کیمیای آگاهی (قهرمان درون ) پادکست
Published February 19, 2021
Episodes 139

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

کیمیای آگاهی درگاهی است از من به دنیای من بر اساس رویکرد عمقی یونگ. وسعت این مسیر از یک طرف به ناخوداگاه جمعی و از یک طرف به سه لایه آرکتایپهای پانزده گانه، آرکتایپهای سفر قهرمانی و دو آرک تایپ عمقی آنیما و آنیموس می رسد. در این پادکست ما به شما مطالب مفیدی در مورد شخصیت شناسی، روان شناسی، فرا روان شناسی، مدیریت ، ... ارائه می دهیم.

Available Episodes

قسمت اول/آلودگی با مادر
2020-10-20

پسر برای مرد شدن به فاصله گرفتن از مادر نیاز دارد ؛ در غیر این صورت هیچگاه قامتش راست نمی شود و در جنگ و شکار جامعه مردانه دوام نمی آورد و از سویی نمی تواند امنیت همسرش را تامین کند.

Show...
قسمت دوم/آلودگی با مادر
2020-10-20

پسر برای مرد شدن به فاصله گرفتن از مادر نیاز دارد ؛ در غیر این صورت هیچگاه قامتش راست نمی شود و در جنگ و شکار جامعه مردانه دوام نمی آورد و از سویی نمی تواند امنیت همسرش را تامین کند.

Show...
قسمت سوم/آلودگی با مادر
2020-10-20

پسر برای مرد شدن به فاصله گرفتن از مادر نیاز دارد ؛ در غیر این صورت هیچگاه قامتش راست نمی شود و در جنگ و شکار جامعه مردانه دوام نمی آورد و از سویی نمی تواند امنیت همسرش را تامین کند.

Show...
اسطوره شناسی شب یلدا
2020-12-16

اسطوره شب یلدا در رویکرد یونگ جایگاه خاصی دارد؛ در این اسطوره زئوس آغاز رشد دخترش، پرسفون، را با همدستی برادرش ، هادس، کلید می‌زند با هم پادکست شب یلدا را می‌شنویم. باشد که آگاهی وجودتان را از نور حقیقت گرم کند.

Show...
وارد بازیش نشو
2020-12-30

وارد بازیش نشو یعنی... خود انتخابگر اعمال و رفتارت باش و نه دیگران برایت تعیین کنند چگونه بودن را...

Show...
آرک تایپ هرمس
2020-12-30

هرمسها اتفاقات در اطراف ایشان همواره به صورت هماهنگ و مرتبط و در همزمانی کامل اتفاق می افتد بسیار باهوش هستند. توانایی این را دارند که در هر زمان که فضای اطراف و جو ومحیط، محکم ، سفت و خشک و غیرقابل تحمل گردد به راحتی و با شوخی و خنده ، آن را روان و راحت و نرم نموده و جو را بشکنند ،دهان گرم و سخنان دلچسب و دلنشین و زبانی گویا و فعال دارند و شیرینی گفتارشان همه جا زبانزد دیگران و دوستانشان می باشد.هیچوقت به هیچ چیز در زندگی گیر نمی کنند، حال این می توانسته یک رابطه، مواد مخدر ،‌ نوشیدنی های الکلی، پول، وسیله ، لوازم و شخص و یا هر چیز دیگری باشد.

Show...
تمامیت داشتن و ذهن پارتیشن بندی
2021-01-03

در رویکرد یونگ براساس دو آرکتایپ عمقی آنیما و آنیموس مردان 80 درصد توانایی استفاده از ذهن پارتیشن بندی دارند و زنان 80 درصد رفتارشان بر اساس خاصیت تمامیت داشتن است.

Show...
زن چگونه ملکه می شود
2021-01-04

در رویکرد یونگ زن و مرد به خاطر میزان فعال بودن آنیما و آنیموس در هر یک، زن در صورتی می تواند ملکه بودن را تجربه کند که مرد را در تصمیم گیری ها و امنیت بخشی حاکم خود بداند.

Show...
هر چیزی سر جای خودش وقت خودش اندازه خودش
2021-01-12

هر چیزی سر جای خودش، وقت خودش و به اندازه خودش، هر چه که باشد، میتواند سازنده و در مسیر تعالی الهی مان باشد و قرار بگیرد، و خارج از آن ممکن است هر کدام یا به شکل ترکیبی از این سه مورد نادرست قرار بگیرد، قطعاً در مسیر رشد مان باطل و لغو و بیهوده است، دقت کنیم با انتخابهای آگاهانه و مسئولانه در مسیر تعالی الهی مان در هر لحظه، از هر گونه هبط عمل فارغ باشیم،...

Show...
قسمت اول/ چرا مردان به خانه نیامدن را ترجیح می دهند
2021-01-13

چرا مردان به خانه نیامدن را ترجیح می دهند؟ هر مردی پس از اتمام کار و غروب خورشید نیاز دارد که به خانه بیاید و در محیط آنیمایی برای تجدید قوا برای روز بعد به استراحت بپردازد و همچنین در بهشت آنیما زندگی را تجربه کند. اگر مردی از این بهشت استقبال نمی کند یا فرار می کند دلیلی دارد که آن را در این پادکست با هم می شنویم.

Show...
قسمت دوم/ چرا مردان به خانه نیامدن را ترجیح می دهند
2021-01-13

چرا مردان به خانه نیامدن را ترجیح می دهند؟ هر مردی پس از اتمام کار و غروب خورشید نیاز دارد که به خانه بیاید و در محیط آنیمایی برای تجدید قوا برای روز بعد به استراحت بپردازد و همچنین در بهشت آنیما زندگی را تجربه کند. اگر مردی از این بهشت استقبال نمی کند یا فرار می کند دلیلی دارد که آن را در این پادکست با هم می شنویم.

Show...
قسمت سوم/ چرا مردان به خانه نیامدن را ترجیح می دهند
2021-01-13

چرا مردان به خانه نیامدن را ترجیح می دهند؟ هر مردی پس از اتمام کار و غروب خورشید نیاز دارد که به خانه بیاید و در محیط آنیمایی برای تجدید قوا برای روز بعد به استراحت بپردازد و همچنین در بهشت آنیما زندگی را تجربه کند. اگر مردی از این بهشت استقبال نمی کند یا فرار می کند دلیلی دارد که آن را در این پادکست با هم می شنویم.

