Banouye Sarzamine Man | پادکست بانوی سرزمین من
Published March 6, 2020
Episodes 11

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

داستانهایی از تزقیات زنان ایرانی

Available Episodes

بانوی سرزمین من (۳۹) – روز جهانی بدون دخانیات
2019-05-31

روز جهانی بدون دخانیات و یا به تعبیری روز جهانی بدون تنباکو، عنوان روزیست مصادف با ۳۱ ماه مه، که هر سال در سرتا سر دنیا در چنین روزی ، از مردم دنیا خواسته میشه که در این بازه زمانی بیست و چهار ساعته از مصرف دخانیات پرهیز کنند.

Show...
بانوی سرزمین من (۴۱) – نوسازی عالم و جوانان
2019-07-12

شکی نیست که در گوشه گوشه این جهان، جوانان یکی از عوامل مهم تغییر و حرکت به سوی آینده ای روشنند.

Show...
بانوی سرزمین من (۴۲) – تفکرات نژادی مانعی در جهت صلح
2019-07-26

مطالعات علمی ثابت کرده که تنفر نژادی، امری غریزی و ذاتی نیست چرا که کودکان ۴ تا ۵ ساله، فارغ از هر گونه توجهی به رنگ پوست و یا مشخصات بدنی، با یکدیگر دوست بوده و با هم بازی می‌کنند، و تنها در تماس با فرهنگ قومی است که به تعصب نژادی گرفتار می‌شوند. بر طبق

Show...
بانوی سرزمین من (۴۴) – ساختن یک دنیای بهتر با جوانان
2019-09-06

Show...
بانوی سرزمین من (۴۵) – صلح از حرف تا عمل
2019-09-20

هرسال روز ۲۱ سپتامبر به عنوان روز جهانی صلح شناخته میشود به اعتقاد بهائیان این انقلاباتی که عالم انسانی به سرعت با آن رو به رو می شود سبب نابودی تمدّن بشری نمی گردد بلکه باعث بروز قوای مکنونه در حقیقت انسانیست. بنا به اعتقاد بهائیان ، در راستای تحقق وحدت

Show...
بانوی سرزمین من (۴۶) – روزی به یاد حیوانات
2019-10-04

دوازدهم مهرماه، یا چهارم اکتبر را روز جهانی حیوانات نام گذاری کرده اند، چنین گفته شده که روز جهانی حیوانات در سال ۱۹۳۱ میلادی در کنوانسیون زیست شناسان در فلورانس و به منظور شناساندن گونه‌های در خطر انقراض در نظر گرفته شد.

Show...
بانوی سرزمین من (۴۸) - بازسازی جهانی تازه
2019-11-22

بی تردید خشونت علیه زنان یک مساله جهانی است، معضلی گسترده که هر ساله میلیون ها نفر را تحت تاثیر خود قرار می دهد، جامعه جهانی بهائی در بیانیه خود خطاب به کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد، با بهره‌گیری از تجربه جامعه بهائی در زمینه آموزش و پرورش، از ارتباط آ

Show...
بانوی سرزمین من (۴۹) - دین مشوقی برای تغییر اجتماعی
2020-01-17

آیا می شود دین را عاملی مشوق برای ایجاد تغییر اجتماعی دونست؟ و یا چگونه می توان ارتباط عمیق میان دین و تغییر اجتماعیِ سازنده را توضیح داد؟ سرویس خبری جامعه بهائی از گفتگویی غیر رسمی در پایتخت کنگو خبر میده، که چگونه این گفتگو به یک مکالمه پرشور درباره

Show...
بانوی سرزمین من (۵۰) - جایگاهی برابر برای زنان
2020-02-14

همواره شاهد آن بودیم که در سده های متمادی، جنسیت زنان سبب دوری آنان از مشارکت در فعالیت های علمی شده، روز یازدهم فوریه روز جهانی مشارکت زنان در علم بود، یعنی روزی که به نقش زنان نه تنها به عنوان مصرف کنندگان دانش بلکه به عنوان تولید کنندگان علم توجه میشه

Show...
بانوی سرزمین من (۵۱) - مسیر تحولات بشری، سازندگی یا تخریب
2020-02-28

تغییر وتحول لزوم ذاتی طبیعته و شواهد حاکی از اونه که ساختار اجتماعی در معرض تغییرات بی وقفه است و جوامع به عنوان یک پدیده رو به تغییر هر لحظه در حال دگرگونی و تغییرهستند. ولی آیا سیر حوادث در جوامع بشری مسیر مشخصی را طی میکنه و تاریخ، هدف معینی داره؟

Show...
بانوی سرزمین من (۵۲) - کمیسیونی برای مقام زن نهادی
2020-03-06

کمیسیونی برای مقام زن نهادی وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحده که از سال ۱۹۴۶ میلادی با هدف برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان تشکیل شده. جامعه جهانی بهائی نیز در زمینه همکاری با این کمیسیون سابقه طولانی داره، به طور مثال آن چنان که در خ

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

بانوی سرزمین من (۳۹) – روز جهانی بدون دخانیات
2019-05-31

روز جهانی بدون دخانیات و یا به تعبیری روز جهانی بدون تنباکو، عنوان روزیست مصادف با ۳۱ ماه مه، که هر سال در سرتا سر دنیا در چنین روزی ، از مردم دنیا خواسته میشه که در این بازه زمانی بیست و چهار ساعته از مصرف دخانیات پرهیز کنند.

