Podcast – رادیو کنج‌یاب
Category Science
Published July 14, 2020
Episodes 3

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیو کنج‌یاب به بازخوانی و گفت‌وگو درباره‌ی مقالات علمی می‌پردازد. فصل اول این رادیو به مباحث مروبط به حوزه علوم اعصاب‌شناختی مربوط می‌شود. مجری: حسام اخلاق‌پور و علی محبی رادیو کنج ‌یاب

Available Episodes

فصل اول – قسمت اول: زمان
2019-07-08

درک ما از زمان چطور در مغز شکل می گیرد؟ چرا وقتی به ما خوش می‌گذرد انگار که زمان زودتر می‌گذرد و در مواقع کسالت گذر زمان هم کند می‌شود؟درContinue readingفصل اول – قسمت اول: زمان

Show...
فصل اول – قسمت دوم: مکان
2019-11-26

مغز انسان و سایر موجودات زنده به سیستم هایی مجهز است که به او توانایی مسیریابی در محیط های پیچیده را می دهد. در این قسمت ما ابتدا به بررسیContinue readingفصل اول – قسمت دوم: مکان

Show...
فصل اول – قسمت سوم: سلول‌های مهاری
2020-07-14

عمده‌ی سلول‌های عصبی مغز از طریق تحریک سلول‌های مجاور به پردازش داده می‌پردازند. اما تعداد به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از سلول‌های عصبی هستند که فعالیت سلول‌های دیگر را مهارContinue readingفصل اول – قسمت سوم: سلول‌های مهاری

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

فصل اول – قسمت اول: زمان
2019-07-08

درک ما از زمان چطور در مغز شکل می گیرد؟ چرا وقتی به ما خوش می‌گذرد انگار که زمان زودتر می‌گذرد و در مواقع کسالت گذر زمان هم کند می‌شود؟درContinue readingفصل اول – قسمت اول: زمان

Show...
فصل اول – قسمت دوم: مکان
2019-11-26

مغز انسان و سایر موجودات زنده به سیستم هایی مجهز است که به او توانایی مسیریابی در محیط های پیچیده را می دهد. در این قسمت ما ابتدا به بررسیContinue readingفصل اول – قسمت دوم: مکان

Show...
فصل اول – قسمت سوم: سلول‌های مهاری
2020-07-14

عمده‌ی سلول‌های عصبی مغز از طریق تحریک سلول‌های مجاور به پردازش داده می‌پردازند. اما تعداد به طور قابل ملاحظه‌ای کمتر از سلول‌های عصبی هستند که فعالیت سلول‌های دیگر را مهارContinue readingفصل اول – قسمت سوم: سلول‌های مهاری

Show...

Latest Episode