Show...
پرسفون نقش پذیر
2021-01-15

از پرسفون نقش پذیر چه می دانید؟ زن در جایگاه پرسفون نقش پذیر در تعامل با متولی امنیتش، حقیقتاً با همه دقایق و ظرایف آن، همان چیز و همان کسی است که از او میخواهند و لاغیر، و در این راستا، نه مغایرتی با خودِ حقیقی خودش خواهد داشت و نه متولی امنیتش نیز، با او کوچکترین مغایرتی با آنچه که مطلوبش میباشد و از او انتظار دارد هرگز نخواهد داشت، . . .

Show...
قسمت اول/ تسخیر آرک تایپ
2021-01-15

حقیقتاً... مقوله انتخاب و انتخابگری صرفاً، فقط و فقط مربوط به انسانهائی میباشد، که ربات و ماشینهای از پیش برنامه ریزی شده نباشد، و هر شخص، فارغ از ظواهر و ابعاد فیزیک و انسان گونه بودن و آدم نما بودن، زمانی میتواند وارد مقوله انتخاب و انتخاب گری شود، که تسخیر اعمال و افکار و تصورات نبوده و قادر باشد در هر لحظه بر اساس قدر مطلق آگاهیش در همان لحظه، انتخاب اصلحی در راستای تعالی الهیش در همان لحظه و به شرط رعایت قاعده لاضرر،انتخاب نماید و فکر و کلام و یا فعلی را از خود صادر نماید، و این گونه است که انسانم آرزوست، و لاغیر ربات‌هایی هستیم از حيوانات پست تر و پائین تر و مقدارتر، . ‌.

Show...
قسمت دوم/ تسخیر آرک تایپ
2021-01-15

حقیقتاً... مقوله انتخاب و انتخابگری صرفاً، فقط و فقط مربوط به انسانهائی میباشد، که ربات و ماشینهای از پیش برنامه ریزی شده نباشد، و هر شخص، فارغ از ظواهر و ابعاد فیزیک و انسان گونه بودن و آدم نما بودن، زمانی میتواند وارد مقوله انتخاب و انتخاب گری شود، که تسخیر اعمال و افکار و تصورات نبوده و قادر باشد در هر لحظه بر اساس قدر مطلق آگاهیش در همان لحظه، انتخاب اصلحی در راستای تعالی الهیش در همان لحظه و به شرط رعایت قاعده لاضرر،انتخاب نماید و فکر و کلام و یا فعلی را از خود صادر نماید، و این گونه است که انسانم آرزوست، و لاغیر ربات‌هایی هستیم از حيوانات پست تر و پائین تر و مقدارتر، . ‌.

Show...
مرد ارزشمند و زن هرا
2021-01-28

تعامل و ارتباطِ متعادل بین زن و مرد ، اساس و اصول و بنیاد و قاعده ای دارد، مبنی بر اینکه، وقتی که مردی، مردِ زنی باشد و زنی، زن مناسب برای مردی باشد، در تعادل ارتباط زن و مرد با یکدیگر، زن تبدیل میشود به پروجکت بهترین زن مناسب و مطلوب آن مرد، و مرد نیز آن مرد مطلوبی برای آن زن هست که در جایگاه متولی و فراهم آورنده امنیت برای آن زن آنقدر ارزشمند و برکتمند است که او با تمام وجودش قصد حفظ و نگهداری این فراهم آورنده امنیت برای خودش را کرده و اینگونه آرک تایپ هرای این زن ظاهر و آشکار میگردد، به طور خلاصه می توان گفت که فارغ از آرک تایپ زن و مرد مناسب برای تعامل با یکدیگر هر چه که بوده و هست و خواهد بود، مرد برای زنش زئوس و زن برای مرد مطلوبش هرا، خواهد بود.

Show...
منحصر به فرد بودن انسان ها
2021-01-28

اینجوری به جایی نمیرسی... انسان ها منحصربفردن....

Show...
ما تعمیر کار ذهنمون هستیم
2021-01-28

یه فکر مثل یه ویروس یه انگل به شدت مسّری با سرعت تکثیر بسیار بالا یا مثل یک دانه بذر کوچک، میتونه رشد کنه و تورو بسازه یا حتی نابودت کنه، . . . شناخت آرکتایپ ها ابزاری هستند در این راستا برای اینکه بتوانیم از این ابزار در مسیر رشد خودمون استفاده کنیم... *در رابطه عاطفی *محیط کار *تعاملات اجتماعی در جامعه و مهم اینه که آرکتایپ ها فراجنسی و فرا مکانی و فرا زمانی هستند... در این مسیر و با این ابزارها می خواهیم ذهنمون رو تعمیر کنیم و اعتلا بخشیم و فکرمون رو رشد بدیم.... اینطوری میتونیم جهان پیرامونمون رو رشد بدیم، . . .

Show...
آلودگی والدین با فرزند
2021-01-28

وقتی صحبت از آلودگی رابطه والد و فرزند میشه اغلب تصور می‌شود که این رابطه فیزیکی است حال آنکه اگر فیزیکی بود شاید همگی متوجه آن شده و بالطبع قبح آن مانع انجامش می‌شد؛ وجود آلودگی در انواع روابط بسیار ظریف است و تأثیر در ناخوداگاه نیز می‌گذارد؛ و به شکلی است که شخص به جای دریافت تائید از همسر خود، غالباً تائید مورد نیاز خود جهت کسب انرژی اعمال و رفتار خود را از والدین یا والدی که با انواع آلودگی ها را دارد دریافت مینماید . به اطراف خود بنگریم و ببینیم چه انواع آلودگی‌ها را در انواع روابطمان می بینیم و اگر اهل چالش هستید و جسارت و قصد پای در راه نهادن و رشد دارید، به روابط خود بنگرید ؛ برای شروع مسیر میتوانید با ما تماس بگیرید ما برای شما و انواع آلودگی ها در انواع روابطتتان کلاسها و مطالب و کارگاه آلودگی روابط را آماده و مهیا کرده ایم . 09126503863 خانم پهلوانی

Show...
درک از زمان در غرایز عواطف احساسات
2021-01-28

میدونستین هر آرکتایپی، حس و حال و تجربه که از گذشت زمان داره متفاوته؟ تاحالا تجربه کردین که چرا وقتی تو جمع آدمهای دوست داشتنیِ زندگیتون هستین چرا به نظرتون اون خوشی زود تموم میشه؟ و یا چرا وقتی مسایل ناراحت کننده زندگی براتون پیش میاد... چرا اینقدر گذر روز و شب طولانی و غیرقابل تحمل میشه؟ از تجربیاتی که تو این زمینه داشتین برامون بنویسید و اگر سوالی دارید میتوانید از طریق این شماره با ما در تماس باشید ؛ گروه کیمیای آگاهی در خدمت شماست . 09126503863 خانم پهلوانی

