته جولین بارنز نویسنده مشهور انگلیسی رو براتون روایت میکنم. مهمان من در این قسمت آقای امیر ناظمی عضو هیات علمی دانشگاه و معاون وزیر ارتباطات هستند که با هم در مورد کتاب صحبت می‌کنیم

Show...
دن کامیلو
2020-01-04

دن کامیلو من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت از این پادکست، خلاصه یه کتاب رو با هم مرور میکنیم. نقد حرفه ای نمیکنم و فقط برداشت و نظر خودم رو برای کتاب دوستان بیان میکنم تو این قسمت که کمی با قسمتهای دیگه فرق داره به جای یک کتاب از یه مجموعه کتاب براتون صحبت میکنم. کتابهایی با نام دن کامیلو

Show...
کوری
2020-05-26

کوری من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت از پادکست کتابچی، خلاصه یه کتاب رو با هم مرور میکنیم. نقد حرفه ای نمیکنم و فقط برداشت و نظر خودم رو برای کتاب دوستان بیان میکنم تو این قسمت خلاصه ای از کتاب کوری نوشته ژوزه ساراماگو رو میخونم

Show...
دفاع لوژین
2020-06-15

دفاع لوژین من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت از پادکست کتابچی، خلاصه یه کتاب رو با هم مرور میکنیم. نقد حرفه ای نمیکنم و فقط برداشت و نظر خودم رو برای کتاب دوستان بیان میکنم تو این قسمت خلاصه ای از کتاب دفاع لوژین نوشته ولادیمیر نابوکوف رو میخونم

Show...
دفاع لوژین
2020-06-15

دفاع لوژین من آنت میناسیان هستم و تو هر قسمت از پادکست کتابچی، خلاصه یه کتاب رو با هم مرور میکنیم. نقد حرفه ای نمیکنم و فقط برداشت و نظر خودم رو برای کتاب دوستان بیان میکنم تو این قسمت خلاصه ای از کتاب دفاع لوژین نوشته ولادیمیر نابوکوف رو میخونم

Show...

Latest Episode