Radio Void | رادیو وید
Category Arts
Published December 29, 2020
Episodes 7

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیو وُید، پادکستی است درباره معماری و زندگی روزمره آدم ها.“Radio Void” is a podcast about architecture in everyday life; presented in Farsi (Persian).تصاویر و اطلاعات بیشتر درباره هر اپیزود رو در اینستاگرام ببینید: https://www.instagram.com/radio_void

Available Episodes

به رادیو وُید گوش می کنید
2020-10-28

هر دو ماه یکبار با رادیو وُید همراه بشین، تا با هم به گوشه های کمتر دیده شده ی دنیای معماری سری بزنیم، و درباره ی فضاهای زندگی روزمره مون کنجکاوتر بشیم.

Show...
اپیزود اول: جولیا کینگ؛ معماری برای گروه‌های حاشیه
2020-11-04

این قسمت میریم به هند؛ و داستان پروژه‌ی خانم جولیا کینگ رو روایت می‌کنیم تا ببینیم معماری در حاشیه‌ی شهر، جایی که حداقل زیرساخت‌های شهری هم وجود نداره، چه شکل و شمایلی می‌تونه داشته باشه.| طراحی کاور: گروه طراحی سبک | منابع اصلی اپیزود اول

Show...
اپیزود دوم: اِل اِی مَس؛ معماری آلترناتیو مسکونی
2020-12-29

این قسمت می‌ریم به لس‌آنجلس؛ و داستان پروژه‌ای رو می‌گیم از دفتر جوون اِل اِی مَس که تلاش می‌کنه پاسخ متفاوتی برای صورت مسأله‌ی مسکن ارزون قیمت شهری پیدا کنه. | طراحی کاور: گروه طراحی سبک | منابع اصلی اپیزود دوم

Show...
اپیزود سوم: ایکوال ساری؛ معماری فمینیستی
2021-02-15

این قسمت میریم به شهر کوچکی در نزدیکی بارسلونا؛ و درباره‌ی پروژه‌ی دفتر معماری ایکوال ساری صحبت می‌کنیم و این‌که معماری چطور می‌تونه به کم کردن نابرابری‌های جنسیتی در فضاهای عمومی کمک کنه. | طراحی کاور: گروه طراحی سبک | منابع اصلی اپیزود سوم

Show...
اپیزود چهارم: اَوچ؛ معماری علیه تنهایی
2021-04-07

این قسمت میریم به لندن و داستان معماری خانه‌ای رو میگیم که به گروهی از زنان سالمند کمک کرده تا بتونن هم روابط اجتماعیشون رو حفظ کنند و هم زندگیشون رو مستقل و روی پای خودشون بگذرونن. | طراحی کاور: گروه طراحی سبک | منابع اصلی اپیزود چهارم

Show...
اپیزود پنجم: اِی اِی‌ اِی؛ معماری و سیاست روزمره
2021-06-07

این قسمت میریم به پاریس٬ به محله‌ی لاشاپل؛ جایی که ساکنینش با کمک دو تا هم محله‌ای معمارشون٬ از آن خود کردن یه فضای شهری رو تمرین می کنن. |  طراحی کاور: گروه طراحی سبک  |  منابع اصلی اپیزود پنجم 

Show...
اپیزود ششم: رواق؛ مرمت امید
2021-08-07

این قسمت میریم به بیرزیت، شهری در فلسطین، در کرانه باختری رود اردن؛ و داستان دفتر معماری رواق رو میگیم که با کمک مرمت بافت تاریخی، بستری ساختند برای مقاومت کردن، امیدوار بودن و به زندگی ادامه دادن. |  طراحی کاور: گروه طراحی سبک  |  منابع اصلی اپیزود ششم

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

به رادیو وُید گوش می کنید
2020-10-28

هر دو ماه یکبار با رادیو وُید همراه بشین، تا با هم به گوشه های کمتر دیده شده ی دنیای معماری سری بزنیم، و درباره ی فضاهای زندگی روزمره مون کنجکاوتر بشیم.

Show...
اپیزود اول: جولیا کینگ؛ معماری برای گروه‌های حاشیه
2020-11-04

این قسمت میریم به هند؛ و داستان پروژه‌ی خانم جولیا کینگ رو روایت می‌کنیم تا ببینیم معماری در حاشیه‌ی شهر، جایی که حداقل زیرساخت‌های شهری هم وجود نداره، چه شکل و شمایلی می‌تونه داشته باشه.| طراحی کاور: گروه طراحی سبک | منابع اصلی اپیزود اول

Show...
اپیزود دوم: اِل اِی مَس؛ معماری آلترناتیو مسکونی
2020-12-29

این قسمت می‌ریم به لس‌آنجلس؛ و داستان پروژه‌ای رو می‌گیم از دفتر جوون اِل اِی مَس که تلاش می‌کنه پاسخ متفاوتی برای صورت مسأله‌ی مسکن ارزون قیمت شهری پیدا کنه. | طراحی کاور: گروه طراحی سبک | منابع اصلی اپیزود دوم

Show...
اپیزود سوم: ایکوال ساری؛ معماری فمینیستی
2021-02-15

این قسمت میریم به شهر کوچکی در نزدیکی بارسلونا؛ و درباره‌ی پروژه‌ی دفتر معماری ایکوال ساری صحبت می‌کنیم و این‌که معماری چطور می‌تونه به کم کردن نابرابری‌های جنسیتی در فضاهای عمومی کمک کنه. | طراحی کاور: گروه طراحی سبک | منابع اصلی اپیزود سوم

Show...
اپیزود چهارم: اَوچ؛ معماری علیه تنهایی
2021-04-07

این قسمت میریم به لندن و داستان معماری خانه‌ای رو میگیم که به گروهی از زنان سالمند کمک کرده تا بتونن هم روابط اجتماعیشون رو حفظ کنند و هم زندگیشون رو مستقل و روی پای خودشون بگذرونن. | طراحی کاور: گروه طراحی سبک | منابع اصلی اپیزود چهارم

Show...
اپیزود پنجم: اِی اِی‌ اِی؛ معماری و سیاست روزمره
2021-06-07

این قسمت میریم به پاریس٬ به محله‌ی لاشاپل؛ جایی که ساکنینش با کمک دو تا هم محله‌ای معمارشون٬ از آن خود کردن یه فضای شهری رو تمرین می کنن. |  طراحی کاور: گروه طراحی سبک  |  منابع اصلی اپیزود پنجم 

Show...
اپیزود ششم: رواق؛ مرمت امید
2021-08-07

این قسمت میریم به بیرزیت، شهری در فلسطین، در کرانه باختری رود اردن؛ و داستان دفتر معماری رواق رو میگیم که با کمک مرمت بافت تاریخی، بستری ساختند برای مقاومت کردن، امیدوار بودن و به زندگی ادامه دادن. |  طراحی کاور: گروه طراحی سبک  |  منابع اصلی اپیزود ششم

Show...

Latest Episode