behamin.sadegy
Category Education
Published January 23, 2021
Episodes 4

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

موفقیت آسان‌، همزمان در همه‌ی جنبه‌های زندگی

Available Episodes

۱- آیا واقعا «نابرده رنج‌، گنج میسّر نمی‌شود»؟!
2020-11-10

پادکست به‌همین‌سادگی

Show...
۲- قانون بیماری‌، قانون شفا
2020-11-21

ابراهیم هستم از به‌همین‌سادگی. امروز اول آذرماه ۱۳۹۹هست و قصد دارم که در مورد تجربیات شخصی‌ای که در مورد بیماری و شفا دارم صحبت کنم. موضوع این پادکست‌، «قانون بیماری‌، قانون شفا» هست که دعوتت می‌کنم که به تجربه‌ی من به عنوان کسی که ۱۲ سال با بیماری ام‌...

Show...
۳- خارج از کنترل
2020-12-12

امروز بیستم دی‌ماه ۱۳۹۹هست و موضوع اپیزود‌ سوم، «خارج از کنترل» هست که در ادامه‌ی اپیزود دوم پادکست به‌همین‌سادگی هست. اگر اپیزود دوم رو گوش نکردید‌، توصیه می‌کنم که ابتدا اون رو گوش کنید که از نظر درک داستان‌، کمکتون می‌تونه بکنه.

Show...
۴- آیا خدای همه به یک اندازه بزرگ است؟
2021-01-15

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

۱- آیا واقعا «نابرده رنج‌، گنج میسّر نمی‌شود»؟!
2020-11-10

پادکست به‌همین‌سادگی

Show...
۲- قانون بیماری‌، قانون شفا
2020-11-21

ابراهیم هستم از به‌همین‌سادگی. امروز اول آذرماه ۱۳۹۹هست و قصد دارم که در مورد تجربیات شخصی‌ای که در مورد بیماری و شفا دارم صحبت کنم. موضوع این پادکست‌، «قانون بیماری‌، قانون شفا» هست که دعوتت می‌کنم که به تجربه‌ی من به عنوان کسی که ۱۲ سال با بیماری ام‌...

Show...
۳- خارج از کنترل
2020-12-12

امروز بیستم دی‌ماه ۱۳۹۹هست و موضوع اپیزود‌ سوم، «خارج از کنترل» هست که در ادامه‌ی اپیزود دوم پادکست به‌همین‌سادگی هست. اگر اپیزود دوم رو گوش نکردید‌، توصیه می‌کنم که ابتدا اون رو گوش کنید که از نظر درک داستان‌، کمکتون می‌تونه بکنه.

Show...
۴- آیا خدای همه به یک اندازه بزرگ است؟
2021-01-15

Show...

Latest Episode