Ghasedaksheno Podcast پادکست قاصدک شنو
Category Arts
Published February 7, 2021
Episodes 162

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

سلام من زهره هاشمی هستم و در "پادکست قاصدک شنو" آموخته ها و خوانده هایم را، از طریق صدا با شما درمیان میگذارم. در هرفصل قاصدک شنو آثاری شامل داستان کوتاه و رمان از یک نویسنده می شنوید و بعد . . در اپیزودی مجزا به معرفی نویسنده، توضیح و نقد اثر می پردازم قاصدک شنو را میتوانید از سایر اپلیکیشن های پادگیر  اندروید و اپل پادکست با جستجوی Ghasedaksheno   نیز بشنوید. اپیزودهای پادکست همراه با عکس و فیلم‌هایی از نویسندگان در کانال تلگرامی https://t.me/Ghasedaksheno و اینستاگرام هم در دسترس خواهند بود https://instagram.com/ghasedaksheno

Available Episodes

حرفهای زیبایی که کورت ونه گات هرگز نگفته بود
2020-09-03

لطفا_کرم_ضد_آفتاب_بمالید#  مری_اشمیش# موسیقی  Darius Rucker: Wagon Wheel &  Maneli Jamal: The river and the mountain برای دیدن  فیلم و عکس هایی از نویسندگان به کانال تلگرامی قاصدک شنو با شناسه زیر سر بزنید: @Ghasedaksheno قاصدک شنو را می توانید از سایر اپلیکیشن های پادگیر اندروید و آیفون با  جستجوی نام  ghasedaksheno   هم دریافت کنید.

Show...
فصل 1: فیروزه جزایری دوما، قسمت 2-1: عطر سنبل عطر کاج
2020-09-03

این رمان اولین اثر نویسنده ایرانی آمریکایی به نام فیروزه جزایری دوماست که در سال 2003 با عنوان   در آمریکا منتشر شده است. کتاب در واقع بازگویی خاطرات نویسنده و خانواده اش درباره مهاجرت به آمریکا با زبانی طنزآمیز است.Funny in Farsi قسمت اول: روز اول دبستان قسمت دوم: سک های داغ موسیقی   Stranger On The Shore by Acker Bilk,( His Clarinet and Orchestra)  برای دیدن فیلم و عکس هایی از نویسندگان به کانال تلگرامی قاصدک شنو با شناسه زیر سر بزنید: @Ghasedaksheno قاصدک شنو را می توانید از سایر اپلیکیشن های پادگیر اندروید و آیفون با جستجوی نام  ghasedaksheno   هم دریافت کنید..

Show...
فصل 1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 9-10: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03

این رمان اولین اثر نویسنده ایرانی آمریکایی به نام فیروزه جزایری دوماست که در سال 2003 با عنوان Funny in Farsi در آمریکا منتشر شده است. کتاب در واقع بازگویی خاطرات نویسنده و خانواده اش درباره مهاجرت به آمریکا با زبانی طنزآمیز است. قسمت نهم: تعطیلات خوش با ال قسمت دهم: مردها و پشه ها موسیقی Stranger On The Shore by Acker Bilk,( His Clarinet and Orchestra) برای دیدن  فیلم و عکس هایی از نویسندگان به کانال تلگرامی قاصدک شنو با شناسه زیر سر بزنید: @Ghasedaksheno قاصدک شنو را می توانید از سایر اپلیکیشن های پادگیر اندروید و آیفون با جستجوی نام  ghasedaksheno   هم می توانید دریافت کنید.

Show...
فصل 1: فیروزه جزایری دوما-قسمت 3-4: عطرسنبل،عطرکاج
2020-09-03

این رمان اولین اثر نویسنده ایرانی آمریکایی به نام فیروزه جزایری دوماست که در سال 2003 با عنوان Funny in Farsi در آمریکا منتشر شده است. کتاب در واقع بازگویی خاطرات نویسنده و خانواده اش درباره مهاجرت به آمریکا با زبانی طنزآمیز است. قسمت سوم: بولینگ قسمت چهارم : میکی نجاتم بده موسیقی Stranger On The Shore by Acker Bilk,( His Clarinet and Orchestra) برای دیدن فیلم و عکس هایی از نویسندگان به کانال تلگرامی قاصدک شنو با شناسه زیر سر بزنید: @Ghasedaksheno قاصدک شنو را می توانید از سایر اپلیکیشن های پادگیر اندروید و آیفون با جستجوی نام  ghasedaksheno   هم دریافت کنید.

Show...
فصل 1: فیروزه جزایری دوما-قسمت 5-6: عطرسنبل،عطرکاج
2020-09-03

این رمان اولین اثر نویسنده ایرانی آمریکایی به نام فیروزه جزایری دوماست که در سال 2003 با عنوان Funny in Farsi در آمریکا منتشر شده است. کتاب در واقع بازگویی خاطرات نویسنده و خانواده اش درباره مهاجرت به آمریکا با زبانی طنزآمیز است. قسمت پنجم: قیژقیژ قسمت ششم: به کمک دوستانم موسیقی Stranger On The Shore by Acker Bilk,( His Clarinet and Orchestra) برای دیدن  فیلم و عکس هایی از نویسندگان به کانال تلگرامی قاصدک شنو با شناسه زیر سر بزنید: @Ghasedaksheno قاصدک شنو را می توانید از سایر اپلیکیشن های پادگیر اندروید و آیفون با جستجوی نام ghasedaksheno   نیز دریافت کنید.

Show...
فصل 1: فیروزه جزایری دوما- قسمت7-8: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03

این رمان اولین اثر نویسنده ایرانی آمریکایی به نام فیروزه جزایری دوماست که در سال 2003 با عنوان Funny in Farsi در آمریکا منتشر شده است. کتاب در واقع بازگویی خاطرات نویسنده و خانواده اش درباره مهاجرت به آمریکا با زبانی طنزآمیز است. قسمت هفتم: مکزیکی قسمت هشتم: دوازده جاکلیدی نخی موسیقی Stranger On The Shore by Acker Bilk,( His Clarinet and Orchestra) برای دیدن  فیلم و عکس هایی از نویسندگان به کانال تلگرامی قاصدک شنو با شناسه زیر سر بزنید: @Ghasedaksheno قاصدک شنو را می توانید از سایر اپلیکیشن های پادگیر اندروید و آیفون با جستجوی نام ghasedaksheno  نیز دریافت کنید.

Show...
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 15-16: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03

این رمان اولین اثر نویسنده ایرانی آمریکایی به نام فیروزه جزایری دوماست که در سال 2003 با عنوان Funny in Farsi در آمریکا منتشر شده است. کتاب در واقع بازگویی خاطرات نویسنده و خانواده اش درباره مهاجرت به آمریکا با زبانی طنزآمیز است. قسمت پانزدهم: همه فامیل من قسمت شانزدهم: من و باب هوپ موسیقی Stranger On The Shore by Acker Bilk,( His Clarinet and Orchestra)

Show...
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت11-12: عطرسنبل،عطرکاج
2020-09-03

این رمان اولین اثر نویسنده ایرانی آمریکایی به نام فیروزه جزایری دوماست که در سال 2003 با عنوان Funny in Farsi در آمریکا منتشر شده است. کتاب در واقع بازگویی خاطرات نویسنده و خانواده اش درباره مهاجرت به آمریکا با زبانی طنزآمیز است. قسمت یازدهم :جولی قسمت دوازدهم: واترلو موسیقی Stranger On The Shore by Acker Bilk,( His Clarinet and Orchestra) برای دیدن  فیلم و عکس هایی از نویسندگان به کانال تلگرامی قاصدک شنو با شناسه زیر سر بزنید: @Ghasedaksheno قاصدک شنو را می توانید از سایر اپلیکیشن های پادگیر اندروید و آیفون با جستجوی نام  ghasedaksheno   هم می توانید دریافت کنید.

Show...
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 19-20: عطرسنبل عطرکاج-
2020-09-03

این رمان اولین اثر نویسنده ایرانی آمریکایی به نام فیروزه جزایری دوماست که در سال 2003 با عنوان Funny in Farsi در آمریکا منتشر شده است. کتاب در واقع بازگویی خاطرات نویسنده و خانواده اش درباره مهاجرت به آمریکا با زبانی طنزآمیز است. قسمت نوزدهم:بودای شش متری قسمت بیستم: نوئل جینگول موسیقی Stranger On The Shore by Acker Bilk,( His Clarinet and Orchestra)

Show...
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 13-14: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03

این رمان اولین اثر نویسنده ایرانی آمریکایی به نام فیروزه جزایری دوماست که در سال 2003 با عنوان Funny in Farsi در آمریکا منتشر شده است. کتاب در واقع بازگویی خاطرات نویسنده و خانواده اش درباره مهاجرت به آمریکا با زبانی طنزآمیز است. قسمت سیزدهم: آمریکا سرزمین آزاد قسمت چهاردهم: جزیره گنج موسیقی Stranger On The Shore by Acker Bilk,( His Clarinet and Orchestra) برای دیدن  فیلم و عکس هایی از نویسندگان به کانال تلگرامی قاصدک شنو با شناسه زیر سر بزنید: @Ghasedaksheno قاصدک شنو را می توانید از سایر اپلیکیشن های پادگیر اندروید و آیفون با جستجوی نام  ghasedaksheno   هم  دریافت کنید.

