Khodcast - خودکست
Category Entertainment
Published October 18, 2020
Episodes 300

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

خودکست یه پادکست خیلی‌ خودمونی هستش که توش هر هفته در مورد موضوعات مختلف بحث می‌کنیم، شاید به نتیجه هم نرسیم، اما بحث می‌کنیم. دوست داریم خودکست رو با هم بسازیم، پس فراموش نکنید که نظرتون رو به ما هم بگید ارادت

Available Episodes

2018-04-16
EP1 - Dumbest Accidents
2018-04-16
EP2 - Iranian Culture
2018-04-16
EP3 - Favourite Teams & Brands
2018-04-16
EP4 - Travel
2018-04-16
EP5 - Studying & Life
2018-04-16
EP6 - Incompetent People
2018-04-16
EP7 - Man Period
2018-04-16
EP8 - Euthanasia
2018-04-16
EP9 - Gaffe
2018-04-16
EP10 - Books & Documentaries
2018-04-16
EP11 - Bad Habits
2018-04-16
EP12 - Criticism
2018-04-16
EP13 - Fears
2018-04-16
EP14 - Rushed Life
2018-04-16
EP15 - Charm
2018-04-16
EP16 - Reading
2018-04-16
EP17 - Internalized Racism
2018-04-17
EP18 - Invention
2018-04-17
EP19 - Planned Obsolesce
2018-04-17
EP20 - Sexism
2018-04-17
EP21 - Pseudo Science (Ft. Mina)
2018-04-17
EP22 - Guilty Pleasure
2018-04-17
EP23 - Pets
2018-04-17
EP24 - Life Now & Before
2018-04-17
EP25 - OCD
2018-04-17
EP26 - Jealousy
2018-04-17
EP27 - Meaning Or Happiness
2018-04-17
EP28 - Balance
2018-04-17
EP29 - Music
2018-04-17
EP30 - Immigration (Ft. Hamed)
2018-04-17
EP31 - Homosexuality
2018-04-17
EP32 - My Education System
2018-04-17
EP33 - Personal Independence
2018-04-17
EP34 - Sleep
2018-04-17
EP35 - Police
2018-04-17
EP36 - Farinaz Lari & Ali Dagger Khanjari
2018-04-17
EP37 - Earthquake
2018-04-17
EP38 - Empathic Generation
2018-04-17
EP39 - Enforcement/Elimination Of A Law
2018-04-17
EP40 - Minimalism
2018-04-17
EP41 - Dream Job
2018-04-17
EP42 - Dream Trip
2018-04-17
EP43 - Favourite Holiday
2018-04-17
EP44 - Practical Skills
2018-04-17
EP45 - Negativity
2018-04-17
EP46 - Routine-ness
2018-04-17
EP47 - Comfort Zone
2018-04-17
EP48 - Weak Point
2018-04-17
EP49 - Boredom
2018-04-17
EP50 - Emotional Intelligence
2018-04-17
EP51 - Cryptocurrency
2018-04-17
EP52 - Idiom
2018-04-17
EP53 - Quora
2018-04-17
EP54 - New Years Resolutions
2018-04-17
EP55 - Mindfulness (Ft. Parsa)
2018-04-17
EP56 - Mindfulness (Ft. Parsa)
2018-04-17
EP57 - Mindfulness (Ft. Parsa)
2018-04-17
EP58 - Experience Without Border (Ft. Maryam)
2018-04-17
EP59 - Experience Without Border (Ft. Maryam)
2018-04-17
EP60 - Experience Without Border (Ft. Maryam)
2018-04-17
EP61 - More Nutritious (Ft. Mohsen & Dr. Hasan)
2018-04-17
EP62 - Theatre & Cinema (Ft. Hesam)
2018-04-17
EP63 - Theatre & Cinema (Ft. Hesam)
2018-04-17
EP64 - Theatre & Cinema (Ft. Hesam)
2018-04-17
EP65 - Artificial Intelligence (Ft. Hossein)
2018-04-17
EP66 - Artificial Intelligence (Ft. Hossein)
2018-04-17
EP67 - Artificial Intelligence (Ft. Hossein)
2018-04-17
EP68 - Season Finale (End of Season 1)
2018-04-20
EP69 - Homosexuality 2 - همجنس گرایی ۲
2018-04-20
EP70 - Global Warming - گرمایش جهانی
2018-04-27
EP71 - Disease Mongering - دلال مریضی
2018-04-27
