Chaai Goosh Podcast پادکست چای گوش
Published January 8, 2021
Episodes 13

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست چای گوش جایی برای شنیده شدن شما و داستان شما

Available Episodes

اپیزود اول با ملیکا بکایی - داستان عشق - قسمت اول
2020-11-10

اپیزود اول با ملیکا بکائی و داستان عشق با یه چایی لب ریز، لب سوز و لب دوز، بریم پای چای گوش تا د...

Show...
اپیزود دوم با ملیکا بکایی - داستان عشق - قسمت دوم
2020-11-11

ادامه داستان ملیکا

Show...
اپیزود سوم با نسیبه - ریشه – قسمت اول
2020-11-12

تو این اپیزود، نسیبه که در استرالیا زندگی میکنه برامون از افسردگی که بعد از مهاجرت باهاش درگیر بو...

Show...
اپیزود سوم با نسیبه - ریشه – قسمت دوم
2020-11-12

ادامه داستان نسیبه

Show...
اپیزود چهارم با رضا - میدان سرخ – قسمت اول
2020-11-27

تو این اپیزود چای گوش، رضا برامون از اولین شب ورودش به کشور روسیه و شهر مسکو و اتفاقهایی که براش ...

Show...
اپیزود چهارم با رضا - میدان سرخ – قسمت دوم
2020-11-27

ادامه داستان رضا، قسمت دوم

Show...
اپیزود پنجم با چایگوش - داستان چایگوش
2020-12-11

هر کسی داستان خودشو داره. یه داستان که فقط مال خودشه. حتی یه پادکست هم داستان خودشو داره. پس، همت...

Show...
اپیزود ششم با مهرسا - سیبیل و شب یلدا
2020-12-26

تو این اپیزود چای گوش که در شب یلدا ضبط شده، مهرسا برامون از ماجرایی میگه که سر آغاز شناختن و آشن...

Show...
نیمچه اپیزود شش و نیم – سیبیل و شب یلدا
2021-01-01

در ادامه داستان مهرسا ما با هم گفتگویی داشتیم که بخشهاییش رو در این نیمچه اپیزود میشنویم

Show...
اپیزود هفتم با پانته آ – شکوفه می رقصد
2021-01-15

تو این اپیزود چای گوش، پانته آ قصه زندگیش رو تعریف می کنه و برامون میگه که چطوری خودشو با بالا پا...

Show...
Episode 11: نیمچه اپیزود هفت و نیم با پانته آ - شکوفه می‌رقصد
2021-01-29

نیمچه اپیزود هفت و نیم با پانته آ - شکوفه می‌رقصد در ادامه داستان پانته آ, ما با هم گفتگویی دا...

Show...
اپیزود هشتم با نیما - نیما و آن کوه بلند
2021-03-18

در این اپیزود نیما از عشقش به کوهنوردی و داستان سفرش به قله اورست میگه داستانی پر از هیجان و ع...

Show...
چای گوش و بهارانه ۱۴۰۰
2021-04-01

در آستانه بهار با هزار خاطره در یاد با هزار دغدغه در پیش ایستاده ایم ما، ایستاده ایم تا عهد ک...

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

اپیزود اول با ملیکا بکایی - داستان عشق - قسمت اول
2020-11-10

اپیزود اول با ملیکا بکائی و داستان عشق با یه چایی لب ریز، لب سوز و لب دوز، بریم پای چای گوش تا د...

Show...
اپیزود دوم با ملیکا بکایی - داستان عشق - قسمت دوم
2020-11-11

ادامه داستان ملیکا

Show...
اپیزود سوم با نسیبه - ریشه – قسمت اول
2020-11-12

تو این اپیزود، نسیبه که در استرالیا زندگی میکنه برامون از افسردگی که بعد از مهاجرت باهاش درگیر بو...

Show...
اپیزود سوم با نسیبه - ریشه – قسمت دوم
2020-11-12

ادامه داستان نسیبه

Show...
اپیزود چهارم با رضا - میدان سرخ – قسمت اول
2020-11-27

تو این اپیزود چای گوش، رضا برامون از اولین شب ورودش به کشور روسیه و شهر مسکو و اتفاقهایی که براش ...

Show...
اپیزود چهارم با رضا - میدان سرخ – قسمت دوم
2020-11-27

ادامه داستان رضا، قسمت دوم

Show...
اپیزود پنجم با چایگوش - داستان چایگوش
2020-12-11

هر کسی داستان خودشو داره. یه داستان که فقط مال خودشه. حتی یه پادکست هم داستان خودشو داره. پس، همت...

Show...
اپیزود ششم با مهرسا - سیبیل و شب یلدا
2020-12-26

تو این اپیزود چای گوش که در شب یلدا ضبط شده، مهرسا برامون از ماجرایی میگه که سر آغاز شناختن و آشن...

Show...
نیمچه اپیزود شش و نیم – سیبیل و شب یلدا
2021-01-01

در ادامه داستان مهرسا ما با هم گفتگویی داشتیم که بخشهاییش رو در این نیمچه اپیزود میشنویم

Show...
اپیزود هفتم با پانته آ – شکوفه می رقصد
2021-01-15

تو این اپیزود چای گوش، پانته آ قصه زندگیش رو تعریف می کنه و برامون میگه که چطوری خودشو با بالا پا...

Show...
Episode 11: نیمچه اپیزود هفت و نیم با پانته آ - شکوفه می‌رقصد
2021-01-29

نیمچه اپیزود هفت و نیم با پانته آ - شکوفه می‌رقصد در ادامه داستان پانته آ, ما با هم گفتگویی دا...

Show...
اپیزود هشتم با نیما - نیما و آن کوه بلند
2021-03-18

در این اپیزود نیما از عشقش به کوهنوردی و داستان سفرش به قله اورست میگه داستانی پر از هیجان و ع...

Show...
چای گوش و بهارانه ۱۴۰۰
2021-04-01

در آستانه بهار با هزار خاطره در یاد با هزار دغدغه در پیش ایستاده ایم ما، ایستاده ایم تا عهد ک...

Show...

Latest Episode