Show...
کدام آرک تایپ برای رشد اولویت دارد
2021-01-29

حقیقتاً بر اساس عدل و عدالت و تعادل جاری و ساری در تمام جهان هستی و کائنات، و اینکه تعادل نه به معنای برابری و مساوات و تشابه، بلکه بر اساس قرار گرفتن هر چیزی سر جای خودش، به اندازه خودش و در وقت خودش میباشد، و اینکه عدالت، مبنا و فلسفه تفاوتهای خَلقی و خُلقیِ مخلوقات است، و نه زیر بنای تشابهات و تساوی و برابری ایشان، همه مخلوقات همگی منحصر به فرد و خاص و بی بدیل بوده و اما در نهایت همگی به نحوی یکسان و همانند یکدیگر از مواهب جهان هستی بهره مند هستیم، فلذا فارغ از همه انواع قضاوتهای حبط و باطل، و متهم نمودن دیگران و این و آن و کائنات و خدا و ... با بهره مندی از مواهب، هر لحظه انتخاب اصلحِ مسئولانه در راستای تعالی الهی مان را زندگی کنیم و متعالی گردیم، . .

Show...
زن چگونه مرد را اعتلا می بخشد
2021-01-29

بر اساس رویکرد یونگ هر زنی توانایی این را دارد که مرد را اعتلا ببخشد، این اتفاق در صورتی می افتد که زن بر زنانگی خود بماند یا اگر مردانگی دارد، مردانگی خود را به زنانگی تغییر دهد و به هر میزانی که این تغییر رخ دهد مرد نیز مردانه می شود.

Show...
عقده چیست؟
2021-02-19

حقیقتا عقده چیست؟ آیا مساله بدی است؟ ابعاد غیر سازنده وجود هر انسان است یا در همه انسان ها اصالت دارد؟ با هم به این پادکست گوش می دهیم تا با مساله عقده در انسان آشنا شویم.

Show...
کامل شدن با خود
2021-02-19

آیا از خودتان فرار می کنید و به جبران ترس مواجه شدن با خود ، تمام اوقات خود را مشغول به وقت گذرانی با دوستان و .... هستید؟ کامل شدن با خود حقیقتا به چه معناست؟

Show...
مدیریت خشم
2021-02-19

مدیریت خشم یا مدیریت ذهن؟ مدیریت خشم یعنی چه؟ آیا به ترکیب این کلمه تاکنون فکر کرده ایم؟ بهتر نیست عبارات را در ذهنمان اصلاح کنیم که از این طریق بتوانیم رفتارهایمان را اصلاح کنیم؟

Show...
مرد احساساتی
2021-02-19

مرد احساساتی چگونه مردی است؟ آیا مرد احساساتی مردی است که یک زن در تمام مراحل و فراز و فرودهای زندگی بتواند به او تکیه کند؟ مرد احساساتی می تواند در زمینه جنگ وشکار (پول درآوردن در جامعه ی صنعتی امروز) نیز موفق باشد؟ احساساتی بودن چه منافاتی با قدرت مرد در کسب و کار و زندگی مردانه دارد؟

Show...
قسمت اول / آرک تایپ آرتمیس
2021-05-08

آرتمیس تایپ ها شخصیتی مستقل و هدفگذار دارند ، اما نکته حائز اهمیت اینکه آنها برای رسیدن به هدف ، حتی خودشان هم به نابودی می کشانند . آرتمیس تایپ ها عاشق طبیعت بکر و دست نخورده و اهل کل کل با دیگران هستند و در هیچ موردی کوتاه نمی آیند . خلق و خوی ایشان تند و سریع و عکس العملی است . این تیپ شخصیتی دنبال خصوصیات غیر زنانه و متفاوت بوده و دوست دارند آزاد و رها و مستقل باشند و اجازه نمی دهند هیچ کس در هیچ موردی و هیچ جا جلوی آزادی عمل ایشان را بگیرد.

Show...
قسمت دوم / آرک تایپ آرتمیس و محیط زیست
2021-05-08

آرتمیس تایپ ها شخصیتی مستقل و هدفگذار دارند ، اما نکته حائز اهمیت اینکه آنها برای رسیدن به هدف ، حتی خودشان هم به نابودی می کشانند . آرتمیس تایپ ها عاشق طبیعت بکر و دست نخورده و اهل کل کل با دیگران هستند و در هیچ موردی کوتاه نمی آیند . خلق و خوی ایشان تند و سریع و عکس العملی است . این تیپ شخصیتی دنبال خصوصیات غیر زنانه و متفاوت بوده و دوست دارند آزاد و رها و مستقل باشند و اجازه نمی دهند هیچ کس در هیچ موردی و هیچ جا جلوی آزادی عمل ایشان را بگیرد.

Show...
قسمت سوم / آرک تایپ آرتمیس و آرک تایپ جادوگر
2021-05-08

آرتمیس تایپ ها شخصیتی مستقل و هدفگذار دارند ، اما نکته حائز اهمیت اینکه آنها برای رسیدن به هدف ، حتی خودشان هم به نابودی می کشانند . آرتمیس تایپ ها عاشق طبیعت بکر و دست نخورده و اهل کل کل با دیگران هستند و در هیچ موردی کوتاه نمی آیند . خلق و خوی ایشان تند و سریع و عکس العملی است . این تیپ شخصیتی دنبال خصوصیات غیر زنانه و متفاوت بوده و دوست دارند آزاد و رها و مستقل باشند و اجازه نمی دهند هیچ کس در هیچ موردی و هیچ جا جلوی آزادی عمل ایشان را بگیرد.

Show...
آرک تایپ آپولو
2021-05-08

آپولو فرزند زئوس و دست راست پدر است . در دنیای کار کاملا پیشرو و موفق است. او به راحتی در کار خود به شکلی عالی عمل می کند، چون توانایی دارد هر زمان روی یک کار تمرکز کند تا آن را به بهترین شکل به اتمام برساند. به این دلیل که او فردی واقع گراست، هدفهای واقعی دارد و می تواند مطابق برنامه ریزی هایش گام به گام به سوی این هدفها حرکت کند. او معمولا به کارهایی مشغول می شود که به سالهای سال تجربه و تحصیلات نیاز دارد. می تواند در این کارها اهدافی بلند مدت برای خود تعیین کند.

