Iran Academia ایران آکادمیا
Category Education
Published June 4, 2021
Episodes 60

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست ایران آکادمیا مکانی برای گفتگو و فراگیری علوم انسانی و اجتماعی است. هدف این دانشگاه آنلاین ارتقای توانایی علاقمندان و دانشجویان در درک و تحلیل پدیده‌ها و مسائل اجتماعی برپایه اندیشه سنجشگر و روشمند علوم انسانی و اجتماعی با نظر به جامعه و فرهنگ ایران در متن جهان معاصر است این پادکست از فصل دوم، نسخه تصویری هم دارد.

Available Episodes

2018-06-12
مژده! اپیزود اول با عنوان «آشنا شوید!»ه
2018-08-25
اگر طاهره خواهری مثل خود داشت! گفتگو با پونه پیرا
2018-11-05
زندگی و آغاز کار دانشگاهی، گفتگو با جمشید بهنام، بخش اول
2018-11-12
پژوهش پیرامون خانواده، گفتگو با جمشید بهنام، بخش دوم
2018-11-19
ایرانیان و اندیشه تجدد، گفتگو با جمشید بهنام، بخش سوم
2018-12-03
روشنفکران ایرانی در برلن، گفتگو با جمشید بهنام، بخش چهارم
2018-12-10
گفتگو با داریوش آشوری، سرگذشت و رابطه با جریان روشنفکری، بخش اول
2018-12-17
گفتگو با داریوش آشوری، آثار برجسته، کتاب زبان باز، زبان گسترنده، بخش دوم
2018-12-24
گفتگو با داریوش آشوری، هرمنوتیک، بحران زبان فارسی، نقد غربزدگی، بخش سوم
2018-12-31
گفتگو با داریوش آشوری، علل عقب ماندگی و نقد روشنفکری ایران، بخش چهارم و پایانی
2019-02-04
کنفرانس ایران پس از 40 سال - جلیل روشندل - تداوم و دگرگونی در سیاست
2019-02-11
کنفرانس ایران پس از 40 سال - عمار ملکی - بررسی گرایشها و جریانات سیاسی در ایران امروز
2019-02-25
کنفرانس ایران پس از 40 سال – عسل باقری – بازنمایی روابط زن و مرد در سینمای ایران بعد از انقلاب
2019-03-04
کنفرانس ایران پس از 40 سال – نسیم خاکسار – روایتهای داستان و شعر از چگونه بودن ما 40 سال بعد از انقلاب
2019-03-11
کنفرانس ایران پس از 40 سال - اسفندیار دانشور - ادبیات تبعید، تأثیر انقلاب ایران در ادبیات معاصر فرانسوی-فارسی
2019-03-25
کنفرانس ایران پس از 40 سال – رضا رکوعی– بویش، تن، زمین : پدیده شناسی انقلاب ایران
2019-04-01
کنفرانس ایران پس از 40 سال – حسن فرشتیان – تحولات روحانیت شیعی در آزمون انقلاب
2019-04-08
کنفرانس ایران پس از 40 سال – محمدرضا نیکفر – انقلاب دو بُنی
2019-04-15
کنفرانس ایران پس از 40 سال – محسن متقی – روشنفکران مسلمان در آزمون انقلاب ایران
2019-04-22
کنفرانس ایران پس از 40 سال – سعید پیوندی – روشنفکری چپ ایران، دگردیسی در پی گذار از توفان ها
2019-04-29
کنفرانس ایران پس از 40 سال - ایرج سبحانی - کوچ علم از دانشگاه و بحران اعتماد در علوم پزشکی