Show...
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 17-18: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03

این رمان اولین اثر نویسنده ایرانی آمریکایی به نام فیروزه جزایری دوماست که در سال 2003 با عنوان Funny in Farsi در آمریکا منتشر شده است. کتاب در واقع بازگویی خاطرات نویسنده و خانواده اش درباره مهاجرت به آمریکا با زبانی طنزآمیز است. قسمت هفدهم: من فرارمیکنم ،فرار میکنم و فرار میکنم قسمت هیجدهم: ایرانیها درخواست کار ندهند موسیقی Stranger On The Shore by Acker Bilk,( His Clarinet and Orchestra)

Show...
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 25(پایان): عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03

این رمان اولین اثر نویسنده ایرانی آمریکایی به نام فیروزه جزایری دوماست که در سال 2003 با عنوان Funny in Farsi در آمریکا منتشر شده است. کتاب در واقع بازگویی خاطرات نویسنده و خانواده اش درباره مهاجرت به آمریکا با زبانی طنزآمیز است. قسمت بیست و پنجم: اگر پولدار بودم موسیقی Stranger On The Shore by Acker Bilk,( His Clarinet and Orchestra)

Show...
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت 23-24: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03

این رمان اولین اثر نویسنده ایرانی آمریکایی به نام فیروزه جزایری دوماست که در سال 2003 با عنوان Funny in Farsi در آمریکا منتشر شده است. کتاب در واقع بازگویی خاطرات نویسنده و خانواده اش درباره مهاجرت به آمریکا با زبانی طنزآمیز است. قسمت بیست و سوم: فصلی درباره بینی قسمت بیست و چهارم: داورا رشوه گرفتن موسیقی Stranger On The Shore by Acker Bilk,( His Clarinet and Orchestra) برای دیدن فیلم و عکس هایی از نویسندگان به کانال تلگرامی قاصدک شنو با شناسه زیر سر بزنید: @Ghasedaksheno قاصدک شنو را می توانید از سایر اپلیکیشن های پادگیر اندروید و آیفون با جستجوی نام  ghasedaksheno   هم دریافت کنید.

Show...
فصل1: فیروزه جزایری دوما- قسمت21-22: عطرسنبل عطرکاج
2020-09-03

این رمان اولین اثر نویسنده ایرانی آمریکایی به نام فیروزه جزایری دوماست که در سال 2003 با عنوان Funny in Farsi در آمریکا منتشر شده است. کتاب در واقع بازگویی خاطرات نویسنده و خانواده اش درباره مهاجرت به آمریکا با زبانی طنزآمیز است. قسمت بیست و یکم : عروسی قسمت بیست و دوم: حس میکنم زمین زیرپاهایم حرکت می کند موسیقی Stranger On The Shore by Acker Bilk,( His Clarinet and Orchestra)

Show...
فصل 1- فیروزه جزایری دوما- نقد عطر سنبل عطرکاج
2020-09-03

در این قسمت به معرفی فیروزه جزایری دوما پرداختم و بعد ازآن  توضیحاتی درباره رمان عطر سنبل ، عطرکاج دادم . منابع مورد استفاده ام درساخت این اپیزود، به جز قسمت نقد که دریافت و نظر شخصی خودم است بقیه از وبسایت رسمی نویسنده با عنوان www.firoozehdumas.com . و همین طور مقاله «ساختار شکنی یادنگاشت زن ایرانی » نوشته سید محمد مرندی و سیروس امیری است. موسیقی:  Echo of soul by Max Kluge مصاحبه های نویسنده را می توانید در کانال تلگرامی @ghasedaksheno ببینید.

Show...
فصل 2: هوشنگ گلشیری- قسمت1: نمازخانه کوچک من
2020-09-04

در این قسمت داستان کوتاه نمازخانه کوچک نوشته هوشنگ گلشیری از مجموعه داستانی نمازخانه کوچک من را می شنوید. این داستان حکایت مردی شش انگشتیست که وجود انگشت ششم زندگی او را تبدیل به زندگی خاص و غیرعادی کرده است. در این قسمت و چند قسمت آینده برخی از داستان های هوشنگ گلشیری را خواهد شنید و بعد از آن به معرفی نویسنده و نقد داستان ها خواهم پرداخت. موسیقی : Angel Of Hope by Omar Akram برای دیدن فیلم و عکس هایی از نویسندگان به کانال تلگرامی قاصدک شنو با شناسه زیر سر بزنید: @Ghasedaksheno قاصدک شنو را می توانید از سایر اپلیکیشن های پادگیر اندروید و آیفون با جستجوی نام  ghasedaksheno   هم دریافت کنید.

Show...
فصل2: هوشنگ گلشیری- قسمت 2: معصوم دوم
2020-09-05

داستان کوتاه معصوم دوم برگرفته از مجموعه داستانی نمازخانه کوچک من  نوشته هوشنگ گلشیری   این داستان روایت اول شخص و حدیث نفس گونه شخصیت اول داستان یعنی مصطفی  با امامزاده از خلال روایت قطره چکانی و رفت وبرگشت های متعدد مصطفی در میان خاطراتش و بازگویی ماجرا،کم کم گره ابتدای داستان برای خواننده باز می شود  ... برای دیدن فیلم و عکس هایی از نویسندگان به کانال تلگرامی قاصدک شنو با شناسه زیر سر بزنید: @Ghasedaksheno قاصدک شنو را می توانید از سایر اپلیکیشن های پادگیر اندروید و آیفون با جستجوی نام  ghasedaksheno   هم دریافت کنید.

Show...
فصل2:هوشنگ گلشیری- قسمت 3: پرنده فقط یک پرنده بود
2020-09-09

روزي بود و روزگاري و شهري بود به اسم علي آباد که چنين بود و چنان ... تا آن روز که   پرنده فقط یک پرنده بود/  داستان کوتاه / برگرفته از مجموعه داستانی نیمه تاریک ماه / هوشنگ گلشیری  برای دیدن فیلم و عکس هایی از نویسندگان به کانال تلگرامی قاصدک شنو با شناسه زیر سر بزنید: @Ghasedaksheno قاصدک شنو را می توانید از سایر اپلیکیشن های پادگیر اندروید و آیفون با جستجوی نام  ghasedaksheno   هم دریافت کنید.

Show...
فصل 2: هوشنگ گلشیری -قسمت 4: مثل همیشه
2020-09-10

تا وقتی کوچکی و نمیتونن با خودت حرفی بزنن، به پر و پای پدر و مادرت میپیچن که چرا لباس بچه تون این طوره؟ چرا مدرسه ش نگذاشتین؟ چرا دستشو به یه کاری بند نکردین؟ بعد که خودت بزرگ شدی قدم به قدم تعقیب میکنن، هی بیخ گوشت ونگ میزنن :_آقا جون، زن بگیر، آدم که بی زن نمیشه، این شتریه که... بعد ازتو میخوان که بچه دار شی. خب، تو از زور پیسی ناچار میشی تخم وترکه پس بندازی. میگی با یکی در دهنشونو می‌بندم، اما اونا که راضی نمیشن. اگه دختره، یه برادر یا خواهر میخواد. باز اگه دختر شد دست بردار که نیستن، باید یکی رو درست کنی که توی عزات، جلو مردم بلند شه و بشینه. تازه اگه همه شون پسرشدن، هان؟ یکی رو میخوان که دنبال تابوتت شیون کنه، به سر و سینه اش بزنه، موهاشو بکنه. بعد میرن سروقت شوهر دادن دخترهات یا زن دادن پسرت. روزی دوسه نفر پیدا میکنن. بعد نوه ازت میخوان. و وقتی تا اینجا تعقیبت کردن چشم به راهن که حلوات رو بخورن و تو باید خیلی احمق باشی که جون سختی کنی و بمونی. باید از نگاهشون بفهمی که جاشونو تنگ کردی، که دیگه زیادی هستی و باید هر چه زودتر تو یه تابوت بخوابی تا سردست و صلوات گویان ببرندت قبرستون، بشورندت و بگذارندت توی قبر و خاک بریزن روت و فاتحه شونو بخونن تا خیالشون از تو یه آدم تخت بشه و بتونن روی اسمت یه خط قرمز بکشن. داستان کوتاه مثل همیشه   / برگرفته از مجموعه داستانی مثل همیشه / نوشته هوشنگ گلشیری  موسیقی: Lynn's Theme by #Olafor_Arnalds برای دیدن فیلم و عکس هایی از نویسندگان به کانال تلگرامی قاصدک شنو با شناسه زیر سر بزنید: @Ghasedaksheno قاصدک شنو را می توانید از سایر اپلیکیشن های پادگیر اندروید و آیفون با جستجوی نام  ghasedaksheno   هم دریافت کنید.