Show...
قسمت اول / آرک تایپ آرس و بداهگی رفتار
2021-05-09

آرک تایپ آرس عکس العمل های آنی و بداهگی رفتاری و عملی، فوران احساسات، رفتار های احساسی و عاطفی پرشور و تحت تأثیر غرایز پرانرژی، او در اینجا و اکنون حضور دارد و هیچ ارتباطی با گذشته و آینده نداشته و ندارد و حضور فیزیکی اش در زمان حال و با کمترین دخالت ذهن در می یابد، بسیار شدید با جسم و غرایز و عواطف و احساساتش در ازتباط است و این از وی عاشقی دلباخته و پر شور و هیجان پدید می آورد.

Show...
آرک تایپ جنگنجو در سفر قهرمانی
2021-05-09

آرک تایپ جنگجو از آرک تایپ های سفر قهرمانی در هر فرد وقتی می خواهد به سمت هدفش طی طریق کند و به اهدافش برسد ، فعال می شود .

Show...
قسمت اول / آرک تایپ آفرودیت یعنی شور زندگی
2021-05-09

آفرودیت یعنی آرک تایپ شور زندگی و لذت بردن از هر لحظه زندگی ، ...

Show...
قسمت اول / آرک تایپ پوزیدون
2021-05-09

پوزیدون خدای غرایز و عواطف و احساسات و پادشاه اقیانوس ها ودریاها وصاحب اسبهاست . آب نماد ناخودآگاه است و عواطف و احساسات ، شکل از پیش تعیین شده ای ندارد و پیوسته در حرکت است و هرگز از تغییر باز نمی ایستد و هرگز در دو لحظه پشت سرهم و متوالی تحت تأثیر غرایز و عواطف و احساساتش ، یکسان نیست. درست به همان گونه که غرایز و عواطف و احساسات این گونه هستند و هر لحظه ای به شکلی خود را نمایان و آشکار می سازند.

Show...
قسمت دوم / پوزیدون را جای زئوس می فروشند
2021-05-09

پوزیدون خدای غرایز و عواطف و احساسات و پادشاه اقیانوس ها ودریاها وصاحب اسبهاست . آب نماد ناخودآگاه است و عواطف و احساسات ، شکل از پیش تعیین شده ای ندارد و پیوسته در حرکت است و هرگز از تغییر باز نمی ایستد و هرگز در دو لحظه پشت سرهم و متوالی تحت تأثیر غرایز و عواطف و احساساتش ، یکسان نیست. درست به همان گونه که غرایز و عواطف و احساسات این گونه هستند و هر لحظه ای به شکلی خود را نمایان و آشکار می سازند.

Show...
چگونگی رسیدن به تعادل حقیقی
2021-05-09

آیا برای رسیدن به تعادل حقیقی و رسیدن به هیچ لازم است که همه پانزده آرک تایپ را زندگی کنیم ؟

Show...
قسمت اول / آرک تایپ دیمیتر
2021-05-09

دیمیتر کهن الگوی مادر است ، مظهر و نماد میل به زایش و پرورش از طریق بارداری و تغذیه جسمی و عاطفی و ذهنی و روحی و معنوی دیگران و در مسیر هویت بخشی به زنان بسیار قدرتمند و تاثیر گذار عمل می نماید ، چه برای خودش و چه برای اطرافیانش و چنانچه این هویت بخشی برای وی اتفاق نیفتاده و موکول گردد و به تعویق افتد ، وی را تا مرز و سرحد افسردگی و بی عملی مطلق متوقف می نماید.

Show...
قسمت اول / آرک تایپ زئوس
2021-05-09

زئوس که رومیان او را به نام ژوپیتر می شناسند ، در میان المپی های یونان، رب النوعی عالی مرتبه بود، او رب النوع آسمان بود که بر تمامی المپ ، حکمرانی می کرد و رعد و برق می فرستاد ، نماد او عقاب بود.به گردآورنده ابرها ، فرستنده بادهای موافق ، پدر رب النوع ها و انسان ها شهره بود .

Show...
اثرات مخرب آموزش زبان خارجی به بچه زیر 7 سال
2021-05-09

آموزش زبان خارجی به کودکان زیر 7 سال چه محاسن و معایبی دارد ؟

Show...
تمامیت داشتن و ذهن پارتیشن بندی
2021-05-09

آنیما یا بُعد زنانه روان هر کسی تمامیت دارد و آنیموس یا بُعد مردانه روان هر کسی پارتیشن بندی دارد .

Show...
ارزش به خود
2021-05-10

ارزش به خود حقیقی یعنی ارزشهای وجودی خود را برشماریم و قدر و قیمت آنها را بدانیم ، ...

Show...
قسمت اول / به یاد آر
2021-05-10

تمام پروسه رشد و رسیدن به بیداری ، منوط به بیاد آوردن تجربیات و گرفتن درس تجربیاتمان است ، ...

Show...
قسمت دوم / به یاد آر
2021-05-10

تمام پروسه رشد و رسیدن به بیداری ، منوط به بیاد آوردن تجربیات و گرفتن درس تجربیاتمان است ، ...

Show...
قسمت اول / چه زمان مختاریم و چه زمان در جبر؟
2021-05-14

ما در جبر نا آگاهی هایمان و در اختیار انتخاب های آگاهانه و مسئولانه خود هستیم

Show...
قسمت دوم / چقدر مختاریم؟
2021-05-14

ما در جبر نا آگاهی هایمان و در اختیار انتخاب های آگاهانه و مسئولانه خود هستیم

Show...
آلودگی پدر و دختر قسمت اول
2021-05-14

وقتی صحبت از آلودگی رابطه والد و فرزند میشه اغلب تصور می‌شود که این رابطه فیزیکی است حال آنکه اگر فیزیکی بود شاید همگی متوجه آن شده و بالطبع قبح آن مانع انجامش می‌شد؛ وجود آلودگی در انواع روابط بسیار ظریف است و تأثیر در ناخوداگاه نیز می‌گذارد؛ و به شکلی است که شخص به جای دریافت تائید از همسر خود، غالباً تائید مورد نیاز خود جهت کسب انرژی اعمال و رفتار خود را از والدین یا والدی که با انواع آلودگی ها را دارد دریافت مینماید . به اطراف خود بنگریم و ببینیم چه انواع آلودگی‌ها را در انواع روابطمان می بینیم و اگر اهل چالش هستید و جسارت و قصد پای در راه نهادن و رشد دارید، به روابط خود بنگرید ؛ برای شروع مسیر میتوانید با ما تماس بگیرید ما برای شما و انواع آلودگی ها در انواع روابطتتان کلاسها و مطالب و کارگاه آلودگی روابط را آماده و مهیا کرده ایم . 09126503863 خانم پهلوانی

