New folder | پادکست نیوفلدر
Published February 1, 2021
Episodes 24

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ویندوز به صورتِ پیش‌فرض اسمِ پوشه‌ای جدید را نیوفلدر می‌گذارد | پادکستِ نیوفلدر هیچ حامیِ مالی ندارد | اگر دوست دارید یکی از نیوفلدرها را شما بنویسید یا شما بخوانید یا شما بسازید، با من مکاتبه کنید | شناسه‌ام در تلگرام این است: @HejaziYasin

Available Episodes

۱ | بلدید سگِ هاری را پیشِ رویتان تجسّم کنید؟
2020-10-08

توی ورزشگاهِ ماراکانا، هفتاد و چهار هزار و هفتصد و سی و هشت نفر اسمِ شما را داد می‌زنند. شما بیرونِ استادیومید. داشتید راهِ خودتان را می‌رفتید. اصلاً کاری نداشتید که جایی هم هست که استادیومی هفتاد و چهار هزار و هفتصد و سی و هشت نفری است و از جمعیّت پر است... نمی‌روید تو؟:::موسیقی‌ها: اولافور آرنالس، فیلمِ «یک روزِ شادِ دیگر» | گوینده: مریم خامدار | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | مهندسِ صدا: سُنیاز سلطانی | نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۲ | قصّهٔ «لباسِ جدیدِ پادشاه» جورِ دیگری تمام می‌شود
2020-10-15

شایعه‌هایی هست که قصّهٔ «لباسِ جدیدِ پادشاه» نوشتهٔ هانس کریستین اَندِرسِن آن طور که همه می‌دانند تمام نشده است...:::موسیقی‌ها: پیمان یزدانیان، آلبومِ «گذر» | گوینده و طرّاحِ جلد: محی‌الدین تقی‌پور | نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۳ | توی نیوفلدرِ سه یک اسب است
2020-10-22

مادّهٔ هفدهِ اعلامیهٔ جهانیِ حقوقِ بشر بر حقّ شما در داشتنِ یک فُلدِر تأکید می‌کند. کسی حق ندارد از شما بازجویی کند بابتِ چیزی که توی فُلدِرتان هست. آیا به من مربوط است که اسبِ توی فلدرتان تشنه است؟:::موسیقی‌ها: کارن همایونفر، فیلم‌های «اسب حیوانِ نجیبی است» و «جُرم» | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | گوینده، نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۴ | آنتوریوم‌های یخی برای پدربزرگ
2020-10-29

فرض کنید توی پذیرشِ بیمارستانی کار می‌کنید. یکی توی لیست هست که اسمش برایتان آشناست. پدربزرگِ او در مرحله‌ای سخت از زندگی دستتان را گرفته. آیا اسمش را جا به جا می‌کنید تا زودتر پیشِ دکتر برود و کمتر در هوای پر ویروسِ بیماران بمانَد؟:::موسیقی‌ها: کارن همایونفر، فیلمِ «مرگ کسب و کارِ من است» | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | گوینده، نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۵ | یک سی‌سی توی پروازِ شمارهٔ ۹۳ یونایتد اِیرلاینز
2020-11-05

ساعتِ ۹ و ۴۷ دقیقهٔ صبحِ یکی از سه‌شنبه‌های سالِ ۲۰۰۱ میلادی، تلفنی زنگ خورد. و کسی نبود گوشی را بردارد. تلفن رفت روی پیغامگیر. زنی جوان، با صدایی که نمی‌لرزد، روی پیغامگیر به محبوبش می‌گوید که باید خوب به حرف‌هاش گوش کند. می‌گوید که دارد از توی هواپیما زنگ می‌زند...:::موسیقی‌ها: حبیب خزایی‌فر، فیلمِ «ایستاده در غبار» | گوینده و طرّاحِ جلد: محی‌الدین تقی‌پور | نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۶ | گردنبندی که دخترانِ جوان آویزند
2020-11-12