Show...
بانوی سرزمین من (۴۱) – نوسازی عالم و جوانان
2019-07-12

شکی نیست که در گوشه گوشه این جهان، جوانان یکی از عوامل مهم تغییر و حرکت به سوی آینده ای روشنند.

Show...
بانوی سرزمین من (۴۲) – تفکرات نژادی مانعی در جهت صلح
2019-07-26

مطالعات علمی ثابت کرده که تنفر نژادی، امری غریزی و ذاتی نیست چرا که کودکان ۴ تا ۵ ساله، فارغ از هر گونه توجهی به رنگ پوست و یا مشخصات بدنی، با یکدیگر دوست بوده و با هم بازی می‌کنند، و تنها در تماس با فرهنگ قومی است که به تعصب نژادی گرفتار می‌شوند. بر طبق

Show...
بانوی سرزمین من (۴۴) – ساختن یک دنیای بهتر با جوانان
2019-09-06

Show...
بانوی سرزمین من (۴۵) – صلح از حرف تا عمل
2019-09-20

هرسال روز ۲۱ سپتامبر به عنوان روز جهانی صلح شناخته میشود به اعتقاد بهائیان این انقلاباتی که عالم انسانی به سرعت با آن رو به رو می شود سبب نابودی تمدّن بشری نمی گردد بلکه باعث بروز قوای مکنونه در حقیقت انسانیست. بنا به اعتقاد بهائیان ، در راستای تحقق وحدت

Show...
بانوی سرزمین من (۴۶) – روزی به یاد حیوانات
2019-10-04

دوازدهم مهرماه، یا چهارم اکتبر را روز جهانی حیوانات نام گذاری کرده اند، چنین گفته شده که روز جهانی حیوانات در سال ۱۹۳۱ میلادی در کنوانسیون زیست شناسان در فلورانس و به منظور شناساندن گونه‌های در خطر انقراض در نظر گرفته شد.

Show...
بانوی سرزمین من (۴۸) - بازسازی جهانی تازه
2019-11-22

بی تردید خشونت علیه زنان یک مساله جهانی است، معضلی گسترده که هر ساله میلیون ها نفر را تحت تاثیر خود قرار می دهد، جامعه جهانی بهائی در بیانیه خود خطاب به کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد، با بهره‌گیری از تجربه جامعه بهائی در زمینه آموزش و پرورش، از ارتباط آ

Show...
بانوی سرزمین من (۴۹) - دین مشوقی برای تغییر اجتماعی
2020-01-17

آیا می شود دین را عاملی مشوق برای ایجاد تغییر اجتماعی دونست؟ و یا چگونه می توان ارتباط عمیق میان دین و تغییر اجتماعیِ سازنده را توضیح داد؟ سرویس خبری جامعه بهائی از گفتگویی غیر رسمی در پایتخت کنگو خبر میده، که چگونه این گفتگو به یک مکالمه پرشور درباره

Show...
بانوی سرزمین من (۵۰) - جایگاهی برابر برای زنان
2020-02-14

همواره شاهد آن بودیم که در سده های متمادی، جنسیت زنان سبب دوری آنان از مشارکت در فعالیت های علمی شده، روز یازدهم فوریه روز جهانی مشارکت زنان در علم بود، یعنی روزی که به نقش زنان نه تنها به عنوان مصرف کنندگان دانش بلکه به عنوان تولید کنندگان علم توجه میشه

Show...
بانوی سرزمین من (۵۱) - مسیر تحولات بشری، سازندگی یا تخریب
2020-02-28

تغییر وتحول لزوم ذاتی طبیعته و شواهد حاکی از اونه که ساختار اجتماعی در معرض تغییرات بی وقفه است و جوامع به عنوان یک پدیده رو به تغییر هر لحظه در حال دگرگونی و تغییرهستند. ولی آیا سیر حوادث در جوامع بشری مسیر مشخصی را طی میکنه و تاریخ، هدف معینی داره؟

Show...
بانوی سرزمین من (۵۲) - کمیسیونی برای مقام زن نهادی
2020-03-06

کمیسیونی برای مقام زن نهادی وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحده که از سال ۱۹۴۶ میلادی با هدف برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان تشکیل شده. جامعه جهانی بهائی نیز در زمینه همکاری با این کمیسیون سابقه طولانی داره، به طور مثال آن چنان که در خ

Show...

Latest Episode