گفتگو زنده
Published April 25, 2021
Episodes 24

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

گفتگو های زنده حمزه غالبی با فعالین و صاحب نظران در مورد مسایل سیاسی ایران

Available Episodes

فایل صوتی لایو حمزه غالبی و عماد بهاور در نقد اصلاحات
2020-05-24

این فایل به صورت خام و ویرایش نشده  برای آرشیو منتشر می شود..

Show...
گفتگو حمزه غالبی با عماد بهاور در نقد اصلاحات قسمت اول
2020-05-24

فایل صوتی ویرایش نشده و خام برای آرشیو

Show...
گفتگوی حمزه غالبی با حسین نقاشی در نقد اصلاحات - قسمت اول
2020-05-24

فایل صوتی خام و ویرایش نشده برای آرشیو

Show...
گفتگوی حمزه غالبی با حسین نقاشی در نقد اصلاحات - قسمت دوم
2020-05-24

فایل صوتی خام و ویرایش نشده برای آرشیو

Show...
گفتگو حمزه غالبی و عماد بهاور در نقد اصلاحات- قسمت دوم
2020-05-25

فایل صوتی خام و ویرایش نشده برای آرشیو

Show...
گفتگو با وحید یامین پور
2020-06-13

فایل صوتی ویرایش نشده و خام جلسه سوم نقد اصلاحات در گفتگو با وحید یامین‌پور نویسنده و فعال رسانه ای اصولگر. https://live.ghalebi.fr/

Show...
گفتگو با ساجده عرب سرخی
2020-06-20

فایل صوتی ویرایش نشده و خام جلسه چهارم نقد اصلاحات در گفتگو با ساجده عرب سرخی نویسنده و عضو شورای مرکزی حزب اصلاحطلب اتحاد ملت. https://live.ghalebi.fr/

Show...
گفتگو با علی جمالی
2020-06-27

فایل صوتی ویرایش نشده جلسه پنجم گفتگوی زنده در نقد اصلاحات با علی جمالی عضو شورای مرکزی و رئیس ستاد انتخابات حزب کارگزاران سازندگی در مجلس شورای اسلامی https://live.ghalebi.fr/

Show...
گفتگوی حمزه غالبی با محمد صالح مفتاح
2020-07-25

جلسه ششم نقد اصلاحات در گفتگوی زنده با محمدصالح مفتاح فعال اصولگرا (نزدیک به دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی) و عضو شورای مرکزی‏ جمعیت پیشرفت و عدالت

Show...
گفتگو با وحید اشتری - قسمت اول
2020-07-25

جلسه هفتم نقد اصلاحات در گفتگوی زنده با وحید اشتری عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالتخواه

Show...
گفتگو با وحید اشتری -قسمت دوم
2020-07-25

جلسه هفتم نقد اصلاحات در گفتگوی زنده با وحید اشتری عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالتخواه

Show...
گفتگو با نسیم نوروزی قسمت اول
2020-08-01

جلسه هشتم گفتگوی زنده در نقد اصلاحات با نسیم نوروزی استاد مدعو دانشگاه کونکوردیا با تمرکز تحقیقاتی فلسفه روی زمان و استعمار. آرشیو گفتکو ها رمی توانید از آدرس زیر دنبال کنید: https://live.ghalebi.fr/

Show...
گفتگو با نسیم نوروزی قسمت دوم
2020-08-01

جلسه هشتم گفتگوی زنده در نقد اصلاحات با نسیم نوروزی استاد مدعو دانشگاه کونکوردیا با تمرکز تحقیقاتی فلسفه روی زمان و استعمار. آرشیو گفتکو ها رمی توانید از آدرس زیر دنبال کنید: https://live.ghalebi.fr/

Show...
گفتگو با نسیم نوروزی
2020-08-03

جلسه هشتم گفتگوی زنده در نقد اصلاحات با نسیم نوروزی استاد مدعو دانشگاه کونکوردیا با تمرکز تحقیقاتی فلسفه روی زمان و استعمار.