در طولِ این پادکست، ۱۶۶۴ نفر در سراسرِ جهان می‌میرند.دلتان می‌خواهد آخرین دقیقه‌ای که زنده‌اید چه بویی در شامّهٔ‌تان بپیچد؟ ادکلنی که خاطره‌ای دور را در شما بیدار می‌کند؟ یا بوی ملافهٔ بیمارستان که بوی تیزِ عرقِ تنتان را می‌دهد با آمیزه‌ای از بوی ادرارتان که نتوانسته‌اید خود را نگه دارید؟...:::موسیقی‌ها: بِرِندان اَنجِلایدِز، فصلِ اوّلِ سریالِ «سیزده دلیل برای اینکه» | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | مهندسِ صدا: سُنیاز سلطانی | گوینده، نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۷ | موتورسوارها
2020-11-19

نویسندهٔ این پادکست می‌گوید صدای موتوری که به‌شتاب دور شد هنوز توی سرش هست. انگاری که موتورِ آپاچیِ سفید از بینِ استخوان‌های سرش بیرون می‌آید و گاز می‌دهد توی کلّه‌اش و طنینِ شلّیکِ اگزوزهاش تکرار می‌شود و تکرار می‌شود و... نمی‌گذارد بخوابد.:::موسیقی‌ها: رامین جوادی، فصلِ ششمِ سریالِ «بازیِ تاج و تخت» | گوینده: مریم خامدار | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | مهندسِ صدا: سُنیاز سلطانی | نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۸ | درونِ دانهٔ بادام یک نفر نشسته بود
2020-11-26

این پادکست دربارهٔ بادامی‌ است که تَرَک داشت و من روی تختگاهِ آشپزخانه‌ام دیدمش صبحِ امروز. بادام را که توی مشتم فشردم، ترک دهن باز کرد. پوستِ بادام امّا سخت بود؛ دهانِ ترک زود هم آمد. بادام را نزدیکِ چشمم بردم. چشمِ دیگرم را بستم. توی ظلماتِ درونِ بادام، کسی توی بادام نشسته بود...:::موسیقی‌ها: کارن همایونفر، فیلمِ «گزارشِ یک جشن» | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | گوینده، نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۹ | پَندِمیکِ ناشنوایی را جدّی بگیرید
2020-12-03

آیا ممکن است لقمه‌ای، که بسا همین حالا دارید آن را می‌جوید یا پیش از این پادکست فرو بلعیدید، با گوشتان کاری کند که دیگر بعضی کلمات را نشنوید ــ نه آنکه بِالکُل کَر شوید؛ فقط «بعضی» کلمات را نشنوید؟:::موسیقی‌ها: کامران رستگار، آلبومِ «چهره‌نما» | گوینده و طرّاحِ جلد: محی‌الدین تقی‌پور | نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۱۰ | من یقین دارم لیوانی چَپّه شده
2020-12-10

چطور می‌فهمید لیوانی پُر واژگون شده یا هنوز بر جاست روی میز؟ اگر آنجا نباشید که صدایی بشنوید، اگر آنجا نباشید که چیزی را بتوانید دید، چطور می‌فهمید؟:::موسیقی‌ها: محمّدرضا علیقلی، آلبومِ «آوای زمین» | گوینده: مریم خامدار | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۱۱ | یِشوعا! دیگر برایم عادی شده
2020-12-21

همین الان به کفِ دستتان نگاه کنید و انگشتانتان را باز کنید از هم... آن میخ‌های بلند از وجبِ دستِ شما بسیار بلندتر بوده‌اند، چون هم باید از بدنِ مصلوب عبور می‌کردند هم از چوبهٔ قطورِ صلیبی که مصلوب رویش بسته شده بود! میخ‌های چدنیِ تیزِ بلند! :::موسیقی‌ها: جان دِبنی، فیلمِ «مصائبِ مسیح» | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | مهندسِ صدا: سُنیاز سلطانی | گوینده، نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۱۲ | ترس ارثی است که از قرن‌ها پیش به ما رسیده
2021-01-18