Show...
فصل 2- هوشنگ گلشیری- قسمت 5: مردی با کراوات سرخ
2020-09-13

داستان در طول گزارشی که مامور برای مافوق خود می نویسد روایت می شود. گلشیری در این داستان مانند اکثر داستان های انتقادی و مبارز و سازمانی امنیتی که با استخدام مامورین به زندگی خصوص مردم سرک کشیده و به دنبال علامات مشخصه ی مردم! برای بازجویی هستند تقبیح می کند اما پای خواننده را به هیچ عنوان در مسیر رسیدن به این نتیجه با خارهای مستقیم گویی و شعار زخمی نمیکند موسیقی: Cancion_Triste by #Jesse_Cook قاصدک شنو را می توانید از سایر اپلیکیشن های پادگیر در اندروید و ایفون نیز با شناسه Ghasedaksheno پیدا کنید و بشنوید. برای دیدن  فیلم و عکس هایی از نویسندگان به کانال تلگرامی @ghasedaksheno سر بزنید.

Show...
فصل2: هوشنگ گلشیری-قسمت 6: فتحنامه مغان
2020-09-15

فتحنامه مغان داستان کوتاهی است که گلشیری آن را در آذرماه 1359 نوشت . این داستان از وقایع انقلاب شروع می شود. از شیشه بانک ها او سینماها را شکستن و میخانه ها را ویران کردن. و یک میخانه دار به نام برات که مجسمه شاه را پایین فتحنامه مغان داستان نسلی است که شکست پشت شکست را تجربه کرده است!  موسیقی:  Tomorrow by Michael_Ortega

Show...
فصل2: گلشیری نویسنده زمانه اضطراب و خفقان - بخش اول
2020-09-17

. در این قسمت به معرفی شخصیت هوشنگ گلشیری و شرح حال وی پرداختم منابع: بنیاد هوشنگ گلشیری www.golshirifoundation.com کانون فرهنگی چوک، گلشیری انسانی که زمانه را تحمل کرد. آصف بارزی www.chouk.ir آهنگها به ترتیب Qardash Hasrate by  #Rahman_Assadolahi Wind by #Brian_Crain Into the sky by #Sina_Bathaie برای دیدن فیلم و عکسهای نویسنده به کانال تلگرامی زیر سر بزنید: @Ghasedaksheno

Show...
فصل 2: گلشیری نویسنده زمانه اضطراب و خفقان . بخش 2
2020-09-18

. در بخش قبلی به شرح حال هوشنگ گلشیری پرداختم و در ادامه به بررسی سبک نویسندگی ، جهان بینی و نقد داستانهای کوتاهی که پیشتر  از او خوانده ام می پردازم.   منابع:  وبسایت بنیاد هوشنگ گلشیری www.golshirifoundation.com «نویسنده‌ای برآمده‌ی سنت و مدرنیته»، منصور کوشان https://www.bbc.com/persian/arts/2010/06/100602_l41_golshiri_memory_koushan.shtml «مروری بر کارنامه ادبی گلشیری» ، روزنامه صبح افغانستان ماندگار https://mandegardaily.com/ « شیوه های روایت و خلق شخصیت در آثار هوشنگ گلشیری»، فریدون فرخ http://www.chouk.ir/maghaleh-naghd-gotogoo/9596-2014-08-17-10-18-39.html «قصه‌پردازی، بحران و سیاست »، سید فرزام حسینی http://khaneshmagazine.com/1399/03/ghessepardazi-bohran-va-siasat/ اسطوره و خرافات تلاشی برای تفسير "معصوم ها"از هوشنگ گلشيری ، کاظم امیری http://www.golshirifoundation.com غریبگی در نمازخانه کوچک گلشیری، محمدرضا کلهر http://www.golshirifoundation.com « گذشته گرایی و گریز نگاهی به آثار هوشنگ گلشیری»، آذر نفیسی http://www.madomeh.com/site/news/news/6602.htm موسیقی متن : Qardash Hasrate by  #Rahman_Assadolahi برای دیدن فیلم ها و عکسهایی از نویسنده به کانال تلگرامی قاصدک شنو با شناسه زیر سر بزنید: @Ghasedaksheno

Show...
فصل3: محمدعلی جمالزاده- قسمت1: فارسی شکر است
2020-09-21

در این فصل چند داستان کوتاه از مجموعه داستانی یکی بود یکی نبود نوشته محمدعلی جمالزاده را برایتان می خوانم   و در پایان فصل ، شرحی از زندگی و آثار این نویسنده خواهید شنید.   داستان کوتاه فارسی شکر است برگرفته از/یکی بود یکی نبود/محمد علی جمالزاده موسیقی : Tasnife Deldadeh by #Iraj_Bastami برای دیدن  فیلم و عکس هایی از نویسندگان به کانال تلگرامی قاصدک شنو با شناسه زیر سر بزنید: @Ghasedaksheno قاصدک شنو را می توانید از سایر اپلیکیشن های پادگیر اندروید و آیفون با با جستجوی نام ghasedaksheno نیز دریافت کنید.

Show...
فصل3: محمدعلی جمالزاده- قسمت2: بیله دیگ بیله چغندر
2020-10-01

داستان بیله دیگ بیله چغندر یکی از شش داستان کوتاه کتاب یکی بود یکی نبود جمالزاده است. در این داستان هم نویسنده سعی کرده تا از زبان دو راوی داستان به توصیف وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران روزگار مشروطه بپردازد. داستان به واسطه زبان طنزگونه و نکته سنج جمالزاده جز داستانهای خواندنی و جالب این اثر است. موسیقی:  قطعه ای از آلبوم کرشمه  ساخته فرهنگ شریف قاصدک شنو را می توانید از سایر اپلیکیشن های پادگیر در اندروید و ایفون نیز با شناسه Ghasedaksheno پیدا کنید و بشنوید. برای دیدن   فیلم و عکس هایی از نویسندگان به کانال تلگرامی @ghasedaksheno سر بزنید.

Show...
فصل3: محمدعلی جمالزاده- قسمت3: درد دل ملاقربانعلی
2020-10-04

 درد دل ملّا قربانعلی  یکی دیگر از داستانهای خواندنی مجموعه «یکی بود یکی نبود» جمالزاده است. این داستان واگویه نقش اول داستان یعنی ملاقربانعلی است که به طور اتفاقی عاشق دختر همسایه اش می شود در  حالی که هم  پیر است و هم متاهل .... موسیقی:  قطعات شور 3 و همایون5  از آلبوم کرشمه  ساخته فرهنگ_شریف قاصدک شنو را می توانید از سایر اپلیکیشن های پادگیر در اندروید و ایفون نیز با شناسه Ghasedaksheno پیدا کنید و بشنوید. برای دیدن   فیلم و عکس هایی از نویسندگان به کانال تلگرامی @ghasedaksheno سر بزنید.

Show...
فصل 3: جمالزاده شهروند آزاد رویاهای خویش
2020-10-06

در این  قسمت قاصدک شنو، زندگی وآثار جمالزاده را شرح داده و معرفی کردم .  منابع این قسمت : _ دیداری با اهل قلم  از دکتر غلامحسین یوسفی _ شهروند شهرهای داستانی از حسن میرعابدینی _سر وته یک کرباس از محمدعلی جمالزاده _پیدایش رمان فارسی از کريستف بالایی _جمالزاده و افکار او از مهرداد مهرین _شب محمدعلی جمالزاده از علی دهباشی _از صبا تا نیما از یحیی آرین پور  و مقالاتی از _ محمدعلی همایون کاتوزیان، جلال متینی، ایرج افشار و عبدالعلی دستغیب موسیقی به ترتیب قطعات Journey Lullaby of spring Jasmine's smile ساخته سینا بطحایی است . برای دیدن   فیلم و عکس هایی از نویسندگان به کانال تلگرامی قاصدک شنو با شناسه زیر سر بزنید: @Ghasedaksheno قاصدک شنو را می توانید از سایر اپلیکیشن های پادگیر اندروید و آیفون با جستجوی نام ghasedaksheno نیز دریافت کنید.

Show...
فصل4:خسروشاهانی- قسمت1: عجیب الخلقه ها
2020-10-09

در این فصل داستان های کوتاهی از خسرو شاهانی می شنوید. در این قسمت ابتدا مختصری از شرح حال و کارنامه نویسندگی شاهانی را می شنوید و بعد داستان کوتاه عجیب الخلقه ها از مجموعه داستانی بالارودیها و پایین رودی ها . موسیقی متن :قطعاتی از موسیقی سریال مستند تلویزیونی  «چتر سبزنخل جهرم» ساخته عطاء‌الله جنگوک

Show...
فصل4:خسروشاهانی- قسمت2: ماشین رختشویی
2020-10-10

 داستان طنز ماشین رختشویی حکایت ساده و صمیمی کارمندی است که برای راحتی همسر و مادرش یک ماشین  لباس شویی  می خرد اما ... ماشین رختشویی برگرفته از مجموعه داستانی بالارودیها و پایین رودیها نوشته خسروشاهانی موسیقی: چهارمضراب جامه دران  #پرویز_مشکاتیان

Show...
فصل 4: خسرو شاهانی- قسمت 3: بالارودیها و پایین رودیها
2020-10-11

در این قسمت داستان بالارودی ها و پایین رودیها ، از مجموعه داستانی به همین نام نوشته خسرو شاهانی را می شنوید. این داستان اگرچه به ظاهر  روایت ساده اختلاف میان مردم روستایی است اما شاهانی به خوبی  قابلیت تاویل به معانی دیگر را هم در دل  زبان طنز آن جا داده است.  موسیقی متن : چهارمضراب جامه دران  ساخته پرویز مشکاتیان برای دیدن   فیلم و عکس هایی از نویسندگان به کانال تلگرامی قاصدک شنو با شناسه زیر سر بزنید: @Ghasedaksheno قاصدک شنو را می توانید از سایر اپلیکیشن های پادگیر اندروید و آیفون با جستجوی نام ghasedaksheno نیز دریافت کنید.