2019-05-06
کنفرانس ایران پس از 40 سال – فرهاد خسروخاور- گونه شناسی کنشگران و جنبشهای اجتماعی
2019-05-13
کنفرانس ایران پس از 40 سال – نیره توحیدی - جنبش زنان ایرانی در چهل سالی که گذشت
2019-05-20
امید منتظری - نهادهای آموزشی ایران: مکان سیاست و منطق حذف
2019-05-27
امیر یحیی آیت‌الهی - مرزهای آزادی آکادمیک در شیوه الهیات‌ورزی نظام آموزشی
2019-06-03
علیرضا کاظمی - ایران آکادمیا، آگورا و آکادمیکس و فراخوان
2019-06-17
سعید پیوندی - دانشگاه در جامعه مدرن - بخش اول
2019-06-24
سعید پیوندی - دانشگاه در جامعه مدرن - بخش دوم
2019-07-01
سعید پیوندی - دانشگاه در جامعه مدرن - بخش سوم
2019-07-07
سعید پیوندی - دانشگاه در جامعه مدرن - بخش چهارم
2019-07-15
سعید پیوندی - دانشگاه در جامعه مدرن - بخش پنجم و پایانی
2019-07-29
علیرضا مناف‌زاده - بخش اول - کسروی و هویت ایرانی
2019-08-06
علیرضا مناف‌زاده - بخش دوم - پژوهش در تاریخ
2019-08-12
علیرضا مناف‌زاده - بخش سوم - پروبلماتیک در پژوهش تاریخی
2019-08-19
علیرضا مناف‌زاده - بخش چهارم - پارادایم‌های اصلی پژوهش‌های تاریخی
2019-08-26
علیرضا مناف‌زاده - بخش پنجم - جایگاه پژوهشگر نسبت به موضوع پژوهش
2019-09-09
دین‌پیرایی در جهان مسیحی و تأثیر آن بر ما - بخش اول
2019-09-16
دین‌پیرایی در جهان مسیحی و تأثیر آن بر ما - بخش دوم
2019-10-07
دین‌پیرایی در جهان مسیحی و تأثیر آن بر ما - بخش سوم
2019-10-14
دین‌پیرایی در جهان مسیحی و تأثیر آن بر ما - بخش چهارم
2019-11-04
معنای تاریخی بحران در روانشناسی - امانوئل شکریان - بخش اول
2019-11-11
معنای تاریخی بحران در روانشناسی - امانوئل شکریان - بخش دوم
2019-11-18
معنای تاریخی بحران در روانشناسی - گفتگو با امانوئل شکریان
2019-11-25
آرنت خوانی - بخش اول
2019-12-03
آرنت خوانی- بخش دوم
2019-12-09
آرنت خوانی - بخش سوم
2019-12-16
آرنت خوانی - بخش چهارم
2020-02-03
آرنت خوانی - بخش پنجم
2020-02-10
آرنت خوانی - بخش ششم
2020-02-17
آرنت خوانی - بخش هفتم
2021-03-24
تیزر اپیزود ۱ - منصوره شجاعی
2021-03-27
اپیزود ۱ - منصوره شجاعی - کتابداری اجتماعی
2021-03-30
تیزر اپیزود ۲ - ایمان گنجی
2021-04-27
تیزر اپیزود ۳ - مجتبا گل‌محمدی
2021-04-27
اپیزود ۲ - ایمان گنجی - هنر سیاسی
2021-05-28
اپیزود ۳ - مجتبا گل‌محمدی - آگامبن و پروژه هوموساکر
2021-06-04
تیزر اپیزود ۴ - رضا علامه‌زاده
2021-06-28
اپیزود ۴ - رضا علامه‌زاده - حقیقت و سینمای مستند
2021-07-27
تیزر اپیزود ۵ - حامد صادقیان
2021-07-29
اپیزود ۵ - حامد صادقیان - نبرد نیمه‌رساناها و آینده ما