آدمیزادها تنی واحدند. تجربیاتِ ترسناک یا ناگوارِ زندگی روی دی‌اِن‌اِی اثر می‌گذارد و می‌تواند نسل به نسل منتقل شود. گویی که تنی در بسترِ اعصار و قرون دراز کشیده باشد و ضربتی که قرن‌ها قبل به سرش خورده، دردش در قرنِ ما زانوهاش را تا کند...:::موسیقی‌ها: نورمن روژه، فیلمِ کوتاهِ «پدر و دختر» و اَدِل، ترانهٔ «میلیون‌ها سال قبل» | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | مهندسِ صدا: سُنیاز سلطانی | گوینده، نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۱۳ | ژان‌والژان درخت شده بود
2021-02-01

فیلسوفِ گمنامی در سطری از کتابی گمنام نوشته است: همهٔ آدمیزادها روزی، ساعتی، آنی، درخت می‌شوند و بعد دوباره خودشان می‌شوند: تکان می‌خورند و ادامهٔ راهشان را می‌روند...:::موسیقی‌ها: محمّدرضا علیقلی، آلبومِ «ماه کولی» | گوینده و طرّاحِ جلد: محی‌الدین تقی‌پور | نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۱۴ | راهنمای گِرد حرف زدن به قصدِ آنکه وقت بخرید
2021-02-15

اسمِ این پادکست را «شیوه‌نامهٔ لیز خوردن» هم می‌شود گذاشت. هدفِ کسانی که این اپیزود را ساختند این بود که مُستدل و مستند به شما یاد بدهند چطور وقت بخرید و منتظرِ منفعتان بمانید. :::موسیقی‌ها: بهزاد عبدی، آلبومِ «سکانسِ بهشت» | گوینده: مریم خامدار | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۱۵ | شعرا مادرند
2021-03-01

معمولی‌ترین پیرهنی را که می‌توانید تجسّم کنید. کهنه و نخ‌نما. پیرهنی که بوی تندِ عرقِ بدنِ صاحبش را می‌دهد. به نظرم حداقل ۳ صنف می‌توانند کاری برای این پیرهن کنند: یکی خشکشویی‌ها (تا بسا یک بارِ دیگر بشود تنش کرد یا بشویندش بدهند صنفِ بعدی)، صنفِ بعدی نظافت‌چی‌ها (برای تمیز کردنِ شیشه‌ها مثلاً، یا برق انداختنِ سرامیک‌ها یا خشک کردنِ آبی که گوشه‌ای جمع شده)، صنفِ سوم: شعرا!:::موسیقی‌ها: آریا عظیمی‌نژاد، فیلمِ «میم مثلِ مادر» | گوینده و طرّاحِ جلد: محی‌الدین تقی‌پور | نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۱۶ | سه نفر بودند که گفتند نه
2021-03-15

سه نفر بودند که گفتند نه. همین. این پادکست ساخته شده که همین را بگوید...:::موسیقی‌ها: امید رئیس دانا، فیلمِ «ابد و یک روز» | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | گوینده، نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۱۷ | آیا دی‌های کوچک پی‌های بزرگ‌اند؟
2021-03-29

یک نفر را می‌شناسم که بی‌های کوچکِ هر متنِ انگلیسی را کیو می‌بیند. در عوض، تمامِ کی‌یوهای کوچک را بی می‌بیند. او تمامِ دی‌های کوچک را پیِ بزرگ می‌بیند. او تمامِ پی‌های بزرگ را دیِ کوچک می‌بیند. تمامِ یوهای بزرگ را اِنِ کوچک می‌بیند. تمامِ اِن‌های کوچک را یوی بزرگ.:::موسیقی‌ها: متنِ فیلم‌های چارلی چاپلین | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | گوینده، نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۱۸ | مادرِ «دِلسا» بخشی از تاریخ است
2021-04-12

مادرِ دِلسا پاری شب‌ها از تداعیِ تصویرِ دکتری که توی دستانش تیغِ جرّاحی است از خواب می‌پرد. آن تیغِ جرّاحی هم بخشی از تاریخ است ــ گیرم تاریخی که تنها چند ماه با من فاصله دارد.:::موسیقی‌ها: علی صمدپور، فیلمِ «ماهی‌ها عاشق می‌شوند» | گوینده: مریم خامدار | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | نویسنده: خاطره دبیرزاده ــ ویرایشِ یاسین حجازی | کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۱۹ | لپتاپتان را به اسنپ ندهید
2021-04-26

