یکی بود یکی نبود - Yeki Bood Yeki Nabood
Published July 30, 2020
Episodes 13

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

دوست دارین قصه بشنوین؟ داستان‌های زیر گنبد کبود؟ وقتی یکی بود و یکی نبود؟ قصه‌هایی از جنس روزگاران مختلف و ساخته و پرداخته ذهن آدم‌ها؛ آدم‌هایی که در جست‌و‌جوی دنیایی بهتر، خود را به رویاها می‌سپردند و به سراسر جهان سر می‌کشیدند. هم برای سرگرمی و هم کمی دور شدن از دنیای واقعی و نزدیکی به سرزمین رویا و خیال.بسیاری از واقعیت‌های امروز جهان هم از رویاهای آدمی شروع شده ؛ پا گذاشتن به کرات دیگر، همان کاری که شازده کوچولو کرد. رفتن به زیر دریاها، کاری که ژول ورن کرد، سبز کردن جهان، با سرانگشت کودک سبز انگشتی، دوستی با حیوانات، مثل دوستی کبوتر و مورچه، همدل شدن با پریان دریایی، مثل ساراهای دشت مغان، بیرون آوردن آدم از دل چوب، مثل پینوکیو....و خیلی داستان‌های دیگر.و همه اینها برای اینکه رویای زندگی بهتری داشته باشیم. تا زمانی هم که رویا داشته باشیم، همه چیز ممکن است. پس منتظر قصه‌های ما باشید.

Available Episodes

یکی بود یکی نبود: قسمت اول - کبوتر و مورچه
2020-05-07

کبوتر بزرگ تر از مورچه ست.. اینا میتونن به هم کمک کنن؟ چطوری؟ این داستان رو بشنوین تا ببینین کمک کردن، بزرگی و کوچکی نمی شناسه…

Show...
یکی بود یکی نبود: قسمت دوم - خورشید
2020-05-14

فکر کردین اگر یه روز خورشید طلوع نکنه چی میشه؟ خب با ما همراه باشید تا ببینین چی میشه.

Show...
یکی بود یکی نبود: قسمت سوم - سارای باوفا
2020-05-21

برنامه رادیویی یکی بود یکی نبود - ۱ خرداد ۹۹ - ۲۱ مه در آذربایجان، دختری زندگی می کرد به نام سارا که داستان زندگیش، سال های سال، ورد زبون آدم ها بوده و هست، چرا؟ زندگی سارا رو با هم دنبال کنین.

Show...
یکی بود یکی نبود: قسمت چهارم - سارای زیبا
2020-05-28

گوزل و ساروان عاشق هم شدن، عروسی کردن ، بعد هم صاحب دختری شدن به نام سارا. اونها خوشبخت می شدن اگر....چه اتفاقی افتاد که ما رسیدیم به اگر؟ خب با ما همراه باشید تا ببینین چی میشه...

Show...
یکی بود یکی نبود: قسمت پنجم - زال دستان
2020-06-04

سام نریمان، حاکم زابلستان، پهلوانی پرآوازه و دلاور بود. او در زندگی همه چیز داشت الا فرزند، تا عاقبت روزی باخبر شد که فرزندی در راه دارد؛ این خبر باعث خوشحالی همه شد تا روزی که کودک به دنیا آمد و....

Show...
یکی بود یکی نبود: قسمت ششم - سیاوش در آتش
2020-06-11

سیاوش فرزند کیکاووس شاه بود و پرورده رستم دستان.او علاوه بر داشتن همه مهارت ها، بسیار هم زیبا بود و زنان زیادی عاشق او می شدند تا اینکه... با هم بشنویم...

Show...
یکی بود یکی نبود: قسمت هفتم - پینوکیو
2020-06-18

پينوكيو داستان زندگي پسری است كه در يك كارگاه نجاری و از تكه‌ای چوب ساخته شد. سازنده او نجار پیری به نام پدر ژپتو بود ؛ پيرمردی كه هميشه آرزو داشت فرزندی داشته باشد. اما چطور صاحب اين فرزند شد ؟ داستان را دنبال كنيد.

Show...
یکی بود یکی نبود: قسمت هشتم - حسن کچل
2020-06-25

مردی شیپورزن بود، آقای شیپورچی تو میدون مشق، شیپور ایست خبر دار می زد اما شبا توی خونه اش واسه اهل خونه آهنگ حال دار می زد. چرا؟ چونکه زنش بی بی خانم حامله بود. آقا شیپورزنه آرزو می کرد که زنش پسر بزاد، پسری کاکل زری. اما از بخت بدش پسره بی کاکل شد....

Show...
یکی بود یکی نبود: قسمت نهم - گردآفرید
2020-07-02

گردآفرید که وارد جبهه جنگ شد، نیروهای ایرانی جان تازه ای گرفتند ، جنگ دوباره بالا گرفت. گردآفرید می جنگید و شمشیر می زد و جلو می رفت تا رسید به سهراب. حالا مبارزه آنان رو در رو شده بود. حدس می‌زنید چه کسی برنده این نبرد خواهد بود؟ داستان را دنبال كنيد.

Show...
یکی بود یکی نبود: قسمت دهم - گوسفند سرآشپز
2020-07-09

كلوتيلد يك گوسفنده كه يك آرزو بيشتر نداره: سرآشپز شدن. چطوری؟ داستان رو دنبال كنيد.

Show...
یکی بود یکی نبود: قسمت یازدهم - پرنده
2020-07-16

هارك پير جنگلبان است. همه عمر او در طبيعت و در كنار پرندگان گذشته؛حالا مرگ از راه رسيده. ولي او با مرگ نمي رود. چرا؟ قصه او را با ما بشنويد.