EP72 - Currency Fluctuations - نواسانات نرخ ارز
2018-05-04
EP73 - Facebook the invader - فیسبوک: محرم یا متجاوز
2018-05-04
EP74 - Drug Legalization - مواد مخدر: مجاز یا نه؟
2018-05-10
EP75 - Minimalism vs Consumerism (1) - کمینه گرایی یا مصرف گرایی
2018-05-12
EP76 - Minimalism vs Consumerism (2)- کمینه گرایی یا مصرف گرایی
2018-05-20
EP77 - The cleaners - نظافتچی اینترنت
2018-05-20
EP78 - Our Identity - هویت ما
2018-05-26
EP79 - Alcohol vs. Weed - الکل یا ماریجوانا
2018-05-26
EP80 - Strategy vs. Tactic - استراتژی یا تاکتیک
2018-06-02
EP81 - Technology-related Gaffe - سوتى هاى مربوط به تكنولوژى
2018-06-02
EP82 - Universe, randomness and fairness - جهان، اتفاقات تصادفى و عدالت
2018-06-09
EP83 - Procrastination Benefits - مزاياى تعويق كارها
2018-06-09
EP84 - Human & Monogamy - انسان و تک همسری
2018-06-16
EP86 - Forgiveness - بخشش
2018-06-16
EP85 - Accent - لهجه
2018-06-23
EP87 - The Power Of Sleep - قدرت خواب
2018-06-23
EP88 - University Degree - مدرک دانشگاهی
2018-06-30
EP89 - Making History - ساختن تاریخ
2018-06-30
EP90 - Maslow’s Hierarchy - هرم مازلو
2018-07-07
EP92 - Farinaz Lari - فریناز لاری
2018-07-07
EP91 - Farinaz Lari - فریناز لاری
2018-07-14
EP94 - Extraterrestrial Life - حیات فرازمینی
2018-07-14
EP93 - Wisdom - خرد
2018-07-24
EP95 - Mind & Memory Manipulation - دست كارى مغز و حافظه
2018-07-24
EP96 - The Power of 'NO' - قدرت نه گفتن
2018-07-28
EP97 - Styling & Fashion - مد و فشن (Dorian Rahimzadeh)
2018-07-31
EP98 - Dorian Rahimzadeh - مد و فشن ۲
2018-08-04
EP99 - Say "I Don't Know" - بگو نمیدونم
2018-08-04
EP100 - Meaning Of Work - معنای کار
2018-08-11
EP101 - The Art Of Listening - هنر گوش دادن
2018-08-11
EP102 - Letting Go - گذر کردن
2018-08-18
EP103 - Khodcast's Birthday - تولد خودکست
2018-08-25
EP104 - Tabestoon Festival - تابستون فستیوال
2018-09-05
EP105 - Plants - گیاهان
2018-09-05
EP106 - Say I'm Sorry - بگو ببخشید
2018-09-08
EP107 - Season 2 Finale - قسمت آخر فصل ۲
2018-10-30
EP108 - Honesty - شفافیت
2018-11-01
EP109 - Creativity - خلاقیت
2018-11-06
EP110 - Shahrzad Art Festival - فستیوال هنری شهرزاد
2018-11-13
EP111- Dignity - عزت نفس
2018-11-15
EP112 - Open-Source Life - زندگی متن باز
2018-11-20
EP113 - Mentor - مرشد
2018-11-22
EP114 - Bias - پیش داوری
2018-11-27
EP115 - Decision Angles - زواياى تصميم ها
2018-11-29
EP116 - Types Of Power - انواع قدرت
2018-12-04
EP117 - Innver Voice 1 - صدای درون ۱
2018-12-11
EP118 - Inner Voice 2 - صدای درون ۲
2018-12-11
EP119 - Efficient Group - اجتماع کارا
2018-12-13
EP120 - Harassment - آزار و اذیت
2018-12-18
EP121 - Unjust Pay Gap - دستمزد ناعادلانه
2018-12-20
EP122 - Gut Feeling - شهود و ادراک
2018-12-25
EP123 - Our Strange Memory - حافظه عجیب ما
2018-12-27
EP124 - Political Correctness - سنجیده حرف زدن
2019-01-03
EP125 - Recap Of 2018 - آنچه گذشت ۲۰۱۸
2019-01-03
EP126 - Healthy Mind - مغز سالم
2019-01-10
EP127 - Common Spelling Errors 1 - ۱ خواهشاً) غلط ننویسیم)
2019-01-10
EP128 - Common Spelling Errors 2 - ۲ خواهشاً) غلط ننویسیم)
2019-01-18
EP129 - Toxic Relationships 1 - روابط سمی ۱
2019-01-18
