RadioShahrzad
Category Arts
Published January 12, 2021
Episodes 34

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

همنوایی موسیقی و کلمات | تولید و اجرا: امین انصاری و مهنوش راد. در صورتی که از شنیدن برنامه‌ای لذت بردید، لطفا آن را به دوستانتان با اشتراک بگذارید. این بزرگ‌ترین کمک به ماست. پیشاپیش ممنون.

Available Episodes

رادیو شهرزاد | قسمت اول
2014-01-04

گویندگان: مهنوش راد، امین انصاری --- رادیو شهرزاد…

Show...
رادیو شهرزاد | قسمت دوم
2014-01-12

گویندگان: مهنوش راد، امین انصاری --- در این قسمت …

Show...
رادیو شهرزاد | قسمت سوم
2014-01-26

گویندگان: مهنوش راد، امین انصاری --- در قسمت سوم،…

Show...
رادیو شهرزاد | قسمت چهارم
2014-02-09

گویندگان: مهنوش راد، امین انصاری --- در قسمت چهار…

Show...
رادیو شهرزاد | قسمت پنجم
2014-02-23

گویندگان: مهنوش راد، امین انصاری --- در قسمت پنج…

Show...
رادیو شهرزاد | قسمت ششم
2014-03-07

گویندگان: مهنوش راد، امین انصاری --- در قسمت ششم…

Show...
رادیو شهرزاد | قسمت هشتم
2014-04-19

گویندگان: مهنوش راد، امین انصاری --- قسمت هشتم ر…

Show...
رادیو شهرزاد | قسمت نهم
2014-05-04

گویندگان: مهنوش راد، امین انصاری ---- در قسمت نهم…

Show...
رادیو شهرزاد | قسمت دهم
2014-05-18

گویندگان: مهنوش راد، امین انصاری ---- در قسمت دهم…

Show...
رادیو‌ شهرزاد | قسمت یازدهم
2014-07-31

گویندگان: مهنوش راد، امین انصاری ---- قسمت یازدهم…

Show...
رادیو شهرزاد | قسمت دوازدهم
2014-09-06

گویندگان: مهنوش راد، امین انصاری ---- در قسمت دوا…

Show...
رادیو شهرزاد | قسمت سیزدهم
2014-10-18

قسمت سیزدهم رادیو شهرزاد از لحاظ اجرا کمی متفاوته…

Show...
داستان صوتی | والس با آبهای تاریک | قسمت یازدهم
2014-11-14

رمان «والس با آبهای تاریک»، نوشته ی امین انصاری د…

Show...
داستان صوتی | والس با آبهای تاریک | قسمت دهم
2014-11-14

رمان «والس با آبهای تاریک»، نوشته ی امین انصاری د…

Show...
داستان صوتی | والس با آبهای تاریک | قسمت نهم
2014-11-14

رمان «والس با آبهای تاریک»، نوشته ی امین انصاری د…

Show...
داستان صوتی | والس با آبهای تاریک | قسمت هشتم
2014-11-14

رمان «والس با آبهای تاریک»، نوشته ی امین انصاری د…

Show...
داستان صوتی | والس با آبهای تاریک | قسمت هفتم
2014-11-14

رمان «والس با آبهای تاریک»، نوشته ی امین انصاری د…

Show...
داستان صوتی | والس با آبهای تاریک | قسمت ششم
2014-11-14

رمان «والس با آبهای تاریک»، نوشته ی امین انصاری د…

Show...
داستان صوتی | والس با آبهای تاریک | قسمت پنجم
2014-11-14

رمان «والس با آبهای تاریک»، نوشته ی امین انصاری د…

Show...
داستان صوتی | والس با آبهای تاریک | قسمت چهارم
2014-11-14

رمان «والس با آبهای تاریک»، نوشته ی امین انصاری د…

Show...
داستان صوتی | والس با آبهای تاریک | قسمت سوم
2014-11-14

رمان «والس با آبهای تاریک»، نوشته ی امین انصاری د…

Show...
داستان صوتی | والس با آبهای تاریک | قسمت دوم
2014-11-14

رمان «والس با آبهای تاریک»، نوشته ی امین انصاری د…

Show...
داستان صوتی | والس با آبهای تاریک | قسمت اول
2014-11-14

رمان «والس با آبهای تاریک»، نوشته ی امین انصاری د…

Show...
رادیو شهرزاد | قسمت چهاردهم | شب یلدا، با طعم غربت
2014-12-19

گویندگان: مهنوش راد، امین انصاری ---- قرار بود فق…

Show...
رادیو شهرزاد | قسمت شانزدهم | اولین ویژه برنامه‌ «دوشنبه»
2015-06-06

شانزدهمین قسمت از برنامه های اصلی «رادیو شهرزاد»،…

Show...
نیم‌چاشت | قسمت اول | بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم
2015-07-19

«بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم» یکی از عاشقانه‌ه…

Show...
رادیو شهرزاد | قسمت هفدهم | دومين ویژه برنامه‌ «دوشنبه»
2015-08-03

در دومین ویژه‌برنامه‌ی «دوشنبه»، به سراغ رمان‌های…

Show...
نیم‌چاشت | قسمت دوم | بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم
2015-08-10

«بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم» یکی از عاشقانه‌ه…

Show...
داستان‌خوانی | نثار گورهای ممنوع ایران | شهریار مندنی‌پور
2016-06-13

شهریار مندنی‌پور، یکی از برجسته‌ترین نویسندگان ای…

Show...
زنده‌ایم هنوز | ویژه‌برنامه‌ای برای پاییز ۹۸
2019-11-24

گاز اشک‌آور توی مرزها گیر نمی‌افتد. تا بی‌نهایت م…

Show...
بانگ‌نوا: صدایی برای ادبیات داستانی ایران - قسمت اول | رادیو شهرزاد
2021-01-12

بانگ‌نوا عنوان سری جدید برنامه‌های رادیو شهرزاد ا…

Show...
بانگ نوا: صدایی برای ادبیات داستانی ایران - قسمت دوم | رادیو شهرزاد
2021-02-13

در قسمت دوم ویژه‌برنامه‌ی بانگ نوا به سراغ سه داس…

Show...
خوزستان: #همراه_شو - قسمت اول | رادیو شهرزاد
2021-07-22

قسمت اول #همراه_شو را به شهدای اعتراضات خوزستان ت…

Show...
گِله: #همراه_شو - قسمت دوم | رادیو شهرزاد
2021-07-24

در این مجموعه می‌خواهیم بخش کوچکی از آنچه در عرصه…

Show...

