Hollywood Boulevard | هالیوود بلوار
Category TV & Film
Published March 3, 2021
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

معرفی فیلم و بررسی تاریخ سینما از آغاز

Available Episodes

روایت یکم - سوپرانوها
2020-11-05

در این فیلم به سریال شاهکار سوپرانوها خواهیم پرداخت و کمی هم از مافیایی‌ها خواهیم گفت.

Show...
تولد یک صنعت
2020-12-01

در این اپیزود درباره این موضوع صحبت می‌کنیم که سینما چه جوری متولد شد و واکنش‌های اولیه به این پدیده چی بود.

Show...
خاطرات قتل
2020-12-29

در این اپیزود فیلم فوق العاده خاطرات قتل رو بررسی خواهیم کرد.

Show...
پیشگامان هالیوود
2021-01-27

در این اپیزود به داستان شکل‌گیری هالیوود می‌پردازیم.

Show...
در دنیای تو ساعت چند است؟
2021-03-03

در این اپیزود به معرفی فیلم «در دنیای تو ساعت چند است؟» پرداختیم و کمی هم از رشت و دنیای عاشقانه فیلم حرف زدیم.

Show...
پیکسار متولد می‌شود.
2021-05-26

در این اپیزود به داستان شکل‌گیری پیکسار پرداختیم و از افراد شاخصی صحبت کردیم که شاهکارهای مثل داستان اسباب‌بازی‌ها، شگفت‌انگیزان و درون و بیرون رو پدید آوردند.

Show...
سفر قهرمان
2021-06-22

در این اپیزود به یکی از قدرتمندترین الگوهای روایی و داستان‌گویی یعنی الگوی سفر قهرمان می‌پردازیم و بعد از توضیحات مختصری درباره چیستی این الگو، رد پای اون رو در انیمیشن‌های پیکسار دنبال می‌کنیم.

Show...
بررسی فیلم لوکا _ اپیزود ویژه
2021-06-30

در این اپیزود فیلم لوکا رو بررسی کردیم و نظرمون رو در مورد شخصیت‌ها و فضای جذابش گفتیم.

Show...
داستان اسباب‌بازی
2021-07-28

در این اپیزود به سری فیلم‌های داستان اسباب‌بازی پرداختیم و درباره سیر تحول شخصیت‌های اصلی حرف زدیم.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

روایت یکم - سوپرانوها
2020-11-05

در این فیلم به سریال شاهکار سوپرانوها خواهیم پرداخت و کمی هم از مافیایی‌ها خواهیم گفت.

Show...
تولد یک صنعت
2020-12-01

در این اپیزود درباره این موضوع صحبت می‌کنیم که سینما چه جوری متولد شد و واکنش‌های اولیه به این پدیده چی بود.

Show...
خاطرات قتل
2020-12-29

در این اپیزود فیلم فوق العاده خاطرات قتل رو بررسی خواهیم کرد.

Show...
پیشگامان هالیوود
2021-01-27

در این اپیزود به داستان شکل‌گیری هالیوود می‌پردازیم.

Show...
در دنیای تو ساعت چند است؟
2021-03-03

در این اپیزود به معرفی فیلم «در دنیای تو ساعت چند است؟» پرداختیم و کمی هم از رشت و دنیای عاشقانه فیلم حرف زدیم.

Show...
پیکسار متولد می‌شود.
2021-05-26

در این اپیزود به داستان شکل‌گیری پیکسار پرداختیم و از افراد شاخصی صحبت کردیم که شاهکارهای مثل داستان اسباب‌بازی‌ها، شگفت‌انگیزان و درون و بیرون رو پدید آوردند.

Show...
سفر قهرمان
2021-06-22

در این اپیزود به یکی از قدرتمندترین الگوهای روایی و داستان‌گویی یعنی الگوی سفر قهرمان می‌پردازیم و بعد از توضیحات مختصری درباره چیستی این الگو، رد پای اون رو در انیمیشن‌های پیکسار دنبال می‌کنیم.

Show...
بررسی فیلم لوکا _ اپیزود ویژه
2021-06-30

در این اپیزود فیلم لوکا رو بررسی کردیم و نظرمون رو در مورد شخصیت‌ها و فضای جذابش گفتیم.

Show...
داستان اسباب‌بازی
2021-07-28

در این اپیزود به سری فیلم‌های داستان اسباب‌بازی پرداختیم و درباره سیر تحول شخصیت‌های اصلی حرف زدیم.

Show...

Latest Episode