EP130 - Toxic Relationships 2 - روابط سمی ۲
2019-01-23
EP131 - Sexual Harassment - تعزض جنسی
2019-01-24
EP132 - Unjust Expectations - انتظارات بی جا
2019-02-05
EP133 - Me Too Movement - جنبش منم همینطور
2019-02-07
EP134 - Right Or Wrong - درست یا غلط
2019-02-12
EP135 - Darwin's Theory (ft. Sadegh)- (نظریه داروین (همراه با صادق
2019-02-14
EP136 - Solitude's Benefits - مزایای تنهایی
2019-02-19
EP137 - Disadvantages Of Technology - ضرر های تکنولوژی
2019-02-26
EP138 - Darwin's Theory 2 (ft. Sadegh) - (نظریه داروین ۲(همراه با صادق
2019-02-26
EP139 - People Skills - مردم دارى
2019-03-01
EP140 - Opioid Addiction - اعتیاد به مسکن
2019-03-05
EP141 - Darwin's Dangerous Idea - ایدهٔ خطرناک داروین
2019-03-07
EP142 - Interview With Rayan - مصاحبه با رایان
2019-03-12
EP143 - (+18) Women Wish Men Knew... - ...كاش مردا ميدونستن
2019-03-14
EP144 - Harvard's Discriminations - تبعیض از نوع هاروارد
2019-03-19
EP145 - Season 3 Finale - قسمت آخر فصل ۳
2019-06-04
EP146 - When We Were Gone - وقتی نبودیم چی شد؟
2019-06-06
EP147 - Performance Anxiety - اضطراب اجرا
2019-06-11
EP148 - What Should We Do In Our 20s? - دهه سوم زندگيمون چيكار كنيم؟
2019-06-13
EP149 - Art vs. Artist - فرق هنر و هنرمند
2019-06-18
EP150 - Let's Listen - به هم گوش بدیم
2019-06-20
EP151 - Luck, Talent & Success - اقبال، استعداد، موفقيت
2019-06-25
EP152 - Open/Closed Mindedness - ذهن پذيرا/بسته
2019-06-27
EP153 - Rich People's Duty - وظیفهٔ پولدار ها
2019-07-02
EP154 - Return The Lost Wallet - کیف پول رو برگردون
2019-07-04
EP155 - Populism - عـــــوام‌گرایی
2019-07-09
EP156 - Apply (ft. Mahyad) - (مهاجرت تحصیلی (با مهیاد
2019-07-11
EP157 - Apply (Ft Mahyad) - Part 2 - مهاجرت تحصیلی (با مهیاد)- قسمت ۲
2019-07-16
EP158 - Nonverbal Communication - ارتباط غیر کلامی
2019-07-18
EP159 - Don't Believe Us - مارو باور نکن
2019-07-23
EP160 - Copyright Laws - قانون حق تکثیر
2019-07-25
EP161 - Digital Threats - تهديدهاى ديجيتال
2019-07-30
EP162 - Brain & Bad Memories - خاطرات بد و مغز انسان
2019-08-02
EP163 - Love, Cocaine, & Brain - عشق، کوکائین، و مغز
2019-08-06
EP164 - Sex And The Brain (+18) - (آميزش و مغز(+١٨
2019-08-08
EP165 - Stop Wasting Time - وقت تلف نکنیم
2019-08-20
EP166 - Two Years Later - دو سال گذشت
2019-08-27
EP167 - Interesting Topics (1) - (مطالب شنيدنى (١
2019-08-29
EP168 - Let Us Play - بذارین بازی کنیم
2019-09-05
EP169 - Nature Vs. Nurture - سرشت و پرورش
2019-09-05
EP170 - Cost Of Decency - هزینه خوب بودن
2019-09-10
EP171 - Astrology - ستاره بينى
2019-09-12
EP172 - Listeners Suggestions - پيشنهادهاى شنونده ها
2019-09-17
EP173 - Why Do We Envy? - چرا حسادت میکنیم؟
2019-09-19
EP174 - Sexist Language - زبان جنسيت زده
2019-09-24
EP175 - Career vs. Job - پيشه و شغل
2019-09-26
EP176 - Can We Not Age? - میشه پیر نشیم؟
2019-10-01
EP177 - Friends & Friendships - دوستی و رفاقت
2019-10-03
EP178 - Johari Window - ماتريس خودشناسى
2019-10-08
EP179 - Brain in a Vat - مغز در شيشه
2019-10-10
EP180 - Billionaires - میلیاردر ها
2019-10-15
EP181 - Types of Stress - انواع استرس
2019-10-22