دوستم می‌گوید که به او تعرّض شده و من ناخودآگاه به اندامش نگاه می‌کنم: به پاهاش، به دست‌هاش ــ و خودم هم نمی‌فهمم چرا به پاها و دست‌هاش نگاه می‌کنم. در صدای دوستم خشم است ــ خشمِ کسی که کاری نمی‌تواند بکند...:::موسیقی‌ها: آندرا باوِر، آلبومِ «نغمه‌های سکوت» | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | گوینده، نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۲۰ | لپتاپتان را به اسنپ بدهید
2021-05-10

به دوستم می‌گویم: «تو هم کارِ عجیبی داری.» می‌گوید چرا. می‌گویم «چطور می‌توانی برای سُسی که خورده‌ای و می‌دانی غیرِ قابلِ تحمّل است، طرحی بریزی که تماشاچی‌هاش ترغیب شوند بروند آن را بخرند؟» دوستم گرافیست است. روسری‌اش را می‌دهد عقب تا موهاش را مرتّب کند...:::موسیقی‌ها: باخ، آلبومِ The Best Of J. S. Bach (1997) | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | گوینده، نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۲۱ | قصدم آزارِ شماست
2021-05-24

همسرتان را برای یک شب چند می‌فروشید؟:::موسیقی‌ها: کارن همایونفر، فیلمِ «بادیگارد» | گوینده و طرّاحِ جلد: محی‌الدین تقی‌پور | نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۲۲ | به خاطرِ چند پلّه و یک طبقه
2021-06-14

یک سالی این پا و آن پا کرده بودیم تا آن شب که آگهی را دیدیم: «قطعِ درخت رایگان انجام می‌شود». همان شب بود که بالاخره تصمیم گرفتیم نخل را بیندازیم...:::موسیقی‌ها: محمّد دارابی‌فر: آلبومِ From a Dream، علی دارابی‌فر: آلبومِ «بیچاره انسان»، سنج و دمّامِ خیابانی در اُمیدیه در چهل کیلومتریِ بندرِ ماهشهر، نوحه‌ای از بَخشو (که از ساوند کلاودِ خانمِ Sarah Hosseini برداشتم) | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | نویسنده: نرگس داشادیان، به تنظیم و ویرایشِ یاسین حجازی | گوینده و کارگردان: یاسین حجازی | ضبط: استودیو ۱۴، علیرضا منصوری

Show...
۲۳ | چطور می‌شود همیشه در مقصد بود؟ این یک پادکستِ روانشناسی نیست
2021-06-28

کسی با شما تا درونِ یک اتاق می‌آید بعد، درِ اتاق را روی شما قفل می‌کند و خودش می‌رود. شما توی آن اتاق می‌میرید و حتّا جسدتان را هم بیرون نمی‌برند...:::موسیقی‌ها: کریستف رضاعی: فیلمِ «پروندهٔ هاوانا»، ناظری‌ها، آلبومِ «سِفرِ عُسرت» | طرّاحِ جلد: محی‌الدین تقی‌پور | گوینده، نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی | ضبط: استودیو ۱۴، علیرضا منصوری

Show...
۲۴ | روسری‌هایتان را درآورید! شما جزئی از یک کلکسیونید
2021-07-19

من یک بَرده‌ام، خواهرم دیمال یک بردهٔ دیگر، خواهرم اَدکی هم، برادرزاده‌ام کاترین، برادرزاده‌ام نسرین هم، زن‌برادرم ژیلان، برادرزاده‌ام روژان. میانِ مردمِ «سِنجار» روستای ما به دخترانِ زیباش معروف بود. این پادکست شرحِ من است. :::موسیقی‌ها: آلبومِ «شب سکوت کویر» | گوینده: مریم خامدار | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | نویسنده: نرگس داشادیان ــ بازنویسی و ویرایشِ یاسین حجازی | کارگردان: یاسین حجازی | ضبط: استودیو ۱۴، علیرضا منصوری