Show...
نقد گفتگو حمزه غالبی و نسیم نوروزی در با استعمار
2020-08-31

 " میز گفتگوی ایرانیان" در هفدهمین گفتگوی مجازی خوب به نقد گفتگو حمزه غالبی و نسیم نوروزی در باب استعمار پرداخته اند.

Show...
گفتگوی حمزه غالبی با محمد رضا جلایی پور
2020-12-19

فصل دوم، گفتگوی اول با محمدرضا جلائی‌پور در فصل دوم گفتگوها از صاحبنظران خواهم پرسید به نظرشان سه چالش اصلی کشور چیست و آنها از چه راه حلی در مواجه با این چالش‌ها دفاع می‌کنند. http://live.ghalebi.fr

Show...
گفتگو حمزه غالبی با مهدی موحدی
2021-01-02

گفتگو دوم از فصل دوم با مهدی موحدی بکنظر، اقتصاددان و نامزد جنبش عدالت‌خواه برای مجلس شورای اسلامی از حوزه تهران. http://live.ghalebi.fr

Show...
گفتگوی حمزه غالبی با حسین نورانی نژاد
2021-01-16

گفتگو سوم از فصل دوم با حسین نورانی ‌نژاد سخنگوی حزب اتحاد ملت ( بزرگترین حزب اصلاح‌طلب کشور)  در فصل دوم گفتگوها از صاحبنظران می پرسم بنظرشان سه چالش اصلی کشور چیست و آنها از چه راه حلی در مواجه با این چالش‌ها دفاع می‌کنند. http://live.ghalebi.fr

Show...
گفتگو حمزه غالبی با سید حسین شهرستانی
2021-01-30

گفتگو چهارم از فصل دوم با سید حسین شهرستانی مدیر گروه هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی    در فصل دوم گفتگوها از صاحبنظران می‌پرسم بنظرشان سه چالش اصلی کشور چیست و آنها از چه راه حلی در مواجه با این چالش‌ها دفاع می‌کنند. live.ghalebi.fr

Show...
گفتگو حمزه غالبی و احسان منصوری
2021-02-13

گفتگو پنجم از فصل دوم با احسان منصوری فعال سابق دانشجویی و سردبیر کانال تحلیلی «ایران ما» در فصل دوم گفتگوها از صاحبنظران می پرسم بنظرشان سه چالش اصلی کشور چیست و آنها از چه راه حلی در مواجه با این چالش‌ها دفاع می‌کنند.

Show...
گفتگو حمزه غالبی و فرشاد مهدی پور
2021-02-27

گفتگو ششم از فصل دوم با فرشاد مهدی‌پور دانش‌آموخته سیاستگذاری فرهنگی، استادیار و رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  در فصل دوم گفتگوها از صاحبنظران می پرسم بنظرشان سه چالش اصلی کشور چیست و آنها از چه راه حلی در مواجه با این چالش‌ها دفاع می‌کنند.

Show...
گفتگو حمزه غالبی و شهاب تقی پور
2021-03-27

گفتگو هفتم از فصل دوم با شهاب تقی‌پور پژوهشگر مطالعات پسااستعمارگرایی، دانش‌آموخته جامعه‌شناسی دانشگاه علامه و مطالعات خاورمیانه دانشگاه نیویورک در فصل دوم گفتگوها از صاحبنظران می پرسم بنظرشان سه چالش اصلی کشور چیست و آنها از چه راه حلی در مواجه با این چالش‌ها دفاع می‌کنند.

Show...
گفتگوی حمزه غالبی با حسین دهقان
2021-04-05

فایل صوتی گفتگو با دکتر حسین دهقان مشاور فرمانده کل قوا در حوزه صنایع دفاعی در رابطه با برنامه‌های ایشان برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰

Show...
فایل صوتی گفتگو سعید لیلاز با جواد ظریف
2021-04-25

فایل صوتی گفتگو سعید لیلاز با جواد ظریف در چارچوب تاریخ گفتگو شفاهی

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

فایل صوتی لایو حمزه غالبی و عماد بهاور در نقد اصلاحات
2020-05-24

این فایل به صورت خام و ویرایش نشده  برای آرشیو منتشر می شود..