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-06-12
مژده! اپیزود اول با عنوان «آشنا شوید!»ه
2018-08-25
اگر طاهره خواهری مثل خود داشت! گفتگو با پونه پیرا
2018-11-05
زندگی و آغاز کار دانشگاهی، گفتگو با جمشید بهنام، بخش اول
2018-11-12
پژوهش پیرامون خانواده، گفتگو با جمشید بهنام، بخش دوم
2018-11-19
ایرانیان و اندیشه تجدد، گفتگو با جمشید بهنام، بخش سوم
2018-12-03
روشنفکران ایرانی در برلن، گفتگو با جمشید بهنام، بخش چهارم
2018-12-10
گفتگو با داریوش آشوری، سرگذشت و رابطه با جریان روشنفکری، بخش اول
2018-12-17
گفتگو با داریوش آشوری، آثار برجسته، کتاب زبان باز، زبان گسترنده، بخش دوم
2018-12-24
گفتگو با داریوش آشوری، هرمنوتیک، بحران زبان فارسی، نقد غربزدگی، بخش سوم
2018-12-31
گفتگو با داریوش آشوری، علل عقب ماندگی و نقد روشنفکری ایران، بخش چهارم و پایانی
2019-02-04
کنفرانس ایران پس از 40 سال - جلیل روشندل - تداوم و دگرگونی در سیاست
2019-02-11
کنفرانس ایران پس از 40 سال - عمار ملکی - بررسی گرایشها و جریانات سیاسی در ایران امروز
2019-02-25
کنفرانس ایران پس از 40 سال – عسل باقری – بازنمایی روابط زن و مرد در سینمای ایران بعد از انقلاب
2019-03-04
کنفرانس ایران پس از 40 سال – نسیم خاکسار – روایتهای داستان و شعر از چگونه بودن ما 40 سال بعد از انقلاب
2019-03-11
کنفرانس ایران پس از 40 سال - اسفندیار دانشور - ادبیات تبعید، تأثیر انقلاب ایران در ادبیات معاصر فرانسوی-فارسی
2019-03-25
کنفرانس ایران پس از 40 سال – رضا رکوعی– بویش، تن، زمین : پدیده شناسی انقلاب ایران
2019-04-01
کنفرانس ایران پس از 40 سال – حسن فرشتیان – تحولات روحانیت شیعی در آزمون انقلاب
2019-04-08
کنفرانس ایران پس از 40 سال – محمدرضا نیکفر – انقلاب دو بُنی
2019-04-15
کنفرانس ایران پس از 40 سال – محسن متقی – روشنفکران مسلمان در آزمون انقلاب ایران
2019-04-22
کنفرانس ایران پس از 40 سال – سعید پیوندی – روشنفکری چپ ایران، دگردیسی در پی گذار از توفان ها
2019-04-29
کنفرانس ایران پس از 40 سال - ایرج سبحانی - کوچ علم از دانشگاه و بحران اعتماد در علوم پزشکی
2019-05-06
کنفرانس ایران پس از 40 سال – فرهاد خسروخاور- گونه شناسی کنشگران و جنبشهای اجتماعی
2019-05-13
کنفرانس ایران پس از 40 سال – نیره توحیدی - جنبش زنان ایرانی در چهل سالی که گذشت
2019-05-20
امید منتظری - نهادهای آموزشی ایران: مکان سیاست و منطق حذف
2019-05-27
امیر یحیی آیت‌الهی - مرزهای آزادی آکادمیک در شیوه الهیات‌ورزی نظام آموزشی
2019-06-03
علیرضا کاظمی - ایران آکادمیا، آگورا و آکادمیکس و فراخوان
2019-06-17
سعید پیوندی - دانشگاه در جامعه مدرن - بخش اول
2019-06-24
سعید پیوندی - دانشگاه در جامعه مدرن - بخش دوم
2019-07-01
سعید پیوندی - دانشگاه در جامعه مدرن - بخش سوم
2019-07-07
سعید پیوندی - دانشگاه در جامعه مدرن - بخش چهارم
2019-07-15
سعید پیوندی - دانشگاه در جامعه مدرن - بخش پنجم و پایانی
2019-07-29
علیرضا مناف‌زاده - بخش اول - کسروی و هویت ایرانی
2019-08-06
علیرضا مناف‌زاده - بخش دوم - پژوهش در تاریخ
2019-08-12
علیرضا مناف‌زاده - بخش سوم - پروبلماتیک در پژوهش تاریخی
2019-08-19
علیرضا مناف‌زاده - بخش چهارم - پارادایم‌های اصلی پژوهش‌های تاریخی
2019-08-26
علیرضا مناف‌زاده - بخش پنجم - جایگاه پژوهشگر نسبت به موضوع پژوهش
2019-09-09
دین‌پیرایی در جهان مسیحی و تأثیر آن بر ما - بخش اول
2019-09-16
دین‌پیرایی در جهان مسیحی و تأثیر آن بر ما - بخش دوم
2019-10-07
دین‌پیرایی در جهان مسیحی و تأثیر آن بر ما - بخش سوم
2019-10-14
دین‌پیرایی در جهان مسیحی و تأثیر آن بر ما - بخش چهارم
2019-11-04
معنای تاریخی بحران در روانشناسی - امانوئل شکریان - بخش اول
2019-11-11
معنای تاریخی بحران در روانشناسی - امانوئل شکریان - بخش دوم
2019-11-18
معنای تاریخی بحران در روانشناسی - گفتگو با امانوئل شکریان
2019-11-25
آرنت خوانی - بخش اول
2019-12-03
آرنت خوانی- بخش دوم
2019-12-09
آرنت خوانی - بخش سوم
2019-12-16
آرنت خوانی - بخش چهارم
2020-02-03
آرنت خوانی - بخش پنجم
2020-02-10
آرنت خوانی - بخش ششم
2020-02-17
آرنت خوانی - بخش هفتم
2021-03-24
تیزر اپیزود ۱ - منصوره شجاعی
2021-03-27
اپیزود ۱ - منصوره شجاعی - کتابداری اجتماعی
2021-03-30
تیزر اپیزود ۲ - ایمان گنجی
2021-04-27
تیزر اپیزود ۳ - مجتبا گل‌محمدی
2021-04-27
اپیزود ۲ - ایمان گنجی - هنر سیاسی
2021-05-28
اپیزود ۳ - مجتبا گل‌محمدی - آگامبن و پروژه هوموساکر
2021-06-04
تیزر اپیزود ۴ - رضا علامه‌زاده
2021-06-28
اپیزود ۴ - رضا علامه‌زاده - حقیقت و سینمای مستند
2021-07-27
تیزر اپیزود ۵ - حامد صادقیان
2021-07-29
اپیزود ۵ - حامد صادقیان - نبرد نیمه‌رساناها و آینده ما

Latest Episode