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

۱ | بلدید سگِ هاری را پیشِ رویتان تجسّم کنید؟
2020-10-08

توی ورزشگاهِ ماراکانا، هفتاد و چهار هزار و هفتصد و سی و هشت نفر اسمِ شما را داد می‌زنند. شما بیرونِ استادیومید. داشتید راهِ خودتان را می‌رفتید. اصلاً کاری نداشتید که جایی هم هست که استادیومی هفتاد و چهار هزار و هفتصد و سی و هشت نفری است و از جمعیّت پر است... نمی‌روید تو؟:::موسیقی‌ها: اولافور آرنالس، فیلمِ «یک روزِ شادِ دیگر» | گوینده: مریم خامدار | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | مهندسِ صدا: سُنیاز سلطانی | نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۲ | قصّهٔ «لباسِ جدیدِ پادشاه» جورِ دیگری تمام می‌شود
2020-10-15

شایعه‌هایی هست که قصّهٔ «لباسِ جدیدِ پادشاه» نوشتهٔ هانس کریستین اَندِرسِن آن طور که همه می‌دانند تمام نشده است...:::موسیقی‌ها: پیمان یزدانیان، آلبومِ «گذر» | گوینده و طرّاحِ جلد: محی‌الدین تقی‌پور | نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۳ | توی نیوفلدرِ سه یک اسب است
2020-10-22

مادّهٔ هفدهِ اعلامیهٔ جهانیِ حقوقِ بشر بر حقّ شما در داشتنِ یک فُلدِر تأکید می‌کند. کسی حق ندارد از شما بازجویی کند بابتِ چیزی که توی فُلدِرتان هست. آیا به من مربوط است که اسبِ توی فلدرتان تشنه است؟:::موسیقی‌ها: کارن همایونفر، فیلم‌های «اسب حیوانِ نجیبی است» و «جُرم» | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | گوینده، نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۴ | آنتوریوم‌های یخی برای پدربزرگ
2020-10-29

فرض کنید توی پذیرشِ بیمارستانی کار می‌کنید. یکی توی لیست هست که اسمش برایتان آشناست. پدربزرگِ او در مرحله‌ای سخت از زندگی دستتان را گرفته. آیا اسمش را جا به جا می‌کنید تا زودتر پیشِ دکتر برود و کمتر در هوای پر ویروسِ بیماران بمانَد؟:::موسیقی‌ها: کارن همایونفر، فیلمِ «مرگ کسب و کارِ من است» | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | گوینده، نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۵ | یک سی‌سی توی پروازِ شمارهٔ ۹۳ یونایتد اِیرلاینز
2020-11-05

ساعتِ ۹ و ۴۷ دقیقهٔ صبحِ یکی از سه‌شنبه‌های سالِ ۲۰۰۱ میلادی، تلفنی زنگ خورد. و کسی نبود گوشی را بردارد. تلفن رفت روی پیغامگیر. زنی جوان، با صدایی که نمی‌لرزد، روی پیغامگیر به محبوبش می‌گوید که باید خوب به حرف‌هاش گوش کند. می‌گوید که دارد از توی هواپیما زنگ می‌زند...:::موسیقی‌ها: حبیب خزایی‌فر، فیلمِ «ایستاده در غبار» | گوینده و طرّاحِ جلد: محی‌الدین تقی‌پور | نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۶ | گردنبندی که دخترانِ جوان آویزند
2020-11-12

در طولِ این پادکست، ۱۶۶۴ نفر در سراسرِ جهان می‌میرند.دلتان می‌خواهد آخرین دقیقه‌ای که زنده‌اید چه بویی در شامّهٔ‌تان بپیچد؟ ادکلنی که خاطره‌ای دور را در شما بیدار می‌کند؟ یا بوی ملافهٔ بیمارستان که بوی تیزِ عرقِ تنتان را می‌دهد با آمیزه‌ای از بوی ادرارتان که نتوانسته‌اید خود را نگه دارید؟...:::موسیقی‌ها: بِرِندان اَنجِلایدِز، فصلِ اوّلِ سریالِ «سیزده دلیل برای اینکه» | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | مهندسِ صدا: سُنیاز سلطانی | گوینده، نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۷ | موتورسوارها
2020-11-19