Show...
فصل4: خسروشاهانی- قسمت4: سوغات ولایت
2020-10-13

در این قسمت داستان کوتاه  دیگری از مجموعه بالارودیها و پایین رودیها نوشته خسرو شاهانی را می شنوید. سوغات ولایت  روایت لطف دوستی در حق دوستش است  و  چگونگی جبران این لطف موسیقی: آواز بیات ترک از آلبوم چنگ اورنگ #فرهنگ_شریف برای دیدن   فیلم و عکس هایی از نویسندگان به کانال تلگرامی قاصدک شنو با شناسه زیر سر بزنید: @Ghasedaksheno قاصدک شنو را می توانید از سایر اپلیکیشن های پادگیر اندروید و آیفون با جستجوی نام ghasedaksheno نیز دریافت کنید.

Show...
فصل4: خسروشاهانی- قسمت5: مهمانی
2020-10-15

 در این قسمت یکی دیگر از داستانهای طنز خسروشاهانی را با عنوان مهمانی می شنوید داستان مهمانی حکایت مردی است که به اصرار یکی از همکارانش برای ناهار به منزل وی می رود و بعد ... داستان کوتاه مهمانی برگرفته از مجموعه داستانی وحشت آباد  موسیقی:  چهارمضراب همایون، آلبوم آواز نی #کامبیز_گنجی#وحید_اسداللهی حمیدرضا_زبردست

Show...
فصل4: خسروشاهانی- قسمت6: برج تاریخی
2020-10-18

داستان کوتاه برج تاریخی برگرفته از مجموعه داستانی وحشت آباد نوشته خسرو شاهانی 1348 موسیقی متن: دستگاه اصفهان ساخته جواد معروفی و همایون خرم

Show...
فصل4:خسروشاهانی- قسمت7: وحشت آباد
2020-10-22

داستان وحشت آباد یکی از داستانهای طنز خواندنی خسرو شاهانی است که در آن با زبردستی اوضاع خانواده های کارمند ایرانی را در سالهای دهه 40 شمسی به خوبی تصویر کرده است همچنین او توصیفهای دقیقی از چگونگی گسترش شهرهای بزرگ در ان زمان در دل داستان جای داده است. با هم بشنویم حکایت لطفعلی خان را که از شلوغی و به هم ریختگی کوچه شان به تنگ آمده و به دنبال راه چاره ست ... داستان کوتاه وحشت آباد || مجموعه داستانی وحشت آباد || نوشته خسرو شاهانی||  1348

Show...
فصل4: خسروشاهانی- قسمت8: : سبیل نازنین من
2020-10-26

سبیل نازنین من|| مجموعه داستانی پهلوان محله|| خسرو شاهانی|| انتشارات امیرکبیر|| 1358 موسیقی متن : چهارمضراب || آلبوم امیرکبیر|| شهرام ناظری

Show...
فصل4: خسروشاهانی- قسمت 9: زباله های دولتی
2020-10-29

زباله های دولتی || مجموعه داستانی پهلوان محله|| خسرو شاهانی|| انتشارات امیرکبیر|| 1358 موسیقی متن: چهارمضراب بیات اصفهان(دونوازی کمانچه و تنبک)|| اردشیرکامکار - کامبیز گنجه ای

Show...
فصل5- ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 1)قسمت1
2020-11-01

رمان  دایی جان ناپلئون، جز یکی از شیرین ترین و خواندنی ترین داستان های طنزمعاصر فارسی هست که با وجود ممنوعیت چاپ جزء کتابهای معروف و محبوب فارسی است. این رمان به تازگی توسط انتشارات فرهنگ معاصر منتشر شده است. پزشکراد ابتدا این داستان را  به صورت پاورقی در 1350 در مجله فردوسی با امضای الف. پ. آشنا  منتشر کرد و چون خوانندگان بسیاری پیدا کرد بعد از دوسال آن را به صورت کتاب روانه بازار کرد. رمان دایی جان ناپلئون  بلافاصله به چاپهای بعدی می رسد و همین محبوبیت موجب می شود  تا مجموعه تلویزیونی ازآن به کارگردانی ناصرتقوایی ساخته شود. این کتاب تا به حال به هشت زبان  ترجمه شده است و ژانر آن، تلفیقی از ژانر اجتماعی، بلوغ و طنز است. به این معنا که پزشکزاد در این داستان پرشخصیت، به زبان طنز، طبقه های مختلف جامعه ایرانیِ سالهای دهه 20 شمسی را در برابر هم قرار میدهد و با ذکر ماجراهایِ یک  فامیل اشرافی  که همگی داخل باغ بزرگی زندگی می کنند، تیپهای مختلف ایرانیها را به تصویر می کشد. همچنین نویسنده در طول قصه، ماجرای عشقی دو نوجوانِ این فامیل  به اسمهای سعید و لیلی  و تغییرات و رشد این دو شخصیت را هم نشان می دهد . این رمان 463 صفحه ای شامل 25 بخش/فصل و یک موخره  هست که چون طول این بخش ها متفاوت هست داستان را به قسمتهای 20 تا 25 دقیقه ای  تقسیم کردم و آنها  را به صورت یک  روز در میان منتشر می کنم. امیدوارم از شنیدن این داستان لذت ببرید. موسیقی مقدمه : چهارمضراب شوشتری - آلبوم بیخود شده - اثر محمدرضا لطفی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک  قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام دریافت کنید. Ghasedaksheno    برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی مراجعه کنید. [email protected] 

Show...
فصل5:ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 1) قسمت2
2020-11-03

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید.

Show...
فصل5:ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 1) قسمت3
2020-11-05

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید.

Show...
فصل5:ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 2) قسمت4
2020-11-07

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید.

Show...
فصل5:ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 2) قسمت5
2020-11-09

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید.

Show...
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 3) قسمت6
2020-11-11

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید.

Show...
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 3) قسمت7
2020-11-13

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید.

Show...
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 3) قسمت8
2020-11-15

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید.

Show...
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 4) قسمت 9
2020-11-17

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352  موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی  موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک  قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام  Ghasedaksheno  دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی  [email protected]  مراجعه کنید.

Show...
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 4) قسمت10
2020-11-19

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید.

Show...
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 5) قسمت11
2020-11-21

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید.

Show...
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 5) قسمت12
2020-11-23

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید.

Show...
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 6) قسمت13
2020-11-25

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید.

Show...
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 6) قسمت14
2020-11-27

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno  دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected]  مراجعه کنید.

Show...
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 6) قسمت15
2020-11-29

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید.

Show...
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 7) قسمت16
2020-12-01

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید.

Show...
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 7) قسمت17
2020-12-03

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید.

Show...
دکلمه شعر« زندگی» سروده سید علی صالحی
2020-12-03

من هم مثل عده‌ای از آدميانِ همين کوچه هنوز از کج و پيچ کردنِ کلماتِ عادیِ آسمان بَدَم می‌آيد. بی‌راهه چرا؟ تمام اين سالها حرام از يک شبِ دُرُست حرام از يک روز خوش حرام از يک ... از خوابِ يک لحظه، يک لبخند! بی‌انصاف، زندگی هی همين معنی ارزانِ از ما گرفته‌ی مجبور تو که ما را کُشتی! حالا که چمدانم را اين همه سنگين و بی‌کليد بسته‌ام تازه می‌پرسی کجا، چرا، از چه سبب ...!؟ يعنی تو داستانِ دلبستگی‌های مرا به همين چيزهای معمولی ندانسته‌ای، نمی‌دانی؟ لااقل يک بفرمایِ ساده، يک سکوت! انگار زود است هنوز هوای سَفَر کوکِ بُريده‌ی باد و عطسه‌ی بی‌هنگام حباب هم همين را می‌گويند دلم به جا نيست پايم به راه نمی‌آيد هنوز چيزهای بسياری هست که دوستشان می‌دارم من بعد از هزار سالِ تمام باز مُرده‌ام به خانه برخواهد گشت، برمی‌گردم نمی‌گذارم شب‌های ساکتِ پاييزی تو از هول و ولایِ لرزانِ باد بترسی ... بابا! هر کجا که باشم باز کَفَن بر شانه از فرصتِ مرگ می‌گذرم، می‌آيم مشق‌های عقب‌مانده‌ی هُدا را می‌نويسم پتوی چهارخانه‌ی خودم را تا زيرِ چانه‌ات بالا می‌کشم، می‌بويَمَت و بعد ... يک طوری پرده را کنار می‌کشم که باد از شمارش مُردگانِ بی‌گورش نفهمد که يکی کَم دارد! موسیقی متن : Before The Ending Of Daylight by Max Richter برگرفته از سایت :http://www.seyedalisalehi.com/cgi-bin/content.pl?f=10&t=68