Show...
ایفای نقش پدر غایب
2021-05-14

در صورت فوت یا نبود پدر به هر دلیلی ، اگر برادر بزرگتر نقش پدر را ایفا کند چه مزایا و معایبی به همراه خواهد داشت ؟

Show...
بررسی آرک تایپ های کارل یونگ
2021-05-14

آرک تایپ ها و ابعاد شخصیت پرفسور یونگ چگونه بوده است ؟

Show...
بررسی بیماری های روانی در رویکرد یونگ
2021-05-14

بر اساس رویکرد روانشناسی یونگ ، هر کدام از بیماریهای روانی ریشه در آرک تایپ ها و یا سرکوب آنها دارد .

Show...
قسمت اول / پرسفون و عدم ارزش به خود
2021-05-14

آرک تایپ پرسفون دختر جوانی است که هنوز خود را نمی شناسـد و از خواستها و توانایی هایش کاملا بی خبر است و حتی نام خود خود را هم نمی داند و معمولا همواره همه خانم ها در دوران کودکی شان ، دوران پرسفون دوشیزه را پشت سر می گذارند و بعضی تا آخر عمر در آن گیر می کنند ، آنها که از این مرحله عبور می کنند به مرحله ملکه جهان زیرین دست یافته و با رشد سایر کهن الگو و هم سایر کهن الگوها و توسعه ابعاد وجودی خودشان به سایر ابعاد وجودی شان است می یابند و بعضی دیگر به طور همزمان هم این جلوه کهن الگو و هم سایر کهن الگوها را در درون خود به شکل فعال دارند.

Show...
قسمت چهارم / تشخیص آتنا و آرتمیس تایپ ها
2021-05-14

آرتمیس تایپ ها شخصیتی مستقل و هدفگذار دارند ، اما نکته حائز اهمیت اینکه آنها برای رسیدن به هدف ، حتی خودشان هم به نابودی می کشانند . آرتمیس تایپ ها عاشق طبیعت بکر و دست نخورده و اهل کل کل با دیگران هستند و در هیچ موردی کوتاه نمی آیند . خلق و خوی ایشان تند و سریع و عکس العملی است . این تیپ شخصیتی دنبال خصوصیات غیر زنانه و متفاوت بوده و دوست دارند آزاد و رها و مستقل باشند و اجازه نمی دهند هیچ کس در هیچ موردی و هیچ جا جلوی آزادی عمل ایشان را بگیرد.

Show...
قسمت اول / تنهایی
2021-05-14

از جایگاهی که هر کدام از ما بی نهایتیم اگر بتوانیم با خودمون ارتباط برقرار کنیم دیگر نیازی نداریم به ارتباط با دیگران .

Show...
قسمت دوم / تنهایی
2021-05-14

از جایگاهی که هر کدام از ما بی نهایتیم اگر بتوانیم با خودمون ارتباط برقرار کنیم دیگر نیازی نداریم به ارتباط با دیگران .

Show...
قسمت سوم / تنهایی
2021-05-14

از جایگاهی که هر کدام از ما بی نهایتیم اگر بتوانیم با خودمون ارتباط برقرار کنیم دیگر نیازی نداریم به ارتباط با دیگران .

Show...
جلب توجه
2021-05-14

جلب توجه و تأیید طلبی به دو صورت تأیید مثبت و تأیید منفی دیده می شود .

Show...
جلوی ضرر را هر جا بگیری نفعه
2021-05-14

آیا اگر در زندگی خود مسیری را اشتباه رفته باشیم ، باید تا همیشه به مسیر اشتباه خود ادامه دهیم یا هر جا متوجه اشتباهمان شدیم تغییر مسیر می دهیم .

Show...
چرا مردان ازدواج نمی کنند
2021-05-14

آیا مسائل مالی تنها دلیل ازدواج نکردن آقایان است ؟

Show...
رویکرد صفر و یک
2021-05-15

نگاه ما به اطرافیان مان صفر و یکی است یا طیفی می بینیم ؟ هیچ کس مطلق خوب یا بد نیست بلکه دیگران از نقطه نظر من در این لحظه و از جایی که ایستادم مورد قضاوت من هستند .

Show...
عیار شناسی زنانه
2021-05-15

زنان به روشهای مختلف و متعدد همواره همسر خود را محک می زنند

Show...
مرد عاشق
2021-05-15

تعریف عشق حقیقی چیست ؟

Show...
مردان وفادار سرکوب و تصعید
2021-05-15

سرکوب یا تصعید ؟

Show...
هیچ بودن در آرک تایپ ها
2021-05-15

هر چقدر پُر آرک تایپ تر باشیم و آرک تایپ های بیشتری را زندگی کنیم به هیچ شدن از جایگاه همه چیز شدن نزدیک می شویم .

Show...
مردانی که بچه نمی خواهند
2021-05-16

از طریق آفرینشگری ، عشق را ثبت دفتر می نماییم .

Show...
ریشه اعتیاد بر اساس رویکرد پروفسور یونگ
2021-05-16

از دیدگاه روانشناسی یونگ ، ریشه اعتیاد قطع بودن با آنیمای وجود و عدم درک معنای زندگی است.

Show...
تعامل دو کهن الگوی مرد غایب و زن گرمابخش خانه
2021-05-16

تعامل زن هستیا تایپ و مرد هرمس تایپ در جایگاه زن و شوهر چگونه است ؟

Show...
کاربردهای آرک تایپ های آنیمایی برای زنان
2021-05-16

هر کدام از آرک تایپ های ایزدبانوان در چه موقعیتی کاربرد دارند ؟

Show...
قسمت اول / تفاوت دهندگی مادرانه و همسرانه
2021-05-16

دهندگی با انرژی مادرانه چه تفاوتی با دهندگی از جنس انرژی همسر دارد ؟

Show...
قسمت دوم / تفاوت دهندگی مادرانه و همسرانه
2021-05-16

دهندگی با انرژی مادرانه چه تفاوتی با دهندگی از جنس انرژی همسر دارد ؟

Show...
قسمت اول / آرک تایپ هفایستوس
2021-05-16

آرک تایپ هفایستوس در كارگاه صنعت و خلاقيتش چيره است و بي رقيب و تك است و منحصر به فرد. در خارج از محيط كار و كارگاهش گمگشته و دست و پا چلفتي و هول است و دست و پايش را گم مي كند . تمام ساخته ها و مخلوقات او عالي و شكوهمند و بي عيب و نقص هستند .