نویسندهٔ این پادکست می‌گوید صدای موتوری که به‌شتاب دور شد هنوز توی سرش هست. انگاری که موتورِ آپاچیِ سفید از بینِ استخوان‌های سرش بیرون می‌آید و گاز می‌دهد توی کلّه‌اش و طنینِ شلّیکِ اگزوزهاش تکرار می‌شود و تکرار می‌شود و... نمی‌گذارد بخوابد.:::موسیقی‌ها: رامین جوادی، فصلِ ششمِ سریالِ «بازیِ تاج و تخت» | گوینده: مریم خامدار | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | مهندسِ صدا: سُنیاز سلطانی | نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۸ | درونِ دانهٔ بادام یک نفر نشسته بود
2020-11-26

این پادکست دربارهٔ بادامی‌ است که تَرَک داشت و من روی تختگاهِ آشپزخانه‌ام دیدمش صبحِ امروز. بادام را که توی مشتم فشردم، ترک دهن باز کرد. پوستِ بادام امّا سخت بود؛ دهانِ ترک زود هم آمد. بادام را نزدیکِ چشمم بردم. چشمِ دیگرم را بستم. توی ظلماتِ درونِ بادام، کسی توی بادام نشسته بود...:::موسیقی‌ها: کارن همایونفر، فیلمِ «گزارشِ یک جشن» | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | گوینده، نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۹ | پَندِمیکِ ناشنوایی را جدّی بگیرید
2020-12-03

آیا ممکن است لقمه‌ای، که بسا همین حالا دارید آن را می‌جوید یا پیش از این پادکست فرو بلعیدید، با گوشتان کاری کند که دیگر بعضی کلمات را نشنوید ــ نه آنکه بِالکُل کَر شوید؛ فقط «بعضی» کلمات را نشنوید؟:::موسیقی‌ها: کامران رستگار، آلبومِ «چهره‌نما» | گوینده و طرّاحِ جلد: محی‌الدین تقی‌پور | نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۱۰ | من یقین دارم لیوانی چَپّه شده
2020-12-10

چطور می‌فهمید لیوانی پُر واژگون شده یا هنوز بر جاست روی میز؟ اگر آنجا نباشید که صدایی بشنوید، اگر آنجا نباشید که چیزی را بتوانید دید، چطور می‌فهمید؟:::موسیقی‌ها: محمّدرضا علیقلی، آلبومِ «آوای زمین» | گوینده: مریم خامدار | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۱۱ | یِشوعا! دیگر برایم عادی شده
2020-12-21

همین الان به کفِ دستتان نگاه کنید و انگشتانتان را باز کنید از هم... آن میخ‌های بلند از وجبِ دستِ شما بسیار بلندتر بوده‌اند، چون هم باید از بدنِ مصلوب عبور می‌کردند هم از چوبهٔ قطورِ صلیبی که مصلوب رویش بسته شده بود! میخ‌های چدنیِ تیزِ بلند! :::موسیقی‌ها: جان دِبنی، فیلمِ «مصائبِ مسیح» | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | مهندسِ صدا: سُنیاز سلطانی | گوینده، نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۱۲ | ترس ارثی است که از قرن‌ها پیش به ما رسیده
2021-01-18

آدمیزادها تنی واحدند. تجربیاتِ ترسناک یا ناگوارِ زندگی روی دی‌اِن‌اِی اثر می‌گذارد و می‌تواند نسل به نسل منتقل شود. گویی که تنی در بسترِ اعصار و قرون دراز کشیده باشد و ضربتی که قرن‌ها قبل به سرش خورده، دردش در قرنِ ما زانوهاش را تا کند...:::موسیقی‌ها: نورمن روژه، فیلمِ کوتاهِ «پدر و دختر» و اَدِل، ترانهٔ «میلیون‌ها سال قبل» | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | مهندسِ صدا: سُنیاز سلطانی | گوینده، نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۱۳ | ژان‌والژان درخت شده بود
2021-02-01