Show...
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 8)قسمت 18
2020-12-05

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected]

Show...
دکلمه شعر «زنده باش» سروده هوشنگ ابتهاج
2020-12-06

چه فکر میکنی؟ که بادبان‌شکسته، زورق به گل نشسته ایست زندگی ؟ در این خرابِ ریخته، که رنگ عافیت، از او گریخته به بن رسیده ، راه بسته ایست، زندگی؟ چه سهمناک بود، سیل حادثه! که همچو اژدها دهان گشود زمین و آسمان، ز هم گسیخت ستاره خوشه خوشه، ریخت و آفتاب در کبودِ دره هایِ آب، غرق شد هوا بد است تو با کدام باد میروی؟ چه ابر تیره ای گرفته سینه ترا که با هزار سال، بارشِ شبانه روزهم دل تو وا نمیشود تو از هزاره هایِ دور آمدی در این درازنایِ خون فشان به هر قدم ، نشان ِنقشِ پایِ توست در این درشناکِ دیولاخ ، ز هر طرف، طنینِ گام هایِ رهگشایِ توست بلند و پست این گشاده دامگاه ِننگ و نام به خون نوشته، نامه یِ وفای توست به گوش بیستون هنوز، صدایِ تیشه هایِ توست چه تازیانه ها، که با تن تو تابِ عشق آزمود چه دارها که از تو گشت سربلند زهی شکوهِ قامتِ بلندِ عشق که استوار ماند ،در هجومِ هر گزند نگاه کن هنوز آن بلند ِدور آن سپیده، آن شکوفه زارِ انفجارِ نور کهربایِ آرزوست سپیده ای که جانِ آدمی هماره در هوایِ اوست به بوی یک نفس، در آن زلال، دم زدن سزد اگر، هزار بار، بیافتی از نشیبِ راه و باز، رو نهی بدان فراز چه فکر میکنی؟ جهان، چو آبگینه ی شکسته ایست که سروِ راست هم ، در او شکسته مینمایدت چنان نشسته کوه در کمین دره هایِ این غروب تنگ که راه ، بسته مینمایدت زمانِ بیکرانه را ، تو با شمارِ گامِ عمرِ ما مسنج به پای او دمیست، این درنگِ درد و رنج بسان رود که در نشیبِ دره سر به سنگ میزند رونده باش امید هیچ معجزی ز مرده نیست زنده باش ... شعر«زنده باش» سروده  هوشنگ ابتهاج موسیقی متن:  En los Confines del Silencio by  Sergi Hogaku برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. ادرس ایمیل: [email protected]

Show...
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 8)قسمت 19
2020-12-07

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected]

Show...
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 9) قسمت 20
2020-12-09

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected]

Show...
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 9) قسمت 21
2020-12-11

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected]

Show...
دکلمه شعر «به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد »سروده فروغ فرخزاد
2020-12-12

به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد به جویبار که در من جاری بود به ابرها که فکرهای طویلم بودند به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من از فصل‌های خشک گذر میکردند به دسته‌های کلاغان که عطر مزرعه‌های شبانه را برای من به هدیه میآورند به مادرم که در آئینه زندگی میکرد و شکل پیری من بود و به زمین، که شهوت تکرار من، درون ملتهبش را از تخمه های سبز میانباشت، سلامی دوباره خواهم داد می آیم، می آیم، می آیم با گیسویم: ادامهٔ بوهای زیر خاک با چشمهام: تجربه‌های غلیظ تاریکی با بوته‌ها که چیده‌ام از بیشه‌های آنسوی دیوار می آیم، می آیم، می آیم و آستانه پر از عشق میشود و من در آستانه به آنها که دوست میدارند و دختری که هنوز آنجا، در آستانهٔ پر عشق ایستاده، سلامی دوباره خواهم داد شعرخوانی || به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد  || فروغ فرخزاد موسیقی متن : Come to Japan  by  Bing Huang برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected]

Show...
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 10)قسمت 22
2020-12-13

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected]

Show...
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 10)قسمت 23
2020-12-15

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected]

Show...
دکلمه شعر «به باغ همسفران» سروده سهراب سپهری
2020-12-16

سهراب سپهری|| به باغ همسفران|| دفتر حجم سبز موسیقی : Remembrance||Album: The prayer|| 2008 پیشنهاد و نظر: [email protected] صدا كن مرا. صداي تو خوب است. صداي تو سبزينه آن گياه عجيبي است كه در انتهاي صميميت حزن مي‌رويد. در ابعاد اين عصر خاموش من از طعم تصنيف در متن ادراك يك كوچه تنهاترم. بيا تا برايت بگويم چه اندازه تنهايي من بزرگ است. و تنهايي من شبيخون حجم تو را پيش‌بيني نمي‌كرد. و خاصيت عشق اين است. كسي نيست، بيا زندگي را بدزديم، آن وقت ميان دو ديدار قسمت كنيم. بيا با هم از حالت سنگ چيزي بفهميم. بيا زودتر چيزها را ببينيم. ببين، عقربك‌هاي فواره در صفحه ساعت حوض زمان را به گردي بدل مي‌كنند. بيا آب شو مثل يك واژه در سطر خاموشي‌ام. بيا ذوب كن در كف دست من جرم نوراني عشق را. مرا گرم كن (و يك‌بار هم در بيابان كاشان هوا ابر شد و باران تندي گرفت و سردم شد، آن وقت در پشت يك سنگ، اجاق شقايق مرا گرم كرد.) در اين كوچه‌هايي كه تاريك هستند من از حاصل ضرب ترديد و كبريت مي‌ترسم. من از سطح سيماني قرن مي‌ترسم. بيا تا نترسم من از شهرهايي كه خاك سياشان چراگاه جرثقيل است. مرا باز كن مثل يك در به روي هبوط گلابي در اين عصر معراج پولاد. مرا خواب كن زير يك شاخه دور از شب اصطكاك فلزات. اگر كاشف معدن صبح آمد، صدا كن مرا. و من، در طلوع گل ياسي از پشت انگشت‌هاي تو، بيدار خواهم شد. و آن وقت حكايت كن از بمب‌هايي كه من خواب بودم، و افتاد. حكايت كن از گونه‌هايي كه من خواب بودم، و تر شد. بگو چند مرغابي از روي دريا پريدند. در آن گيروداري كه چرخ زره‌پوش از روي روياي كودك گذر داشت قناري نخ زرد آواز خود را به پاي چه احساس آسايشي بست. بگو در بنادر چه اجناس معصومي از راه وارد شد. چه علمي به موسيقي مثبت بوي باروت پي برد. چه ادراكي از طعم مجهول نان در مذاق رسالت تراويد. و آن وقت من، مثل ايماني از تابش "استوا" گرم، تو را در سرآغاز يك باغ خواهم نشانيد.

Show...
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 10)قسمت24
2020-12-17

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected]

Show...
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 11)قسمت25
2020-12-19

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
دکلمه شعر «دو قدم مانده که پاییز به یغما برود
2020-12-19

شعر دو قدم مانده که پاییز به یغما برود || شاعر : فرامرز عرب عامری یا یغما گلرویی موسیقی متن : Athanasia by Mehrzad Khaje Amiri دو قدم مانده که پاییز به یغما برود دو قدم مانده که پاییز به یغما برود این همه رنگ ِ قشنگ از کف ِ دنیا برود هرکه معشوقه برانگیخت گوارایش باد دل ِ تنها به چه شوقی پی ِ یلدا برود؟ گله هارابگذار! ناله هارابس کن! *روزگار گوش ندارد که تو هی شِکوه کنی! زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگِ تو را فرصتی نیست که صرف گله وناله شود! تابجنبیم تمام است تمام!! مهردیدی که به برهم زدن چشم گذشت.... یاهمین سال جدید!! بازکم مانده به عید!! این شتاب عمراست ... من وتوباورمان نیست که نیست!! زندگی گاه به کام است و بس است؛ زندگی گاه به نام است و کم است؛ زندگی گاه به دام است و غم است؛ چه به کام و چه به نام و چه به دام... زندگی معرکه همت ماست...زندگی میگذرد... زندگی گاه به نان است و کفایت بکند؛ زندگی گاه به جان است و جفایت بکند ؛ زندگی گاه به آن است و رهایت بکند؛ چه به نان و چه به جان و چه به آن... زندگی صحنه بی تابی ماست...زندگی میگذرد... زندگی گاه به راز است و ملامت بدهد؛ زندگی گاه به ساز است و سلامت بدهد؛ زندگی گاه به ناز است و جهانت بدهد؛ چه به راز و چه به ساز و چه به ناز... زندگی لحظه بیداری ماست...زندگی میگذرد... یلدایتان خجسته و روشن با مهر و ارادت :  قاصدک شنو