Show...
قسمت دوم / آرک تایپ هفایستوس
2021-05-16

آرک تایپ هفایستوس در كارگاه صنعت و خلاقيتش چيره است و بي رقيب و تك است و منحصر به فرد. در خارج از محيط كار و كارگاهش گمگشته و دست و پا چلفتي و هول است و دست و پايش را گم مي كند . تمام ساخته ها و مخلوقات او عالي و شكوهمند و بي عيب و نقص هستند .

Show...
قسمت چهارم / آلودگی با مادر
2021-05-16

پسر برای مرد شدن به فاصله گرفتن از مادر نیاز دارد ؛ در غیر این صورت هیچگاه قامتش راست نمی شود و در جنگ و شکار جامعه مردانه دوام نمی آورد و از سویی نمی تواند امنیت همسرش را تامین کند.

Show...
آشتی مرد با آنیمای درونش
2021-05-17

مرد از طریق اشراف به آنیمای درون خود به آگاهی رسیده و مردتر می شود.

Show...
امنیت احساسی درونی است
2021-05-17

امنیت مقوله ای است درونی و مغایر با آنچه که به نظر می رسد و در رفتار و گفتار و کردار همگان ناگفته پیداست موکول به حضور و وجود دیگران و این و آن و برقرار بودن یا نبودن شرایط و مختصات نیست .

Show...
سن فقط یه عددِ؟؟!!
2021-05-17

ازدواج سرآغازی بی پایان است بر تعاملات مابین دو بی نهایت ، بی نهایت انسان ، تعاملاتی که تا بی نهایت تداوم دارد و هر لحظه از آن با کوله باری از درس و تجربه همراه است ، درس از تجربه هایی که لزوما همه آنها مطلوب نظر و مطابق میل ما نیستند و ما را یارای فرار و دوری از آن ممکن نبوده و نیست و نخواهد بود ،... در این مهم دقت به مواردی هر چند غیر مهم و غیر ضروری در مسیر تجربه گری ما بسیار مؤثر است،...

Show...
با من تعامل کن
2021-05-17

حقیقتا ، همه دیگران در تعامل با من ، صرفا فقط و فقط آینه هایی هستند که به شکل مأمورانی موظف ، در حیطه پیرامون من با فواصل متفاوت قرار می گیرند.

Show...
ریشه یابی در روابط
2021-05-18

لازم است که بدانیم که هر فردی در زندگی شخصی اش و بخصوص در دوران کودکی اش چه گذشته ، چه تصویری از پدر و مادر خود دارد و این تصویر چه تاثیری در انتخاب پارتنر رابطه عاطفی و انتخاب همسر آینده اش می گذارد.

Show...
تفاوت دانایی و آگاهی
2021-05-18

مقوله آرک تایپ ها با مقوله آگاهی کاملا متفاوت است ، به همین دلیل هیچ کدام از آرک تایپ ها از منظر آگاهی بر دیگری هیچ برتری ندارد.

Show...
عقده چیست ؟
2021-05-18

عقده ها و انواع اون حقایقی هستند که برای همه ، همه جا و به انواع مختلف وجود دارد .

Show...
زنانگی و مردانگی
2021-05-18

تعریف آنیما و آنیموس چیست؟

Show...
قسمت اول / اشتغال زنان
2021-05-18

نگاهی عمیق و متفاوت در مقوله اشتغال خانم ها

Show...
قسمت دوم / اشتغال زنان
2021-05-18

نگاهی عمیق و متفاوت در مقوله اشتغال خانم ها

Show...
قسمت اول / انواع مردان در تعامل با زنان / هفایستوس
2021-05-19

در سلسله صحبت های این آلبوم صوتی ، انواع آرک تایپ های مردانه بر اساس روانشناسی یونگ و نحوه تعامل هر یک از آنها با خانم های مورد تعامل ایشان مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است .

Show...
قسمت دوم / انواع مردان در تعامل با زنان /آرس
2021-05-19

در سلسله صحبت های این آلبوم صوتی ، انواع آرک تایپ های مردانه بر اساس روانشناسی یونگ و نحوه تعامل هر یک از آنها با خانم های مورد تعامل ایشان مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است .

Show...
قسمت سوم / انواع مردان در تعامل با زنان /هرمس
2021-05-19

در سلسله صحبت های این آلبوم صوتی ، انواع آرک تایپ های مردانه بر اساس روانشناسی یونگ و نحوه تعامل هر یک از آنها با خانم های مورد تعامل ایشان مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است .

Show...
قسمت چهارم / انواع مردان در تعامل با زنان / پوزیدون
2021-05-19

در سلسله صحبت های این آلبوم صوتی ، انواع آرک تایپ های مردانه بر اساس روانشناسی یونگ و نحوه تعامل هر یک از آنها با خانم های مورد تعامل ایشان مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است .

Show...
قسمت پنجم / انواع مردان در تعامل با زنان / پرسفون
2021-05-19

در سلسله صحبت های این آلبوم صوتی ، انواع آرک تایپ های مردانه بر اساس روانشناسی یونگ و نحوه تعامل هر یک از آنها با خانم های مورد تعامل ایشان مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است .

Show...
قسمت ششم / انواع مردان در تعامل با زنان / زئوس
2021-05-19

در سلسله صحبت های این آلبوم صوتی ، انواع آرک تایپ های مردانه بر اساس روانشناسی یونگ و نحوه تعامل هر یک از آنها با خانم های مورد تعامل ایشان مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است .

Show...
قسمت هفتم / انواع مردان در تعامل با زنان / دیونسوس
2021-05-19

در سلسله صحبت های این آلبوم صوتی ، انواع آرک تایپ های مردانه بر اساس روانشناسی یونگ و نحوه تعامل هر یک از آنها با خانم های مورد تعامل ایشان مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است .