Show...
گفتگو حمزه غالبی با عماد بهاور در نقد اصلاحات قسمت اول
2020-05-24

فایل صوتی ویرایش نشده و خام برای آرشیو

Show...
گفتگوی حمزه غالبی با حسین نقاشی در نقد اصلاحات - قسمت اول
2020-05-24

فایل صوتی خام و ویرایش نشده برای آرشیو

Show...
گفتگوی حمزه غالبی با حسین نقاشی در نقد اصلاحات - قسمت دوم
2020-05-24

فایل صوتی خام و ویرایش نشده برای آرشیو

Show...
گفتگو حمزه غالبی و عماد بهاور در نقد اصلاحات- قسمت دوم
2020-05-25

فایل صوتی خام و ویرایش نشده برای آرشیو

Show...
گفتگو با وحید یامین پور
2020-06-13

فایل صوتی ویرایش نشده و خام جلسه سوم نقد اصلاحات در گفتگو با وحید یامین‌پور نویسنده و فعال رسانه ای اصولگر. https://live.ghalebi.fr/

Show...
گفتگو با ساجده عرب سرخی
2020-06-20

فایل صوتی ویرایش نشده و خام جلسه چهارم نقد اصلاحات در گفتگو با ساجده عرب سرخی نویسنده و عضو شورای مرکزی حزب اصلاحطلب اتحاد ملت. https://live.ghalebi.fr/

Show...
گفتگو با علی جمالی
2020-06-27

فایل صوتی ویرایش نشده جلسه پنجم گفتگوی زنده در نقد اصلاحات با علی جمالی عضو شورای مرکزی و رئیس ستاد انتخابات حزب کارگزاران سازندگی در مجلس شورای اسلامی https://live.ghalebi.fr/

Show...
گفتگوی حمزه غالبی با محمد صالح مفتاح
2020-07-25

جلسه ششم نقد اصلاحات در گفتگوی زنده با محمدصالح مفتاح فعال اصولگرا (نزدیک به دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی) و عضو شورای مرکزی‏ جمعیت پیشرفت و عدالت

Show...
گفتگو با وحید اشتری - قسمت اول
2020-07-25

جلسه هفتم نقد اصلاحات در گفتگوی زنده با وحید اشتری عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالتخواه

Show...
گفتگو با وحید اشتری -قسمت دوم
2020-07-25

جلسه هفتم نقد اصلاحات در گفتگوی زنده با وحید اشتری عضو سابق شورای مرکزی جنبش عدالتخواه

Show...
گفتگو با نسیم نوروزی قسمت اول
2020-08-01

جلسه هشتم گفتگوی زنده در نقد اصلاحات با نسیم نوروزی استاد مدعو دانشگاه کونکوردیا با تمرکز تحقیقاتی فلسفه روی زمان و استعمار. آرشیو گفتکو ها رمی توانید از آدرس زیر دنبال کنید: https://live.ghalebi.fr/

Show...
گفتگو با نسیم نوروزی قسمت دوم
2020-08-01

جلسه هشتم گفتگوی زنده در نقد اصلاحات با نسیم نوروزی استاد مدعو دانشگاه کونکوردیا با تمرکز تحقیقاتی فلسفه روی زمان و استعمار. آرشیو گفتکو ها رمی توانید از آدرس زیر دنبال کنید: https://live.ghalebi.fr/

Show...
گفتگو با نسیم نوروزی
2020-08-03

جلسه هشتم گفتگوی زنده در نقد اصلاحات با نسیم نوروزی استاد مدعو دانشگاه کونکوردیا با تمرکز تحقیقاتی فلسفه روی زمان و استعمار.