Show...
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 11) قسمت26
2020-12-21

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 12)قسمت27
2020-12-23

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش12) قسمت28
2020-12-25

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
دکلمه شعر افق روشن سروده احمد شاملو
2020-12-26

احمد شاملو|| افق روشن || دفتر هوای تازه  موسیقی : Hymn by Vangelis پیشنهاد و نظر: [email protected] اینستاگرام : https://instagram.com/ghasedaksheno روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد ومهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت روزی که کمترین سرود بوسه است وهر انسان برای هر انسان برادری ست روزی که دیگر درهای خانه شان را نمی بندند قفل افسانه ییست وقلب برای زندگی بس است روزی که معنای هر سخن دوست داشتن است تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال سخن نگردی روزی که آهنگ هر حرف،زندگی ست تا من به خاطر آخرین شعر رنج جستجوی قافیه نبرم روزی که هر لب ترانه ییست تا کمترین سرود،بوسه باشد روزی که تو بیایی،برای همیشه بیایی ومهربانی با زیبایی یکسان شود روزی که ما دوباره برای کبوترهایمان دانه بریزیم ومن آن روز را انتظار می کشم حتی روزی که .دیگر نباشم

Show...
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 12)قسمت29
2020-12-27

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون:(بخش 13)قسمت30
2020-12-29

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 13)قسمت 31
2020-12-31

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
دکلمه سه غزل عاشقانه از جواد منفرد
2021-01-01

چند غزل نو از جواد منفرد موسیقی متن Morning in Madrid by Nightnoise|| album A different shore قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno  دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی  [email protected]     مراجعه کنید. ادرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno غزل 1 نمی گیرد کسی مثل نفس در سینه جایت را چه باشی چه نباشی دم به دم دارم هوایت را بجای شعر موسیقی ست کار هر شب و روزم در آوردم از آنوقتی که نت های صدایت را که چون آوای حزن آلود یک ساز است،انگاری خدا روز ازل با نی عوض کرده ست نایت را شراب سیب بر لب می گذارم پیک پیک انگار به هنگامی که می بوسم پیاپی گونه هایت را تمام شهر پا در کفش من کردند از وقتی که می بینند دایم در کنارم جای پایت را نمی گویم پس از این از تو چیزی چون رقیبم شد برای هرکسی تعریف کردم ماجرایت را.. غزل 2 در او غرقم که در آیینه غرق گیسو افشانی ست پریشان کسی هستم که درگیر پریشانی ست تویی آن که رسیدن به وصالش یعنی آزادی برای هرکه چون من در خودش یک عمر زندانی ست همیشه تازه ای و دیدنت یک اتفاق بکر شبیه رویت مهتاب در شبهای بارانی ست مداوا می شوم وقتی که می خندی و می خندم منی که راه رفع دردهایم خنده درمانی ست بیا در دست من ها کن که هوهوی دم گرمت وزیدن های باد گرم در عصری زمستانی ست بیا و بی خیال منطقی بودن شو ایندفعه که عشق و عاشقی همواره کاری غیر عقلانی ست غزل 3 شبیه اسب درونم دوباره رم کرده ببین نبودی و وحشت چه با دلم کرده به لطف قوزم و مویی سپید بعد از تو شدم چو شاخه ی خشکی که برف خم کرده نپرس از تب و لرزم،نگو چه با من کرد همان که زلزله با خانه های بم کرده شب است و آینه جغدی کشیده است از من دو چشم بهت زده،صورتی ورم کرده تو نیمه ی من و من جسم جان به لب شده ام که روح پر تب و تابش به او ستم کرده بیا ببین که چه آشی برای من پخته همان کسی که برای تو چای دم کرده

Show...
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 14)قسمت 32
2021-01-02

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید.  برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
دکلمه شعر «سلام حال همه ما خوبست»به یاد پرندگان مهاجری که به مقصد نرسیدند
2021-01-03

شعری از سید علی صالحی با عنوان «حال همه ما خوب است »را می شنوید به یاد مسافران پرواز 752 اوکراین موسیقی متن : سوت پایان ساخته کارن همایونفر سلام! حال همه‌ی ما خوب است ملالی نیست جز گم شدنِ گاه به گاهِ خیالی دور، که مردم به آن شادمانیِ بی‌سبب می‌گویند با این همه عمری اگر باقی بود طوری از کنارِ زندگی می‌گذرم که نه زانویِ آهویِ بی‌جفت بلرزد و نه این دلِ ناماندگارِ بی‌درمان! تا یادم نرفته است بنویسم حوالیِ خوابهای ما سالِ پربارانی بود می‌دانم همیشه حیاط آنجا پر از هوای تازه‌ی باز نیامدن است اما تو لااقل، حتی هر وهله، گاهی، هر از گاهی ببین انعکاس تبسم رویا شبیه شمایل شقایق نیست! راستی خبرت بدهم خواب دیده‌ام خانه‌ئی خریده‌ام بی‌پرده، بی‌پنجره، بی‌در، بی‌دیوار ... هی بخند! بی‌پرده بگویمت چیزی نمانده است، من چهل ساله خواهم شد فردا را به فال نیک خواهم گرفت دارد همین لحظه یک فوج کبوتر سپید از فرازِ کوچه‌ی ما می‌گذرد باد بوی نامهای کسان من می‌دهد یادت می‌آید رفته بودی خبر از آرامش آسمان بیاوری!؟ نه ری‌را جان نامه‌ام باید کوتاه باشد ساده باشد بی حرفی از ابهام و آینه، از نو برایت می‌نویسم حال همه‌ی ما خوب است اما تو باور نکن!

Show...
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 14)قسمت 33
2021-01-04

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
فصل5:ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 14) قسمت34
2021-01-06

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
آه از آن رفتگان بی بازگشت. دکلمه شعری از اخوان ثالث به یاد جانباختگان پرواز 752 اوکراین
2021-01-07

به دیدارم بیا هر شب ||  مجموعه شعر دوزخ اما سرد|| اخوان ثالث موسیقی متن : I tried by Martin Czerny به دیدارم بیا هر شب، در این تنهایی ِ تنها و تاریک ِ خدا مانند دلم تنگ است بیا ای روشن، ای روشن‌تر از لبخند شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهی‌ها دلم تنگ است بیا بنگر، چه غمگین و غریبانه در این ایوان سرپوشیده، وین تالاب مالامال دلی خوش کرده‌ام با این پرستوها و ماهی‌ها و این نیلوفر آبی و این تالاب مهتابی بیا ای همگناه ِ من درین برزخ بهشتم نیز و هم دوزخ به دیدارم بیا، ای همگناه، ای مهربان با من که اینان زود می‌پوشند رو در خواب‌های بی گناهی‌ها و من می‌مانم و بیداد بی خوابی در این ایوان سرپوشیدهٔ متروک شب افتاده ست و در تالاب ِ من دیری ست که در خوابند آن نیلوفر آبی و ماهی‌ها، پرستوها بیا امشب که بس تاریک و تن‌هایم بیا ای روشنی، اما بپوشان روی که می‌ترسم ترا خورشید پندارند و می‌ترسم همه از خواب برخیزند و می‌ترسم همه از خواب برخیزند و می‌ترسم که چشم از خواب بردارند نمی‌خواهم ببیند هیچ کس ما را نمی‌خواهم بداند هیچ کس ما را و نیلوفر که سر بر می‌کشد از آب پرستوها که با پرواز و با آواز و ماهی‌ها که با آن رقص غوغایی نمی‌خواهم بفهمانند بیدارند شب افتاده ست و من تنها و تاریکم و در ایوان و در تالاب من دیری ست در خوابند پرستوها و ماهی‌ها و آن نیلوفر آبی بیا ای مهربان با من! بیا ای یاد مهتابی!