Show...
قسمت اول / آلودگی با والدین
2021-05-19

در سلسله صحبت های این آلبوم صوتی ، تعریف آلودگی و انواع آلودگی های والدین و فرزندان و تاثیرات آن مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است .

Show...
قسمت دوم / آلودگی با والدین
2021-05-19

در سلسله صحبت های این آلبوم صوتی ، تعریف آلودگی و انواع آلودگی های والدین و فرزندان و تاثیرات آن مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است .

Show...
قسمت سوم / آلودگی با والدین
2021-05-19

در سلسله صحبت های این آلبوم صوتی ، تعریف آلودگی و انواع آلودگی های والدین و فرزندان و تاثیرات آن مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است .

Show...
قسمت چهارم / آلودگی با والدین
2021-05-19

در سلسله صحبت های این آلبوم صوتی ، تعریف آلودگی و انواع آلودگی های والدین و فرزندان و تاثیرات آن مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است .

Show...
قسمت پنجم / آلودگی با والدین
2021-05-19

در سلسله صحبت های این آلبوم صوتی ، تعریف آلودگی و انواع آلودگی های والدین و فرزندان و تاثیرات آن مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است .

Show...
آرامش
2021-05-20

آرامش حقیقی چیست و چگونه و از چه طریقی می توانیم آرامش پیدا کنیم و به درک آرامش حقیقی برسیم .

Show...
قسمت اول / رفتار با کودک
2021-05-20

در سلسله صحبت های این آلبوم صوتی ،روش های صحیح تعامل با کودک و روند تربیت سازنده ایشان مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است .

Show...
رابطه آفرودیت و هرمس
2021-05-20

آیا رابطه دو آرک تایپ هرمس و آفرودیت به ازدواج می انجامد؟

Show...
قسمت دوم / رفتار با کودک
2021-05-20

در سلسله صحبت های این آلبوم صوتی ،روش های صحیح تعامل با کودک و روند تربیت سازنده ایشان مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است .

Show...
رابطه عاطفی و ازدواج
2021-05-20

ازدواج سرآغازی بی پایان است بر تعاملات مابین دو بی نهایت ، بی نهایت انسان ، تعاملاتی که تا بی نهایت تداوم دارد و هر لحظه از آن با کوله باری از درس و تجربه همراه است ، درس از تجربه هایی که لزوما همه آنها مطلوب نظر و مطابق میل ما نیستند و ما را یارای فرار و دوری از آن ممکن نبوده و نیست و نخواهد بود ، ...

Show...
رابطه عاطفی و آلودگی در روابط
2021-05-20

تعریف رابطه چیست و توجه به چه نکاتی رابطه ای سالم و بدور از انواع آلودگی را رقم می زند ؟

Show...
قسمت اول / مقوله کار از نگاه آرک تایپ ها
2021-05-20

در سلسله صحبت های این آلبوم صوتی ،رویکرد انواع آرک تایپ ها بر اساس روانشناسی یونگ در مقوله کار مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است .

Show...
قسمت دوم / مقوله کار از نگاه آرک تایپ ها
2021-05-20

در سلسله صحبت های این آلبوم صوتی ،رویکرد انواع آرک تایپ ها بر اساس روانشناسی یونگ در مقوله کار مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است .

Show...
تعامل پرسفون و دیمیتر
2021-05-20

شاکله ارتباط مادر و دختر بر اساس روانشناسی یونگ چگونه است ؟

Show...
تغییر از خودمون شروع می شه
2021-05-20

همواره سرآغاز تغییر و تحولی باشیم که قصد داریم آن را در جهان هستی ایجاد کنیم

Show...
ازدواج کلید خوشبختی
2021-05-20

همواره آگاه باشیم و بدانیم که هر یک از ما در هر لحظه، زندگی خوبی داریم و احساس خوشبختی میکنیم، این زندگی با ازدواج صحیح و اصلح، ممکن است بهتر شود و خوشبخت تر، اما حتی اگر ازدواج نکنم بازهم کماکان زندگی خوب و خوشبختی دارم. و هر لحظه با سایر ابزارهایم در مسیر تعالی ام گام برمیدارم. این قاعده ی دنیای امروز است. ازدواج هم مثل پول و سایر مادیات، خودِ خوشبختی نیست اما وسیله ای است برای رسیدن به خوشبختی و رفاه و یا افزایش کیفیت خوشبختی‌ و رشد و تعالی هر یک از ما، . . .

Show...
مردها و مردانگی هاشون
2021-05-20

مردها و مردانگی‌هاشون، این لغات چه تصاویری در ذهنتون متبادر می کنه؟ به این فکر کردین که چه شد مردهایی بسان کوه که قابل تکیه کردن بودند، تبدیل شدن به پسربچه هایی که صرفا از بغل گرم مادر پریدن تو بغل همسرانشون ، و باز هم همان رفتارهای مادرانه رو از همسرشون میخواهند؟! پس مسئولیت زندگی رو چه کسی میبایست قبول کند؟ زنها؟! شما چه فکری میکنید؟

Show...
قسمت هشتم / انواع مردان در تعامل با زنان / آپولو هفایستوس
2021-05-27

در سلسله صحبت های این آلبوم صوتی ، انواع آرک تایپ های مردانه بر اساس روانشناسی یونگ و نحوه تعامل هر یک از آنها با خانم های مورد تعامل ایشان مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است .

Show...
خرد زنانه
2021-05-27

خرد زنانه چیست؟ چگونه می توان هم زن بود و هم خردمند ؟ زن خردمند در بستر چه آرک تایپ هایی رشد می کند؟

Show...
آنیما و آنیموس
2021-05-31

درصد آنیما و آنیموس در زنان و مردان چه اندازه است ؟

Show...
مسیر رشد را کجا و چگونه شروع کنیم
2021-06-05

تا وقتی انسانیم و به کمال نرسیدیم، بایستی هر لحظه در مسیر اعتلای آگاهی مون حرکت کنیم و این داستانی است که همواره و پیوسته ادامه داره ، ... و برای بودن و موندن در این مسیر رشد و توسعه لحظه به لحظه آگاهی مون ، بایستی از همون نقطه ای که اندک آگاهی مون هست شروع به حرکت کنیم ، و نه اینکه در حوزه جهل و ناآگاهی مون بایستیم و از نقطه تاریکی مطلق ناآگاهی هامون ، حرکتمونُ شروع کنیم .