فیلسوفِ گمنامی در سطری از کتابی گمنام نوشته است: همهٔ آدمیزادها روزی، ساعتی، آنی، درخت می‌شوند و بعد دوباره خودشان می‌شوند: تکان می‌خورند و ادامهٔ راهشان را می‌روند...:::موسیقی‌ها: محمّدرضا علیقلی، آلبومِ «ماه کولی» | گوینده و طرّاحِ جلد: محی‌الدین تقی‌پور | نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۱۴ | راهنمای گِرد حرف زدن به قصدِ آنکه وقت بخرید
2021-02-15

اسمِ این پادکست را «شیوه‌نامهٔ لیز خوردن» هم می‌شود گذاشت. هدفِ کسانی که این اپیزود را ساختند این بود که مُستدل و مستند به شما یاد بدهند چطور وقت بخرید و منتظرِ منفعتان بمانید. :::موسیقی‌ها: بهزاد عبدی، آلبومِ «سکانسِ بهشت» | گوینده: مریم خامدار | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۱۵ | شعرا مادرند
2021-03-01

معمولی‌ترین پیرهنی را که می‌توانید تجسّم کنید. کهنه و نخ‌نما. پیرهنی که بوی تندِ عرقِ بدنِ صاحبش را می‌دهد. به نظرم حداقل ۳ صنف می‌توانند کاری برای این پیرهن کنند: یکی خشکشویی‌ها (تا بسا یک بارِ دیگر بشود تنش کرد یا بشویندش بدهند صنفِ بعدی)، صنفِ بعدی نظافت‌چی‌ها (برای تمیز کردنِ شیشه‌ها مثلاً، یا برق انداختنِ سرامیک‌ها یا خشک کردنِ آبی که گوشه‌ای جمع شده)، صنفِ سوم: شعرا!:::موسیقی‌ها: آریا عظیمی‌نژاد، فیلمِ «میم مثلِ مادر» | گوینده و طرّاحِ جلد: محی‌الدین تقی‌پور | نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۱۶ | سه نفر بودند که گفتند نه
2021-03-15

سه نفر بودند که گفتند نه. همین. این پادکست ساخته شده که همین را بگوید...:::موسیقی‌ها: امید رئیس دانا، فیلمِ «ابد و یک روز» | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | گوینده، نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۱۷ | آیا دی‌های کوچک پی‌های بزرگ‌اند؟
2021-03-29

یک نفر را می‌شناسم که بی‌های کوچکِ هر متنِ انگلیسی را کیو می‌بیند. در عوض، تمامِ کی‌یوهای کوچک را بی می‌بیند. او تمامِ دی‌های کوچک را پیِ بزرگ می‌بیند. او تمامِ پی‌های بزرگ را دیِ کوچک می‌بیند. تمامِ یوهای بزرگ را اِنِ کوچک می‌بیند. تمامِ اِن‌های کوچک را یوی بزرگ.:::موسیقی‌ها: متنِ فیلم‌های چارلی چاپلین | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | گوینده، نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۱۸ | مادرِ «دِلسا» بخشی از تاریخ است
2021-04-12

مادرِ دِلسا پاری شب‌ها از تداعیِ تصویرِ دکتری که توی دستانش تیغِ جرّاحی است از خواب می‌پرد. آن تیغِ جرّاحی هم بخشی از تاریخ است ــ گیرم تاریخی که تنها چند ماه با من فاصله دارد.:::موسیقی‌ها: علی صمدپور، فیلمِ «ماهی‌ها عاشق می‌شوند» | گوینده: مریم خامدار | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | نویسنده: خاطره دبیرزاده ــ ویرایشِ یاسین حجازی | کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۱۹ | لپتاپتان را به اسنپ ندهید
2021-04-26

