ifritcast
Category Arts
Published January 31, 2021
Episodes 20

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

راوی قصه‌های کتاب هزار و یک شب، زنی است بنام شهرزاد که برای نجات جان خود هر شب قصه‌ای را برای شهریار(که در پادکست شاه‌زمان خوانده می‌شود) تعریف میکند. شاه‌زمان مردی است که به علت خیانت زنش قصد جان همه‌ی دختران سرزمینش را کرده است. در کتاب هزار و یک شب قصه‌ها در شب‌های متعددی تعریف میشوند که در این پادکست، هر چند شبِ به هم مرتبط را به صورت یک پادکست سریالی خواهید شنید. راوی پادکست عفریت(آرش دبستانی) با حفظ فرم هزار و یک شب آنها را تعریف میکند این پادکست هر هفته پخش می‌شود. تدوینگر: صنم اوشلی میکس و مستر: مهیار رضوان این برنامه مناسب کودکان نیست*

Available Episodes

اپیزود اول | پادکست عفریت-شا‌ه‌زمان
2020-10-31

این پادکست روایتی از کتاب هزارویک‌ شب (هزار افسان) است که به صورت دو هفته یکبار تولید میشود در این اپیزود میشنوید چگونه شاه‌زمان دستش به خون آلوده میشود، پیش برادر خود می‌رود و دو برادر با غول دریاچه و دخترک آشنا می‌شوند.  *این برنامه مناسب کودکان نیست

Show...
!اپیزود دوم | سریال غول و بازرگان-قسمت اول، تو رو چه به خرما خوردن
2020-11-12

در این بخش می‌شنوید:‌ قصه‌ی غول و بازرگان و همچنین آنچه بر دهقان و زنش گذشته است.

Show...
اپیزود سوم-سریال غول و بازرگان قسمت دوم-کنیزی از بازار شام
2020-11-27

در این بخش می‌شنوید:‌ ادامه‌ی قصه‌ی غول و بازرگان و همچنین آنچه بر دهقان و زنش گذشته است. توضیحات: تلفظ صحیح پاپسی پاپاسی است که در این اپیزود به‌اشتباه پاپسی گفته شده است.

Show...
اپیزود چهارم-سریال غول و بازرگان قسمت سوم(آخر)-کبوترخونه عالمی داره
2020-12-08

در این اپیزود می‌شنوید: قسمت آخر سریال غول و بازرگان.قصه‌ی مردی را که در کبوترخانه کار می‌کند، عاشق کبوتر‌هایش است و برای یافتن کاری دیگر شهرش را ترک می‌گوید و با مخاطرات زیادی روبرو می‌شود.

Show...
اپیزود پنجم-سریال ماهیگیر و دیو-قسمت اول
2020-12-21

در این اپیزود می‌شنوید:  در این قسمت ماجرای ماهیگیری را می‌شنوید که ناخواسته با دیوی آشنا می‌شود. غضب حضرت سلیمان بر سر دیو خیره‌سر و پادرمیانی ماهیگیر.

Show...
ایپزود ششم-سریال ماهیگیر و دیو-قسمت دوم
2020-12-28

در این اپیزود می‌شنوید:  قصه‌ی زندگی پادشاه دردمندی که حکیمی به‌ دادش می‌رسد. با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود هفتم-سریال ماهیگیر و دیو-قسمت سوم
2021-01-02

در این اپیزود می‌شنوید:  بگو مگوی ملک‌رویان با وزیر حسود که هر یک می‌کوشند با قصه گفتن دیگری را متقاعد کنند.  . با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود هشتم- سریال ماهیگیر و دیو-قسمت چهارم
2021-01-11

در این اپیزود می‌شنوید:  عاقبت حکیم‌رویان و ملک یونان را که چه بر سرشان می‌رود. با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود نهم-سریال ماهیگیر و دیو-قسمت پنجم
2021-01-17

در این اپیزود می‌شنوید:   نصیحت دیو ماهیگیر را، و مؤاخذه آشپزباشی توسط پادشاه با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود دهم-سریال ماهیگیر و دیو-قسمت ششم
2021-01-24

در این اپیزود می‌شنوید: قصه‌ی پادشاهی که می‌خواهد سر از کار برکه و ماهی‌ها دربیاورد. . با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود یازدهم-سریال ماهیگیر و دیو- قسمت هفتم آخر
2021-01-31

در اپیزود آخر سریال ماهیگیر و دیو می‌شنوید:  آنچه بر سر پادشاه افسون‌شده آمد. . با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود دوازدهم- سریال باربر و سه دختر- قسمت اول
2021-02-14

این اپیزود اولین قسمت سریال باربر و سه‌دختر است:  در این اپیزود می‌شنوید:   داستان باربری را که به خانه سه دختر ماهرو وارد می‌شود. . با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود سیزدهم- سریال باربر و سه دختر- قسمت دوم
2021-02-21

