Nasle Ma | نسل ما
Category News
Published July 23, 2020
Episodes 4

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

یک پادکست توسط نسل جدید در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی در ایران و سراسر جهان

Available Episodes

قسمت ۱: خشونت علیه زنان و رومینا اشرفی
2020-06-07

این اولین قسمت از پادکست "نسل ما" است که در آن در مورد خشونت علیه زنان در ایران صحبت می کنیم. واینکه چگونه نسل ما (نسل جدید) می تواند با آگاهی رسانی  فرهنگ خشونت را در جامعه  تغییردهد. لطفا قسمت کامل را در کانال تلگرام ما گوش دهید. آدرس تلگرام در بیو. https://t.me/NasleMaPodcast ما را در اینستاگرام دنبال کنید.   @NasleMaPodcast

Show...
قسمت ۲: نژادپرستی و قتل جورج فلوید در آمریکا
2020-06-16

 .در اپیزود امروز ما در مورد نژادپرستی و قتل جورج فلوید در آمریکا و اینکه چگونه باید از این جنبش حمایت کنیم صحبت می کنیم.

Show...
قسمت سوم: ناموس
2020-06-25

همیشه با استفاده از کلمهٔ ناموس جلوی سوال کردن گرفته شده. مساله ناموسیه تو دخالت نکن!! به خاطر ناموس مردا به جنگ رفتن، بخاطر ناموس پدرا، شوهرا، بردرا همیشه فکر کردن که مسئولیت زنان خانواده با اوناست و مردونگیشن با زنانگی ناموسشون اندازگیری می‌شه. وقتشه ببینین که نظر ما زنها نسبت به این کلمه و این همه محافظت چیه؟ و هرکدوم از ما چه نقشی‌ در شکل گرفتن جامعهٔ مرد سالار داریم؟

Show...
قسمت چهارم: دروغ
2020-07-23

دروغ گفتن قسمت بزرگى از زندگى همه ى ما هست، چه چيزهايى باعث ميشه كه دروغ بگيم؟ جامعه و خانواده چه تاثيرى داره؟ ترس و شجاعت چطور؟ در اين قسمت راجع به دروغ با هم گفتگو ميكنيم!

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

قسمت ۱: خشونت علیه زنان و رومینا اشرفی
2020-06-07

این اولین قسمت از پادکست "نسل ما" است که در آن در مورد خشونت علیه زنان در ایران صحبت می کنیم. واینکه چگونه نسل ما (نسل جدید) می تواند با آگاهی رسانی  فرهنگ خشونت را در جامعه  تغییردهد. لطفا قسمت کامل را در کانال تلگرام ما گوش دهید. آدرس تلگرام در بیو. https://t.me/NasleMaPodcast ما را در اینستاگرام دنبال کنید.   @NasleMaPodcast

Show...
قسمت ۲: نژادپرستی و قتل جورج فلوید در آمریکا
2020-06-16

 .در اپیزود امروز ما در مورد نژادپرستی و قتل جورج فلوید در آمریکا و اینکه چگونه باید از این جنبش حمایت کنیم صحبت می کنیم.

Show...
قسمت سوم: ناموس
2020-06-25

همیشه با استفاده از کلمهٔ ناموس جلوی سوال کردن گرفته شده. مساله ناموسیه تو دخالت نکن!! به خاطر ناموس مردا به جنگ رفتن، بخاطر ناموس پدرا، شوهرا، بردرا همیشه فکر کردن که مسئولیت زنان خانواده با اوناست و مردونگیشن با زنانگی ناموسشون اندازگیری می‌شه. وقتشه ببینین که نظر ما زنها نسبت به این کلمه و این همه محافظت چیه؟ و هرکدوم از ما چه نقشی‌ در شکل گرفتن جامعهٔ مرد سالار داریم؟

Show...
قسمت چهارم: دروغ
2020-07-23

دروغ گفتن قسمت بزرگى از زندگى همه ى ما هست، چه چيزهايى باعث ميشه كه دروغ بگيم؟ جامعه و خانواده چه تاثيرى داره؟ ترس و شجاعت چطور؟ در اين قسمت راجع به دروغ با هم گفتگو ميكنيم!

Show...

Latest Episode