App Monetization

راه های درآمدزایی تولید کنندگان محتوای صوتی از طریق پلتفرم

WhatsApp Image 2020-11-27 at 10 (2)

درآمد به ازای بازدید

ما با ارائه‌ تبلیغات بنری درون اپلیکیشن به صورت هماهنگ با اپلیکیشن، برای شما می توانیم ایجاد درآمد دلار کرده و بصورت رمز ارز به شما پرداخت خواهد شد. میزان درآمد شما به تعداد دفعات پخش پادکست شما بستگی دارد

zpod podcaster

درآمد دلاری داشته باشید

برای شما می توانیم ایجاد درآمد دلار کرده و بصورت رمز ارز به شما پرداخت خواهد شد. میزان درآمد شما به تعداد دفعات پخش پادکست شما بستگی دارد

به همین سادگی، پادکست خود را ثبت کن