این اپیزود دومین قسمت سریال باربر و سه‌دختر است:  در این اپیزود می‌شنوید:   باربر بر سردر ِخانه این‌چنین می‌خواند: « ببین و بشنو اما چیزی نپرس!» . با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود چهاردهم-سریال باربر و سه دختر-قسمت سوم
2021-02-28

در اپیزود چهاردهم می‌شنوید:   گدای اول برای نجات جان خود داستان زندگی‌اش را برای دختران و میهمانان دیگر تعریف می‌کند. . با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود پانزدهم-سریال باربر و سه دختر-قسمت چهارم
2021-03-07

در اپیزود پانزدهم می‌شنوید:  این‌بار گدای دوم داستان خود را برای دختران و میهمانان دیگر تعریف می‌کند. . با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود شانزدهم-سریال باربر و سه دختر-قسمت پنجم
2021-03-14

اپیزود شانزدهم:  گدای دوم برای نجات جان خود شروع به تعریف داستان زندگی خود کرد. جلسه پیش تا آنجایی پیش رفتیم که دیو جرجریس معشوقه شاهزاده را کشت و شاهزاده بینوا را به بوزینه تبدیل کرد. و اما ادامه داستان شاهزاده را در این جلسه می‌شنویم. . با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود هفدهم-سریال باربر و سه دختر- قسمت ششم
2021-03-21

نوروز ۱۴۰۰ مبارک! با آرزوی سالی پر از قصه‌های ناب و جادویی برای همراهان وفادار پادکست عفریت!  . در اپیزود هفدهم می‌شنوید:  گدای سوم یک قدم جلو گذاشت و گفت: حالا نوبت منه که قصه‌ی زندگیم رو برای شما تعریف کنم... من از خاندان بزرگانم، پدرم شاه بود و من شاهزاده!  بقیه‌ی داستان را در این قسمت بشنوید.  .  با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود هجدهم-سریال باربر و سه دختر-قسمت هفتم
2021-03-28

در اپیزود هجدهم می‌شنوید:  ادامه‌ی داستان گدای سوم. ابن‌خصیب و پدر عزادار کودک  .  با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود نوزدهم-سریال باربر و سه دختر-قسمت هشتم
2021-04-04

در اپیزود نوزدهم می‌شنوید:  جعفر به فرمان هارون‌الرشید سه دختر را نزد وی آورد. یکی از سه دختر شروع به نقل داستان زندگی خود کرد: من دو خواهر دیگر دارم، آن دو از مادری دیگر هستند... ادامه داستان را در این اپیزود دنبال کنید.  .  با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود بیستم-سریال باربر و سه دختر- قسمت هفتم(آخر)
2021-04-11

در اپیزود بیستم می‌شنوید:  . قصه‌ی دختری را که جای تازیانه‌ها بر پشتش باقی مانده.  این اپیزود آخرین قسمت از سریال باربر و سه دختر است.  .  با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

اپیزود اول | پادکست عفریت-شا‌ه‌زمان
2020-10-31

این پادکست روایتی از کتاب هزارویک‌ شب (هزار افسان) است که به صورت دو هفته یکبار تولید میشود در این اپیزود میشنوید چگونه شاه‌زمان دستش به خون آلوده میشود، پیش برادر خود می‌رود و دو برادر با غول دریاچه و دخترک آشنا می‌شوند.  *این برنامه مناسب کودکان نیست

Show...
!اپیزود دوم | سریال غول و بازرگان-قسمت اول، تو رو چه به خرما خوردن
2020-11-12

در این بخش می‌شنوید:‌ قصه‌ی غول و بازرگان و همچنین آنچه بر دهقان و زنش گذشته است.

Show...
اپیزود سوم-سریال غول و بازرگان قسمت دوم-کنیزی از بازار شام
2020-11-27

در این بخش می‌شنوید:‌ ادامه‌ی قصه‌ی غول و بازرگان و همچنین آنچه بر دهقان و زنش گذشته است. توضیحات: تلفظ صحیح پاپسی پاپاسی است که در این اپیزود به‌اشتباه پاپسی گفته شده است.

Show...
اپیزود چهارم-سریال غول و بازرگان قسمت سوم(آخر)-کبوترخونه عالمی داره
2020-12-08

در این اپیزود می‌شنوید: قسمت آخر سریال غول و بازرگان.قصه‌ی مردی را که در کبوترخانه کار می‌کند، عاشق کبوتر‌هایش است و برای یافتن کاری دیگر شهرش را ترک می‌گوید و با مخاطرات زیادی روبرو می‌شود.

Show...
اپیزود پنجم-سریال ماهیگیر و دیو-قسمت اول
2020-12-21

در این اپیزود می‌شنوید:  در این قسمت ماجرای ماهیگیری را می‌شنوید که ناخواسته با دیوی آشنا می‌شود. غضب حضرت سلیمان بر سر دیو خیره‌سر و پادرمیانی ماهیگیر.