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

رادیو شهرزاد | قسمت اول
2014-01-04

گویندگان: مهنوش راد، امین انصاری --- رادیو شهرزاد…

Show...
رادیو شهرزاد | قسمت دوم
2014-01-12

گویندگان: مهنوش راد، امین انصاری --- در این قسمت …

Show...
رادیو شهرزاد | قسمت سوم
2014-01-26

گویندگان: مهنوش راد، امین انصاری --- در قسمت سوم،…

Show...
رادیو شهرزاد | قسمت چهارم
2014-02-09

گویندگان: مهنوش راد، امین انصاری --- در قسمت چهار…

Show...
رادیو شهرزاد | قسمت پنجم
2014-02-23

گویندگان: مهنوش راد، امین انصاری --- در قسمت پنج…

Show...
رادیو شهرزاد | قسمت ششم
2014-03-07

گویندگان: مهنوش راد، امین انصاری --- در قسمت ششم…

Show...
رادیو شهرزاد | قسمت هشتم
2014-04-19

گویندگان: مهنوش راد، امین انصاری --- قسمت هشتم ر…

Show...
رادیو شهرزاد | قسمت نهم
2014-05-04

گویندگان: مهنوش راد، امین انصاری ---- در قسمت نهم…

Show...
رادیو شهرزاد | قسمت دهم
2014-05-18

گویندگان: مهنوش راد، امین انصاری ---- در قسمت دهم…

Show...
رادیو‌ شهرزاد | قسمت یازدهم
2014-07-31

گویندگان: مهنوش راد، امین انصاری ---- قسمت یازدهم…

Show...
رادیو شهرزاد | قسمت دوازدهم
2014-09-06

گویندگان: مهنوش راد، امین انصاری ---- در قسمت دوا…

Show...
رادیو شهرزاد | قسمت سیزدهم
2014-10-18

قسمت سیزدهم رادیو شهرزاد از لحاظ اجرا کمی متفاوته…

Show...
داستان صوتی | والس با آبهای تاریک | قسمت یازدهم
2014-11-14

رمان «والس با آبهای تاریک»، نوشته ی امین انصاری د…

Show...
داستان صوتی | والس با آبهای تاریک | قسمت دهم
2014-11-14

رمان «والس با آبهای تاریک»، نوشته ی امین انصاری د…

Show...
داستان صوتی | والس با آبهای تاریک | قسمت نهم
2014-11-14

رمان «والس با آبهای تاریک»، نوشته ی امین انصاری د…

Show...
داستان صوتی | والس با آبهای تاریک | قسمت هشتم
2014-11-14

رمان «والس با آبهای تاریک»، نوشته ی امین انصاری د…

Show...
داستان صوتی | والس با آبهای تاریک | قسمت هفتم
2014-11-14

رمان «والس با آبهای تاریک»، نوشته ی امین انصاری د…

Show...
داستان صوتی | والس با آبهای تاریک | قسمت ششم
2014-11-14

رمان «والس با آبهای تاریک»، نوشته ی امین انصاری د…

Show...
داستان صوتی | والس با آبهای تاریک | قسمت پنجم
2014-11-14

رمان «والس با آبهای تاریک»، نوشته ی امین انصاری د…

Show...
داستان صوتی | والس با آبهای تاریک | قسمت چهارم
2014-11-14

رمان «والس با آبهای تاریک»، نوشته ی امین انصاری د…

Show...
داستان صوتی | والس با آبهای تاریک | قسمت سوم
2014-11-14

رمان «والس با آبهای تاریک»، نوشته ی امین انصاری د…

Show...
داستان صوتی | والس با آبهای تاریک | قسمت دوم
2014-11-14

رمان «والس با آبهای تاریک»، نوشته ی امین انصاری د…

Show...
داستان صوتی | والس با آبهای تاریک | قسمت اول
2014-11-14

رمان «والس با آبهای تاریک»، نوشته ی امین انصاری د…

Show...
رادیو شهرزاد | قسمت چهاردهم | شب یلدا، با طعم غربت
2014-12-19

گویندگان: مهنوش راد، امین انصاری ---- قرار بود فق…

Show...
رادیو شهرزاد | قسمت شانزدهم | اولین ویژه برنامه‌ «دوشنبه»
2015-06-06

شانزدهمین قسمت از برنامه های اصلی «رادیو شهرزاد»،…

Show...
نیم‌چاشت | قسمت اول | بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم
2015-07-19

«بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم» یکی از عاشقانه‌ه…

Show...
رادیو شهرزاد | قسمت هفدهم | دومين ویژه برنامه‌ «دوشنبه»
2015-08-03

در دومین ویژه‌برنامه‌ی «دوشنبه»، به سراغ رمان‌های…

Show...
نیم‌چاشت | قسمت دوم | بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم
2015-08-10

«بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم» یکی از عاشقانه‌ه…

Show...
داستان‌خوانی | نثار گورهای ممنوع ایران | شهریار مندنی‌پور
2016-06-13

شهریار مندنی‌پور، یکی از برجسته‌ترین نویسندگان ای…

Show...
زنده‌ایم هنوز | ویژه‌برنامه‌ای برای پاییز ۹۸
2019-11-24

گاز اشک‌آور توی مرزها گیر نمی‌افتد. تا بی‌نهایت م…

Show...
بانگ‌نوا: صدایی برای ادبیات داستانی ایران - قسمت اول | رادیو شهرزاد
2021-01-12

بانگ‌نوا عنوان سری جدید برنامه‌های رادیو شهرزاد ا…

Show...
بانگ نوا: صدایی برای ادبیات داستانی ایران - قسمت دوم | رادیو شهرزاد
2021-02-13

در قسمت دوم ویژه‌برنامه‌ی بانگ نوا به سراغ سه داس…

Show...
خوزستان: #همراه_شو - قسمت اول | رادیو شهرزاد
2021-07-22

قسمت اول #همراه_شو را به شهدای اعتراضات خوزستان ت…

Show...
گِله: #همراه_شو - قسمت دوم | رادیو شهرزاد
2021-07-24

در این مجموعه می‌خواهیم بخش کوچکی از آنچه در عرصه…

Show...

Latest Episode