دوستم می‌گوید که به او تعرّض شده و من ناخودآگاه به اندامش نگاه می‌کنم: به پاهاش، به دست‌هاش ــ و خودم هم نمی‌فهمم چرا به پاها و دست‌هاش نگاه می‌کنم. در صدای دوستم خشم است ــ خشمِ کسی که کاری نمی‌تواند بکند...:::موسیقی‌ها: آندرا باوِر، آلبومِ «نغمه‌های سکوت» | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | گوینده، نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۲۰ | لپتاپتان را به اسنپ بدهید
2021-05-10

به دوستم می‌گویم: «تو هم کارِ عجیبی داری.» می‌گوید چرا. می‌گویم «چطور می‌توانی برای سُسی که خورده‌ای و می‌دانی غیرِ قابلِ تحمّل است، طرحی بریزی که تماشاچی‌هاش ترغیب شوند بروند آن را بخرند؟» دوستم گرافیست است. روسری‌اش را می‌دهد عقب تا موهاش را مرتّب کند...:::موسیقی‌ها: باخ، آلبومِ The Best Of J. S. Bach (1997) | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | گوینده، نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۲۱ | قصدم آزارِ شماست
2021-05-24

همسرتان را برای یک شب چند می‌فروشید؟:::موسیقی‌ها: کارن همایونفر، فیلمِ «بادیگارد» | گوینده و طرّاحِ جلد: محی‌الدین تقی‌پور | نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی

Show...
۲۲ | به خاطرِ چند پلّه و یک طبقه
2021-06-14

یک سالی این پا و آن پا کرده بودیم تا آن شب که آگهی را دیدیم: «قطعِ درخت رایگان انجام می‌شود». همان شب بود که بالاخره تصمیم گرفتیم نخل را بیندازیم...:::موسیقی‌ها: محمّد دارابی‌فر: آلبومِ From a Dream، علی دارابی‌فر: آلبومِ «بیچاره انسان»، سنج و دمّامِ خیابانی در اُمیدیه در چهل کیلومتریِ بندرِ ماهشهر، نوحه‌ای از بَخشو (که از ساوند کلاودِ خانمِ Sarah Hosseini برداشتم) | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | نویسنده: نرگس داشادیان، به تنظیم و ویرایشِ یاسین حجازی | گوینده و کارگردان: یاسین حجازی | ضبط: استودیو ۱۴، علیرضا منصوری

Show...
۲۳ | چطور می‌شود همیشه در مقصد بود؟ این یک پادکستِ روانشناسی نیست
2021-06-28

کسی با شما تا درونِ یک اتاق می‌آید بعد، درِ اتاق را روی شما قفل می‌کند و خودش می‌رود. شما توی آن اتاق می‌میرید و حتّا جسدتان را هم بیرون نمی‌برند...:::موسیقی‌ها: کریستف رضاعی: فیلمِ «پروندهٔ هاوانا»، ناظری‌ها، آلبومِ «سِفرِ عُسرت» | طرّاحِ جلد: محی‌الدین تقی‌پور | گوینده، نویسنده و کارگردان: یاسین حجازی | ضبط: استودیو ۱۴، علیرضا منصوری

Show...
۲۴ | روسری‌هایتان را درآورید! شما جزئی از یک کلکسیونید
2021-07-19

من یک بَرده‌ام، خواهرم دیمال یک بردهٔ دیگر، خواهرم اَدکی هم، برادرزاده‌ام کاترین، برادرزاده‌ام نسرین هم، زن‌برادرم ژیلان، برادرزاده‌ام روژان. میانِ مردمِ «سِنجار» روستای ما به دخترانِ زیباش معروف بود. این پادکست شرحِ من است. :::موسیقی‌ها: آلبومِ «شب سکوت کویر» | گوینده: مریم خامدار | جلد: محی‌الدین تقی‌پور | نویسنده: نرگس داشادیان ــ بازنویسی و ویرایشِ یاسین حجازی | کارگردان: یاسین حجازی | ضبط: استودیو ۱۴، علیرضا منصوری

Show...

Latest Episode