Show...
یکی بود یکی نبود: قسمت دوازده - لباس شاه
2020-07-23

در يک سرزمين دور شاهی زندگي می‌كرد كه بايد هر روز لباسی نو برايش مي دوختند تا اينكه....ديگر لباسی در كار نبود. چي شد؟ داستان رو گوش کنید..

Show...
یکی بود یکی نبود: قسمت سیزده- آقا بودوقک
2020-07-30

آقا بودوقک، پسربازيگوش، روزی در منقار يك پليكان به شهر موسيقی می رود. او در سالن كنسرت آن شهر همراه قورباغه‌اش گير می افتد اما....

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

یکی بود یکی نبود: قسمت اول - کبوتر و مورچه
2020-05-07

کبوتر بزرگ تر از مورچه ست.. اینا میتونن به هم کمک کنن؟ چطوری؟ این داستان رو بشنوین تا ببینین کمک کردن، بزرگی و کوچکی نمی شناسه…

Show...
یکی بود یکی نبود: قسمت دوم - خورشید
2020-05-14

فکر کردین اگر یه روز خورشید طلوع نکنه چی میشه؟ خب با ما همراه باشید تا ببینین چی میشه.

Show...
یکی بود یکی نبود: قسمت سوم - سارای باوفا
2020-05-21

برنامه رادیویی یکی بود یکی نبود - ۱ خرداد ۹۹ - ۲۱ مه در آذربایجان، دختری زندگی می کرد به نام سارا که داستان زندگیش، سال های سال، ورد زبون آدم ها بوده و هست، چرا؟ زندگی سارا رو با هم دنبال کنین.

Show...
یکی بود یکی نبود: قسمت چهارم - سارای زیبا
2020-05-28

گوزل و ساروان عاشق هم شدن، عروسی کردن ، بعد هم صاحب دختری شدن به نام سارا. اونها خوشبخت می شدن اگر....چه اتفاقی افتاد که ما رسیدیم به اگر؟ خب با ما همراه باشید تا ببینین چی میشه...

Show...
یکی بود یکی نبود: قسمت پنجم - زال دستان
2020-06-04

سام نریمان، حاکم زابلستان، پهلوانی پرآوازه و دلاور بود. او در زندگی همه چیز داشت الا فرزند، تا عاقبت روزی باخبر شد که فرزندی در راه دارد؛ این خبر باعث خوشحالی همه شد تا روزی که کودک به دنیا آمد و....

Show...
یکی بود یکی نبود: قسمت ششم - سیاوش در آتش
2020-06-11

سیاوش فرزند کیکاووس شاه بود و پرورده رستم دستان.او علاوه بر داشتن همه مهارت ها، بسیار هم زیبا بود و زنان زیادی عاشق او می شدند تا اینکه... با هم بشنویم...

Show...
یکی بود یکی نبود: قسمت هفتم - پینوکیو
2020-06-18

پينوكيو داستان زندگي پسری است كه در يك كارگاه نجاری و از تكه‌ای چوب ساخته شد. سازنده او نجار پیری به نام پدر ژپتو بود ؛ پيرمردی كه هميشه آرزو داشت فرزندی داشته باشد. اما چطور صاحب اين فرزند شد ؟ داستان را دنبال كنيد.

Show...
یکی بود یکی نبود: قسمت هشتم - حسن کچل
2020-06-25

مردی شیپورزن بود، آقای شیپورچی تو میدون مشق، شیپور ایست خبر دار می زد اما شبا توی خونه اش واسه اهل خونه آهنگ حال دار می زد. چرا؟ چونکه زنش بی بی خانم حامله بود. آقا شیپورزنه آرزو می کرد که زنش پسر بزاد، پسری کاکل زری. اما از بخت بدش پسره بی کاکل شد....

Show...
یکی بود یکی نبود: قسمت نهم - گردآفرید
2020-07-02

گردآفرید که وارد جبهه جنگ شد، نیروهای ایرانی جان تازه ای گرفتند ، جنگ دوباره بالا گرفت. گردآفرید می جنگید و شمشیر می زد و جلو می رفت تا رسید به سهراب. حالا مبارزه آنان رو در رو شده بود. حدس می‌زنید چه کسی برنده این نبرد خواهد بود؟ داستان را دنبال كنيد.

Show...
یکی بود یکی نبود: قسمت دهم - گوسفند سرآشپز
2020-07-09

كلوتيلد يك گوسفنده كه يك آرزو بيشتر نداره: سرآشپز شدن. چطوری؟ داستان رو دنبال كنيد.

Show...
یکی بود یکی نبود: قسمت یازدهم - پرنده
2020-07-16

هارك پير جنگلبان است. همه عمر او در طبيعت و در كنار پرندگان گذشته؛حالا مرگ از راه رسيده. ولي او با مرگ نمي رود. چرا؟ قصه او را با ما بشنويد.

Show...
یکی بود یکی نبود: قسمت دوازده - لباس شاه
2020-07-23

در يک سرزمين دور شاهی زندگي می‌كرد كه بايد هر روز لباسی نو برايش مي دوختند تا اينكه....ديگر لباسی در كار نبود. چي شد؟ داستان رو گوش کنید..

Show...
یکی بود یکی نبود: قسمت سیزده- آقا بودوقک
2020-07-30

آقا بودوقک، پسربازيگوش، روزی در منقار يك پليكان به شهر موسيقی می رود. او در سالن كنسرت آن شهر همراه قورباغه‌اش گير می افتد اما....

Show...

Latest Episode