EP183 - Consumerism - مصرف گرايى
2019-10-24
EP184 - Brave Kurds - کُرد‌های شجاع
2019-10-29
EP185 - What's Your Challenge? - چالش شما چیه؟
2019-10-31
EP186 - Hypergamy - هايپرگمى
2019-11-05
EP187 - Essential Goods & Services - كالا و خدمات ضرورى
2019-11-07
EP188 - Imposter Syndrome - خود كم انگارى
2019-11-12
EP189 - Life’s Shortcut - میان بُر زندگی
2019-11-14
EP190 - Lactose Intolerance - نارسايى لاكتوز
2019-12-03
EP191 - Optimism Bias - سوگيرى خوشبينى
2019-12-05
EP192 - بهترین کلاه بردارهای دنیا - World's Greatest Scammers
2019-12-11
EP193 - Season 4 Finale - قسمت آخر فصل ۴
2020-01-28
EP194 - A Simple Request - یک درخواست کوچک
2020-01-30
EP195 - Coronavirus & Diseases - ویروس کرونا و مریضی
2020-02-04
EP196 - Maz Jobrani - ماز جبرانی
2020-02-06
EP197 - Disgusting Foods - غذاهای چندش آور
2020-02-11
EP198 - Law of Diminishing Return - بازدهی نزولی
2020-02-13
EP199 - Scientific Method - روش علمی
2020-02-18
EP200 - Special Episode - اپیزود ويژه
2020-02-20
EP201 - Limitation & Popularity - محدودیت و جذابیت
2020-02-25
EP202 - Moving Forward w/ Grief - غم را زندگی کردن
2020-02-27
EP203 - Accidental Inventions - اختراعات مهم اتفاقی
2020-03-03
EP204 - Pyramid Scheme - ترفند هرمی
2020-03-05
EP205 - Effortless Investment - سرمایه‌گذاری بی‌دردسر
2020-03-10
EP206 - Ajil Podcast Interview - مصاحبه با پادکست آجیل
2020-03-12
EP207 - Women's Day Special - ویژه روز زن
2020-03-17
EP208 - Math vs. COVID-19‌ - ریاضی و کوید-۱۹
2020-03-19
EP209 - Corona Virus Updates - اطلاعات روز کرونا
2020-03-24
EP210 - World's Greatest Scammers 2 - بزرگترین کلاه بردارهای دنیا ۲
2020-03-26
EP211 - Post Pandemic - پس از دنیاگیری
2020-03-31
EP212 - Fermi Paradox - پارادوکس فرمی
2020-04-02
EP213 - Surviving Zombie Apocalypse - زنده موندن بین زامبی ها
2020-04-08
EP214 - Glass Half Full - نیمه پر لیوان
2020-04-09
EP215 - Imagined Reality - واقعیت تخیلی
2020-04-14
EP216 - Playing by The Rules - قاعده‌ بازی
2020-04-16
EP217 - What's In Your Bucket List? - آرزوهای شما چیا هستن؟
2020-04-21
EP218 - Why do we get depressed? - ما چرا افسرده میشیم؟
2020-04-23
EP219 - Survivorship Bias - سوگیری دوام‌نگری
2020-04-28
EP220 - Shima Pilehvar Part 1 - شیما پیله‌ور قسمت ۱
2020-04-30
EP221 - Shima Pilehvar Part 2 - شیما پیله‌ور قسمت ۲
2020-05-05
EP222 - Deceitful Behaviour - بستر فریب و چندرویی
2020-05-07
EP223 - Life, Love, Death - زندگی، عشق، مرگ
2020-05-12
EP224 - Why Do We Compete? - چرا همش میجنگیم؟
2020-05-14
EP225 - The 90th Minute - دقیقه ۹۰
2020-05-19
EP226 - RwinShow Part 1 - آروین شو قسمت ۱
2020-05-21
EP227 - RwinShow Part 2 - آروین‌ شو قسمت ۲
2020-05-26
EP228 - Happiness Hormones - هورمون‌های خوشنودی
2020-05-28
EP229 - Oshin Wasn't a Doctor - اوشین دکتر نبود
2020-06-02
EP230 - It Is All Lies - همش دروغه
2020-06-04
EP231 - Hooshang: The Key To Happiness - هوشنگ: کلید رضایت
2020-06-10
EP232 - Season 5 Finale - اپیزود آخر فصل ۵
2020-06-16
Wash Your Eyes - My RODE Cast 2020
2020-08-05
EP233 - Finesse or Fraud - زرنگی یا کلاه برداری
2020-08-06
EP234 - Sexual Consent - رضایت به فعالیت جنسی