Show...
نقد گفتگو حمزه غالبی و نسیم نوروزی در با استعمار
2020-08-31

 " میز گفتگوی ایرانیان" در هفدهمین گفتگوی مجازی خوب به نقد گفتگو حمزه غالبی و نسیم نوروزی در باب استعمار پرداخته اند.

Show...
گفتگوی حمزه غالبی با محمد رضا جلایی پور
2020-12-19

فصل دوم، گفتگوی اول با محمدرضا جلائی‌پور در فصل دوم گفتگوها از صاحبنظران خواهم پرسید به نظرشان سه چالش اصلی کشور چیست و آنها از چه راه حلی در مواجه با این چالش‌ها دفاع می‌کنند. http://live.ghalebi.fr

Show...
گفتگو حمزه غالبی با مهدی موحدی
2021-01-02

گفتگو دوم از فصل دوم با مهدی موحدی بکنظر، اقتصاددان و نامزد جنبش عدالت‌خواه برای مجلس شورای اسلامی از حوزه تهران. http://live.ghalebi.fr

Show...
گفتگوی حمزه غالبی با حسین نورانی نژاد
2021-01-16

گفتگو سوم از فصل دوم با حسین نورانی ‌نژاد سخنگوی حزب اتحاد ملت ( بزرگترین حزب اصلاح‌طلب کشور)  در فصل دوم گفتگوها از صاحبنظران می پرسم بنظرشان سه چالش اصلی کشور چیست و آنها از چه راه حلی در مواجه با این چالش‌ها دفاع می‌کنند. http://live.ghalebi.fr

Show...
گفتگو حمزه غالبی با سید حسین شهرستانی
2021-01-30

گفتگو چهارم از فصل دوم با سید حسین شهرستانی مدیر گروه هنر پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی    در فصل دوم گفتگوها از صاحبنظران می‌پرسم بنظرشان سه چالش اصلی کشور چیست و آنها از چه راه حلی در مواجه با این چالش‌ها دفاع می‌کنند. live.ghalebi.fr

Show...
گفتگو حمزه غالبی و احسان منصوری
2021-02-13

گفتگو پنجم از فصل دوم با احسان منصوری فعال سابق دانشجویی و سردبیر کانال تحلیلی «ایران ما» در فصل دوم گفتگوها از صاحبنظران می پرسم بنظرشان سه چالش اصلی کشور چیست و آنها از چه راه حلی در مواجه با این چالش‌ها دفاع می‌کنند.

Show...
گفتگو حمزه غالبی و فرشاد مهدی پور
2021-02-27

گفتگو ششم از فصل دوم با فرشاد مهدی‌پور دانش‌آموخته سیاستگذاری فرهنگی، استادیار و رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  در فصل دوم گفتگوها از صاحبنظران می پرسم بنظرشان سه چالش اصلی کشور چیست و آنها از چه راه حلی در مواجه با این چالش‌ها دفاع می‌کنند.

Show...
گفتگو حمزه غالبی و شهاب تقی پور
2021-03-27

گفتگو هفتم از فصل دوم با شهاب تقی‌پور پژوهشگر مطالعات پسااستعمارگرایی، دانش‌آموخته جامعه‌شناسی دانشگاه علامه و مطالعات خاورمیانه دانشگاه نیویورک در فصل دوم گفتگوها از صاحبنظران می پرسم بنظرشان سه چالش اصلی کشور چیست و آنها از چه راه حلی در مواجه با این چالش‌ها دفاع می‌کنند.

Show...
گفتگوی حمزه غالبی با حسین دهقان
2021-04-05

فایل صوتی گفتگو با دکتر حسین دهقان مشاور فرمانده کل قوا در حوزه صنایع دفاعی در رابطه با برنامه‌های ایشان برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰

Show...
فایل صوتی گفتگو سعید لیلاز با جواد ظریف
2021-04-25

فایل صوتی گفتگو سعید لیلاز با جواد ظریف در چارچوب تاریخ گفتگو شفاهی

Show...

Latest Episode