Show...
فصل5:ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 15) قسمت35
2021-01-08

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
فصل5:ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 15) قسمت36
2021-01-10

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
فصل5:ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 16) قسمت37
2021-01-12

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 16)قسمت38
2021-01-14

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نامGhasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. ادرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 17)قسمت39
2021-01-16

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
فصل5: ایرج پزشکزاد-دائی جان ناپلئون: (بخش 17)قسمت 40
2021-01-18

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 18)قسمت 41
2021-01-20

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : دائی جان ناپلئون  ساخته گروه جرشا موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 18)قسمت 42
2021-01-22

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
فصل5 :ایرج پزشکزاد -دائی جان ناپلئون: (بخش 19)قسمت 43
2021-01-24

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 19) قسمت44
2021-01-26

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 20) قسمت45
2021-01-28

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
فصل5:ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش21) قسمت46
2021-01-30

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 21) قسمت47
2021-02-01

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
فصل5: ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش22) قسمت48
2021-02-03

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
فصل:5 ایرج پزشکزاد- دائی جان ناپلئون: (بخش 22)قسمت 49
2021-02-05

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
فصل5: ایرج پزشکزاد-دائی جان ناپلئون (بخش 23)قسمت 50
2021-02-07

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی [email protected] مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
فصل5:ایرج پزشکزاد-دائی جان ناپلئون(بخش 23)قسمت 51
2021-02-09

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی https://t.me/Ghasedaksheno مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
فصل5:ایرج پزشکزاد-دائی جان ناپلئون(بخش 24)قسمت 52
2021-02-11

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی https://t.me/Ghasedaksheno مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
فصل5:ایرج پزشکزاد-دائی جان ناپلئون(بخش 24)قسمت 53
2021-02-13

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی https://t.me/Ghasedaksheno مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
فصل5:ایرج پزشکزاد-دائی جان ناپلئون(بخش 25)قسمت 54
2021-02-15

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی https://t.me/Ghasedaksheno مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
فصل5:ایرج پزشکزاد-دائی جان ناپلئون(بخش 25)قسمت 55
2021-02-17

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی https://t.me/Ghasedaksheno مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
فصل5 ایرج پزشکزاد دائی جان ناپلئون (بخش مؤخره)قسمت 56 پایان
2021-02-19

دائی جان ناپلئون|| ایرج پزشکزاد|| تهران: انتشارات صفی علیشاه ||1352 موسیقی مقدمه : موسیقی تیتراژ سریال دائی جان ناپلئون  ساخته شیدا قراچه داغی موسیقی پایان: عمواسدالله - گروه کیوسک قاصدک شنو را می توانید از اکثر اپلیکیشن های پادگیر فارسی و غیرفارسی با جستجوی نام Ghasedaksheno دریافت کنید. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان به کانال تلگرامی https://t.me/Ghasedaksheno مراجعه کنید. آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
دکلمه منظومه مسافر سروده سهراب سپهری
2021-02-22

سهراب منظومه‌ی «مسافر» را در سی و هشت سالگی سرود. مسافر از صدای پای آب کمتر معروف شده است چون شعری دشوار است و از تلمیحات نوین آکنده است. اما ارزش شعری و فرهنگی این منظومه به مراتب والاتر از صداب پای آب است. برای کسانی که به فلسفه‌ی سهراب سپهری آشنا نیستند و عادت کرده‌اند فقط شعری را بخوانند و بگذرند و انتظار طرح یک نظام فکری را در شعر ندارند مسافر یک استثناء است چون آن سادگی شعرهای دیگر سپهری در آن دیده نمی‌شود. این شعر پر از سطرها و بندهای ناب ادبی و فکری است و من هر بار که می خوانمش درس و نکته ای جدید از ان یاد می گیرم . امیدوار از شنیدن ان لذت ببرید . اگر مایل بودید درباره تحلیل بندها و معنی این شعر بیشتر بخوانید و بدانید می توانید به این دو منبع مراجعه کنید : - تحلیل شعر مسافر از دکتر شمیسا در مجله هنری تحلیلی  کافه کاتارسیس https://cafecatharsis.ir/3246 - بررسی بند به بند شعر مسافر از محمدرضا نوشمند  در وبلاگ زبان ادبی http://rezanooshmand.blogfa.com/post/67 موسیقی استفاده شده به ترتیب obligated by Martin Czerny Eshgh by Mostafa Khosravi Bibo no Aozora/ Endless fight and Babel by Ryuichi Sakamoto and others :نگاه مرد مسافر به روي زمين افتاد "چه سيب هاي قشنگي ! حيات نشئه تنهايي است." و ميزبان پرسيد: قشنگ يعني چه؟ - قشنگ يعني تعبير عاشقانه اشكال و عشق ، تنها عشق ترا به گرمي يك سيب مي كند مانوس. و عشق ، تنها عشق مرا به وسعت اندوه زندگي ها برد ، مرا رساند به امكان يك پرنده شدن. - و نوشداري اندوه؟ - صداي خالص اكسير مي دهد اين نوش. و حال ، شب شده بود. چراغ روشن بود. و چاي مي خوردند. - چرا گرفته دلت، مثل آنكه تنهايي. - چقدر هم تنها! - خيال مي كنم دچار آن رگ پنهان رنگ ها هستي. - دچار يعني - عاشق. - و فكر كن كه چه تنهاست اگر ماهي كوچك ، دچار آبي درياي بيكران باشد. - چه فكر نازك غمناكي ! - و غم تبسم پوشيده نگاه گياه است. و غم اشاره محوي به رد وحدت اشياست. - خوشا به حال گياهان كه عاشق نورند و دست منبسط نور روي شانه آنهاست. - نه ، وصل ممكن نيست ، هميشه فاصله اي هست . اگر چه منحني آب بالش خوبي است. براي خواب دل آويز و ترد نيلوفر، هميشه فاصله اي هست. دچار بايد بود و گرنه زمزمه حيات ميان دو حرف حرام خواهد شد. و عشق سفر به روشني اهتراز خلوت اشياست. و عشق صداي فاصله هاست. صداي فاصله هايي كه - غرق ابهامند - نه ، صداي فاصله هايي كه مثل نقره تميزند و با شنيدن يك هيچ مي شوند كدر. هميشه عاشق تنهاست. و دست عاشق در دست ترد ثانيه هاست. و او و ثانيه ها مي روند آن طرف روز. و او و ثانيه ها روي نور مي خوابند. و او و ثانيه ها بهترين كتاب جهان را به آب مي بخشند. و خوب مي دانند كه هيچ ماهي هرگز هزار و يك گره رودخانه را نگشود. و نيمه شب ها ، با زورق قديمي اشراق در آب هاي هدايت روانه مي گردند و تا تجلي اعجاب پيش مي رانند.

Show...
فصل5: ایرج پزشکزاد- رستم صولتان: تئوریهای دایی جان فانوسقه
2021-02-24

ایرج پزشکزاد || رستم صولتان: مجموعه بیست طنز کوتاه|| تئوریهای دایی جان فانوسقه || شرکت کتاب || لس آنجلس || 2006 موسیقی مقدمه: دو نوازی سه تار محمدرضا لطفی و حسین علیزداده (تیتراژ سریال سربداران ) تئوریهای دایی جان فانوسقه یکی از داستانهای کوتاه طنز پزشکزاد است که نویسنده در آن ویژگی توهم توطئه دایی جان ناپلئون را درباره شخصیت  داستانی دیگری  به نام سرهنگ غلامرضاخان همراه با  اعتیاد و اعتقاد او به تریاک به کار برده است.  طنز زیبا و روان این داستان کوتاه به سبک نوشتاری او در رمان دایی جان ناپلئون بسیار نزدیک است. امیدوارم از شنیدن این داستان لذت ببرید. منتظر نظرات و پیشنهادهای شما دوستان هستم. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان  مراجعه کنید به :  کانال تلگرام:  https://t.me/Ghasedaksheno . آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
شرح حال ایرج پزشکزاد و نقد رمان دائی جان ناپلئون
2021-03-05

دوستان و همراهان عزیز سلام من زهره هاشمی هستم و شما 104 اپیزود قاصدک شنو  را که در نیمه  اسفند ماه 1399 منتشر می شود می شنوید.  در این اپیزود  به معرفی و نقد رمان دایی جان ناپلئون می پردازم. قرار بود این اپیزود اخرین قسمت فصل پنجم  باشد، اما نیست چون حیفم آمد که از پزشکزاد به خواندن تنها یک اثر  او اکتفا کنم بنابراین تصمیم گرفتم که اثر دیگری از  این طنزپرداز معاصر رو که به زعم خودش بهترین اثرش است با عنوان ادب مرد به ز دولت او ست  رو هم براتون روایت کنم. در  تهیه مطالب این اپیزود بیشتر از مصاحبه‌های پزشکزاد و داستان‌واره‌ای با عنوان من و دایی جانم که در مجموعه طنزهای سیاسی و اجتماعی کوتاهی به نام گلگشت خاطرات  در 1386 منتشر شده استفاده کردم .همچنین  از مقاله اینترنتی زندگینامه ایرج پزشکزاد نوشته محمدرضا تیموری. لینک منابع : - گفت و گوی با ایرج پزشکزاد خالق رمان دائی جان ناپلئون: https://youtu.be/dy3uy2cpNDk - نخستین مصاحبه تلویزیونی ایرج پزشکزاد بعد از انقلاب https://youtu.be/id4xgUv5J64 - مروری بر زندگینامه ایرج پزشکزاد https://mohamadrezateimouri.com/iraj-pezeshkzad/ موسیقی های استفاده شده به ترتیب Valley of the Thousand Lanterns by Ahmad Pejman mahiha ashegh mishavand by Ali Samadpour Dawn by Ahmad Pejman Wanderer by Ahmad Pejman منتظر نظرات و پیشنهادهای شما دوستان هستم. برای ارتباط با من و دیدن فیلم و عکسهای نویسندگان  مراجعه کنید به : کانال تلگرام:  https://t.me/Ghasedaksheno . آدرس ایمیل: [email protected] اینستاگرام:  https://instagram.com/ghasedaksheno