Show...
چرایی زندگی
2021-06-08

چرایی زندگی!؟! تاحالا شده چرایی و چیستی زندگی به خصوص زندگی خودتون براتون سوال باشه؟ چرا زنده ام؟ یعنی نقش من تو این زندگیِ زمینی، یک نقش اصلیِ یا فرعی... اصلا نقش فرعی داریم؟ میدونین همه ما در تابلوی زیبای آفرینش و خلقت، نقش منحصربفرد خودمون رو داریم که هیچ کسِ دیگری جز ما نمیتونست به این زیبایی این نقش رو بازی کنه؟ حتی اگر درخت.... ما در زیباترین و منحصربفردترین نقش خود؛ در حال زندگی هستیم.... پس بدرخشیم....

Show...
تکرار تجربه
2021-06-16

+تعریفت از تکرار تجربه چیه؟ -یعنی مدام هی شکست یا ناراحتی رو تجربه کردن.... +تعریفت از درس تجربه چیه؟ -شاید یه درسی مثل ریاضی یا تجربی یا جغرافی؟ +فکر میکنی اگر یکبار درس ریاضی یا تجربی یا جغرافی رو پاس کنی، دیگه تو ادامه مراحل درس خونت نباید این درسارو پاس کنی؟ یعنی فکر میکنی همون یکبار که یه درسی رو پاس کردی دیگه همه مطالب مربوط به اون درس رو تا همیشه بلدی؟ -?

Show...
اعتماد بنفس در کودک
2021-06-22

اعتماد بنفس در کودک چگونه شکل می گیرد ؟

Show...
قانون جذب
2021-06-22

قانون جذب بر چه اساسی استوار است ؟

Show...
آلودگی در رابطه
2021-06-25

آلودگی در رابطه چیست؟ به چه معناست؟ آنچه عرف آلودگی است و همه ما اون رو شنیدیم؛ آلودگی با مادر یا پدر هست... اما میدونین مقوله آلودگی خیلی گسترده است؟ مقدمه ای در مورد این مطلب...

Show...
اساس رابطه چیست ؟
2021-06-26

تاحالا به اصل و بنیان و فلسفه ارتباطی که با محیط پیرامونمون و اطرافیان و اشخاص داریم فکر کردین؟ چرا من با این آدم خاص ارتباط برقرار کردم؟ چرا آدمهایی که فلان دوستم باهاشون در ارتباط هست، از نظر من تعامل باهاشون سخته؟ همه این صحبت ها از دوستی ساده گرفته... تا رابطه عاطفی و ازدواج.... اینکه، چی میشه من تا یک زمان مشخص با یک آدمی (فارغ از جنس غیرهمجنس یا جنس هم جنس) ارتباط داریم و بعد یک مدت بدون اینکه لزوما اتفاق خاصی بین ما افتاده باشه.. دیگه دوستی و رابطه بین ما تموم میشه؟ همه اینها یک پاسخ منطقی دارند... فلسفه رابطه و ارتباط؛ نیاز و رفع نیاز است... و همه‌ی بقیه داستان براین اساس شکل میگیرد....

Show...
قسمت نهم / انواع مردان در تعامل با زنان / هادس
2021-07-02

در سلسله صحبت های این آلبوم صوتی ، انواع آرک تایپ های مردانه بر اساس روانشناسی یونگ و نحوه تعامل هر یک از آنها با خانم های مورد تعامل ایشان مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است .

Show...
قسمت اول / انواع زنان در تعامل با مردان / آفرودیت
2021-07-05

در سلسله صحبت های این آلبوم صوتی ، انواع آرک تایپ های زنانه بر اساس روانشناسی یونگ و نحوه تعامل هر یک از آنها با آقایانِ مورد تعامل ایشان مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است .

Show...
قسمت اول / انواع زنان در تعامل با مردان / آفرودیت
2021-07-06

در سلسله صحبت های این آلبوم صوتی ، انواع آرک تایپ های زنانه بر اساس روانشناسی یونگ و نحوه تعامل هر یک از آنها با آقایانِ مورد تعامل ایشان مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است .

Show...
قسمت دوم / انواع زنان در تعامل با مردان / آفرودیت / ناگفته های آفرودیت
2021-07-08

در سلسله صحبت های این آلبوم صوتی ، انواع آرک تایپ های زنانه بر اساس روانشناسی یونگ و نحوه تعامل هر یک از آنها با آقایانِ مورد تعامل ایشان مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است .

Show...
نحوه تعامل آفرودیت با سایر خانم ها
2021-07-10

رابطه آفرودیت با زنان چگونه است ؟

Show...
قسمت سوم / انواع زنان در تعامل با مردان / آفرودیت / ناگفته های آفرودیت / قسمت دوم
2021-07-12

در سلسله صحبت های این آلبوم صوتی ، انواع آرک تایپ های زنانه بر اساس روانشناسی یونگ و نحوه تعامل هر یک از آنها با آقایانِ مورد تعامل ایشان مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است .

Show...
آفرودیت و انتخابگری
2021-07-14

آیا آفرودیت انتخابگر است ؟

Show...
قسمت چهارم / انواع زنان در تعامل با مردان / آفرودیت / ناگفته های آفرودیت / قسمت سوم
2021-07-14

در سلسله صحبت های این آلبوم صوتی ، انواع آرک تایپ های زنانه بر اساس روانشناسی یونگ و نحوه تعامل هر یک از آنها با آقایانِ مورد تعامل ایشان مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است .

Show...
قسمت پنجم / انواع زنان در تعامل با مردان / آفرودیت / ناگفته های آفرودیت / قسمت چهارم
2021-07-18

در سلسله صحبت های این آلبوم صوتی ، انواع آرک تایپ های زنانه بر اساس روانشناسی یونگ و نحوه تعامل هر یک از آنها با آقایانِ مورد تعامل ایشان مورد بررسی و گفتگو قرار گرفته است .

Show...
حضور در زمان حال طولانی
2021-07-19

وقتی صحبت از زمان حال طولانی به میون میاد، برای همه ما سوال پیش میاد که زمان حال طولانی چیه؟ برای درک زمان حال و وصف این حالت باید چه کارهایی کرد؟ حضور در زمان حال مارو از آینده غافل نمیکنه؟ زمان حال طولانی ؛ زندگی در زمان حال، با نگرشی جامع به گذشته، همراه با رویکردی نافذ به آینده، . . ‌. از همیشه تا همیشه، . . .

Show...
رشد و پرورش آفرودیت ، شور زندگی
2021-07-21