Show...
ایپزود ششم-سریال ماهیگیر و دیو-قسمت دوم
2020-12-28

در این اپیزود می‌شنوید:  قصه‌ی زندگی پادشاه دردمندی که حکیمی به‌ دادش می‌رسد. با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود هفتم-سریال ماهیگیر و دیو-قسمت سوم
2021-01-02

در این اپیزود می‌شنوید:  بگو مگوی ملک‌رویان با وزیر حسود که هر یک می‌کوشند با قصه گفتن دیگری را متقاعد کنند.  . با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود هشتم- سریال ماهیگیر و دیو-قسمت چهارم
2021-01-11

در این اپیزود می‌شنوید:  عاقبت حکیم‌رویان و ملک یونان را که چه بر سرشان می‌رود. با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود نهم-سریال ماهیگیر و دیو-قسمت پنجم
2021-01-17

در این اپیزود می‌شنوید:   نصیحت دیو ماهیگیر را، و مؤاخذه آشپزباشی توسط پادشاه با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود دهم-سریال ماهیگیر و دیو-قسمت ششم
2021-01-24

در این اپیزود می‌شنوید: قصه‌ی پادشاهی که می‌خواهد سر از کار برکه و ماهی‌ها دربیاورد. . با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود یازدهم-سریال ماهیگیر و دیو- قسمت هفتم آخر
2021-01-31

در اپیزود آخر سریال ماهیگیر و دیو می‌شنوید:  آنچه بر سر پادشاه افسون‌شده آمد. . با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود دوازدهم- سریال باربر و سه دختر- قسمت اول
2021-02-14

این اپیزود اولین قسمت سریال باربر و سه‌دختر است:  در این اپیزود می‌شنوید:   داستان باربری را که به خانه سه دختر ماهرو وارد می‌شود. . با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود سیزدهم- سریال باربر و سه دختر- قسمت دوم
2021-02-21

این اپیزود دومین قسمت سریال باربر و سه‌دختر است:  در این اپیزود می‌شنوید:   باربر بر سردر ِخانه این‌چنین می‌خواند: « ببین و بشنو اما چیزی نپرس!» . با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود چهاردهم-سریال باربر و سه دختر-قسمت سوم
2021-02-28

در اپیزود چهاردهم می‌شنوید:   گدای اول برای نجات جان خود داستان زندگی‌اش را برای دختران و میهمانان دیگر تعریف می‌کند. . با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود پانزدهم-سریال باربر و سه دختر-قسمت چهارم
2021-03-07

در اپیزود پانزدهم می‌شنوید:  این‌بار گدای دوم داستان خود را برای دختران و میهمانان دیگر تعریف می‌کند. . با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود شانزدهم-سریال باربر و سه دختر-قسمت پنجم
2021-03-14

اپیزود شانزدهم:  گدای دوم برای نجات جان خود شروع به تعریف داستان زندگی خود کرد. جلسه پیش تا آنجایی پیش رفتیم که دیو جرجریس معشوقه شاهزاده را کشت و شاهزاده بینوا را به بوزینه تبدیل کرد. و اما ادامه داستان شاهزاده را در این جلسه می‌شنویم. . با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود هفدهم-سریال باربر و سه دختر- قسمت ششم
2021-03-21

نوروز ۱۴۰۰ مبارک! با آرزوی سالی پر از قصه‌های ناب و جادویی برای همراهان وفادار پادکست عفریت!  . در اپیزود هفدهم می‌شنوید:  گدای سوم یک قدم جلو گذاشت و گفت: حالا نوبت منه که قصه‌ی زندگیم رو برای شما تعریف کنم... من از خاندان بزرگانم، پدرم شاه بود و من شاهزاده!  بقیه‌ی داستان را در این قسمت بشنوید.  .  با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود هجدهم-سریال باربر و سه دختر-قسمت هفتم
2021-03-28

در اپیزود هجدهم می‌شنوید:  ادامه‌ی داستان گدای سوم. ابن‌خصیب و پدر عزادار کودک  .  با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود نوزدهم-سریال باربر و سه دختر-قسمت هشتم
2021-04-04

در اپیزود نوزدهم می‌شنوید:  جعفر به فرمان هارون‌الرشید سه دختر را نزد وی آورد. یکی از سه دختر شروع به نقل داستان زندگی خود کرد: من دو خواهر دیگر دارم، آن دو از مادری دیگر هستند... ادامه داستان را در این اپیزود دنبال کنید.  .  با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...
اپیزود بیستم-سریال باربر و سه دختر- قسمت هفتم(آخر)
2021-04-11

در اپیزود بیستم می‌شنوید:  . قصه‌ی دختری را که جای تازیانه‌ها بر پشتش باقی مانده.  این اپیزود آخرین قسمت از سریال باربر و سه دختر است.  .  با توجه به درخواست شما شنوندگان عزیز، پادکست عفریت سریال‌ها را هر هفته پخش می‌کند و بین سریال‌ها تا اپیزود بعدی فاصله‌ی بیشتری خواهد بود.

Show...

Latest Episode