Show...
فصل 5:ایرج پزشکزاد: 01- ادب مرد به ز دولت اوست
2021-03-17

ادب مرد به زدولت اوست، تحریر شد|| ایرج پزشکزاد|| 1352|| 174 صفحه در ادامه فصل پنجم  اثر دیگری از ایرج پزشکزاد را  که نمایشنامه ای کمدی با عنوان « ادب مرد به ز دولت اوست، تحریر شد»  برایتان روایت می کنم. این نمایشنامه که شامل یک مقدمه، سه پرده اصلی و یک مؤخره است داستان کارمندی ساده، عیالوار و با شرافت به نام «میر محمدمهدی پورعلیزاده» است  که به مرض پارسایی از نوع درجه پنج مبتلاست و به همین دلیل شیطان در تکاپوی اغوای اوست و ... این داستان را در اپیزودهای 20 -25 دقیقه ای به صورت دو روز در میان منتشر خواهم کرد. پیشاپیش نوروز خجسته و شاد . سالی با تجربه های خوش، درک بهتر از زندگی و مطالعه بیشتر برایتان آرزو می کنم.  شعر آغاز بهاریه ای از فریدون مشیری  است.  موسیقی مقدمه:   Gole Pamchal || Jingo Jinge Saaz by Ahmad Pejman ||1996 موسیقی متن: Sergei Does Paris || Vintage Comedy ||2019

Show...
فصل 5:ایرج پزشکزاد: 01- ادب مرد به ز دولت اوست،تحریر شد
2021-03-18

ادب مرد به زدولت اوست، تحریر شد|| ایرج پزشکزاد|| 1352|| 174 صفحه در ادامه فصل پنجم  اثر دیگری از ایرج پزشکزاد را  که نمایشنامه ای کمدی با عنوان « ادب مرد به ز دولت اوست، تحریر شد»  برایتان روایت می کنم. این نمایشنامه که شامل یک مقدمه، سه پرده اصلی و یک مؤخره است داستان کارمندی ساده، عیالوار و با شرافت به نام «میر محمدمهدی پورعلیزاده» است  که به مرض پارسایی از نوع درجه پنج مبتلاست و به همین دلیل شیطان در تکاپوی اغوای اوست و ... این داستان را در اپیزودهای 20 -25 دقیقه ای به صورت دو روز در میان منتشر خواهم کرد. پیشاپیش نوروز خجسته و شاد . سالی با تجربه های خوش، درک بهتر از زندگی و مطالعه بیشتر برایتان آرزو می کنم.  شعر آغاز بهاریه ای از فریدون مشیری  است.  موسیقی مقدمه:   Gole Pamchal || Jingo Jinge Saaz by Ahmad Pejman ||1996 موسیقی متن: Sergei Does Paris || Vintage Comedy ||2019

Show...
فصل 5:ایرج پزشکزاد: 02- ادب مرد به ز دولت اوست، تحریر شد
2021-03-20

ادب مرد به زدولت اوست، تحریر شد|| ایرج پزشکزاد|| 1352|| 174 صفحه در این قسمت با  اعضای خانواده پورعلیزاده و فضای خانه وی آشنا میشنویم  تا این که شیطان وارد صحنه می شود...  موسیقی متن: Sergei Does Paris || Vintage Comedy ||2019

Show...
فصل 5:ایرج پزشکزاد: 03- ادب مرد به ز دولت اوست، تحریر شد
2021-03-23

ادب مرد به زدولت اوست، تحریر شد|| ایرج پزشکزاد|| 1352|| 174 صفحه ...در این قسمت شیطان در ظاهر آقای پرنگ (مدیرشرکتی که قصد رشوه دادن به پورعلیزاده را داشت) وارد خانه پورعلیزاده می شود و قصد مذاکره دوباره با پورعلیزاده از طریق ارائه پیشنهادی جدید دارد . موسیقی متن: Sergei Does Paris || Vintage Comedy ||2019

Show...
فصل 5:ایرج پزشکزاد: 04- ادب مرد به ز دولت اوست، تحریر شد
2021-03-25

ادب مرد به زدولت اوست، تحریر شد|| ایرج پزشکزاد|| 1352|| 174 صفحه در قسمت سوم  شنیدیم شیطان  در ظاهر آقای پرنگ وارد خانه پورعلیزاده می شود و قصد مذاکره دوباره با او از طریق ارائه پیشنهادی جدید  را دارد. این قسمت که ادامه همان پرده اول است صاحبخانه پور علیزاده که مرد پولکی و خسیسی به نام پورآبفروش است وارد صحنه میشود و مشاجره ای میان او و خانواده پورعلیزاده درمیگیرد و دراین میان پرنگ همچنان قصد فریب دادن پورعلیزاده را دارد تا این که ملیحه ... موسیقی مقدمه : Sergei Does Paris || Vintage Comedy ||2019 موسیقی پایان: تصنیف گلعذار ، نادر گلچین

Show...
فصل 5:ایرج پزشکزاد: 05- ادب مرد به ز دولت اوست، تحریر شد
2021-03-27

ادب مرد به زدولت اوست، تحریر شد|| ایرج پزشکزاد|| 1352|| 174 صفحه در قسمتهای قبل  شنیدیم  که یکی از دستیاران شیطان به نام آقای استفساری  به شیطان اطلاع می دهد که کارمند ساده ای به نام پورعلیزاده را پیدا کرده که به مرض پارسایی از نوع  شدید یعنی درجه 5 مبتلاست به همین دلیل شیطان خود وارد عمل می شود و  در ظاهر آقای پرنگ (مدیرشرکتی که قصد رشوه دادن به پورعلیزاده را داشت) وارد خانه پورعلیزاده می شود و قصد مذاکره دوباره با او از طریق ارائه پیشنهادی جدید را دارد در طول مذاکره با اعضای خانواده پور علیزاده و صاحبخانه (که مرد پولکی و خسیسی است به نام پور آبفروش) و یکی از همسایه های انها به اسم کبری خانم هم آشنا شدیم در این قسمت که پرده دوم نمایشنامه است  آقای پرنگ به اداره  پورعلیزاده  می رود و ... موسیقی مقدمه : Sergei Does Paris || Vintage Comedy ||2019

Show...
فصل 5:ایرج پزشکزاد: 06- ادب مرد به ز دولت اوست، تحریر شد
2021-03-30

ادب مرد به زدولت اوست، تحریر شد|| ایرج پزشکزاد|| 1352|| 174 صفحه در قسمتهای قبل  شنیدیم  که یکی از دستیاران شیطان به نام آقای استفساری  به شیطان اطلاع می دهد که کارمند ساده ای به نام پورعلیزاده را پیدا کرده که به مرض پارسایی از نوع  شدید یعنی درجه 5 مبتلاست به همین دلیل شیطان خود وارد عمل می شود و  در ظاهر آقای پرنگ (مدیرشرکتی که قصد رشوه دادن به پورعلیزاده را داشت) وارد خانه پورعلیزاده می شود و قصد مذاکره دوباره با او از طریق ارائه پیشنهادی جدید را دارد در طول مذاکره با اعضای خانواده پور علیزاده و صاحبخانه (که مرد پولکی و خسیسی است به نام پور آبفروش) و یکی از همسایه های انها به اسم کبری خانم هم آشنا شدیم در   قسمت ششم  که ادامه پرده دوم نمایشنامه است داستان حول محور گفتگوی میان همکاران اداری پورعلیزاده با او و ارباب رجوع هاست تا اینکه آقای تنزیلیان یکی دیگر از همکاران پورعلیزاده وارد اتاق می شود . موسیقی مقدمه : Sergei Does Paris || Vintage Comedy ||2019

Show...
فصل 5:ایرج پزشکزاد: 07- ادب مرد به ز دولت اوست، تحریر شد
2021-04-01

ادب مرد به زدولت اوست، تحریر شد|| ایرج پزشکزاد|| 1352|| 174 صفحه در قسمت هفتم آقای آتشکار معاون اداره به همراه منشی اش ویدا خانم سرزده به اتاق پورعلیزاده و همکارانش میرود و در آنجا پرنگ را می بینند و فکر می کند که او بازرس اداره است و ... موسیقی  : Sergei Does Paris || Vintage Comedy ||2019

Show...
فصل 5:ایرج پزشکزاد: 08- ادب مرد به ز دولت اوست، تحریر شد
2021-04-03

ادب مرد به زدولت اوست، تحریر شد|| ایرج پزشکزاد|| 1352|| 174 صفحه پرده سوم نمایش با صحنه اتاق مجللی شروع می شود که در آن مردی مشغول ماساژ دادن پورعلیزاده است در این قسمت با پورعلیزاده و خانواده وی  در وضعیت جدید روبرو میشویم .... موسیقی  : Sergei Does Paris || Vintage Comedy ||2019